"Ons team van CAPEX controllers speelt
een belangrijke rol bij het verlagen van
kosten en het verbeteren van kwaliteit."
Bob Hofstede ~ TATA Steel

Portfoliomanagement ondersteunt het leiderschap bij
het prioriteren van investeringen en het maken van de
juiste strategische keuzes

MSP

"Zorg dat betrokkenen goed zijn opgeleid.
Doe het samen met de business."
Emmy Beekman ~ SNS Reaal

"We kunnen beter beoordelen hoe we meer
maatschappelijk rendement kunnen realiseren."
Kars Wierts ~ Provincie Groningen

Over MSP – Managing Successful Programmes

Het bereiken van uw belangrijkste strategische veranderdoelen vereist een samenhangende en systematische aanpak van gerelateerde projecten, veranderingen in uw organisatie en benefits. MSP biedt een wereldwijde best practice marktstandaard om daar invulling aan te geven: efficiënt en effectief. Zonder overbodige bureaucratie en met de juiste stakeholdervertegenwoordiging.

Zijn er projecten in uw organisatie die hetzelfde strategische doel nastreven? Is de vertegenwoordiging van de business in het programma voor verbetering vatbaar? Wilt u deze keer het management van baten goed verankeren in uw programma initiatieven? Dan is MSP een uitstekende methode om mee aan de slag te gaan. MSP levert een beproefde aanpak voor de gecoördineerde realisatie van projecten, business changes en benefits in de context van een gemeenschappelijk strategisch doel.

MSP definitie van een programma

Een programma is een tijdelijke, flexibele organisatie die is opgericht voor het coördineren, sturen en het overzien van de implementatie van een verzameling gerelateerde projecten en activiteiten om eindresultaten en benefits op te leveren in relatie tot de strategische doelstellingen van de organisatie.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van MSP

 • Kostenbesparing door regie over projecten van het programma.
 • Management van afhankelijkheden en risico’s tussen projecten.
 • Goede vertegenwoordiging van de board en senior management in het programma.
 • Het juiste leiderschap op de juiste plek.
 • Realistische verwachtingen ten aanzien van het verandervermogen van de organisatie.
 • Focus op benefits en transitie naar de nieuwe manier van werken.
 • Een helder beeld van de toekomstige blauwdruk van de organisatie.
 • Een goed gedefinieerde en gecommuniceerde visie.
 • Aandacht voor cultuurverandering om de mensen mee te krijgen.
 • Het juiste niveau van betrokkenheid van stakeholders bij het programma.

Opbouw van MSP

MSP is opgebouwd uit drie geïntegreerde elementen: 7 principes, 9 Governance Thema’s en 6 processen in de transformational flow.

Principles

 • Remaining aligned with corporate strategy.
 • Leading change.
 • Envisioning and communicating a better future.
 • Focusing on the benefits and threats to them.
 • Adding value.
 • Designing and delivering a coherent capability.
 • Learning from experience.

Governance Themes

 • Programme organisation.
 • Vision.
 • Leadership and stakeholder engagement.
 • Benefits management.
 • Blueprint design and delivery.
 • Planning and control.
 • The business case.
 • Risk and issue management.
 • Quality and assurance management.

Transformational Flow

 • Identifying a programme.
 • Defining a programme.
 • Managing the tranches.
 • Delivering the capability.
 • Realizing the benefits.
 • Closing a programme.

MSP voor Ontwikkelingsprojecten

Global Project Performance organiseert regelmatig Change Management masterclasses voor haar klanten. In deze korte film krijgt u een impressie van MSP en de toegevoegde waarde voor betrokkenen.

MSP Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

MSP Foundation

De MSP Foundation certificering is bestemd voor iedereen die in een MSP omgeving werkt. Zo kunnen alle betrokkenen in het programma dezelfde taal spreken. Hierdoor verbeteren de communicatie, de programmaprestaties en niet te vergeten het werkplezier.

MSP Foundation Training >>>

MSP Practitioner

MSP Practitioner is bestemd voor mensen die hun kennis van en inzicht in MSP willen verdiepen en versterken. Met de certificering toont iemand aan dat hij een programma op basis van MSP weet in te richten en toe te snijden op diverse soorten programma’s en scenario’s.

MSP Practitioner Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van uw programma organisatie te meten en te laten certificeren. Tevens adviseren we over kansen om programmaprestaties te verbeteren en helpen we bij de ontwikkeling en uitvoering van uw verbeterplannen.

Organisatieadvies Portfoliomanagement>>>

Onze MSP diensten

MSP Implementeren

Wilt u programmamanagement professionaliseren met behulp van MSP? Neem dan contact met ons op. Onze geregistreerde programmamanagement consultants en trainers hebben ruime ervaring bij organisaties in de publieke en private sector. Zij weten hoe u dit op de handigste manier en effectief aanpakt.

Programmamanagement Organisatieadvies >>>

MSP Incompany en Open Training

Wilt u een MSP praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen voor programmamanagement op basis van MSP. Daarnaast verzorgen we maandelijks MSP trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

Programmamanagement trainingen >>>

Programmamanagement Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van programmamanagement met MSP snel en goed in de vingers te krijgen met korte termijn verbeteringen als resultaat.

Programmamanagement Mentoring en Coaching >>>

Maakt het management van business changes en benefits een integraal onderdeel uit van uw programma?

Wanneer het gaat om MSP dan zijn de meeste organisaties met name ook enthousiast over de toegevoegde waarde van Business Change Management en Benefits Management als integraal onderdeel van het programmamanagement. Ook het besturen van projecten in plaats van teveel betrokken te raken in het inhoudelijk management van projecten levert grote belangstelling op.

Wilt u de business vertegenwoordiging in de organisatie van uw programma’s verbeteren en aan de slag met een systematische aanpak van benefits management? Overweeg dan om MSP als basis te adopteren. MSP staat boordevol praktische handvatten, aanpakken, technieken en voorbeelden die zich relatief eenvoudig toe laten snijden op de uniek context van uw eigen organisatie.

Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Programmamanagement met MSP

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

Programma’s worden opgezet om strategische, vaak transformationele, veranderingen te realiseren voor organisaties. MSP is een wereldwijde geaccrediteerde standaard om programmamanagement in te richten. MSP levert een raamwerk om de gecoördineerde uitvoering van projecten en veranderingen in de organisatie te managen en te leiden.

Waar projecten ophouden – met de oplevering van outputs – pakt MSP de draad weer op door te borgen dat de noodzakelijke veranderingen in de Business As Usual (BAU) worden gerealiseerd die randvoorwaardelijk zijn voor het realiseren van verwachte benefits.

De strategische programma visie en de daarvan afgeleide uitkomsten (To Be State, SOLL, Future Blueprint) en verwachte baten (benefits) zijn het uitgangspunt om het succes van een programma te bepalen. Hoe vaker deze worden gerealiseerd door de organisatie en haar programma’s hoe succesvoller MSP is toegepast.

Om draagvlak voor MSP te ontwikkelen, is het vaak het meest effectief dat betrokken teams en managers gefaciliteerd worden in het op maat maken van hun eigen werkwijze voor het programma. Daarbij dient te worden geborgd dat de MSP-succesprincipes het uitgangspunt blijven vormen voor de aanpak.

Een Centre of Excellence die helpt bij het ontwikkelen en verankeren van programma standaards is geen overbodige luxe. Ook dient er voldoende te worden geïnvesteerd in communicatie en het leren van ervaring. Een praktisch eenvoudig aan te leren aanpak is gewenst, bijvoorbeeld voor baten management.

Veel organisaties vinden het een lastig onderwerp maar het hoeft niet moeilijk te worden gemaakt. Als de basics goed worden toegepast dan levert dat enorm veel betere prestaties op.

Als een organisatie programmamanagement naar een gedefinieerd volwassen niveau wil ontwikkelen dan dient zij rekening te houden met een periode van ongeveer 3 jaar. Maar het boeken van voordelen met MSP in individuele programma’s kan meestal al op een hele korte termijn. MSP levert praktische handvatten, principes en technieken. Vaak helpt het om een ervaringsdeskundige te betrekken.

P3M3 Assessments zijn een goed middel om de volwassenheid van programmamanagement met MSP in de organisatie door te lichten en om verbetermogelijkheden te identificeren. Met name het P3M3 Assessment proces draagt bij aan bewustwording van de huidige situatie met sterktes en zwaktes en het ontwikkelen van draagvlak en commitment voor de gewenste situatie en visie voor programmamanagement.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag