Agile Project Management

Agile PM is de langst bestaande agile projectmanagement methode ter wereld. In de jaren 90 zochten projectmanagers die RAD (Rapid Application Development) gebruikten naar meer governance en discipline voor hun projecten.

De populariteit van Agile PM komt voort uit de filosofie dat elk project bij moet dragen aan helder gedefinieerde strategische doelstellingen en vroegtijdige realisatie van benefits voor de business. 

Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation
Integrale methode projectmanagement & agile productontwikkeling
Meer dan 100.000 mensen gecertificeerd

Agile PM Foundation training

Agile PM Practitioner training

Agile PM Fast Track training

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Global Project Performance begreep de klantvraag het best. We hebben via Global Project Performance ook een “theorie naar praktijk” dag gehouden"
Mirjam Beentjes, Rabobank

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Agile PM in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met Agile PM?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Agile PM in de Praktijk bij VodafoneZiggo

Voor VodafoneZiggo hebben wij het project- en portfoliomanagement raamwerk ontwikkeld in lijn met P3M3-uitgangspunten om minimaal volwassenheidsniveau 3 te kunnen borgen. Omdat VodafoneZiggo een omvangrijk IT-portfolio heeft, is het raamwerk mede gebaseerd op Agile Project Management. Dit biedt de organisatie de mogelijkheid om flexibel te zijn in de keuze van methodieken voor het uitvoeren van projecten.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Agile PM in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Agile Project Management – Agile PM

Voert uw hele organisatie, uw afdeling of team haar activiteiten uit in snel veranderende omstandigheden? Vragen maatschappelijke-, technologische-, politieke-, markt- en milieu- ontwikkelingen van uw organisatie dat ze steeds sneller weet te veranderen? Ervaart u dat bestaande managementroutines onvoldoende flexibiliteit en snelheid bieden om effectief en proactief in te spelen op deze veranderingen? Dan sluit Agile Project Management (Agile PM) uitstekend aan bij de behoeften van uw organisatie.

Agile Project Management gaat ervan uit dat de beste toegevoegde waarde ontstaat wanneer projecten afgestemd zijn op duidelijke business doelen, wanneer ze regelmatig opleveren, en wanneer dit wordt gedaan door gemotiveerde mensen die samen de ruimte krijgen om uitdagingen voor de business op te lossen.

Definitie Agile PM Filosofie

Om de inzet van Agile PM tot een succes te maken is het nodig dat:

 1. Alle betrokkenen de business visie en doelstellingen begrijpen en onderschrijven.
 2. Ze bevoegd zijn om besluiten in hun expertisegebied te nemen.
 3. Deelnemers samenwerken aan een oplossing die “fit for purpose” is.
 4. Er op tijd wordt opgeleverd in lijn met business prioriteiten.
 5. Stakeholders accepteren dat verandering onvermijdbaar is.
 6. En inzicht in de oplossing groeit met de tijd.

Enkele voordelen van Agile Project Management

 • Verbeterd vermogen om projecten de goede kant op te sturen.
 • Borging en verbetering van eigenaarschap in de business.
 • Tijdige oplevering outputs en oplossingen.
 • Borgen van de kwaliteit van de outputs.
 • Veel kleiner risico om de verkeerde oplossing te ontwikkelen.
 • Hogere waarschijnlijkheid om in business behoefte te voorzien.
 • Soepeler transitie door verbeterde samenwerking.

Opbouw methodiek

1. Principes

 • Focus on business needs.
 • Deliver on time.
 • Collaborate.
 • Never compromise quality.
 • Build incrementally from firm foundations.
 • Develop iteratively.
 • Communicate continuously and clearly.
 • Demonstrate control

2. Projectmanagement rollen

 • Business Sponsor.
 • Business Visionary.
 • Technical coordinator.
 • Project Manager.
 • Business Ambassador.
 • Business Analyst.

3. Solution development rollen

 • Solution Developer.
 • Solution Tester.
 • Team Leader.
 • Business Advisor (support).
 • Technical Advisor (support).
 • Workshop Facilitator (support).
 • DSDM Coach (support).

4. DSDM Proces

 • Feasibility.
 • Foundations.
 • Evolutionary development.
 • Assemble.
 • Review.
 • Deploy.
 • Post project review.

5. Producten

 • Terms of Reference.
 • Business Case.
 • Prioritized Requirements List.
 • Solution Architecture Definition.
 • Development Approach Definition.
 • Delivery Plan.
 • Management Approach Definition.
 • Feasibility Assessment.
 • Foundations Summary.
 • Evolving solution.
 • Timebox Plan.
 • Timebox Review Records.
 • Timebox Report.
 • Benefits Assessment.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Agile PM in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen