Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

Meten is weten

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Meten = Weten

Zijn de prestaties van uw veranderinitiatieven de afgelopen maanden en jaren beter geworden? Hoe meet u dat? Weet u welk percentage van de veranderinitiatieven haar oorspronkelijke doelstellingen wel of niet heeft gerealiseerd en wat de impact is geweest op uw strategische ambities? De systematische en meetbare verbetering van prestaties biedt voor organisaties nog aantrekkelijke kansen.

Wij houden van duidelijkheid

Veel organisaties stellen zich de vraag: “hoe staan we er voor met ons project- en portfoliomanagement?”. Gelukkig zijn er best practice standaards zoals P3M3 om de volwassenheid van organisaties te kunnen meten. Dit maakt het mogelijk om gericht meetbare groei in verandermanagement te realiseren en een Business Case te ontwikkelen voor professionalisering. Wij houden van duidelijkheid.

Leren van ervaring is net Bonsai

Bonsai wordt ook wel omschreven als “Living Art”. De kunst is om steeds opnieuw te kijken waar het boompje ondersteund moet worden om haar unieke karakter tot uiting te laten komen. Met de professionalisering van verandermanagement is het niet anders. Het ontwikkelen van een maatwerkaanpak voor de organisatie is een iteratief proces. Op basis van ervaring worden verbeteringen door gevoerd.

Plan Do Check Act (PDCA)

De onderstaande afbeelding laat de leer- en verbetercyclus mooi zien. Stel dat u een nieuwe aanpak hebt ontwikkeld voor resource management. Dan zult in de praktijk gaan ervaren of deze er inderdaad voor zorgt dat de juiste resources op tijd in in voldoende mate beschikbaar zijn. Is dit niet het geval, dan evalueert u de aanpak en haar toepassing tot het gewenste prestatieniveau is bereikt.

Kwaliteitsmanagement & Procesmanagement

Grotere complexe organisaties hebben voor duurzame prestatieverbetering een systematische en gedefinieerde aanpak nodig die ze steeds verder kunnen verbeteren op basis van ervaring. De projectomgeving kan daarbij worden beschouwd als een ecosysteem. Het gaat niet alleen om processen maar ook om mensen, cultuur, gedrag, leiderschap en competenties. De beginselen van het werken met volwassenheidsmodellen zijn geworteld in de tradities van kwaliteitsmanagement en procesmanagement.

People over Process?

Zeker! Mensen zouden in elke van de 12 verbeterdisciplines centraal moeten staan. Zij moeten het doen. Dat is zo bij Agile. Maar ook bij LEAN, projectmatig werken, benefits management, Centre of Excellence en risicomanagement. In de praktijk is het steeds de kunst om voldoende proces, maar niet meer dan dat, te ontwikkelen om het werk van teams adequaat te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze op tijd over de juiste informatie beschikken om hun doelen te stellen, te plannen, te beheersen en te realiseren.

Persoonsniveau, initiatiefniveau en organisatieniveau

Wat zijn de prestaties van uw managers en medewerkers geweest? Zijn die verbeterd? Hebben ze zich ontwikkeld?

Hebt u inzicht in de prestaties ten opzichte van het plan van individuele initiatieven? Zijn deze SMART gemaakt? Worden ze beheerst en wordt er bijgestuurd?

En hoe zit het het portfolio van de organisatie als geheel en de (verwachte en reeds gerealiseerde) bijdrage aan de strategische doelstellingen?

Onze experts zijn gespecialiseerd in het meten en verbeteren van prestaties op alle niveaus in uw organisatie. Op individueel niveau gaan we uit van IPMA-standaards. Op organisatieniveau gaan we uit van P3M3. Tevens beschikken we daarnaast over onze eigen GPP Quick Scan.

Geaccrediteerde P3M3 Assessments

Global Project Performance is geaccrediteerd als P3M3 Accredited Consulting Partner (ACP) door AXELOS en als Accredited Consulting Organisation (ACO) door APMG International. Door onze jarenlange ervaring met volwassenheidsdiagnostiek en verbetertrajecten kunnen we uw bestuur, directie en management in kort tijdsbestek voorzien van een gedetailleerd inzicht in de volwassenheid van de organisatie en verbeterkansen. We kunnen uw organisatie officieel laten certificeren op 5 niveaus. En met de GPP Quick Scan kunnen we modulaire metingen verrichten.

Competentie Ontwikkeltrajecten voor Managers en Medewerkers

Wilt u weten waar de verbeterkansen voor uw management en medewerkers zich bevinden? Dan kan een competentie-assessment of een competentie- ontwikkeltraject zijn waar u naar op zoek bent. Tijdens deze trajecten brengen we in kaart over welke kennis, vaardigheden en ervaring (de competenties) iemand beschikt en over welke competenties hij nu of in de toekomst zou moeten beschikken. We ondersteunen bij het definiëren van een persoonlijk ontwikkelplan en de uitvoering daarvan door middel van training, opleiding, mentoring en coaching.

Inhoud individuele competentie assessments

Tijdens een competentie-assessment verzamelen we 360-graden-informatie om een goed onderbouwd beeld te vormen van de kennis, vaardigheden en competenties van een individu. Het project-CV, een projectrapport en een 360-graden-evaluatie zijn input voor een assessment interview. Tijdens dit interview krijgt de persoon gelegenheid zijn of haar ervaring toe te lichten en kunnen eventuele onduidelijkheden worden verhelderd. De output van het competentie-assessment is een rapport met de onderbouwing van de conclusies en belangrijkste adviezen. De adviezen worden geplaatst in de context van de doelen die de persoon heeft in het kader van zijn of haar werk.

Hoe rechtvaardigt u investeringen in de professionalisering van verbetermanagement?

Wat leveren de investeringen in de managementaanpak van de organisatie (waaronder training, opleiding , systemen en processen) op? Welke bijdrage leveren deze investeringen aan prestatieverbetering van (portfolio’s van) veranderinitiatieven?

Met een P3M3-assessment en een duidelijke baseline van de huidige en gewenste projectprestaties kunt u een transparante business case en een goed onderbouwd verbeterplan ontwikkelen. Daarmee wordt voor alle betrokkenen duidelijk wat er precies bereikt moet worden en wat daar voor nodig is.

Is uw interesse gewekt? Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of advies op maat. Bel 030-22 11 987 of mail naar: [email protected].

In welke verbeterdiscipline wilt u meetbare groei en prestatieverbetering realiseren?

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag