Samen met uw Lijn- en Stafmanagers, portfoliomanagers,
HR, en uw project- lean- en agile-teams realiseren wij
meetbare groei in verbetermanagement

"Risicomanagement helpt om het onderwijs van
peuters en kleuters in de townships van Kaapstad
te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 for Africa Foundation

Welkom bij GPP

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding gemeen:
ze willen innovatie versneld in de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties van
onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

De kortste route naar succes kiezen

Iedere organisatie moet tegenwoordig in staat zijn om proactief en succesvol in te spelen op veranderingen. Dit vereist van een organisatie en haar management en medewerkers dat zij over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om de juiste aanpak te volgen bij het plannen en uitvoeren van verbeterinitiatieven.

Global Project Performance is gespecialiseerd in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties op het gebied van verbetermanagement. Het is onze passie om individu en organisatie te helpen bij het kiezen van de kortste route naar succes en prestatieverbetering.

Leren als bron van vooruitgang

Met succesvol projectmanagement kunnen organisaties bouwen aan een betere toekomst, aan continuïteit en aan innovatie. Met deze overtuiging werken onze gespecialiseerde trainers en consultants dagelijks samen met onze klanten aan de professionalisering van project-, programma- en portfoliomanagement.

We zijn er trots op dat we voor meer dan 500 organisaties mogen werken, zoals voor: de Verenigde Naties, de Tweede Kamer der Staten Generaal, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Philips Healthcare, Vodafone, KPMG, Erasmus Medisch Centrum, SNS Reaal, Parnassia Groep en Urenco.

Wat maakt ons uniek?

12 verbeterdisciplines

Global Project Performance onderscheidt zich van andere partijen in de markt door het meest complete aanbod van diensten en accreditaties op het gebied van verbetermanagement. We hebben ons werkgebied strak afgebakend tot 12 verbeterdisciplines waarin we onze klanten helpen groeien.

Diensten voor realiseren benefits

We kunnen uw organisatie en haar management en medewerkers ondersteunen in elke stap van de ontwikkeling tot en met het boeken van de verwachte prestatieverbeteringen (benefits). Dat is de reden waarom we geaccrediteerde consulting en verbetertrajecten, incompany en open trainingen en tenslotte mentoring en coaching leveren.

Holistische aanpak

Onze holistische aanpak zorgt ervoor dat onze dienstverlening altijd aansluit bij de praktijk van uw organisatie en medewerkers. Om een “energized change culture” te ontwikkelen, is het essentieel dat management en medewerkers geholpen worden om succesvol te zijn.

GPP Praktijktrainingen

We leveren het breedste aanbod van geaccrediteerde trainingen in Nederland. Voor elk van deze trainingen kunnen we ook een praktijkvariant bieden waarin de restricties als gevolg van exameneisen niet in de weg staan van de actuele praktijk. Waar gewenst organiseren we op een later moment een examentraining.

Maatschappelijke training on the job

Met onze stichting PRINCE2 for Africa Foundation bieden we onze klanten de gelegenheid om professionalisering van verbetermanagement te combineren met een unieke ervaring in maatschappelijke ontwikkeling.

Wilt u ook zaken met ons doen?

Is uw interesse om met Global Project Performance te werken gewekt? Hebt u goede verhalen gehoord over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken. Wanneer u met ons team werkt zult u onze betrokkenheid, en originele en doeltreffende aanpak direct ervaren. Bel ons op 030-22 11 987 of mail naar: [email protected].

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag