Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

Accreditaties

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Voordelen geaccrediteerd instituut

Alles draait bij ons om uw dagelijkse werk en doelstellingen in de praktijk. En we hechten er wel grote waarde aan dat onze consultants, adviseurs en trainers breed geaccrediteerd zijn. Zij lopen voorop in de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied. Vakkennis en accreditatie op het gebied van methodieken en best practice horen daar bij. Verder vinden we het belangrijk om zelf ook gecontroleerd en uitgedaagd te worden om onszelf te verbeteren. Door jaarlijkse onafhankelijke assessments van ons kwaliteitssysteem, onze trainers, adviesproducten en trainingsmaterialen borgen we onze kwaliteit.

Expert in toepassing

Onze adviseurs, consultants en trainers zijn allemaal academisch geschoold en beschikken over alle recente certificaten. Maar hun expertise ligt op het gebied van de toepassing van “good practice” op alle niveaus in uw organisatie. Hoe kun je de methodieken voor je organisatie laten werken? Hoe borg je dat ze naadloos aansluiten op de behoeften van de organisatie en haar specialisme? Hoe zorg je ervoor dat het gebruik van methodieken leidt tot meetbare prestatieverbeteringen in de context van uw strategische prioriteiten? Dat is de inzet waarmee onze teams dagelijks aan de slag zijn in de publieke en private sector.

Certificering managers en medewerkers

Beschikken uw managers en medewerkers wel over de praktijkervaring maar niet over gangbare certificeringen op het gebied van verbetermanagement? Veel mensen zoeken een bevestiging en objectieve onderbouwing van hun kennis en ervaring. Certificering biedt die mogelijkheid. Tijdens geaccrediteerde trainingen krijgen deelnemers meer inzicht in de successen die ze hebben geboekt, maar ook in de tegenslagen die ze hebben meegemaakt. Daarmee worden ze zich weer verder bewust van mogelijkheden om hun aanpak aan te passen en prestaties te verbeteren.

P3M3 Certificering van uw organisatie

Net als in andere branches is het ook mogelijk om de managementvolwassenheid van uw organisatie op het gebied van verbetermanagement te laten certificeren. Geaccrediteerde P3M3 Assessments bieden een perfecte gelegenheid om samen met alle betrokkenen een beter gemeenschappelijk inzicht te ontwikkelen in de sterktes en zwaktes van uw organisatie als basis voor verbeterplanning. P3M3 kent 5 volwassenheidsniveaus en biedt de mogelijkheid om uw organisatie officieel laten certificeren. Wilt u liever een iets informelere aanpak? Dan kunnen we u van dienst zijn met de GPP Quick Scan en Certificaat.

Onze accreditaties

HIER KOMT EEN BLOK MET ALLE LOGO’S MOOI OPGELIJND

Wilt u de kennis, vaardigheden en competenties van uw medewerkers en organisatie certificeren?

Is uw organisatie succesvol in haar kernactiviteiten maar beschikt u niet over de benodigde handvatten en standaards om de groei van management, medewerkers en de organisatie als geheel te besturen? Wellicht is het dan de moeite waard om certficering van uw mensen en organisatie te overwegen. Met certificeringen borgt u dat u management en medewerkers over de meest recente vakkennis beschikken. Certificeringen dragen bij aan bewustwording ten aanzien van het eigen handelen: wat gaat er goed en waar zijn kansen op verbetering? Global Project Performance biedt als een van de enigen in Nederland ook de mogelijkheid om uw projectorganisatie officieel te laten certificeren op basis van een internationale marktstandaard: P3M3 – het Project Programme Portfolio Management Maturity Model.

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op om uw vraag te bespreken. Bel 030 22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Voor welke van de verbeterdisciplines bent u op zoek naar certificering?

Holistische maatwerk aanpak

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we atijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag