Organisatie Ontwikkeling

Hoe ziet uw ideale veranderorganisatie eruit?

Een organisaties die meetbare groei en prestatieverbetering realiseert, die leert van ervaring en waar mensen graag werken?

Met onze holistische aanpak integreert u het specialisme van uw organisatie of afdeling, cultuur en leiderschap, praktische tools en technieken, en tenslotte heldere processen en organisatie met minimale bureaucratie. 

Organisatieadvies en verbetertrajecten
Volwassenheidmetingen
Incompany trainingen

Projectmatig Werken

Projectmanagement

Programmamanagement

Portfoliomanagement

LEAN Management

Agile Management

PMO en MS Project

Verander en Stakeholdermanagement

Benefits en Transitiemanagement

Centre of Excellence en P3M3

Risicomanagement

Soft Skills en Leiderschap

Programmamanagement in de Praktijk bij Heineken International

"Wij richten ons op de 40 grootste programma’s met wereldwijde impact"
C.J. van Boheemen, Heineken International

Mogen we met u mee denken?

Wilt u project- en verandermanagement professionaliseren in uw organisatie?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

Specialist in oplossingen die écht werken in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering met een optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of functionele afdeling.

Methodieken in de Praktijk bij KPMG

"Gebruik een methode die voor iedereen duidelijk is. Leg het voor-deel van de methode duidelijk uit. Train de mensen en monitor het gebruik van de methode en stuur waar nodig bij"
René Koets, KPMG

Mogen we met u mee denken?

Wilt u project- en verandermanagement professionaliseren in uw organisatie?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen

Hoe volwassen is uw organisatie voor project- en verandermanagement?

Waar staat uw organisatie in de onderstaande afbeelding? Is uw organisatie zich bewust van de noodzaak en toegevoegde waarde van een systematische aanpak? Of berusten projectsuccessen vooral op individuele competenties?

Wilt u de projectsuccessen in uw organisatie kunnen herhalen zodat u een voorspelbare en daarmee betrouwbare overheidsorganisatie of handelspartner wordt?

Een wereldwijd onderzoek van PMI - Project Management Institute - heeft aangetoond dat organisaties die investeren in een professionele aanpak en cultuur van continu (champions) tientallen procenten beter presteren dan andere organisaties (underperformers). 

De rol van leiderschap in succesvolle projectorganisaties

Wanneer uw management en directie zichtbaar en actief waarde hechten aan een professionele aanpak van projecten dan groeit uw organisatie sneller in volwassenheid.

Daarbij doet de eerste stap het grootste beroep op het leiderschap en de verandermanagement vaardigheden van uw management. Daar wordt de stap gemaakt van een ad hoc naar een systematische aanpak die nodig is om door te kunnen groeien.

Met onze geaccrediteerde consulting diensten maken de kansen voor uw organisatie inzichtelijk en bieden het leiderschap van uw organisatie een stuur in handen om verbeteringen te prioriteren en de Community of Practice te betrekken en te motiveren.

P3M3 in de Praktijk bij VodafoneZiggo

"Met P3M3 maken we de groei in project- en portfoliomanagement van VodafoneZiggo meetbaar en hebben we beter inzicht in onze verbeterkansen"
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Mogen we met u mee denken?

Wilt u project- en verandermanagement professionaliseren in uw organisatie?

Leg uw vraag dan geheel vrijblijvend voor aan één van onze adviseurs.

Dan denken we met u mee over de beste oplossing.

 

030-2211987

Contact opnemen