"Global Project Performance begreep
de klantvraag het beste."
Mirjam Beentjes ~ Rabobank

Het ontwikkelen van een agile organisatiecultuur is een
randvoorwaarde voor succesvolle digitale transformatie.

SCRUM

Over SCRUM

Wilt u bestaande processen en procedures voor productontwikkeling vervangen door een agile aanpak? Wilt u de time to market verkorten, minder verspilling, sneller en flexibel inspelen op veranderingen in klantwensen, marktomstandigheden en ontwikkelingen in technologie? Wilt u de connectie en samenwerking tussen de business en de productontwikkelteams versterken? Dan is SCRUM de aanpak die u zoekt.

SCRUM levert een iteratieve en incrementele aanpak voor productontwikkeling. SCRUM is geworteld in de uitgangspunten en achtergronden van het Agile Manifesto. Waarden als klantfocus, zelfsturing, empowerment, vertrouwen, transparantie staan hoog in het vaandel.

Met SCRUM komt er beweging in uw organisatie en wordt de energie los gemaakt om de diensten en producten aan uw klanten voortdurend te verbeteren. SCRUM draagt bij aan de agility van uw staande organisatie en wordt daarmee een strategische asset voor het concurrerend vermogen en de continuïteit van uw organisatie.

Definitie van SCRUM

SCRUM is wereldwijd en in Nederland het meest bekende en gebruikte agile framework voor iteratieve en incrementele productontwikkeling.

Context SCRUM?

Door de snelheid waarmee klantwensen, marktomstandigheden, technologie en de maatschappij in de brede zin zich ontwikkelen, bestaat er binnen organisaties behoefte aan flexibele managementroutines. Zo kan worden voorkomen dat product- ontwikkelteams en product owners niet met hun plannen achter de feiten aan lopen. SCRUM zorgt voor transparantie, een “lean” proces, teamwerk en praktische technieken om de kwaliteit en voortgang te beheersen.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van SCRUM

 • Transparante en verbeterde communicatie.
 • Motivatie van medewerkers groeit.
 • Effectiviteit van teams groeit.
 • Klanttevredenheid groeit.
 • De business en productontwikkeling worden effectief met elkaar verbonden.
 • Er wordt alleen ontwikkeld wat de business nodig heeft waardoor er minder verspilling is.
 • Kortere time to market van nieuwe producten.
 • Ondersteunt de voortdurende verbetering van producten in gebruik.
 • Hoog rendement op investeringen in producten.
 • Kan worden benut in de lijnorganisatie en in projecten, programma’s en portfolio’s.
 • Mogelijkheid tot certificering.

Opbouw van SCRUM

SCRUM is opgebouwd uit drie geïntegreerde elementen: 3 rollen, 4 gebeurtenissen en 6 artefacten.

Rollen

 • SCRUM Master.
 • Product Owner.
 • Ontwikkelteam.

Gebeurtenissen

 • Sprint planning.
 • Dagelijkse scrum.
 • Sprint review.
 • Sprint retrospective.

Artefacten

 • Product backlog.
 • Controleren voortgang tot doel.
 • Sprint backlog.
 • Controleren sprint voortgang.
 • Increment.
 • Definition of Done.

Scrummen in de townships van Kaapstad

Bent u op zoek naar een inspirerende praktijktraining? Bouw dan met ons mee aan de verbetering van peuter- en kleuteronderwijs in de townships van Kaapstad. Onze bouwreizen van een week voor incompany teams zijn de ideale SCRUM training on the job.

SCRUM Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

SCRUM Master

Wilt u zich ontwikkelen tot SCRUM Master? Of wilt u graag uw ervaring in agile werken met SCRUM onderbouwen met een officieel certificaat? Dan is de SCRUM Master certificering een waardevolle toevoeging aan uw CV.

SCRUM Master Training >>>

SCRUM Product Owner

Wilt u zich ontwikkelen tot SCRUM Product Owner? Of wilt u graag uw ervaring in agile werken met SCRUM onderbouwen met een officieel certificaat? Dan is de SCRUM Product Owner certificering een waardevolle toevoeging aan uw CV.

SCRUM Product Owner Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Wilt u de wendbaarheid en slagkracht van uw organisatie verbeteren? Wilt u het potentieel van agile optimaal benutten om de positie van uw organisatie in haar branche stevig op de kaart te zetten? Bespreek uw vraag dan met onze agile adviseurs. Zij hebben agile transformaties geleid bij top organisaties en kunnen u ondersteunen in alle stappen.

Organisatieadvies Agile Management >>>

Onze SCRUM diensten

SCRUM Implementeren

Wilt u SCRUM invoeren? Of werken uw teams al op basis van SCRUM maar levert het niet de verwachte wendbaarheid op? Onze SCRUM specialisten en adviseurs hebben ervaring in tientallen organisaties en weten precies hoe ze uw teams kunnen ondersteunen, begeleiden en inspireren om de effectiviteit van SCRUM te vergroten.

SCRUM Organisatieadvies >>>

SCRUM Incompany en Open Training

Wilt u een SCRUM praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen voor agile methodieken. Daarnaast verzorgen we maandelijks SCRUM trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

SCRUM trainingen >>>

SCRUM Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van SCRUM snel en goed in de vingers te krijgen.

SCRUM Mentoring en Coaching >>>

SCRUM ingevoerd maar niet de verwachte prestatieverbeteringen gerealiseerd?

In de meeste organisaties zien we gelukkig dat de introductie van SCRUM direct de energie los maakt die nodig is en dat de gewenste beweging in gang wordt gezet. Teams krijgen er energie van om direct samen te werken met de product owners. Door meer autonomie, vertrouwen, transparantie zelforganisatie en heldere prioriteiten groeit de motivatie van de teams. En de prestaties verbeteren direct.

Wordt er binnen uw organisatie met SCRUM gewerkt, maar blijven de verwachte voordelen uit? Bespreek uw situatie dan een keer met een van onze SCRUM specialisten of agile coaches. Zij kunnen uw teams aan de hand nemen en begeleiden, totdat de communicatie en samenwerking binnen het ontwikkelteam, als tussen het ontwikkelteam en de product owner, aantoonbaar leidt tot de gewenste snelheid en wendbaarheid die uw organisatie nodig heeft.

Ook kunnen we uw teams mee nemen op bedrijfsbezoek bij top organisaties in Nederland, zodat ze kunnen leren van de manier waarop de toepassing en beleving van SCRUM in andere succesvolle organisaties wordt aangepakt.

Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

SCRUM: Prestatie gedreven en Mensgericht

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

SCRUM is een wereldwijd succes geworden mede omdat het teams in staat stelt om weer succesvol te zijn in het voorzien in de behoeften van de klant en de organisatie. Teams krijgen energie van het vertrouwen en de verantwoordelijkheid die hen wordt gegeven en het contact met de klant waar ze voor werken.

In plaats van belemmerende bureaucratie en wachten op besluiten kunnen ze sneller aan de slag om werkende producten op te leveren met minimale verspilling. Een platte, slagvaardige en flexibele organisatie motiveert mensen om het beste van zichzelf te geven.

SCRUM kan worden ingezet in een staande organisatie voor de voortdurende verbetering van producten met een vast team. SCRUM kan ook worden ingezet in de context van agile projecten waar nieuwe oplossingen ontwikkeld worden die worden overgedragen aan de staande organisatie.

Wanneer een organisatie achter de feiten aanloopt bij het ontwikkelen van software voor websites, systemen en klanten dan gaat dit ten koste van haar operationele en strategische prestaties. Uiteindelijk kan het de ondergang van de organisatie betekenen.

Wanneer SCRUM goed is verankerd in de organisatie dan kan de organisatie met een hogere frequentie succesvolle productverbeteringen lanceren. Hierdoor kan ze groeien, kosten besparen en haar marktpositie verbeteren. Dat geldt voor organisaties in de publieke en de private sector.

Breng samen met betrokkenen in kaart waar de schoen wringt. Pak dit op aan agile manier met SCRUM aan. Begin kleinschalig en experimenteer. Maak een geprioriteerd product backlog om de meest belovende verbeteringen eerst aan te pakken. Succes bouw je op succes.

Sta met elkaar stil bij specifieke randvoorwaarden voor je eigen organisatie, afdeling of team en zorg dat die worden ingevuld.

Wanneer de eerste successen een feit zijn kan samen worden bedacht hoe het succes kan worden opgeschaald naar andere organisatieonderdelen en activiteiten.

Bij SCRUM (net als bij alle andere managementmethodes) zijn mindset, competenties, gedrag en leiderschap de “game changers”. Processen en tools laten zich makkelijk vervangen. Maar daardoor gaan initiatieven nog niet beter presteren. Het gaat juist om de mensen.

Met een initiatief op kleine schaal kan al heel snel verbetering worden gerealiseerd. Maar wanneer er echt op organisatieniveau wordt gekeken dan dient rekening te worden gehouden met 1 ½ jaar voor de groei met een niveau van niveau 1 (awareness) naar niveau 2 (repeatable) naar niveau 3 (defined).

SCRUM kan ook onderdeel zijn van het agile projectmanagement framework van de organisatie. De inzet van SCRUM komt dan met name tot uiting in de manier waarop werkpakketten worden gemanaged. P3M3 omvat het projectmodel PjM3 dat inzichtelijk maakt wat het volwassenheidsniveau in projectmanagement van de organisatie is. PRINCE2 Agile en Agile Project Management bevatten meer raakvlakken met P3M3 omdat het echte projectmanagement methodieken zijn terwijl SCRUM zich met name op productontwikkeling richt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag