"Vooral het werken met en denken in
producten leverde toegevoegde waarde op."
Paul Mooij ~ Gemeente Amsterdam

De samenwerking en integratie van gebruikers,
makers en opdrachtgevers staat aan de basis
van elk succesvol project.

PRINCE2 Agile

"Werk niet alleen vanuit de theorie maar
pas toe wat bij de organisatie past."
Andy Tjon A Fouk ~ Your Test Professionals

"Wees helder over waar je naartoe wilt."
Arnaud Lauteslager ~ AMC

Over PRINCE2 Agile

Worden er in uw organisatie software en ICT-gerelateerde veranderingen door gevoerd die zich niet agile laten managen in de lijnorganisatie? Zijn er tijdelijke multidisciplinaire teams nodig om deze veranderinitiatieven te realiseren en om de Business Case voor uw organisatie zeker te stellen? Maar spelen deze veranderinitiatieven zich wel af in een agile context? Bestaat er behoefte aan iteratieve en incrementele aanpakken om de risico’s voor de organisatie te beperken en effectief in te blijven spelen op de veranderende context en klantverwachtingen van het veranderinitiatief?

Dan is het investeren in PRINCE2 Agile het overwegen meer dan waard. PRINCE2 Agile combineert de best practices van projectmanagement en agile om significante, tijdelijke, multidisciplinaire en risicodragende veranderinitiatieven in goede banen te leiden. PRINCE2 Agile laat zich makkelijk adopteren in zowel PRINCE2 organisaties als in organisaties waar agile wordt gebruikt.

Definitie project

Een project is een tijdelijke organisatie met als doel het opleveren van een of meer producten voor de organisatie op basis van een overeengekomen Business Case.

Definitie Agile

PRINCE2 Agile definieert agile als een familie van gedragingen, concepten, frameworks en technieken.

Toepassingsgebied PRINCE2 Agile

De onderstaande afbeelding laat mooi zien wat het toepassingsgebied is van agile in de dagelijkse lijnorganisatie aan de ene kant en de projectomgeving aan de andere kant.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van PRINCE2 Agile

 • Pragmatische aanpak op basis van Good Practice.
 • Aandacht voor leiderschap, zelfsturing en communicatie.
 • Verbetering in de communicatie onder betrokken stakeholders.
 • Snellere realisatie van benefits.
 • Combinatie van de voordelen van projectmanagement en agile.
 • Makkelijk te integreren in zowel agile als PRINCE2 omgevingen.
 • Mogelijkheid tot certificering management en medewerkers.
 • Mogelijkheid tot certificeren organisatie (P3M3).
 • Brede toepasbaarheid.

Opbouw van PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile levert een complete en samenhangende beschrijving van de best practice op het gebied van agile project management zoals hieronder geillustreerd.

Introductie Agile

 • Agile Manifesto.
 • Waterval of iteratief & incrementeel?
 • Agile basics.
 • Agile frameworks.
 • PRINCE2 Agile view.
 • Agile gedragingen.
 • Agile concepten.
 • Agile technieken.

PRINCE2 Agile gedragingen

 • Transparantie.
 • Samenwerking.
 • Rich communication.
 • Zelf organisatie.
 • Exploration.

PRINCE2 principes

 • Voortdurende zakelijke rechtvaardiging.
 • Leren van ervaring.
 • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.
 • Managen per fase.
 • Productgerichte aanpak.
 • Manage by exception.
 • Op maat maken voor de projectomgeving.

Fix en Flex

 • Prestatiedoelstellingen.
 • Tolerantie.
 • Hexagon (doorlooptijd, budget, risico, benefits, kwaliteit, scope).
 • Be on time, hit deadlines.
 • Embrace change.
 • Protect quality level.
 • Stabiel team.
 • Accepteer dat klant niet alles wil.

Tailor PRINCE2 processen

 • Opstarten van een Project.
 • Sturen van een Project.
 • Initieren van een Project.
 • Beheersen van een Fase.
 • Managen van Productoplevering.
 • Managen van een Faseovergang.
 • Afsluiten van een Project.

Tailor PRINCE2 thema’s

 • Business Case.
 • Organisatie.
 • Kwaliteit.
 • Plannen.
 • Risico.
 • Wijjziging.
 • Voortgang.

Agile technieken

 • Burn charts.
 • User stories.
 • Retrospectives.
 • Timeboxing.
 • Measuring flow.

Agile Concepten

 • Prioriteer productoplevering.
 • Werk iteratief en incrementeel.
 • Lever niet alles.
 • Tijdgedreven.
 • IInspect and adapt.
 • KAIZEN,.
 • Limiting Work in Progress (WIP).

Focus Areas

 • Agilometer.
 • Requirements.
 • Rich Communication.
 • Workshops.
 • Frequent releases.

PRINCE2 Agile in de Townships van Kaapstad

Wilt u het projectleiderschap in uw organisatie versterken met behulp van PRINCE2 Agile? Organiseer dan een incompany bouwreis naar de townships van Kaapstad. Daar bouwen we mee aan de verbetering van het onderwijs voor peuters en kleuters. Tegelijkertijd zijn deze bouwreizen een unieke kans voor training on the job.

PRINCE2 Agile Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

PRINCE2 Agile Foundation

De PRINCE2 Agile Foundation certificering is bestemd voor iedereen die zich wil bekwamen in de kunst van agile projectmanagement op basis van PRINCE2 Agile. Met deze certificering voegt een waardevol attribuut toe aan uw CV en vergroot u de kans op interessant werk en -plezier.

PRINCE2 Agile Foundation Training >>>

PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Practitioner is bestemd voor mensen die hun kennis van en inzicht in PRINCE2 Agile willen verdiepen en versterken. Met de certificering toont iemand aan dat hij PRINCE2 Agile weet in te richten en toe te snijden op diverse soorten projecten en scenario’s.

PRINCE2 Agile Practitioner Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van uw agile projectorganisatie te meten en te laten certificeren. Tevens adviseren we over kansen om agile projectprestaties te verbeteren en helpen we bij de ontwikkeling en uitvoering van uw verbeterplannen.

Organisatieadvies Projectmanagement>>>

Onze PRINCE2 Agile diensten

PRINCE2 Agile projectmanagement Implementeren

Wilt u projectmanagement professionaliseren met behulp van PRINCE2 Agile? Neem dan contact met ons op. Onze geregistreerde consultants hebben ruime ervaring bij organisaties in de publieke en private sector. Zij weten hoe u dit op de handigste manier en effectief aanpakt.

Projectmanagement Organisatieadvies >>>

Incompany en Open Training

Wilt u een PRINCE2 Agile praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen. Daarnaast verzorgen we maandelijks PRINCE2 Agile trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

Projectmanagement trainingen >>>

Projectmanagement Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van projectmanagement met PRINCE2 Agile snel en goed in de vingers te krijgen.

Projectmanagement Mentoring en Coaching >>>

Bestaat er in uw organisatie nog een “stammenstrijd”?

Inmiddels is agile projectmanagement een gevestigd begrip in organisaties geworden. Met de adoptie van agile projectmanagement en toenemende adoptie van portfoliomanagement ontstaat er meer regie over de inzet van managementmethodieken in organisaties. Steeds meer organisaties ontwikkelen routines om de juiste weg naar delivery te kiezen en te realiseren. Daarbij benutten ze steeds de best aanpak.

Global Project Performance bedient steeds meer klanten in de publieke en in de private sector die managementmethodieken combineren zodat deze optimaal aansluiten bij de specifieke context van het voorhanden veranderinitiatief. Dit draagt bij aan de eenheid in de organisatie en het ontwikkelen van een energized change culture die leert van ervaring.

Is uw interesse gewekt om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met agile projectmanagement op basis van PRINCE2 Agile? Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

PRINCE2 Agile met de juiste Balans

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

Een agile aanpak van projectmanagement is niet meer weg te denken in het tijdperk van digitale transformatie. In een PRINCE2-organisatie zijn er uiteraard ook afdelingen waar productontwikkeling vaak een agile aanpak vereist. In ieder geval waar het gaat om ICT en software. Dit stelt eisen aan de manier waarop projecten worden ingericht en gemanaged.

PRINCE2 is de meest gebruikte managementmethode in Nederland en wereldwijd en was al op maat te maken voor agile projecten. Maar met PRINCE2 Agile is deze verdiepingsslag al ver uitgewerkt. Daarmee krijgen organisaties die met PRINCE2 werken een efficiënte opstap voor agile projectmanagement die bovendien goed aansluit op gevestigde management routines.

Het doel: projecten die vaker op tijd en binnen budget de juiste producten opleveren waarmee vervolgens de verwachte benefits ook daadwerkelijk steeds vaker mee worden gerealiseerd. Met andere woorden het % project Business Cases dat ook wordt gerealiseerd in de praktijk groeit.

PRINCE2 Agile moet dus zo worden gedefinieerd en ingevoerd dat het de verbetering van projectprestaties aantoonbaar effectief ondersteunt.

Neem alle betrokkenen mee in de verandering vanaf het begin. Breng samen in kaart waar de schoen op dit moment knelt. Ontwikkel samen een Business Case voor agile management van projecten. Maak een realistische planning zodat succes op succes kan worden gebouwd.

Dit hangt sterk van de huidige situatie en het uitgangspunt. Maar globaal genomen dient rekening te worden gehouden met ongeveer 1 ½ jaar per niveau van niveau 1 (awareness) naar niveau 2 (repeatable) naar niveau 3 (defined). De gewenste prestatieverbetering van projecten zou de drijfveer moeten zijn voor het invoeren van PRINCE2 Agile. Als aan dat uitgangspunt wordt voldaan dan zal de groei in volwassenheid en effectiviteit ook sneller verlopen.

PRINCE2 Agile is een projectmanagement methode. P3M3 omvat ook het projectmodel PjM3. Met P3M3 kan worden gemeten wat de huidige volwassenheid van projectmanagement is en dus in welke mate PRINCE2 Agile effectief verankerd is in de organisatie. Agile management vereist in veel organisaties een verandering in de leiderschapsstijl, cultuur en competenties. Die veranderingen zijn randvoorwaardelijk om echt profijt te hebben van PRINCE2 Agile. P3M3 biedt een holistische benadering en besteed daar expliciet aandacht aan zodat een nieuw proces geen doel op zichzelf wordt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag