"Door beter resourcemanagement besparen
we kosten en zijn projecten op tijd"
Maurice Hagens ~ Royal van Lent Shipyards

Beschikbaarheid van de juiste informatie is een
randvoorwaarde voor effectief management van
veranderinitiatieven en portfolio's

MS Project Project Server en Project Online

Over MS Project, Project Server en Project Online

Bent u op zoek naar overzicht in de planning en de voortgang van producten en activiteiten van uw projecten? Of de projectproducten, business changes en benefits realisatie van uw programma’s? Of een compleet overzicht van projecten, programma’s en portfolio’s in uw organisatie? Wilt u tijd besparen met het opstellen van planningen en rapportages. Wilt u meer tijd voor het management van uw projecten, in plaats van het bijhouden van de administratie? Is er een betere beheersing van kosten, doorlooptijden, resources, risico’s en benefits nodig in de veranderinitiatieven van uw organisatie?

Waarom zelf het wiel uitvinden? Bespaar veel tijd en kostbare energie!

Het leren werken met nieuwe software kan veel tijd en energie kosten. Zeker als iemand probeert om alles zelf uit te zoeken. Op zichzelf is dat te prijzen. Maar MS Project biedt enorm veel mogelijkheden. Hoe voorkom je dat je onnodig veel tijd verliest met het opzetten van MS Project? Ons advies: vind niet zelf het wiel uit. Maar profiteer van onze jarenlange ervaring en successen bij meer dan 100 organisaties in de publieke en private sector. Met een maatwerk workshop van een dag helpen de meeste teams al om de basis goed neer te zetten. Met deze investering worden vele dagen onnodig uitzoekwerk en verkeerd opgezette planningen voorkomen.

Maatwerk in MS Project: volledig toegesneden op uw unieke werkzaamheden

Elke klant heeft een unieke vraag. De vraag is altijd welk business probleem u op wilt lossen door de inzet van MS Project? Sommige klanten hebben te kampen met resource management problemen op portfolioniveau. Anderen willen hun teams vaardigheden aanleren om eenvoudige projectplanning te maken en bij te houden.

Naar duurzame prestatieverbetering in 10 stappen

 1. We brengen in kaart wat u wilt bereiken, welke prestaties u wilt verbeteren en meten, en waarom.
 2. Vervolgens definiëren wat de organisatie daarvoor moet kunnen.
 3. De volgende stap is om te bepalen welke MS Project functionaliteiten u dan nodig hebt.
 4. En welke functionaliteiten u niet nodig hebt (tijdbesparing).
 5. Samen met u bepalen we wat het juiste detailniveau van plannen is om de gewenste beheersing te kunnen bereiken.
 6. We ontwikkelen standaard sjablonen voor plannen en rapportages.
 7. De gebruikers worden getraind in de toepassing van de organisatiespecifieke aanpak.
 8. Het beheer van de MS Project configuratie wordt overgedragen aan een interne coördinator.
 9. We ondersteunen waar nodig uw organisatie op afstand of met aanvullende workshops.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Voordelen van onze onderscheidende MS Project dienstverlening

 • Tijdbesparing door uitsluiten onnodige functies.
 • Oefenen met herstellen van veel voorkomende fouten (tijdbesparing en minder negatieve energie).
 • Juiste detailniveau van planning voor optimale balans tussen beheersing en tijd om de planning te onderhouden.
 • Direct toegesneden op uw organisatie en medewerkers waardoor medewerkerstevredenheid groeit.
 • Meetbare groei in organisatie volwassenheid en projectprestatieverbeteringen.
 • Best practice business case voor investeren in MS Project.
 • Ervaring in de brede zin van project-, programma- en portfoliomanagement.

De ongekende mogelijkheden van POWER BI

Microsoft heeft POWR BI ontwikkeld om business intelligence realtime beschikbaar te maken voor de eindgebruiker. POWER BI is sterk visueel vorm gegeven en transformeert data naar precies die managementinformatie die u nodig hebt om de juiste beslissingen te nemen. POWER BI biedt soepele mogelijkheden om rapporten en dashboards te delen die bovendien mobiel kunnen worden aangeboden. Wilt de kennis van uw organisatie ontsluiten voor prestatieverbetering in uw change portfolio’s? Bespreek dan de mogelijkheden met ons.

Opbouw van MS Project – De basics

MS Project is niet in een paar opsommingen samen te vatten. In sommige organisaties worden planningen gemaakt met 20.000 regels. In andere organisaties volstaat een eenvoudige tijdplanning met 20 regels. Maar hieronder ziet u enkele basistaken die onderdeel uitmaken van de meeste MS Project planningen.

Planning opstellen

 • Work breakdown structure.
 • Taken invoeren.
 • Structuur aanbrengen.
 • Afhankelijkheden vastleggen.
 • Tarieven invoeren.
 • Schattingen.

Onderhouden planning

 • Actual work en remaining work.
 • Invoeren voortgang op taken.
 • Herplannen van werk dat nog niet gedaan is.
 • Project updaten.
 • Verschillenanalyse.
 • Rapporteren.

Functies gevorderden

 • Winst behalen op het kritieke pad.
 • Resourceconflicten oplossen (handmatig).
 • Fasttracking.
 • Crashing.
 • Uitbannen van multi-tasking.
 • Planning technisch perfectioneren.
 • Automatische resourceleveling.
 • Eigen weergaven, filters of groupings.
 • Kolommen toevoegen.
 • Nieuwe velden maken.
 • Filters en rouperen.
 • De MS Project standaardweergaven.
 • Visual Reports en exportmogelijkheden.

Schoolbord planning of MS Project Planning?

Global Project Performance neemt incompany klanten mee naar Kaapstad om in een week tijd een school te bouwen. Deze bouwreizen worden tevens als training on the job gebruikt. Planning en voortgangsbeheersing maken een belangrijk onderdeel uit van de training. Maar wat doe je als je niet op stroom kunt rekenen?

MS Project Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

MS Project basis

Tijdens de MS Project basistraining leert u hoe u eenvoudige planningen kunt maken en bijhouden om de voortgang te beheersen in termen van doorlooptijd, kosten, kwaliteit en risico’s. U ontvangt het officiële GPP Praktijkcertificaat.

MS Project basis Training >>>

MS Project voor Gevorderden

In deze training gaat u een flinke stap verder met MS Project. U leert de taken voor gevorderden toepassen en ontwikkelt zich tot intern aanspreekpunt voor MS Project. U ontvangt het officiële GPP Praktijkcertificaat.

MS Project gevorderden  Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van uw PPM organisatie te meten en te laten certificeren. Tevens adviseren we over kansen om met MS Project en Project Server significante prestatieverbeteringen te realiseren en helpen we bij ontwikkeling en uitvoering van verbeterplannen.

Organisatieadvies PMO en MS Project >>>

Onze MS Project, Project Server en POWER BI diensten

MS Project en Project Server Implementeren

Wilt u de kwaliteit en prestaties van uw change organisatie verbeteren door ondersteuning met MS Project, Project Server en POWER BI? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies. We beschikken over een succesvolle trackrecord bij meer dan 100 organisaties.

PMO en MS Project Organisatieadvies >>>

MS Project en Project Server Implementeren

Wilt u de kwaliteit en prestaties van uw change organisatie verbeteren door ondersteuning met MS Project, Project Server en POWER BI? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies. We beschikken over een succesvolle trackrecord bij meer dan 100 organisaties.

PMO en MS Project Organisatieadvies >>>

MS Project Oriëntatie Workshop (1/2 dag)

Wilt u eerst de kaders goed bepalen voordat u gaat trainen en veranderen? Organiseer dan een workshop van een halve dag waarin we met u en uw collega’s een Business Case ontwikkelen voor de professionalisering of invoering van MS Project, Project Server en eventueel POWER BI. Ook kunnen we een globaal plan van aanpak opleveren met de eerste verbeterstappen.

Vraag offerte aan >>>

 Wilt u zich weer op uw kerntaken kunnen richten? Het management van projecten?

Wanneer de juiste informatie om projecten, programma’s en portfolio’s goed te kunnen managen ontbreekt, dan is dat op zijn zachtst gezegd vervelend. Door het stroomlijnen van planning en rapportage routines op basis van MS Project realiseert u enorme efficiëntiewinsten. Ook beschikken stakeholders op tijd over de juiste kwaliteit van informatie om effectieve beslissingen te kunnen nemen. Zo groeien de volwassenheid en de prestaties van uw organisatie aantoonbaar en voelbaar.

Wilt u de manier van plannen, rapporteren en beheersen verbeteren met MS Project, Project Server en wellicht POWER BI? Neem dan contact met ons op. We komen altijd met een onderscheidende, doelgerichte en effectieve aanpak. Wellicht wilt u een korte oriëntatie workshop organiseren om de mogelijkheden met ons en uw collega’s te verkennen.

Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

MS Project met Gezond Verstand

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

MS Project is wereldwijd nog steeds met meest gebruikte planningspakket. Uiteraard dankt MS Project zijn grote groep gebruikers aan het feit dat het een Microsoft product is. Maar het moet gezegd worden: MS Project biedt alle mogelijkheden die een organisatie nodig heeft om de planning van het projecten, programma’s en portfolio’s te ondersteunen. MS Project kan worden gebruikt om de planning en rapportage van eenvoudige taken tot en met zeer complexe taken te ondersteunen.

Project Server biedt de mogelijkheid om portfolio’s te ondersteunen. MS Project is tegenwoordig in de Cloud beschikbaar. En MS Project kan worden gekoppeld met elk systeem dat een organisatie gebruikt.

Het gebruik van MS Project moet eraan bijdragen dat projecten, programma’s en portfolio’s vaker hun doelstellingen bereiken. MS Project draagt daaraan bij door tijdige beschikbaarheid van de juiste managementinformatie. De kunst is om MS Project zo te configureren dat u precies de informatie krijgt die u nodig hebt, niet meer en niet minder. En dat die informatie met minimale moeite kan worden geleverd.

Het invoeren van MS Project is nooit een doel op zich. Een planning tool is onderdeel van de projectmanagement omgeving. De tool staat dus nooit op zichzelf. MS Project voorziet in informatie die de projectmanager, programmamanager of portfoliomanager nodig hebben. Zij moeten dus aangeven welke informatie MS Project moet gaan leveren.

Maatwerk is daarom belangrijk. Want de informatiebehoefte is altijd specifiek voor een project, programma, portfolio of organisatie.

Om prestaties structureel te verbeteren zijn er gevestigde managementroutines nodig van planning en control. Wanneer de organisatie of het initiatief erin slagen om deze routines te vestigen en systematisch te verbeteren op basis van praktijkervaring en effectiviteit dan kunnen er grote prestatieverbeteringen worden gerealiseerd met MS Project.

Deze groei in volwassenheid en effectiviteit hangen af van het specifieke uitgangspunt. Maar er dient rekening te worden gehouden met ongeveer 1 ½ jaar per niveau van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd).

P3M3 omvat ook een generiek perspectief “tooling” dat onderdeel uitmaakt van de capability van de organisatie. Dit perspectief dient naadloos aan te sluiten op andere generieke P3M3-perspectieven zoals proces en organisatie. Maar ook op de 7 procesperspectieven: management control, organisational governance, risicomanagement, benefits management, stakeholder management, resource management en financial management.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag