"LEAN heeft ons geholpen in
processen inzichtelijk te maken"
Meriam Gerritsma, Alex van Reenen ~ NTR

In een LEAN-organisatie staan het vergroten van
toegevoegde waarde voor de klant en het reduceren
van verspilling centraal

LEAN Six Sigma

Over LEAN en Six Sigma

Wilt u de processen van uw organisatie of afdeling verbeteren? Worden er onnodige activiteiten uitgevoerd die onvoldoende waarde toevoegen voor uw klanten? Staat uw organisatie onder kostendruk? Heeft uw organisatie klanten verloren? Dan is de adoptie van LEAN het overwegen waard.

LEAN richt zich op het leveren van maximale klantwaarde met minimale verspilling. LEAN versterkt daarmee het concurrerend vermogen van organisaties in de publieke en private sector. Six Sigma is gebaseerd op principes en technieken van statistiek en richt zich op het reduceren van variaties in uw processen.

Definitie van LEAN

LEAN is een managemen methodiek die tot doel heeft om maximale klantwaarde te leveren met minimale verspilling.

Definitie Six Sigma

Six Sigma is statistisch management dat tot doel heeft om variaties in processen te reduceren waardoor de organisatie wint aan voorspelbaarheid in termen van volume output, kwaliteit, kosten en opbrengsten.

LEAN of Six Sigma? Of allebei?

LEAN en Six Sigma vullen elkaar aan. Van beiden methodieken wordt LEAN het meest toegepast, omdat de technieken concreet en makkelijk toepasbaar zijn. Daardoor hebben zowel individuele medewerkers, managers en klanten veel profijt van LEAN.

Heb je affiniteit met en interesse voor statistiek? Of werk je in een omgeving waar statistisch procesmanagement wordt toegepast? Dan is de combinatie van LEAN en Six Sigma interessant.

Opbouw van onze LEAN Six Sigma curriculum

Hieronder ziet u het framework dat we hanteren als basis voor onze LEAN Six Sigma dienstverlening. In elke stap van de groei van uw organisatie worden nieuwe concepten, processen, technieken en gedragingen toegevoegd.

LEAN Organisatie en Belts

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van LEAN en Six Sigma

 • Aandacht lange termijn visie en korte termijn actie en verbetering.
 • Stelt de klant (weer) centraal.
 • Draagt bij aan transparantie en prestatieverbeterkansen  organisatie.
 • Is laagdrempelig, concreet, praktisch toepasbaar en makkelijk aan te leren.
 • Stimuleren eigenaarschap, draagvlak, zelfsturing, leiderschap en betrokkenheid.
 • Elimineert onnodige inspanningen en taken.
 • Draagt bij aan cultuur van continu verbeteren.
 • Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden.
 • Sterk in het principe van “Meten = Weten”.
 • Visie op verandermanagement.
 • Toegenomen betrouwbaarheid en vertrouwen stakeholders in organisatie.

Concrete toepassingen van LEAN en Six Sigma

LEAN kent een zeer uitgebreid arsenaal aan principes, technieken en managementbenaderingen, om de voortdurende verbetering van de voortbrengingsprocessen in de organisatie te ondersteunen, waaronder:

Organizational Context

 • Competitive strategies.
 • Project selection and prioritization.
 • LEAN principles.
 • Six Sigma principles.
 • House of Quality.
 • Strategic planning.
 • Management of Change.
 • Organisational culture.
 • Stakeholder analysis.
 • Situational leadership.
 • Toyota Kata.

Projectmanagement

 • Organisatie en team.
 • PDCA (Plan Do Check Act).
 • DMAIC Roadmap (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
 • Voice of the Customer.
 • Poblem solving process (8D).
 • Project Charter.
 • Problem statement (SMART).
 • Time management.
 • Progress control and reporting.
 • Project risk management.
 • Lessons learned.

5S

 • Sort (geen onnodige dingen).
 • Straighten (vaste plek).
 • Shine (schoon).
 • Standardise (procedures zichtbaar).
 • Sustain (discipline).

Continuous Improvement 

 • Kaizen.
 • Visualisatie technieken data.
 • Affinity diagram.
 • 5 X Times Why?
 • Cause and effect diagram and matrix.

Creating Solid Foundation

 • Process mapping technisues.
 • Performance metrics.
 • Value Stream Mapping.
 • Reducing MUDA (waste).
 • Reducing MURI (overburden).
 • Reducing MURA (unevenness).
 • First time right.

Capable Processes (6σ)

 • Critical to Quality.
 • Performance metrics.
 • Statistiek.
 • Systems analysis.
 • Hypothesis testing.
 • Data analysis.
 • Statistical process control.

LEAN Management in de Townships van Kaapstad

Global Project Performance neemt haar klanten mee naar Kaapstad om het onderwijs voor peuters en kleuters te verbeteren. Hebt u ook interesse in een LEAN Projectmanagement en Leiderschapsreis naar Kaapstad? Bespreek dan de mogelijkheden met ons.

LEAN & LEAN Six Sigma Certificeringen: voor medewerkers en organisaties

Global Project Performance biedt certificeringen op vier niveaus voor zowel LEAN als voor LEAN Six Sigma. Indien u geen statistiek nodig hebt om processen stelselmatig te verbeteren dan adviseren we om te starten met LEAN. 

LEAN (Six Sigma) Yellow Belt

De LEAN Yellow Belt certificering is  bestemd voor iedereen die kennis wil maken met LEAN en die op zoek is naar concrete praktisch toepasbare handvatten om kleine verbeteringen in zijn dagelijkse werk door te voeren.

LEAN Yellow Belt >>>  of LEAN Six Sigma Yellow Belt >>>

LEAN (Six Sigma) Orange Belt

De LEAN Orange Belt certificering is bestemd voor mensen die zelf op korte termijn kleine en middelgrote verbeterprojecten willen gaan leiden binnen hun organisatie of afdeling met behulp van LEAN Six Sigma.

LEAN Orange Belt >>>  of LEAN Six Sigma Orange Belt  >>>

LEAN (Six Sigma) Green Belt

De LEAN Green Belt certificering is bestemd voor mensen die al over geruime ervaring in projectmanagement met LEAN beschikken, die zich verder door willen ontwikkelen, en hun ervaring willen certificeren.

LEAN Green Belt >>>  of LEAN Six Sigma Green Belt  >>>

LEAN (Six Sigma) Black Belt

De LEAN Black Belt certificering is voor zeer ervaren projectleiders die in hun organisatie de rol van expert, vraagbaak of Centre of Excellence (willen) vervullen, die hun ervaring willen verzilveren en zich verder willen ontwikkelen.

LEAN Black Belt >>>  of LEAN Six Sigma Black Belt  >>>

CIMM Certificering Organisatie – Continuous Improvement Maturity Model

U krijgt onafhankelijk en meetbaar inzicht in het volwassenheidsniveau van uw organisatie. De uitkomsten worden met een officieel certificaat bevestigd. LEAN Organisatieadvies en verbetertrajecten >>>

Onze LEAN Six Sigma diensten

LEAN en Six Sigma Implementeren

Wilt u LEAN en eventueel Six Sigma invoeren in uw organisatie om een cultuur van continu verbeteren te ontwikkelen? Wij denken graag met u mee. Onze Master Black Belts beschikken over jarenlange ervaring met deze verbetertrajecten en zijn expert in het mee krijgen  van de teams.

Lean Mangement Organisatieadvies >>>

LEAN en Six Sigma Incompany en Open Training

Wilt u een LEAN Six Sigma praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen. Daarnaast verzorgen we maandelijks LEAN trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

Portfoliomanagement trainingen >>>

LEAN Six Sigma Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van LEAN en Six Sigma snel en goed in de vingers te krijgen.

LEAN Six Sigma Mentoring en Coaching >>>

Samen werken met een Master Black Belt uit uw eigen branche in de publieke of private sector?

Bent u voor uw organisatie op zoek naar nieuw elan om de dienstverlening van uw organisatie verder te verbeteren? Wilt u een cultuur van continu verbeteren te ontwikkelen? Wilt u op korte termijn kosten besparen en de betrokkenheid van medewerkers vergroten bij prestatieverbeteringen? Ga dan een gesprek met ons aan over de mogelijkheden die LEAN Six Sigma aan uw organisatie kan bieden.

Onze Master Black Belts hebben brede ervaring in diverse branches van de publieke en de private sector. Ze schakelen goed op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau in uw organisatie en hebben een verbindende werking. Ze komen met gedegen en onderscheidende adviezen, waar uw organisatie concreet mee vooruit kan. Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

LEAN met oog voor Mens en Cultuur

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

Mooie producties maken met minder energieverbruik

De afdeling Productie Faciliteiten coördineert, begeleidt en ondersteunt NTR-producties in facilitaire zin. Zij verzorgt
de inhuur en inkoop van registratie tot en met archivering. Onderdeel daarvan is ook het beheer van de eigen
middelen zoals montagesets, TV- en Radio-studio’s (WPM’s). Inhuur en inkoop zijn gebaseerd op zowel
kostenefficiëntie als duurzaamheid. Maar ook het verbeteren van de HR-cyclus voor het ontwikkelen van medewerkers.
Om verspillingen in processen te reduceren leverde Global Project Performance praktisch advies en
LEAN-workshops die direct inzicht gaven in de verbeterkansen.

Wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan contact op 030 22 11 987 of mail.

NTR – Meriam Gerritsma en Alex van Reenen

5 meest gestelde vragen

LEAN Six Sigma bestaat uit twee losse onderdelen: LEAN en Six Sigma. Van deze beiden heeft vooral LEAN Management een vlucht genomen onder het brede publiek. De wortels van LEAN stammen uit de tijd van FORD en Toyota (LEAN Manufacturing). Maar tegenwoordig wordt LEAN in alle branches benut.

LEAN dankt zijn populariteit onder meer aan het agile karakter en de 5 LEAN-principes: Value (definieren wat van waarde is voor de klant), Value Stream (identificeren van de Value Stream + elimineren van verspilling), Flow (een constante stroom tot stand brengen), Pull (produceren op basis van de vraag), Perfection (continu verbeteren).

In de praktijk onderscheidt LEAN zich vooral van andere methodes in die zin dat het beginsel van Meten = Weten veel sterker is verbonden met de invoering van LEAN-werkwijzen. Dit heeft er onder meer mee te maken dat veel organisaties kansen zien in het elimineren van verspillingen en het reduceren van kosten.

LEAN-methodieken en technieken moeten vooral tot concurrentieel voordeel leiden. De invoering van LEAN moet er dus toe leiden dat een organisatie haar producten of diensten op tijd kan leveren en in lijn met de klantverwachting, beter dan de concurrent. Hoe beter dit lukt als gevolg van het verankeren van LEAN-principes in de bedrijfsvoering, hoe succesvoller LEAN.

Vooral het vestigen van een cultuur van continu verbeteren is randvoorwaardelijk om de gewenste prestaties duurzaam te verbeteren, te bereiken en aan te passen. Ook LEAN Project Management speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de organisatie. Hoe vaker LEAN-projecten hun doelstellingen bereiken en hun Business Cases waar maken, hoe succesvoller de invoering.

Opleiding en training zijn een randvoorwaarde om de mindset van management en medewerkers te ontwikkelen. Ook praktische interactieve awareness workshops zijn vaak een goed werkende techniek om draagvlak te ontwikkelen.

Daarnaast is het van belang om management en medewerkers vroegtijdig te betrekken bij het definiëren van de uitdaging, het probleem of knelpunt dat de organisatie wil oplossen.

Met een planmatige aanpak en een heldere Business Case en verantwoordelijkheden is de kans op voldoende draagvlak en succes aanmerkelijk groter.

De invoering van standaard managementroutines voor het management van LEAN-projecten kost enige tijd en vergt een aantal iteraties (PDCA) om ervoor te zorgen dat ze naadloos aansluiten op de processen en taken van alle betrokkenen.

Met een goed geleid verbeterinitiatief kan de volwassenheid van de organisatie met een niveau groeien in 1 ½ jaar, van niveau 1 (awareness) naar niveau 2 (repeatable) naar niveau 3 (defined).

P3M3 kan ook worden gebruikt om de volwassenheid van een LEAN-projectorganisatie te meten als basis voor een groeiplan. Door een P3M3-assessment krijgt de organisatie inzicht in de volwassenheid voor Organisational Governance, Management Control, Benefits Management, Risk Management, Resource Management, Financial Management en Stakeholder Management. P3M3 gaat uit van een holistische benadering waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan cultuur en leiderschap, assurance, organisatie en opleiding, kennismanagement, tools, technieken en inkoop.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag