"Door beter resourcemanagement besparen
we kosten en zijn projecten op tijd"
Maurice Hagens ~ Royal van Lent Shipyards

Beschikbaarheid van de juiste informatie is een
randvoorwaarde voor effectief management van
veranderinitiatieven en portfolio's

P3O

Over P3O – Project Programme and Portfolio Offices & Centre of Excellence

Zijn uw project-, programma- en portfoliomanagers veel kostbare tijd en energie kwijt aan administratieve taken waardoor ze onvoldoende aan hun managementtaken toekomen? Wilt u de prestaties van het portfolio van veranderinitiatieven en daarvoor vereiste managementvolwassenheid van uw organisatie laten groeien? Dan is een investering in de ontwikkeling zeer de moeite waard voor uw organisatie.

P3O staat voor Project Programme and Portfolio Offices en omvat tevens het Centre of Excellence. Het P3O is een onmisbare faciliteit wanneer u ervoor wilt zorgen dat er voldoende aandacht blijft bestaan voor Good Practice en de voortdurende ontwikkeling van effectieve managementroutines.

Definitie van het P3O

P3O staat voor Project Programma and Portfolio Offices en omvat tevens het Centre of Excellence van de Change Organisatie.

Het Centre of Excellence ontwikkelt standaards op basis van best practice en helpt deze implementeren, borgen en verbeteren op basis van ervaring. De project-, programma- en portfolio-offices zijn in feite de gebruikers van het P3O die de standaards in hun veranderinitiatieven implementeren. Samen vormen de PPM Community, het Centre of Excellence en andere belangrijke stakeholders in de organisatie de “Community of Practice”.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van P3O

 • Gebaseerd op best practice.
 • Volledig op maat te maken voor uiteenlopende organisaties en initiatieven.
 • Houd rekening met managementvolwassenheid organisatie.
 • Definieert heldere rollen en verantwoordelijkheden.
 • Is uitwisselbaar met alle gangbare PPM standaards in Nederland en internationaal.
 • Mogelijkheid certificering management, medewerkers en organisatie.
 • Draagt bij aan professionalisering van uw organisatie.
 • Bevat veel concrete toepassingen voor PMO.
 • Gaat uit van een Business Case die de investering in het P3O de moeite waard maakt.

Opbouw van P3O

P3O levert een compleet overzicht van: wat een P3O is; welke toegevoegde waarde een P3O kan leveren; hoe je een P3O ontwerpt, invoert en verbetert; welke P3O rollen er zijn; en welke tools en technieken kunnen worden ingezet.

Context P3O

 • P3O & projecten.
 • P3O en programma’s.
 • P3O & portfolio’s.
 • Centre of Excellence.
 • P3O & Governance.

P3O Business Case

 • Identificeren stakeholders.
 • Problem statement.
 • Gewenste uitkomsten.
 • Verwachte prestatieverbeteringen.
 • Begroten en budgetteren.
 • Tijdlijnen.
 • Obstakels en risico’s.

P3O Implementeren

 • Ontwerp.
 • Verbeterplanning.
 • Capability development.
 • Business change management.
 • Benefits management.
 • Leren van ervaring.
 • P3M3.

Management rollen

 • P3O Sponsor.
 • Head of P3O.
 • Head of Project Office.
 • Head of Programme Office.

Generieke rollen

 • Portfolio analyst.
 • Project specialist.
 • Progamme specialist.
 • Project officer.
 • Programme officer.

Functionele rollen (1/2)

 • Benefits and value.
 • Commercial.
 • Communication & stakeholders.
 • Information management.
 • Consultancy.
 • Performance management.
 • Financial management.
 • Issue management.

Functionele rollen (2/2)

 • Change control.
 • Planning & estimating.
 • Quality Assurance.
 • Resource management.
 • Risk management.
 • Reporting.
 • Secretariat.
 • Tools expert.

Technieken

 • Portfolio prioritization.
 • Complexity modelling.
 • Management dashboards.
 • P3O information portal.
 • Facilitation techniques.
 • Workshops.
 • Community of Practice.
 • Knowledge management techniques.
 • Skills development techniques.
 • Business process swimlanes.
 • Resource capacity planning.
 • Assurance.
 • Gated reviews.
 • Health checks.

Tools

 • Strategic mapping software.
 • EPM solutions.
 • Enterprise architecture systems.
 • Knowledge management systems.
 • Performance management systems.
 • Risk management systems.
 • Requirements management systems.

Masterclass door MOP Stephen Jenner (Auteur Management of Portfolios)

In de onderstaande film treft u een verslag van de eendaagse masterclass portfoliomanagement door Stephen Jenner, auteur van Management of Portfolios (MOP) en Managing Benefits.

P3O Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

P3O Foundation

De P3O Foundation certificering is bestemd voor iedereen die in een P3O omgeving werkt en zijn inzichten en vaardigheden op het gebied van project-, programma- en portfolio- ondersteuning wil ontwikkelen.

P3O Foundation Training >>>

P3O Practitioner

P3O Practitioner is bestemd voor mensen die hun kennis van en inzicht in P3O willen verdiepen en versterken. Met de certificering toont iemand aan dat hij een P3O weet in te richten en toe te snijden op diverse soorten portfolio’s en scenario’s.

P3O Practitioner Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van uw P3O organisatie te meten en te laten certificeren. Tevens adviseren we over kansen om portfolioprestaties te verbeteren en helpen we bij de ontwikkeling en uitvoering van uw verbeterplannen.

Organisatieadvies Centre of Excellence en P3M3 >>>

Onze P3O diensten

P3O Implementeren

Wilt u project-, programma- en portfoliomanagement professionaliseren door de invoering van een Centre of Excellence en PMO? Neem dan contact met ons op. Onze geregistreerde consultants hebben ruime ervaring bij organisaties in de publieke en private sector. Zij weten hoe u dit op de handigste manier en effectief aanpakt.

Centre of Excellence en P3M3 Organisatieadvies >>>

P3O Incompany en Open Training

Wilt u een P3O praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen. Daarnaast verzorgen we maandelijks P3O trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

Centre of Excellence en P3M3 trainingen >>>

P3O Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij uw organisatie? Onze mentoren en coaches helpen u en uw collega’s om hun P3O taken snel en goed in de vingers te krijgen.

Centre of Excellence en P3M3 Mentoring en Coaching >>>

Wat zou investeren in een P3O op kunnen leveren voor uw Change Organisatie?

Weet u hoeveel tijd uw managers en teams bezig zijn met het invoeren, vergaren en controleren van management informatie? Weet of wat de kwaliteit van managementinformatie is in de projecten, programma’s en portfolio’s van uw organisatie? Is er behoefte om prestaties van het portfolio van veranderinitiatieven te verbeteren om de realisatie van uw strategische agenda zeker te stellen?

Investeren in een P3O kan de groei en prestatieverbetering van uw organisatie en flinke impuls geven. Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien.

Onze geregistreerde praktijkconsultants, trainers, mentoren en coaches weten precies hoe u de impact van het P3O kunt maximaliseren met minimale bureaucratie, toegenomen motivatie onder managers en medewerkers en duurzame prestatieverbeteringen tot gevolg.

Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030-22 11 987 of mail naar: [email protected].

P3O? Keep it Simple!

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we atijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

Projectmanagement borgen in Cyber Security Programma

Om het project- en portfoliomanagement van haar Cyber Security Programme te borgen heeft NXP Global Project
Performance ingezet om de volwassenheid van haar organisatie ten opzichte van P3M3 in kaart te brengen en
aanbevelingen te doen om verbeteringen door te voeren.

Aan de hand van een serie interviews, het bestuderen van het bestaande raamwerk voor projectmanagement en
de projectdossiers is een P3M3 Assessment Rapport opgeleverd en zijn verbeterkansen in kaart gebracht. Global
Project Performance is ook gevraagd om de implementatie van de adviezen verder te ondersteunen aan de hand
van consulting, coaching, input, ontwikkeling van raamwerk componenten, review services, advies en workshops.

Wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan contact op 030 22 11 987 of mail.

NXP

5 meest gestelde vragen

P3O staat voor Project Programme and Portfolio Offices. P3O is de wereldwijde standaard best practice voor het opzetten van PMO. Onderdeel van een P3O is ook het Centre of Excellence dat als taak heeft om de volwassenheid van de organisatie en standaards te ontwikkelen. De opbouw van P3O maakt het mogelijk om heel gericht te werken aan de inrichting van PMO’s.

P3O heeft zich weten te ontwikkelen tot de standaard om mensen en organisaties te laten certificeren op het gebied van project-, programma- en portfolio- ondersteuning. P3O wordt door de meeste grote organisaties in Nederland benut zowel in de publieke als private sector.

Een P3O moet ook een Business Case hebben. Het P3O moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de verbetering van prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s. Bijvoorbeeld doordat directies, portfoliomanagers, projectmanagers en business change managers tijdig over betere informatie beschikken om hun rol goed uit te kunnen voeren en betere besluiten te kunnen nemen.

Een P3O kan vanuit het Centre of Excellence ook het initiatief nemen om de volwassenheid te ontwikkelen, deze te meten en de realisatie daarvan inzichtelijk te maken.

Een P3O wordt als snel als overhead gezien. Daar zijn organisaties vaak terughoudend in: want wat voegt het nu direct toe? Het belangrijkst is om inzicht te krijgen in de knelpunten op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement die het P3O kan helpen oplossen. Begin daarom met een nulmeting, review, workshops en dergelijke om bewustwording voor de huidige situatie, knelpunten en verbeterkansen in beeld te brengen.

Zorg er in het implementatieplan voor dat stakeholders direct voordeel gaan ondervinden door het P3O. Bijvoorbeeld doordat ze kostbare tijd besparen aan het bij elkaar zoeken van informatie. De organisatie en stakeholders moeten zich geholpen worden. Houd het praktisch.

Het P3O dient naadloos aan te sluiten op de specifieke situatie in de organisatie. Dat vraagt om mandaat, ervaring en expertise. Het ontwikkelen van een goed P3O kan alleen worden gerealiseerd met een mindset van continu verbeteren.

Voor het P3O om te groeien in volwassenheid moet ongeveer 1 ½ jaar per volwassenheidsniveau worden gerekend om een ontwikkeling te bewerkstelligen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd).

Het Centre of Excellence is het onderdeel van het P3O van waaruit initiatieven worden ondernomen om de volwassenheid van het P3O op basis van P3M3 te meten. Op basis van P3M3-assessments worden vervolgens verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd. Voor elk verbeterplan moet een Business Case bestaan die concretiseert welke voordelen er moeten worden bereikt en welke inspanningen en tijdlijnen daarvoor nodig zijn.

Als het verbeterplan is uitgevoerd, kan opnieuw worden gemeten of de organisatie in volwassenheid is gegroeid op basis van een P3M3-assessment.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag