"Ons IPMO is een competente centre
voor verandermanagement"
CJ van Boheemen ~ Heineken International

Een cultuur van continu verbeteren leidt zonder enige
twijfel en onvermijdelijk tot excellente prestaties

P3M3

"Het gezamenlijk maken van een doelenmatrix/
valuemap brengt goed in kaart hoe de diverse
business doelstellingen zich verhouden."
Vivian Cheng ~ Gemeente Rotterdam

"We besparen kosten en projecten worden
vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker ~ Urenco

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties
van onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Over P3M3 – Project Programme Portfolio Management Maturity Model

Diverse internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat volwassen veranderorganisaties tientallen procenten betere prestaties leveren dan andere organisaties.

P3M3 is de internationale marktstandaard voor het meten van de (groei in) managementvolwassenheid van organisaties voor project-, programma- en portfoliomanagement op basis van breed geaccepteerde Good Practice in het vakgebied.

Definitie Organisational Project Management

Organizational Project Management is het systematisch management van projecten, programma’s en portfolio’s in lijn met het realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie.

P3M3 is een middel dat Organisational Project Management ondersteunt in lijn met de meest gebruikte marktstandaards voor project-, programma- en portfoliomanagement.

P3M3 is onafhankelijk van specifieke methodieken

P3M3 is onafhankelijk en niet exclusief verbonden aan een specifieke methodiek. P3M3 is uitwisselbaar met standaards van IPMA, PMI, AXELOS en APMG International. En P3M3 staat ook niet in de weg dat uw organisatie haar eigen aanpak heeft ontwikkeld.

De Business Case voor investeren in groei organisatievolwassenheid

Het concept van organisational project management is gebaseerd op het idee dat er een relatie is tussen het vermogen van organisaties (capability) om projecten, programma’s en portfolio’s te managen en de effectiviteit van de organisatie in het implementeren van zijn strategieën. Diverse internationale onderzoeken van onder andere IPMA, PMI, KPMG en anderen bevestigen dit. Ook in onze eigen adviespraktijk kunnen we uit de eerste hand waarnemen dat volwassen organisaties hun prestaties met wel tientallen procenten verbeteren door groei in management volwassenheid.

P3M3 Dienstverlening in het Nederlands

Al onze P3M3 diensten kunnen we volledig in het Nederlands uitvoeren.

Gerenommeerde klanten

Wij worden onder meer ingezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van OCW, Waterschap Rivierenland, NXP, Gemeente Rotterdam, VodafoneZiggo en Erasmus MC in het kader van P3M3 dienstverlening.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen inzet P3M3

 • Organisatievolwassenheid wordt meetbaar: overzichtelijk en inzichtelijk.
 • Holistische benadering met aandacht voor cultuur en leiderschap.
 • Sterkte zwakte analyse en verbeterkansen voor uw organisatie in kaart.
 • Draagvlak voor huidige situatie en gewenste situatie.
 • Input ontwikkelen en beheerste uitvoering verbeterplannen.
 • Inzicht in correlatie organisatievolwassenheid en PPM prestaties.
 • Toegenomen voorspelbaarheid prestaties projecten, programma’s en portfolio’s.
 • Onafhankelijke beoordeling op basis van Good Practice marktstandaards.
 • Uitwisselbaar met alle gangbare standaards en methodieken op het vakgebied.
 • Geaccrediteerde assessments en certificering organisatie mogelijk.
 • Assessments in diverse gradaties: van online tot diagnostisch.

Opbouw van P3M3

P3M3 definieert voor elk van de 3 modellen (project, programma en portfolio) 5 volwassenheidsniveaus, 7 procesperspectieven en 13 generieke perspectieven.

5 Volwassenheidsniveaus

 • Awareness.
 • Repeatable.
 • Defined.
 • Managed.
 • Optimized.

7. Proces perspectieven

 • Organisational Governance.
 • Management Control.
 • Benefits Management.
 • Risk Management,
 • Financial Management.
 • Stakeholder Management.
 • Resource Management.

13. Generieke perspectieven

 • Standards.
 • Assurance.
 • Process.
 • Techniques.
 • Organisation.
 • Planning.
 • Behaviours.
 • Commercial – buy.
 • Commercial – sell.
 • Asset Management.
 • Information and knowledge management.
 • Tools and infrastructuur.
 • Model integratie.

Investeer in Leiderschap voor groei in volwassenheid en project-, programma- en portfolioprestaties

Investeer in een leiderschapsreis voor uw teams. Managers en medewerkers van meer dan 50 organisaties zijn u voor gegaan. “Good Practice Project Management is all about leadership, culture and mindset”.

P3M3 Diensten en Certificeringen 

P3M3 Online Assessment (v.a. € 3.500,-)

Met het P3M3 Online assessment kunnen we een grote groep stakeholders betrekken bij het in kaart brengen van de huidige sterktes en zwaktes van de organisatie. U ontvangt een officieel rapport met gedetailleerde informatie, analyse en mogelijke verbeterstappen.

Het Online P3M3 Assessment is de meest laagdrempelige en snelste manier om een eerste inzicht te krijgen in de volwassenheid van uw organisatie en mogelijke oorzaken van tegenvallende prestaties.

Offerte P3M3 Online Assessment >>>

Gefaciliteerd P3M3 Self Assessment (v.a. € 5.000,-)

We vullen het online P3M3 Assessment aan met ondersteuning in de voorbereiding en de uitvoering van het P3M3 Assessment. We helpen bij de voorbereiding van de workshops. En we leveren de basis voor uw interne adviesrapport op en borgen de kwaliteit.

Een gefaciliteerd P3M3 Assessment is geschikt voor organisaties die een eerste ervaring op willen doen met P3M3 zodat ze beter kunnen beoordelen wat P3M3 voor de organisatie kan betekenen.

Offerte Gefaciliteerd P3M3 Self Assessment >>>

P3M3 Simulatie Spel (v.a. € 1.500,-)

Met het P3M3 Simulatie Spel leveren we een interactieve workshop waarbij betrokkenen eerst kennis maken met de uitgangspunten en opbouw van P3M3. Vervolgens gaan zij in teams aan de slag met een variatie in scenario’s.

Het doel van het P3M3 Simulatie Spel is dat ze “met een P3M3 bril op” en op een leuke manier naar de organisatie leren kijken.

Wilt u de Community of Practice van uw organisatie stimuleren om verdere verbeterstappen in gang te zetten? Het P3M3 Simulatiespel oogst altijd enthousiaste recenties.

Offerte P3M3 Online Assessment >>>

P3M3 Diagnostisch Assessment (v.a. € 10.000,-)

Met een P3M3 Diagnostisch Assessment nemen we een “deep dive” in uw organisatie. We benchmarken uw framework en de toepassing daarvan met de P3M3 vereisten voor de 7 processen en de 13 generieke perspectieven. U ontvangt een gedetailleerde sterkte en zwakte analyse en de belangrijkste adviezen voor structurele prestatieverbetering.

Dit assessment levert de informatiedichtheid en stakeholderbetrokkenheid op die nodig is om een goed verbeterplan op te stellen. We organiseren een kick-off, nemen interviews af van bedrijfsvertegenwoordigers, opdrachtgevers en initiatiefmanagers.

Offerte P3M3 Diagnostisch Assessment >>>

Gecertificeerd P3M3 Assessment (v.a. € 8.000,-)

Wilt u de managementvolwassenheid van uw project-, programma- of portfolio- organisatie officieel laten certificeren? Dan kunnen we voor u een gecertificeerd P3M3 Assessment uitvoeren. Tijdens dit assessment doorlopen we in grote lijnen dezelfde stappen als bij het Diagnostisch P3M3 Assessment.

Maar om de volwassenheid vast te stellen en te certificeren, hoeven we niet dezelfde informatiedichtheid en stakeholder betrokkenheid te bereiken als bij een diagnostisch P3M3 assessment dat tot doel heeft een goed geinformeerd en gedragen verbeterplan te kunnen ondersteunen.

Offerte Gecertificeerd P3M3 Assessment >>>

Is uw organisatie beter geworden in project-, programma- en portfoliomanagement?

Het lijkt zo’n logische vraag. Als projectprestaties belangrijk zijn voor uw organisatie dan wilt u er ook graag op kunnen vertrouwen dat projecten, programma’s en portfolio’s op de best mogelijke basis worden uitgevoerd en bijdragen aan de strategische doelstellingen van uw organisatie.

P3M3 is een geschikte manier om de volwassenheid van uw organisatie systematisch in kaart te brengen op basis van de internationale best practice. Door dit samen te doen met alle betrokkenen ontwikkelt u draagvlak voor en inzicht in de huidige situatie.

Sluit het framework van uw organisatie goed aan op de praktijkbehoeften van uw directie, management, opdrachtgevers en teams? Is de mind set adequaat om ervoor te zorgen dat de aanpak van de organisatie wordt aangepast wanneer doestellingen niet worden bereikt?

P3M3 ondersteunt het proces van continu verbeteren en het ontwikkelen van een “energized change culture”. Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030-22 11 987 of mail naar: [email protected].

P3M3: Holistisch, Praktisch en Betrokken

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we atijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat volwassen projectorganisaties tientallen procenten betere prestaties leveren aan zowel de kostenkant als de opbrengstenkant. En dan gaat het over zowel niet-financiële als financiële prestaties.

Omdat het succes van organisaties steeds meer wordt bepaald door hun vermogen om projecten, programma’s en portfolio’s succesvol te realiseren, willen steeds meer organisaties weten hoe ze ervoor staan. Ze zoeken naar een middel om de volwassenheid van de organisatie te kunnen meten.

P3M3 is een manier om prestaties te kunnen verbeteren. En manier om verantwoording af te kunnen leggen over de Governance van projecten, programma’s en portfolio’s.

Met een P3M3-assessment weten organisaties waar ze staan en kunnen ze ook de groei van de organisatie meten. Daarmee kan antwoord worden gegeven op de vraag: zijn we beter geworden? Zijn we op de goede weg? Waar kunnen we onze prestaties verder verbeteren?

De inzet van P3M3 kan een succes worden genoemd wanneer prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s verbeteren door aantoonbare groei in volwassenheid.

Daarbij is de reis net zo belangrijk als de bestemming. Indien een organisatie start met een vastgesteld uitgangspunt en dat steeds verder verbetert op basis van ervaring dan zullen haar prestaties zich steeds verder verbeteren.

De belangrijkste vraag is over het algemeen: welk probleem of vraagstuk wil de organisatie oplossen in haar project-, programma- en portfolioprestaties en waarom denkt ze dat groei in volwassenheid daar een oplossing voor kan bieden? Groei in volwassenheid zou voordelen op moeten leveren voor (key) stakeholders. Wanneer die voordelen als uitgangspunt worden genomen dan is de kans op draagvlak aanmerkelijk groter.

Het mooie van P3M3 is dat je de organisatie spiegelt aan de internationale marktstandaard in plaats van ieders individuele mening over wat wel en niet zou voldoen. Door te werken met een objectieve standaard verandert de dynamiek van interne gesprekken.

Een goede manier om draagvlak voor P3M3 te ontwikkelen is het uitvoeren van een P3M simulatie spel of informele workshop zodat betrokkenen zonder enige verplichting kennis kunnen maken met de werkwijze en de voordelen.

P3M3 gaat uit van een systematische en holistische aanpak van project-, programma- en portfoliomanagement en een cultuur van continu verbeteren.

Het toesnijden van een managementaanpak op de praktijk van een organisatie is een iteratief proces. Je begint met een gedefinieerde aanpak. Die ga je toepassen en op basis van ervaring verbeteren totdat deze naadloos aansluit op de behoeften van de betrokkenen en de organisatie als geheel. Dit vereist op zijn beurt visie, leiderschap en een plan.

Voor groei in volwassenheid met 1 niveau dient rekening te worden gehouden met 1 ½ jaar, van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd).

P3M3 is volledig onafhankelijk (agnostisch) en er is rekening gehouden met uitwisselbaarheid met alle gangbare internationale marktstandaards waaronder PRINCE2, MSP, MOP, P3O, MOR, Managing Benefits, PMI en IPMA.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag

Click here to add your own text