MOP Health Check en interactieve MOP Workshop bij I Lentis

In de eerste week van januari 2016 verzorgde het team van Global Project Performance een interactieve MOP workshop (management of portfolios) inclusief een gefaciliteerde MOP Health Check en P3M3 componenten. Reden voor de workshop was de behoefte van de organisatie om meer voordeel te realiseren uit de investeringen in innovaties door middel van projecten en programma’s.

Over I Lentis

iLentis is het onderdeel binnen Lentis dat gericht is op innovatie, eHealth en informatisering. iLentis staat voor continue verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg. We laten cliënten meer participeren en geven hun meer regie in hun behandeling. Wij zijn ervan overtuigd dat eHealth en slimme technologie dit proces kunnen ondersteunen en versnellen. Uitgaande van de wensen en behoeften van de cliënt geven we zorgvernieuwing vorm.

Praktische en toepasbare kennis

Tijdens de workshop werd er gewerkt in de praktijk en vanuit de praktijk aan de hand van de MOP principes. De samenhang tussen projecten, programma’s en portfolio’s kwam aan bod maar ook de best practices om organisaties te transformeren en te leiden naar nieuwe capabilities en verbeterde prestaties tegen lagere kosten voor de uiteindelijke patiënten.  Niet de theorie maar de praktijk stond centraal.

MOP Health Check

Voorafgaand aan de workshop is een MOP Health Check door iedereen ingevuld. Deze leverde inzicht in de stand van zaken. Zowel de projectmanagers als het management namen deel aan deze Health Check zodat alle belangrijke betrokkenen waren vertegenwoordigd bij het beeld brengen van de huidige situatie.

Het beoogde eindresultaat van de workshop is om effectieve standaard routines te ontwikkelen en te verankeren in de dagelijkse gang van zaken waardoor de spreiding van projectprestaties ten opzichte van plan wordt gereduceerd en de organisatie beter bestuurbaar wordt.

Cursusmaterialen

In het kader van deze workshop is gewerkt met een handzaam A3 boekje met schema’s die als leidraad dienden voor de discussies en het verhelderen van onduidelijkheden over portfoliomanagement.

Advies

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, concreet advies of een offerte willen? Neem dan contact op met 030 22 11 987 of mail [email protected].