Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

Missie en Visie

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

De Business as Usual verdwenen?

Organisaties zijn voortdurend in beweging om in te spelen op veranderende omstandigheden. Het vermogen om portfolio’s van veranderinitiatieven te realiseren conform plan is een strategische succesfactor voor organisaties. Om deze strategische doelstellingen te bereiken is een volwassen en effectieve veranderorganisatie vereist. Hoe zeker is het dat uw organisatie haar strategische agenda zal realiseren? Hoeveel procent van de business cases van veranderinitiatieven werden de afgelopen jaren gerealiseerd?

Voorspelbare en wendbare organisaties

Het is onze missie om samen met uw lijn- en stafmanagers, HR-, portfoliomanagers en teams succesvolle veranderorganisaties te ontwikkelen. Hoe beter uw organisatie is in het management en de realisatie van portfolio’s van veranderinitiatieven, hoe groter de kans dat zij haar strategische ambities zal realiseren. De kunst is daarom om volwassen effectieve managementroutines voor project- en verandermanagement te ontwikkelen op operationeel, tactisch en strategisch niveau: een “energized change culture”.

Missie: Return on Investment in Projectmanagement

Uw organisatie investeert in training, opleiding en aanpassingen in de organisatie (processen, systemen, tools) in het kader van project- en verandermanagement. Maar wat leveren deze investeringen op? Het is onze missie om u te helpen uw schaarse middelen daar te investeren waar ze het meeste opleveren en bijdragen aan het strategisch succes van uw organisatie.

P3M3 Consulting: gericht investeren

Om onze missie waar te kunnen maken, leveren we naast incompany training, open training en mentoring en coaching ook organisatieadvies en verbetertrajecten. Met behulp van geaccrediteerde P3M3 Assessments brengen we in kaart waar de sterktes en zwaktes in uw organisatie zich bevinden en van welke verbeterslagen u het meeste voordeel mag verwachten.

Visie: Mijn Succes, Ons Succes

In hele kleine organisaties kan projectsucces worden gebouwd op individuele competenties. Maar in de meeste organisaties is er naast competente taakbekwame managers en medewerkers ook een organisatie nodig die het realiseren van succes effectief stuurt, ondersteunt en faciliteert. In onze visie gaan individueel succes en organisatiesucces hand in hand. Medewerkers en management ontwikkelen en gebruiken samen organisaties waar succes geen toeval is en waar praktijkervaringen worden vertaald naar een betere aanpak voor alle betrokkenen. We noemen dit een “energized change culture” of cultuur van continu verbeteren.

Onafhankelijk en Praktijkgericht

Onze experts lopen voorop in hun vakgebied. Maar daar vallen we u niet mee lastig. Best practice standaards zijn slechts relevant wanneer uw organisatie ze nodig heeft en uw medewerkers er mee kunnen werken. Wij zijn daarom volledig onafhankelijk in onze advisering en inzet. Wij zijn pas tevreden wanneer u in uw praktijk meer bereikt door onze hulp.

Waarom 12 verbeterdisciplines?

De afgelopen 10 jaar heeft het vakgebied van project- en verandermanagement zich enorm snel ontwikkeld. Er zijn diverse “concurrerende” standaards en methodieken beschikbaar voor hetzelfde doel. Ziet u door de bomen het bos nog? Wij hebben er daarom voor gekozen om een overzichtelijke indeling te maken in de onderstaande 12 verbeterdisciplines. In elke discipline kunt u groeien.

Waar liggen de grootste kansen op prestatieverbetering voor uw organisatie?

Staat uw organisatie aan de vooravond van een groot programma? Of staan de digitale transitie en agile transformatie centraal? Wilt u wellicht juist “het systeem” van uw organisatie versterken en een cultuur van continu verbeteren ontwikkelen? Beschikken uw management en medewerkers wel over de kennis en vaardigheden maar komt het in de praktijk niet goed uit de verf? In het onderstaande overzicht kunt u kiezen waar u denkt het meeste prestatieverbetering te kunnen gaan behalen. Hebt u behoefte aan overleg en onafhankelijk advies? Bel ons dan op 030-22 11 987 of mail naar [email protected].

Waar kan uw organisatie de meeste rendementsverbetering realiseren?

Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet!

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag