"Risicomanagement helpt om het onderwijs
van peuters en kleuters in de townships van
Kaapstad te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 For Africa Foundation

Risicomanagement is de kunst om de onzekerheden
van uw business case praktisch en tot acceptabele
proporties te reduceren.

MOR

Over MOR – Management of Risk

Met een toenemende druk op de budgetten en doelstellingen van organisaties in de private en publieke sector wordt het steeds belangrijker om de onzekerheden in relatie tot projecten, agile initiatieven, programma’s en portfolio’s systematisch te managen. Het doel daarbij is om de risicoblootstelling transparant te maken en in lijn te brengen met de risicobereidheid van de organisatie.

Door het ontwikkelen van een risicomanagement cultuur en leiderschap over Good Practice voor risicomanagement, kan de voorspelbaarheid van veranderinitiatieven in het portfolio, en de bijdrage aan de realisatie van de strategische doelstellingen sterk verbeteren.

Hebben uw teams in trainingen zoals PRINCE2 en MSP wel kennis gemaakt met risicomanagement maar ziet u er in de praktijk nog niet voldoende van terug? Overweeg dan om te investeren in het adopteren van Management of Risk op basis van MOR. MOR levert uiteenlopende praktische toepassingen en technieken die u en uw collega’s makkelijk aan kunnen leren. Ook bevat MOR ondersteuning om het leiderschap, de volwassenheid en de cultuur van continu verbeteren te stimuleren.

MOR definitie van een risico

Een risico is een onzekere gebeurtenis, of verzameling van gebeurtenissen, die indien die zich zou voordoen, effect zou hebben op het bereiken en realiseren van doelstellingen.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van MOR

 • Besparing managementtijd door minder brandjes blussen.
 • Meer interne focus om de juiste dingen gedegen aan te pakken.
 • Een betere basis voor het stellen van strategische doelen.
 • Realisatie van concurrentievoordelen.
 • Minder plotselinge schokken en onwelkome verrassingen.
 • Efficiënter gebruik van resources.
 • Vermindering van verspilling en fraude.
 • Verhoging van rendement en ‘value for money’.
 • Verbeterd innovatief vermogen.
 • Beter management van ongeplande gebeurtenissen en onderhoud.

Opbouw van MOR

De kern van MoR bestaat uit 8 principes, de risk management approach en het risk management process. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een cultuur van continu verbeteren, het op maat maken van MOR voor de 4 perspectives en de risico specialisaties.

MOR Principles

 • Aligns with objetives.
 • Fits the context.
 • Engages stakeholders.
 • Provides clear guidance.
 • Informs decision-making.
 • Facilitates continual improvement.
 • Creatss a supportive culture.
 • Achieves measurable value.

MOR Approach

 • Risk management policy.
 • Risk management process guide.
 • Risk management strategy.
 • Risk register.
 • Issue register.
 • Risk improvement plan.
 • Risk communications plan.
 • Risk response plan.
 • Risk progress report.

MOR Process

 • Identify context.
 • Identify risks.
 • Assess estimate.
 • Assess evaluate.
 • Plan.
 • Implenent.
 • Communicate.

Embedding MOR 

 • Embedding the principles.
 • Changing culture.
 • Measuring value.
 • Overcoming success barriers.
 • Identifying opportunities for change.

MOR Perpectives

 • Strategic.
 • Programma.
 • Project.
 • Operational.

MOR Specialisms

 • Business continuity management.
 • Incident and crisis management.
 • Security risk management.
 • Financial risk management.
 • Environmental risk management.
 • Reputational risk management.
 • Contract risk management.

Risicomanagement reizen van een week naar de townships van Kaapstad

Wilt u de aandacht voor risicomanagement in uw organisatie stevig op de kaart zetten? Onderneem dan met ons een bouwreis van een week naar Kaapstad. Dan leren uw teams hands-on hoe risicomanagement systematisch kan worden aangepakt en verbeterd. Ze ervaren de voordelen en waarde van risicomanagement aan den lijve. Deze film geeft een impressie van de reizen die we al met meer dan 50 klanten hebben gemaakt.

MOR Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

MOR Foundation

De MOR Foundation certificering is bestemd voor iedereen die in een MOR omgeving werkt. Zo kunnen alle betrokkenen in de organisatie dezelfde risicomanagement taal spreken. Hiermee ondersteunt u de prestatieverbetering van de veranderinitiatieven in uw organisatie.

Naar MOR Foundation Training >>>

MOR Practitioner

MOR Practitioner is bestemd voor mensen die hun kennis van en inzicht in MOR willen verdiepen en versterken. Met de certificering toont iemand aan dat hij risicomanagement op basis van MOR weet in te richten en toe te snijden op verschillende scenario’s.

Naar MOR Practitioner Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van uw risicomanagement organisatie te meten en te laten certificeren. Tevens adviseren we over kansen om projectprestaties te verbeteren en helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van uw verbeterplannen.

Organisatieadvies Risicomanagement>>>

Onze MOR diensten

Portfoliomanagement met MOR Implementeren

Wilt u risicomanagement professionaliseren met behulp van MOR? Neem dan contact met ons op. Onze geregistreerde consultants weten uit eigen ervaring bij organisaties in de publieke en private sector hoe u dit op de handigste manier en effectief aanpakt.

Risicomanagement Organisatieadvies >>>

MOR Incompany en Open Training

Wilt u een MOR praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen met effect. Daarnaast verzorgen we maandelijks MOR trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

MOR trainingen >>>

Risicomanagement Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van risicomanagement met MOR snel en goed in de vingers te krijgen.

Portfoliomanagement Mentoring en Coaching >>>

Heerst er in uw organisatie een risicomanagement cultuur?

Goed risicomanagement is nauwelijks mogelijk zonder de juiste processen, aanpak en technieken. Maar ook als deze wel zijn vast gesteld, kan risicomanagement nog steeds een uitdaging zijn. Vaak hebben teams het al druk genoeg om de “basics” van projectmanagement op orde te brengen in alle hectiek. Het inbedden van risicomanagement vereist effectief leiderschap en verandermanagement.

Kunt u hulp of advies gebruiken om de juiste strategie te volgen voor de professionalisering van risicomanagement? Wilt u het aantal issues en escalaties reduceren en de voorspelbaarheid van uw organisatie verbeteren? Overweeg dan om MOR als basis voor risicomanagement te adopteren. Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Risicomanagement op maat voor uw organisatie

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

Management of Risk (MOR) heeft zich weten te ontwikkelen tot een wereldwijde marktstandaard met mogelijkheden voor individuen en organisaties om zich te laten certificeren.

MOR neemt de hele organisatie als uitgangspunt zodat er een samenhangende aanpak kan worden gevolgd voor integrale besturing van risico’s op strategisch, programma, project en operationeel niveau.

MOR besteed uitgebreid aandacht een organisatievolwassenheid, cultuur en leiderschap. Dat is belangrijk want nog steeds te vaak wordt risicomanagement geassocieerd met het invullen van een risicoregister. Informatie over risico’s moet beschikbaar zijn, moet bruikbaar zijn en accuraat.

Maar daarna is het belangrijk dat de risico’s ook echt worden gemanaged. En dat vraagt om een passende mindset. Als risico’s actief worden gemanaged en de voorspelbaarheid van prestaties daardoor aantoonbaar wordt vergroot, dan is de invoering van MOR een succes. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar door structureel minder onaangename verrassingen.

Mensen houden vaak niet van verandering wanneer het om procedures en dergelijke gaat. Het is dus belangrijk om inzicht te krijgen in de knelpunten die door middel van systematisch risicomanagement met MOR opgelost moeten gaan worden. Dit inzicht dient te worden ontwikkeld met de managers en medewerkers die straks een rol moeten gaan spelen in het oplossen van de knelpunten.

Open dialoog, fact finding, interactieve workshops en onderzoek kunnen helpen om gedragen inzicht in de huidige situatie te ontwikkelen. Ook een P3M3 assessment levert een beproefd en effectief middel om inzicht en draagvlak te ontwikkelen voor de huidige situatie, de gewenste situatie en het ontwikkelen van een plan om het einddoel en de voordelen te realiseren.

Risicomanagement zou een integraal onderdeel moeten zijn van project-, programma- en portfoliomanagement. Een belangrijk doel bij de professionalisering van risicomanagement is dus dat er inzicht is in de manier waarop projecten, programma’s en portfolio’s hun risico’s management en wat de volwassenheid van de organisatie is.

Processen, procedures en tools moeten zo worden ontwikkeld dat ze aansluiten op de werkpraktijk van de betrokkenen. Zeker zo belangrijk is dat er gewerkt wordt aan leiderschap, cultuur, gedrag en competenties op het gebied van risicomanagement. Want het zou allereerst een mindset moeten zijn.

Om te groeien in risicomanagementvolwassenheid zou een organisatie moeten rekenen met 1 ½ jaar per niveau van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd).

Een van de procesperspectieven van P3M3 betreft risicomanagement. Met P3M3 kan dus de volwassenheid van risicomanagement op basis van MOR worden beoordeeld. Daarbij wordt onder meer gekeken naar leiderschap, cultuur en gedrag. Maar ook naar processen, procedures, standaards, organisatie, informatie, systemen en tools, assurance, technieken en inkoop.

Op basis van een P3M3-assessment kan samen met betrokken teams en leiders de huidige situatie in kaart worden gebracht. Zo ontstaat inzicht in de sterktes en zwaktes van de organisatie en verbeterkansen. Een P3M3-assessment helpt om draagvlak te ontwikkelen voor de huidige situatie, de gewenste situatie en de weg ernaartoe.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag