Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

PRINCE2 for Africa Incompany Bouwreizen

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Training on the job in Townships Kaapstad

Wij nemen onze klanten mee naar de townships van Kaapstad om in een week tijd een school te bouwen. Om die klus te klaren moet er van alles worden georganiseerd. Daarbij is een projectmatige aanpak onmisbaar om het succes van het initiatief zeker te stellen. En dat is belangrijk want het gaat immers om de toekomst van deze kinderen. Dit zijn levensechte projecten met echte mensen, echte belangen, grote investeringen en allerhande risico’s. Zijn de benefits zeker? Zeker niet! Ze moeten actief worden gemanaged.

Van Projectmatig Werken tot Leiderschap

Deze bouwreizen van een week kunnen worden opgezet voor alle verbeterdisciplines: projectmatig werken, projectmanagement, programmamanagement, benefits management, Agile Management, LEAN Management, PMO en Tooling, Centre of Excellence en P3M3, Leiderschap en Soft Skills, Benefits- en transitiemanagement, risicomanagement en tenslotte Verander- en Stakeholdermanagement. De programma’s worden volledig op maat gemaakt zodat ze naadloos aansluiten op uw eigen ontwikkeldoelen.

Uw eigen incompany programma op maat

Welke competenties wilt u ontwikkelen bij uw management en medewerkers? Wilt u investeren in leiderschap, soft skills, verander- en stakeholder management, batenmanagement, programmamanagement of risicomanagement? Voor al deze thema’s bieden we maatwerkoplossingen die we koppelen aan uw ervaring in de townships van Kaapstad. U bepaalt uw doelen, de eisen aan de oplossing en de gewenste aanpak.

Bouwstenen van het weekprogramma

Het programma adresseert naast uw inhoudelijke organisatiedoelen ook alle facilitaire randvoorwaarden zoals fondsenwerving, de logistiek, de veiligheid, de communicatie, het leerprogramma, het vrijetijdsprogramma en uiteraard de bouw zelf. Ook zijn er mogelijkheden om een dagtrip te maken met de leraren en hun klassen. Op deze pagina kunt u door middel van de films een beeld vormen van de inspirerende werking en inhoud van deze expedities.

Project: opknappen schoolgebouw (5:58 minuten)

In deze korte film van ongeveer 5 minuten ziet u hoe een team van 15 Projectmanagers uit Nederland in een week tijd een school opknapt. Het gaat om de babykamer, een klaslokaal en de keuken. Elk van deze werkpakketten wordt door een Teammanager geleid. Om alle producten en activiteiten te plannen en beheerst uit te voeren wordt in dit voorbeeld gebruik gemaakt van PRINCE2. U ziet hoe de teamleden de handen uit de mouwen steken maar er ook voor zorgen dat de klus geklaard wordt dankzij een passende aanpak en goede communicatie. Het team heeft € 15.000,- geïnvesteerd om het project te financieren.

Project: zelf gebouwen metselen zonder ervaring (13 min)

In dit project is het initiatief groter aangepakt. Er werden twee gebouwen neergezet, een sanitaire ruimte gebouwd, twee spouwmuren van 40 meter gemetseld en twee sceptic tanks ingegraven. Een spannend project. Maar de klus is geklaard. Er gingen 40 klanten mee van gerenommeerde organisaties. Samen hebben ze  €65.000,- opgehaald en geïnvesteerd in het project. Omdat het eigenaarschap lokaal moet liggen, was de voorwaarde gesteld dat stakeholders in Kaapstad het budget verdriedubbelden. Zo had onze inzet extra effect. Want met onze toegezegde €65.000,- was het makkelijker voor de NGO om andere sponsors zoals City of Cape Town en corporate sponsors over de streep te trekken.

Impressie trainingsprogramma (55 seconden)

De deelnemers aan onze programma’s delen een paar doelen met elkaar: bijdragen aan een betere wereld, ervaring opdoen met ontwikkelingswerk, competenties op het gebied van verbetermanagement ontwikkelen en nieuwe plekken op de wereld ervaren. In deze korte film van een minuut krijgt u een impressie van het trainingsprogramma dat we hebben opgezet en de invulling van het projectmanagement van de reis. Tijdens een serie van workshops zijn thema’s als gedrag en leiderschap, competentieprofielen, planning en control en risico en veiligheid aan de orde gebracht.

Impressie fondsenwerving (74 seconden)

Voor de meeste deelnemers staan onze bouwreizen in de top 5 van levenservaringen. Toch zijn het geen vakantiereizen. Er moet namelijk hard worden gewerkt om het project mogelijk te maken. Een belangrijke voorwaarde is uiteraard financiering van de verbetering van de school en het onderwijs. Om dat mogelijk te maken hebben we uitgewerkte programma’s en trainingen ontwikkeld voor fondsenwerving. Daarbij benut iedere deelnemer zijn eigen unieke talenten. Wij zorgen ervoor dat iedere deelnemer aan zijn sponsoren goed kan uitleggen wat we gaan doen en opleveren en hoe dit bijdraagt aan betere onderwijsprestatie van de peuter- en kleuterscholen in de townships van Kaapstad.

Impressie vrije tijd programma (67 seconden)

Regelmatig hebben we mensen de wenkbrauwen zien optillen als ze hoorden dat we ook een bijzonder vrijetijdsprogramma organiseerden en in mooie locaties verbleven. Dat lijkt wat paradoxaal en is het misschien ook. Maar het feit dat we een half jaar lang hard werken om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de omstandigheden van mensen in de townships van Kaapstad hoeft niet in de weg te staan dat we zelf ook de bijzondere plekken van Kaapstad zien en ervaren zoals Kaap de Goede Hoop, Table Mountain, Robben Island, Boulders Beach met de Pinguins en de Botanical Gardens. Deze ervaring maakt mensen ook meer bewust van de grote sociale ongelijkheid die in Zuid-Afrika “business as usual” is en die we in Nederland niet op die manier kennen.

Business Change & Benefits Management (12 minuten)

Veel organisaties worstelen met benefits management: “een lastig onderwerp?”. De theorie lijkt ingewikkeld en ze vinden het lastig om de brug naar hun eigen praktijk te slaan. In deze film krijgt u een levensecht en praktisch beeld van benefits management. Er worden projecten uitgevoerd die producten opleveren zoals een schoolgebouw, een lesprogramma, leermiddelen en getrainde leraren. Maar om de cijfers voor tellen of Engels te verbeteren, is het noodzakelijk dat de nieuwe lesprogramma’s worden ingebed in de dagelijkse praktijk van de leraren. We noemen dit business change management. Juist daar moet ook in worden geïnvesteerd om de organisatie te transformeren. Bovendien moet de ontwikkeling van de leerresultaten worden gemeten, gemonitord en gemanaged om te zorgen dat de investeringen in het onderwijs worden terug verdiend zoals beschreven in de Business Case.

Armoede en uitzichtloosheid? (12 minuten)

In deze film krijgt u een beter beeld van de omgeving waar we een school hebben opgeknapt. Mfuleni is een township in een agrarische gemeenschap aan de rand van Kaapstad. Het wordt ook wel “de graanschuur van Kaapstad”genoemd. Blanke boeren die daar al vele generaties wonen, bewerken daar samen met de lokale bevolking het land. Er heerst grote armoede en sociale problematiek zoals misbruik van alcohol en drugs, huiselijk geweld, werkloosheid, uitzichtloosheid, aids en criminaliteit. Dagelijks worden de kinderen door een chauffeur van de school thuis opgehaald zodat de kans op onderwijs hen niet wordt ontnomen. Bij het zien van deze film voelt u direct hoe belangrijk het is dat de kinderen een betere startkans ontvangen dan hun ouders. Dat is in het belang van iedereen en de toekomst van Zuid-Afrika.

Geef het persoonlijk leiderschap, de cultuur en de competenties van uw managers en teams een boost!

Haalt uw organisatie al het beste uit haar management en teams? Of blijven veel kennis, vaardigheden en competenties vooralsnog onbenut? Gaan uw teams niet vanzelf aan de slag met de inzichten die ze hebben geleerd in een training? Wilt u goede prestaties belonen met een maatschappelijk nuttig incentive? Of wilt u een managementraineeship ondersteunen met een unieke inspirerende ervaring die het leiderschap en eigenaarschap in mensen versnelt?

Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We maken de programma’s volledig op maat zodat ze naadloos aansluiten op uw specifieke doelstellingen. Bel 030-22 11 987 of mail naar: [email protected].

Ontwikkel uw eigen leiderschapsprogramma voor een van de 12 verbeterdisciplines

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag