Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

Holistische aanpak

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Holistische maatwerk aanpak

Het vinden van de juiste balans bij het definiëren, introduceren, inbedden, borgen en verbeteren van uw beleid voor project- en verandermanagement vormt de sleutel tot succes. In onze aanpak brengen we balans in vier aspecten die samen en geïntegreerd leiden tot een voorspelbare en wendbare veranderorganisatie die strategische successen weet te herhalen en steeds verder weet te verbeteren.

Mens en cultuur

Regelmatig zien we dat het gebruik van managementmethodieken in organisaties verzandt in belemmerende bureaucratie. Het draagvlak voor de aanpak wordt ondermijnd en procedures worden omzeild. Omdat de aanpakken niet goed aansluiten bij de specifieke behoeften van betrokkenen blijven de prestaties van veranderinitiatieven achter bij de verwachting. Om dit vraagstuk op te lossen is een cultuur van continu verbeteren nodig. Daarom besteden wij expliciet aandacht aan het ontwikkelen van leiderschap, cultuur, bewustwording en soft skills.

Specialisme van uw organisatie

Verandermanagement aanpakken is nooit een doel op zich. U wilt de zorg of het onderwijs verbeteren, mobiliteitsvraagstukken oplossen, uw marktaandeel vergroten, de risico’s voor uw organisatie verminderen en de reputatie verbeteren. De managementaanpak voor uw organisatie of afdeling moet daarom perfect afgestemd zijn op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling. Onze adviseurs en experts hebben ervaring in uw branche en weten hoe dit snel en goed kan worden gerealiseerd.

Proces en organisatie

Een van de oorzaken voor gebrekkig draagvlak voor managementaanpakken is dat processen en de definitie van rollen en verantwoordelijkheden vaak onvoldoende goed aansluiten op de werkpraktijk van de betrokkenen. Algemene generieke beschrijvingen uit methodieken worden te letterlijk genomen. Om processen goed te laten werken voor uw organisatie moeten deze concreet zijn en niet onnodig gedetailleerd. Alle betrokkenen moeten snel kunnen zien wat hun bijdrage in het proces is en tegen welk kwaliteitsniveau. Dat levert steun en duidelijkheid op en een goede basis voor voortdurende verbetering van kwaliteit en prestaties.

Praktische tools en technieken

Wanneer mensen een procedure, tool of techniek niet begrijpen dan zullen ze hem niet of niet op de juiste manier gaan gebruiken. Soms is training, opleiding en coaching nodig om dit probleem op te lossen. Maar het komt ook vaak voor dat de makers van de organisatie-aanpak het onnodig ingewikkeld maken. In de praktijk betekent dit vaak dat aanwezige beschrijvingen, definities en handleidingen eerder vereenvoudigd moeten worden dan uitgebreid. De focus moet gericht zijn op tools en technieken die door teamleden in de praktijk als nuttig worden ervaren en hen helpen om de doelstellingen van de veranderinitiatieven te realiseren. Zo worden project- en verandermanagement een bron van motivatie.

Adviseurs en trainers uit de praktijk

Onze senior trainers en adviseurs delen één gemeenschappelijke passie met elkaar: u, uw collega’s en uw organisatie ondersteunen bij het verbeteren van de prestaties van uw organisatie of afdeling door “good practice” in project- en verandermanagement. Zij komen zelf uit de praktijk van onze klanten en kennen de “do’s en don’ts”. Ze weten wat werkt en hoe u veel voorkomende valkuilen soepel kunt omzeilen.

Wilt u de managementaanpak van uw organisatie verbeteren & op korte termijn succes boeken?

Bent u geïnspireerd door onze visie en holistische benadering van verandermanagement in organisaties? We komen graag met u in contact. Vaak is het mogelijk om met enkele korte eenvoudige interventies concrete knelpunten op te lossen en de prestaties, de motivatie en de betrokkenheid van managers en medewerkers te verbeteren. Met een holistische en goed gebalanceerde aanpak ontwikkelt u een organisatie waar continu verbeteren “business as usual” is.

Is uw interesse gewekt? Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen of onafhankelijk advies? Bel ons op 030-22 11 987. Of mail naar: [email protected].

Voor welke verbeterdiscipline zoekt u een betere balans?

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag