"Ons IPMO is een competente centre
voor verandermanagement"
C.J. van Boheemen ~ Heineken International

Overzicht Methodieken

Waarom zelf het wiel uitvinden?
Ontwikkel uw eigen aanpak op basis van best practice.

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties
van onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

"Vooral het werken met en denken in producten
leverde toegevoegde waarde op."
Paul Mooij ~ Gemeente Amsterdam

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

Overzicht en keuzehulp managementmethodieken

Het vakgebied van verandermanagement ontwikkelt zich de afgelopen 10 jaar in een steeds sneller tempo. Dagelijks krijgen we de vraag van klanten welke methodiek het best aansluit bij hun vraag. Op deze pagina hebben we alle markstandaards op het gebied van projectmanagement opgesomd en onder gebracht in de onderstaande 12 verbeterdisciplines. Per verbeterdiscipline is er een keuzehulp om te bepalen welke methodiek het best aansluit bij uw situatie. Staat de methodiek die u zoekt er niet bij? Is certificering voor u niet belangrijk en wilt u maatwerk? Laat het ons weten. Dan helpen we u verder.

Vrijblijvend persoonlijk advies op maat?

Wilt u maatwerk? Of geeft u de voorkeur aan een vrijblijvend en persoonlijk advies op maat? Bel dan 030-22 11 987. U kunt dan direct met een van onze adviseurs spreken. U kunt ook een mail sturen naar: [email protected].

Projectmatig werken

U wilt het niet ingewikkelder maken dan nodig. Daarom gaan wij bij Projectmatig Werken volledig uit van de praktijksituatie in uw organisatie. We maken gebruik van praktische en relatief eenvoudige technieken die management en medewerkers direct kunnen gaan toepassen. Uiteraard baseren we ons op best practice.

Kennisontwikkeling staat volledig in dienst van de specifieke taken die betrokkenen uitvoeren. Ook besteden we veel aandacht aan communicatie, oefenen en het ontwikkelen van een cultuur van leren van ervaring.

Direct door naar Projectmatig Werken >>>

Projectmanagement

PRINCE2 (AXELOS)

PRINCE2 levert een duidelijk stappenplan om projecten van A tot Z te definiëren, plannen, beheerst uit te voeren en af te sluiten met gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden. PRINCE2 de meest gebruikte methodiek in Nederland. PRINCE2 kan voor elk type project worden gebruikt en volledig op maat worden gemaakt voor de unieke context van uw projecten.

Direct door naar PRINCE2 >>>

Agile PM (APMG International)

Agile PM combineert de krachten van agile product developement met de voordelen van projectmanagement. Agile PM gaat uit van een iteratieve en incrementele aanpak van het project waarbij de business aan het stuur zit. Agile PM is een agile methodiek in hart en nieren en biedt de flexibiliteit om in te spelen op de dynamiek van uw agile projecten.

Direct door naar Agile PM >>>

IPMA (IPMA Certificeren)

IPMA richt zich op de ontwikkeling van individuele competenties van Projectmanagers op 4 niveaus: D – Junior, C – Medior , B – Senior en A – Directeur. Projectmanagers kunnen zowel hun kennis als hun praktijkcompetenties laten certificeren. IPMA volgt een holistische benadering en richt zich op gedragscompetenties, technische competenties en contextuele competenties.

Direct door naar IPMA >>>

PRINCE2 Agile (AXELOS)

PRINCE2 Agile levvert een uitwerking van PRINCE2 voor agile projecten om in te spelen op de toenemende behoefte aan flexibiliteit in een agile omgeving. PRINCE2 combineert de krachten van projectmanagement met de voordelen van een agile mindset, processen en technieken. PRINCE2 Agile is de voorkeursmethodiek voor organisaties die ook met PRINCE2 werken.

Direct door naar PRINCE2 Agile >>>

Keuzehulp projectmanagement methodieken

Bent u  zoek naar best practice handvatten voor de individuele competentie ontwikkeling van projectmanagers in uw organisatie? Dan sluit het IPMA-curriculum aan bij uw behoeften.

Hebt u behoefte aan een beproefde aanpak om uw projecten aan te pakken? Dan kunt u kiezen uit PRINCE2, Agile PM of PRINCE2 Agile. Agile PM en PRINCE2 Agile zijn in het bijzonder bedoeld voor projecten die zich afspelen in een omgeving waar markt-, klant- en technologie- omstandigheden snel veranderen. Van deze twee methodieken is PRINCE2 Agile meestal de beste keuze voor organisaties die met PRINCE2 werken. In andere gevallen wordt meestal gekozen voor Agile PM.

Voor iedereen die een loopbaan op het gebied van projectmanagement nastreeft mogen de IPMA-, PRINCE2- en één van de twee Agile Project Management certificeringen niet op het CV ontbreken.

PMI-certificeringen (PMP en CAPM) zijn met name interessant indien u zaken doet met Amerikaanse organisaties die PMI-standaards hanteren of voorschrijven.

Werken in Kleine Projecten (WISP – Working In Small Projects) is met name interessant voor organisaties waar management en medewerkers naast hun dagelijkse werk projectmatig werken en die hun medewerkers graag een officieel certificaat willen bieden.

Persoonlijk vrijblijvend advies? Bel ons op 030-22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Programmamanagement

MSP (AXELOS)

MSP – Managing Successful Programmes – is de meest gebruikte methode voor programmamanagement in Nederland. MSP richt zich op het realiseren van een strategische transformatie van organisaties die noodzakelijk is of gewenst wordt. Daarbij wordt een verzameling van projecten, veranderingen in de dagelijkse organisatie en het management van benefits in samenhang gemanaged.

Direct door naar MSP >>>

Agile Programma Management (APMG International)

Agile Programme Management (Agile PgM) gaat uit van de reeds bestaande principes van programmamanagement en heeft deze verder toegesneden op een agile context. Agile PgM adresseert de randvoorwaarden voor succesvol agile programmamanagement. Hoe integreer je iteratieve en incrementele ontwikkeling van outputs en realisatie van business changes en benefits in het programma?

Direct door naar Agile Programma Management >>>

Keuzehulp programmamanagement methodieken

MSP is al agile van nature. Maar in dit tijdperk van digitale transformatie is kennis van de specifieke bijzonderheden van agile project en programme management onmisbaar. Agile Programme Management (Agile PgM) gaat uit van aanwezige basiskennis en ervaring op het gebied van programmamanagement en snijdt deze verder toe op de agile context en randvoorwaarden voor succes.

Agile Programme Management is met name relevant voor organisaties en individuen die in een agile programma- en projectcontext werken. Voorkennis van MSP is aanbevolen.

Voor iedereen die betrokken is bij programmamanagement mogen kennis en certficering van MSP niet op het CV ontbreken.

Onafhankelijk en vrijblijvend advies? Bel ons op 030-22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Portfoliomanagement

MOP (AXELOS)

MOP – Management of Portfolios – is de meest gebruikte methodiek voor portfoliomanagement in Nederland. De methodiek levert een praktische en beknopte beschrijving van de portfolio definitie cyclus en de portfolio delivery cyclus. Deze is aangevuld met best practices om portfoliomanagement in uw organisatie te introduceren en een “energized change culture” te ontwikkelen.

Direct door naar MOP >>>

Agile Portfolio Management (Agile Business Consortium)

Agile Portfolio Management (Agile PfM) gaat uit van basiskennis op het gebied van portfoliomanagement (bijvoorbeeld MOP) en levert een verdere uitwerking om portfoliomanagement best practices toe te snijden op een agile context. Wat zijn de randvoorwaarden voor succes? Wat vereist dit aan veranderingen in de organisatie en leiderschapsstijlen?

Direct door naar Agile Portfolio Management >>>

Keuzehulp portfoliomanagement methodieken

Management of Portfolio’s (MOP) biedt een solide en onmisbare basis voor iedereen die betrokken is bij portfoliomanagement. Met name in organisaties waar een agile transformatie noodzakelijk is om te kunnen blijven concurreren of bestaan is Agile Portfolio Management (Agile PfM) relevant. Voorkennis en ervaring met MOP is in die gevallen aanbevolen.

Bent u actief betrokken bij portfoliomanagement? Dan is kennis van MOP en certificering in ieder geval onmisbaar op uw CV.

Onafhankelijk en vrijblijvend advies? Bel ons op 030-22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Agile Management

SCRUM (SCRUM.ORG)

SCRUM is de meest gebruikte agile methode voor productontwikkeling door zelfsturende teams. Een team van specialisten werkt samen met de SCRUM Master en Product Owner aan producten waarmee de organisatie haar prestaties op korte termijn kan verbeteren. Samen werken in korte iteraties aan werkende producten maakt de energie los “om vaart te maken”.

Direct door naar SCRUM >>>

PRINCE2 Agile (AXELOS)

PRINCE2 Agile levert een uitwerking van PRINCE2 voor agile projecten om in te spelen op de toenemende behoefte aan flexibiliteit in een agile omgeving. PRINCE2 combineert de krachten van projectmanagement met de voordelen van een agile mindset, processen en technieken. PRINCE2 Agile is de voorkeursmethodiek voor organisaties die ook met PRINCE2 werken.

Direct door naar PRINCE2 Agile >>>

Agile Portfolio Management (Agile Business Consortium)

Agile Portfolio Management (Agile PfM) gaat uit van basiskennis op het gebied van portfoliomanagement (bijvoorbeeld MOP) en levert een verdere uitwerking om portfoliomanagement best practices toe te snijden op een agile context. Wat zijn de randvoorwaarden voor succes? Wat vereist dit aan veranderingen in de organisatie en leiderschapsstijlen?

Direct door naar Agile Portfolio Management >>>

Agile PM (APMG International)

Agile PM combineert de krachten van agile product developement met de voordelen van projectmanagement. Agile PM gaat uit van een iteratieve en incrementele aanpak van het project waarbij de business aan het stuur zit. Agile PM is een agile methodiek in hart en nieren en biedt de flexibiliteit om in te spelen op de dynamiek van uw agile projecten.

Direct door naar Agile PM >>>

SAFE

SAFE – Scaled Agile Framework – geniet grote aantrekkingskracht in de corporate organisaties omdat het een integrale oplossing biedt voor de agile transformatie van de organisatie van initiatiefniveau tot en met het strategische programma- en portfolioniveau. SAFE introduceert technieken zoals de portfolio backlog, de Agile Release Train (ART), Essential SAFE Configuration en de programme KANBAN.

Direct door naar SAFE >>>

Agile Programma Management (APMG International)

Agile Programme Management (Agile PgM) gaat uit van de reeds bestaande principes van programmamanagement enheeft deze verder toegesneden op een agile context. Agile PgM adresseert de randvoorwaarden voor succesvol agile programmamanagement. Hoe integreer je iteratieve en incrementele ontwikkeling van outputs en realisatie van business changes en benefits in het programma?

Direct door naar Agile Programma Management >>>

Agile Leadership (IPMA)

De dynamiek van veranderingen vereisen van leiders dat zij in staat zijn om effectief te sturen en adequaat te delegeren. Zo kunnen teams zich zelf op de beste manier organiseren om gestelde doelen samen te realiseren. Met een Agile Leadership certificaat van IPMA tonen agile leiders aan dat ze over bewezen kennis, vaardigheden en praktijkcompetenties beschikken om hun omgeving op sleeptouw te nemen.

Direct door naar Agile Leadership >>>

Keuzehulp Agile Management methodieken

Iedereen zou tegenwoordig eigenlijk kennis moeten hebben van SCRUM. Het voordeel van SCRUM is dat het zowel op kleine als grote schaal kan worden gebruikt. En niet alleen in ICT maar ook HR, Marketing en diverse andere beleidsfuncties. Je hoeft niet je hele organisatie te veranderen om voordelen van SCRUM te kunnen realiseren.

Agile PM en PRINCE2 Agile zijn zeer geschikt voor organisaties waar behoefte bestaat aan agile projectmanagement en waar portfoliomanagement routines als bestaan.

Agile Programme Management en Agile Portfolio Management bieden geschikte aanvullingen op reeds bestaande capabilities voor programma- en portfoliomanagement.

SAFE is een beproefde en integrale manier om de hele organisatie wendbaarder te maken in een context waar kortcyclisch moet worden gepland en ontwikkeld op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. SAFE geniet met name aantrekkingskracht in de corporate wereld. Naast SAFE zijn er ook andere aanpakken om agile op te schalen zoals NEXUS, SCRUM for SCRUMS en LESS.

Onafhankelijk en vrijblijvend advies? Bel ons op 030-22 11 987. Of mail naar: [email protected].

LEAN Management

LEAN

LEAN is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale klantwaarde te leveren met zo min mogelijk verspilling. LEAN kan met name grote voordelen opleveren voor organisaties die procesmatig georganiseerd zijn. Daarom zien we LEAN tegenwoordig niet alleen meer in de productie maar ook in de dienstverlening, onderwijs, zorg, onderzoek en de publieke sector. LEAN is sterk in Meten = Weten en batenmanagement.

Direct door naar LEAN >>> 

Six Sigma

Six Sigma is een statistische benadering van procesverbetering. Op basis van systematische metingen wordt steeds onderzocht in welk deel van het voortbrengingsproces de meeste winst te behalen valt. Met de statistische analyse worden de onderbouwing van voorgestelde verbeterinitiatieven en het meten van benefits verder geobjectiveerd. Met name in een omgeving waar veel repetities worden uitgevoerd, levert een statistische benadering voordelen op.

Direct door naar Six Sigma >>>

Keuzehulp LEAN Management methodieken

De meeste mensen die naar LEAN Six Sigma zoeken zijn eigenlijk vooral op zoek naar LEAN. Naast praktische kennis en technieken die men direct kan gebruiken in het dagelijkse werk willen de meeste mensen en organisaties ook graag een certificaat.

Voor LEAN Management is er niet een uniek instituut dat de standaard borgt. Er zijn diverse certificerende instanties elk met zijn eigen kenmerken, voor- en nadelen. Afhankelijk van uw specifieke wensen kiezen wij de accreditatie die het beste aansluit bij uw behoeften. Daarbij houden we rekening met uw doelen, urgentie en belang, de beschikbare tijd, energie en budgetten.

Six Sigma is geschikt voor procesorganisaties in diverse industrieën die hun processen willen gaan optimaliseren.

Onafhankelijk en vrijblijvend advies? Bel ons op 030-22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Benefits & Transitiemanagement

Managing Benefits

Managing Benefits is het standaard werk voor benefits management en geschreven door Stephen Jenner (tevens auteur van MOP). Managing Benefits adresseert benefits management op alle niveaus in de organisatie en besteedt aandacht aan processen, technieken, organisatie psychologie en finance. Onmisbaar voor iedere PPM-expert zijn of haar portfolio wil completeren.

Direct door naar Managing Benefits >>>  

Verander Management & Stakeholder Engagement

Change Management (APMG International)

De Change Management certificering van APMG International is afgestemd op de Change Management Body of Knowledge (CMBOK) van het Change Management Institute. Er zijn 13 kennisgebieden opgenomen in “The Effective Change Manager’s Handbook” dat mee geleverd wordt met het certificeringschema.

Direct door naar Change Management >>>

Stakeholder Engagement (APMG International)

De Stakeholder Engagement-certificering van APMG International is gebaseerd op het boek van Patrick Mayfield “Leading Change through Practical People Engagement”. De titel van het boek zegt precies waar de certificering om draait. Het is een klein compact boek met veel handige en concrete technieken om stakeholders mee te krijgen in veranderingen.

Direct door naar Stakeholder Engagement >>>

Keuzehulp Verander en Stakeholdermanagement methodieken

Wij adviseren Change Management voor organisaties die hun management en medewerkers een brede en diepgaande basis op het gebied van verandermanagement willen mee geven

Stakeholder Engagement is laagdrempeliger en is vaak de voorkeur voor organisaties die vooral direct praktisch aan de slag willen en daarin een balans zoeken in kennisontwikkeling en toepassing.

Onafhankelijk en vrijblijvend advies? Bel ons op 030 22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Centre of Excellence en P3M3

P3M3 (AXELOS)

P3M3 – Project Programme Portfolio Management Maturity Model – is een wereldwijde standaard voor volwassenheidsdiagnostiek en certificering van organisaties. P3M3 gaat uit van een holistische aanpak waaronder processen, planning, technieken en gedragingen (leiderschap en eigenaarschap).

Binnen elk van de drie modellen (project, programma en portfolio) kan de organisatie 5 volwassenheidsniveaus bereiken en zodoende haar prestaties verbeteren. Tevens zijn er 7 procesperspectieven benoemd voor elk model:

  • Management Control
  • Benefits Management
  • Financial Management
  • Stakeholder Management
  • Resource Management
  • Organisational Governance
  • Risk Management

Direct door naar P3M3 >>>

Soft Skills & Leiderschap

Stakeholder Engagement (APMG International)

De Stakeholder Engagement certificering van APMG International is gebaseerd op het boek van Patrick Mayfield “Leading Change through Practical People Engagement”. De titel van het boek zegt precies waar de certificering om draait. Het is een klein compact boek met veel handige en concrete technieken om stakeholders mee te krijgen in veranderingen.

Direct door naar Stakeholder Engagement >>>

PMO & MS Project

IPMA PMO

IPMA PMO is momenteel de hardst groeiende IPMA-certificering in onze portfolio. Met de publicatie van de ICB4 (Individual Competence Baseline) is ook het vak van PMO op de kaart gezet. Nederland is het pilot land voor IPMA om naast een theorie-examen een praktijkassessment aan te bieden voor PMO’ers.

Direct door naar IPMA PMO >>>

MS Project, Project Server, Microsoft 365

MS Project is nog steeds het meest toegepaste planningspakket voor projecten wereldwijd. MS Project biedt uitgebreide mogelijkheden om planning, voortgang en rapportage van veranderinitiatieven te ondersteunen. Het configureren van MS Project om specifieke managementtaken te ondersteunen is essentieel om de tool efficiënt en effectief in te bedden in uw organisatie of veranderinitiatief.

Direct door naar MS Project >>>

Keuzehulp PMO en MS Project methodieken

De IPMA PMO certificering is de enige bestaande officiele certificering voor PMO’ers. Voor mensen die PMO als loopbaan of vakgebied hebben gekozen, mag een IPMA PMO certificaat niet ontbreken op het CV.

MS Project inclusief Project Server en Project Online is een pakket dat in elke project-, programma- of portfolio- omgeving kan worden ingezet. Omdat het pakket enorm veel mogelijkheden biedt, is het essentieel om het zo te configureren dat het uw projectactiviteiten naadloos ondersteunt. Daarbij zijn het uitsluiten van onnodige functies, het kiezen van het juiste detailniveau van plannen en rapporteren, het werken met sjablonen en het zelf kunnen herstellen van veel voorkomende fouten belangrijk. In onze dienstverlening helpen we onze klanten om veel tijd te besparen bij het in gebruik nemen van MS Project en het realiseren van meetbare prestatieverbeteringen.

Onafhankelijk en vrijblijvend advies? Bel ons op 030-22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Risicomanagement

MOR (AXELOS)

MOR – Management of Risk – is de marktstandaard in Nederland voor het definiëren, inbedden en voortdurend verbeteren van risicomanagement in projecten, programma’s en portfolio’s. Naast concrete processen, technieken en documenten wordt er uitgebreid aandacht besteed aan stakeholder engagement, leiderschap en cultuur en tenslotte organisatievolwassenheid.

Direct door naar MOR >>> 

Combinatievraag: Hybride Oplossingen op Maat

Zelden komt het voor dat een organisatie maar een methodiek of verbeterdiscipline hanteert om haar veranderingen te managen. De meeste organisaties maken gebruik van meerdere methodieken.

Maar welke combinatie sluit aan bij uw specifieke situatie? En hoe kunt u goed werkende bestaande werkwijzen behouden wanneer u verder wilt gaan professsionaliseren? Bespreek uw vraag met ons. Onze experts ontwikkelen samen met u oplossingen op maat die perfect werken in uw specifeke situatie.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend persoonlijk adviesgesprek op 030-22 11 987 of mail uw vraag naar: [email protected]