Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

Onze Doelgroepen

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Succevolle organisaties ontwikkel je samen!

In het spel van prestatieverbetering en professionalisering van de veranderorganisatie zijn globaal de onderstaande drie type stakeholders betrokken die samen de organisatie tot een succes kunnen brengen. De communicatie en feedback onder alle drie de betrokken stakeholder groepen is essentieel om de volwassenheid van de organisatie en haar strategische agenda zeker te stellen.

Head of Profession & Assurance

Er is een rol of functie nodig die ervoor zorgt dat er gemeenschappelijke werkwijzen en standaards worden ontwikkeld en verbeterd op basis van ervaring voor elk van de 12 verbeterdisciplines. Op directieniveau is er een sponsor nodig. Deze wordt ondersteund door een manager of coördinator. Ook is onafhankelijke borging van standaards nodig.

Opdrachtgevers & Teams

De opdrachtgevers (sponsors) van verbeterinitiatieven en portfolio’s sturen de initiatieven in aansluiting op de strategische doelstellingen van de organisatie. Tevens zijn zij eindverantwoordelijk voor het borgen van “good practice” standaards op initiatiefniveau. Uiteraard moeten de projectmanager en agile teams deze implementeren.

Lijn- en Stafafdelingen

Lijn- en stafafdelingen moeten worden betrokken om ervoor te zorgen dat  de Way of Working voor verbetermanagement effectief rekening houdt met hun beleid en standaards. Denk aan financiële, juridische, HR-, IT- en andere standaards. Tevens zijn Lijn- en Stafafdelingen vaak leverancier van opdrachtgevers en resources.

Drie primaire stakeholder die samen een “energized change culture” ontwikkelen

Naar een voorspelbare en productieve organisatie

Wanneer de verbetercyclus tussen de drie stakeholder groepen goed wordt geborgd en ondersteund dan zal de werkwijze voor project- en verandermanagement steeds beter aansluiten op de praktijkbehoeften van de teams om succesvol te kunnen zijn. Groei in managementvolwassenheid en prestatieverbetering worden dan een natuurlijk resultaat van het volgen van het juiste proces. Een forum of community of practice is dan ook onmisbaar.

12 verbeterdisciplines: 1 gemeenschappelijk principe

Het maakt niet uit of het om agile in de lijn, projectmanagement, projectmatig werken, risicomanagement of batenmanagement gaat. Het idee en uitgangspunt is dat de voordelen van een organisatie optimaal worden benut en ontwikkeld in plaats van het individuele belang of initiatief. Alles in het belang van uw klant en strategische ambities. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor individueel maatwerk en initiatief. Integendeel.

Strategische planning als uitgangspunt

Vaak zien we dat organisaties het lastig vinden om benefits management georganiseerd te krijgen. Daar kunnen uiteenlopende oorzaken voor zijn. Een veel gehoord knelpunt is dat strategische doelstellingen onvoldoende SMART worden gemaakt en gecommuniceerd aan project-, lean- en agileteams. Wanneer deze teams duidelijke verbeterdoelstellingen mee krijgen en de juiste opdrachtgever dan groeien de succeskansen van de verbeterinitiatieven met sprongen.

Van “output drive change”naar “benefits led change”

De brug naar uw kernprestaties wordt ontwikkeld door veranderinitiatieven te richten op meetbare verbeteringen van uw kernprestaties en de veranderingen in producten, diensten en de “supply chain” die daarvoor nodig zijn. De omslag van “output driven change” naar “benefits led change” versnelt de prestatieverbetering van uw organisatie en het realiseren van de strategie.

Wie bent u? Lijn- of Stafmanager, HR-manager of Head of Profession?

Bent u een lijnmanager? Dan is uw belang om de levering van producten en diensten aan uw klanten te verbeteren. Projectmanagement wordt wellicht niet als vak beoefend tenzij u voor een projectorganisatie werkt. Bent u een HR-manager en verantwoordelijk voor training? Dan wilt u graag toegang tot inspirerende en praktische trainingen of succesvol gecertificeerde medewerkers waar medewerkers en interne stakeholders zich door geholpen voelen. Bent u een Head of Profession? Dan hebt u behoefte aan expert advies en effectieve hulp en ondersteuning bij de professionalisering van verbetermanagement binnen uw organisatie.

Onze kracht zit het leveren van maatwerk voor iedere stakeholder in uw organisatie. Is uw interesse in samenwerking met Global Project Performance gewekt? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend, onafhankelijk maatwerk adviesgesprek. Bel 030-22 11 987 of mail naar:  [email protected].

In welke verbeterdiscipline wilt u uw organisatie laten excelleren?

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag