Change Management Verandermanagement

Hoe realiseer je succesvolle verandering van individuele medewerkers, teams, afdelingen en organisaties als geheel? Hoe zorg je ervoor dat initiatieven niet "te blauw" worden aangevlogen maar dat er effectief wordt geanticipeerd op de verandermanagement aspecten?

Wij ontwikkelen programma's en trainingen op maat die naadloos aansluiten op de thematiek en kansen voor uw specifieke organisatie en haar mensen. Daarnaast bieden we mogelijkheid tot het behalen van het enige officiële certificaat op het vakgebied van verandermanagement in Nederland.

Praktijktrainingen op maat in het Nederlands
Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation
Programma's voor ontwikkeling verandermanagement

Change Management Foundation training

Change Management Practitioner training

Change Management Fast Track training

Stakeholdermanagement in de Praktijk bij VIVAT

"De masterclasses voor Benefits Management (Stephen Jenner) en Stakeholder Engagement (Patrick Mayfield) waren inspirerend en leverden veel praktische handvatten op"
Emmy Beekman, VIVAT

Mogen we met u mee denken?

Wilt u verandermanagement en stakeholder management professionaliseren in uw organisatie?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met Change Management?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Change Management in de Praktijk bij VodafoneZiggo

Binnen VodafoneZiggo bestaat een Business Readiness Team dat vanuit Program & Product Implementation verantwoordelijk is voor de implementatie van complexe programma’s en projecten. Ook vertaalt dit team de supportstrategie door naar tactische serviceconcepten binnen nieuwe marketinginitiatieven en productimplementaties.

Global Project Performance werd gevraagd om het team te ondersteunen met verandermanagement expertise. Onze inzet: inventarisatie change management challenges, opzet maatwerkprogramma, training in de belangrijkste veranderstrategieën en stakeholder engagement technieken, en tenslotte praktijkondersteuning door middel van workshops.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Change Management in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Over Change Management – Verandermanagement

Wilt u de aandacht voor verandermanagement in uw organisatie vergroten? Met welke stakeholders moet uw organisatie of een veranderinitiatief rekening houden bij het realiseren van veranderingen? Hoe benut je technieken op het gebied van verandermanagement om de doelstellingen van veranderinitiatieven te behalen?

Change Management Body of Knowledge

De standaard methodiek Change Management (Verandermanagement) van APMG International brengt de internationaal breed geaccepteerde verandermanagement aanpakken bij elkaar in lijn met de Change Management Body of Knowledge (CMBOK). Op basis van dit standaard werk kunnen organisaties, teams en individuen hun aanpak van verandering verrijken en steeds verder verbeteren – op basis van breed geaccepteerde Good Practice.

Drie Change Perspectieven: Individu, Team en Organisatie

Change Management richt zich op verandering vanuit het perspectief van het individu, het team en de organisatie. Relevante stakeholders worden geadresseerd en er wordt ingegaan op verschillende benaderingen ten aanzien van organisatieculturen, change modellen, visieontwikkeling en leiderschap.

Definitie van Verandermanagement c.q. Change Management

Verandermanagement of Change Management is een verzamelnaam voor benaderingen die zich richten op het bedenken, voorbereiden, leiden, ondersteunen en helpen van individuen, teams en organisaties van veranderingen in en voor de organisatie.

Enkele voordelen van Change Management

  • Meer aandacht voor menskant van veranderingen.
  • Proactief rekening houden met inherente en natuurlijke weerstanden.
  • Benutten menselijk potentieel om veranderingen te ondersteunen.
  • Aandacht voor leeraspecten verbonden aan veranderinitiatieven.
  • Rekening houden met organisatiecultuur bij verandering.
  • Verandermanagement o.b.v. breed erkende internationale Good Practice.
  • Holistische benadering.
  • Certificeringsmogelijkheden voor management en medewerkers.
  • Certificering organisatie mogelijk.

Opbouw methodiek

1. Change and the Individual

• Learning and the individual.
• Learning process and styles.
• Learning dip.
• Models of individual change.
• Motivation.
• Individual differences.

2. Change and the organisation

• Metaphors of organizations.
• Organization culture and change.
• Models of change.
• Key roles in organizational change.
• Drivers of change.
• Developing vision.

3. Stakeholder strategy

• Principles.
• Identifying stakeholders.
• Personas and empathy maps.
• Stakeholder mapping.
• Influencing strategies.
• Segmenting stakeholders.

4. Commmunication and Engagement

• Communications biases.
• Feedback.
• Communications approaches.
• Communicating change.
• Communications channels.
• Push-Pull & Lean-Rich.
• Planning communications.

5. Change impact

• Identifying impact.
• Assessing change impact.
• Stakeholder impact assessment.
• Change severity assessment.

6. Change readiness

• Motivation to change.
• Supporting individuals.
• Change agent networks.
• Building organizational change readiness.
• Building the change team.
• Change management plan.
• Preparing for resistance.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van Change Management in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen