"Zorg voor een goede sfeer waarin iedereen zich
kan uitspreken en zijn bijdrage kan leveren"
Noortje Noordstrand ~ Virtual Affairs

Stakeholder engagement en een adequate veranderstrategie
staan aan de basis van elk succesvol veranderinitiatief

Stakeholder Management

"Stakeholder management helpt ons om
te voldoen aan de wensen van de klant."
Mariska Marcelis ~ AMC

Over Stakeholder Management – Stakeholder Engagement

Als je de stakeholder mee weet te krijgen in de veranderinitiatieven, dan is succes al bijna een feit. In de praktijk is dit echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het vereist een bewuste en systematische aanpak om de betrokkenheid van de stakeholders van uw portfolio en veranderinitiatieven effectief te managen zodat u steeds weer succesvol bent.

Leading change through practical people engagement

De Stakeholder Engagement certificering van APMG International is gebaseerd op het boek van Patrick Mayfield “Leading change through practical people engagement”. In dit werk zijn alle best practices van stakeholder management onder gebracht in een samenhangende, beknopte en praktische aanpak. Zonder ingewikkelde theorieen veel studiewerk. Gericht op doen. Stakeholder Engagement is uniek in de zin dat het de enige accreditatie in Nederland is op basis van een officiele standaard.

Stakeholder engagement geniet grote populariteit onder HR managers, business en staf managers en in de PPM-community. Immers: verandering draait altijd om mensen.

Definitie van een stakeholder

Een stakeholder is elke persoon, groep, organisatie of partij die invloed kan uitoefenen op de prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s.

Omdat stakeholders ons succes kunnen beïnvloeden, is het van groot belang dat we weten wie het zijn en wat de beste manier is om hen te betrekken bij voorgenomen veranderingen.

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Enkele voordelen van Stakeholder Engagement

 • Stakeholder worden op tijd betrokken bij veranderingen.
 • Stakeholders worden op de juiste wijze betrokken bij veranderingen.
 • Verhoogde efficiency bij plannen, uitvoeren en bijsturen veranderingen.
 • % projecten op tijd gerealiseerd volgens plan omhoog.
 • % projecten binnen budget gerealiseerd volgens plan omhoog.
 • % benefits uit Business Case gerealiseerd volgens plan omhoog.
 • Tevredenheid medewerkers omhoog.
 • Tevredenheid klanten omhoog.
 • Tevredenheid partners en leveranciers omhoog.
 • Tevredenheid andere belanghebbenden omhoog.
 • Effectieve benutting van ervaringen en lessen bij veranderingen (continue verbeteren).

Opbouw van Stakeholder Engagement

Stakeholder Engagement is opgebouwd uit 7 principes, 5 thema’s en 5 stappen zoals hieronder weer gegeven.

7 Principles

 • Seek to understand and then to be understood.
 • Effective change is always led.
 • Habits are the inhibitors and the goal.
 • Recognise and minimize the pain of change.
 • High performance comes through people and action.
 • Integrity is powerfully pursuasive.
 • Feelings trumps reason & meaning  trumps authority.

5 Thema’s

 • Six hats.
 • The power of “Why”?
 • Collaboration.
 • Storytelling.
 • Agile.

5 Stappen

 • Who.
 • How.
 • When.
 • Engage.
 • Adapt.

Weet u stakeholders mee te krijgen in het bouwen aan een betere wereld?

Wij nemen onze klanten mee naar Kaapstad om in een week tijd een school te bouwen. Onderdeel van het initiatief is om fondsen te werven zodat de projecten en business changes kunnen worden gefinancierd. Om deze doelen te bereiken is uitstekende stakeholder engagement en communicatie nodig. Wilt u investeren in de stakeholder engagement, leiderschaps, en communicatievaardigheden van uw teams? Onderneem dan een reis met ons.

Stakeholder Management Certificeringen: voor Medewerkers en Organisatie

Stakeholder Engagement Foundation

De Stakeholder Engagement Foundation certificering is bestemd voor iedereen die de basiskennis en vaardigheden op het gebied van stakeholdermanagement en communicatie in de vingers wil krijgen.

Wilt u uw inzichten, kennis en vaardigheden op het gebied van stakeholdermanagement kunnen aantonen? Volg dan de training en behaal uw stakeholdermanagement certificaat.

Stakeholder Engagement Foundation Training >>>

Verbeter en Certificeer uw Organisatie

Global Project Performance is officieel geaccrediteerd door AXELOS om de volwassenheid van uw Stakeholder Management organisatie te meten en te laten certificeren.

Tevens adviseren we over kansen om prestaties van veranderinitiatieven door stakeholdermanagement verder te verbeteren. Ook helpen we bij de ontwikkeling en uitvoering van uw verbeterplannen.

Organisatieadvies Stakeholdermanagement >>>

Onze stakeholdermanagement diensten

Stakeholdermanagement Implementeren

Wilt u stakeholdermanagement professionaliseren met behulp van de stakeholder engagement standaard van APMG International? Neem dan contact met ons op. Onze geregistreerde consultants hebben ruime ervaring bij organisaties in de publieke en private sector. Zij weten hoe u dit op de handigste manier en effectief aanpakt.

Stakeholdermanagement Organisatieadvies >>>

Incompany en Open Trainingen

Wilt u een Stakeholdermanagement praktijktraining volledig op maat voor uw eigen organisatie? Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk incompany trainingen. We verzorgen maandelijks stakeholdermanagement trainingen op toplocaties door heel Nederland die met een 9 worden gewaardeerd.

Stakeholdermanagement trainingen >>>

Stakeholdermanagement Mentoring en Coaching

In de theorie lijkt het allemaal zo logisch. In de praktijk is het vaak een stuk lastiger om best practices in de praktijk te brengen. Hoe pak je dat aan? En welke aanpak past bij u? Onze mentoren en coaches helpen u om de toepassing van stakeholdermanagement snel en goed in de vingers te krijgen.

Stakeholdermanagement Mentoring en Coaching >>>

Succesvolle veranderinitiatieven door goed stakeholdermanagement?

Het is een stuk prettiger werken in een change organisatie die veranderingen op goede voet samen met stakeholders voorbereid en uitvoert. Niet alleen dat, je ziet het ook meteen terug in de prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s. Daarom loont het altijd de moeite om te investeren in stakeholdermanagement, communicatie, change management en leiderschap.

De stakeholder engagement standaard van APMG International is eigenlijk de afgeslankte versie van de Change Management certificering die ongeveer zo omvangrijk is. Stakeholder Engagement bevat de “essentials” die mensen nodig hebben om systematisch en praktisch invulling te geven aan stakeholdermanagement in hun project, programma, portfoio of agile initiatief.

Met de juiste aanpak kan uw organisatie in een paar jaar tijd naar het gewenste volwassenheids- en prestatieniveau door groeien. Is uw interesse gewekt?  Bel voor onafhankelijk advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Van links boven naar rechts onder

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; toegesneden op het specialisme van uw branche en organisatie.

Klantverhalen

“You can forget about stakeholders … but they will not forget about you”

Global Project Performance werkt al Jaren samen met VIVAT Verzekeringen bij de professionalisering van project-,
programma- en portfoliomanagement. We diverse teams mensen getraind en geaccrediteerd op het gebied van
PRINCE2, MSP, MOP, P3O, Agile PM, Managing Benefits en Stakeholder Engagement.

Om teams verder te inspireren en te ondersteunen bij hun persoonlijke competentie ontwikkeling en
volwassenheidsontwikkeling verzorgden wij driedaagse praktijk masterclasses in samenwerking met Stephen
Jenner (auteur Managing Benefits en Management of Portfolios) en Patrick Mayfield (auteur Leading Change
through Practica People Engagement).

Wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan contact op 030 22 11 987 of mail.

Vivat Verzekeringen – Workshop Stephen Jenner en Patrick Mayfield

5 meest gestelde vragen

Technische vakkennis op het gebied van projectmanagement is onmisbaar. Maar zonder de vaardigheid om stakeholders mee te krijgen in veranderinitiatieven, is het moeilijk zo niet onmogelijk om succesvol te zijn. Door stakeholders op de juiste manier en op tijd te betrekken bij veranderingen nemen de succeskansen drastisch toe.

Met de introductie van Stakeholder Engagement door APMG International is er voor het eerst een officiële certificering voor medewerkers en managers die zich verder willen ontwikkelen in stakeholder engagement op basis van Best Practice.

Wanneer het realiseren van doelstellingen in projecten, programma’s en portfolio’s wordt belemmerd door ineffectief stakeholder management, dan wordt dit over het algemeen zichtbaar door optredende issues. Op basis van deze informatie kan de organisatie haar stakeholder management verbeteren totdat ze aantoonbaar beschikt over effectieve management routines voor stakeholder engagement.

Wanneer je met stakeholders van veranderinitiatieven gaat spreken, kun je al snel een beeld krijgen van de mate van betrokkenheid en verbeterkansen. Kijk waar systemische prestatieknelpunten zich voordoen in projecten, programma’s en portfolio’s. Onderzoek samen met betrokkenen uit de PPM-organisatie en stakeholders waar de verbeterkansen liggen. Organiseer bijvoorbeeld interactieve workshops, surveys, presentaties en andere initiatieven om contacten met stakeholders te verbeteren. Maak samen plannen om de betrokkenheid van stakeholders te verbeteren en manage de verbetering als een gepland verbeterinitiatief zodat de verwachte prestatieverbetering ook kan worden beheerst en bereikt.

Stakeholder management vraagt om goede processen en technieken maar zeker zo belangrijk zijn de soft skills van mensen die een directe verantwoordelijkheid dragen om stakeholders mee te krijgen. Dit impliceert een ontwikkeling van zowel de organisatie als de managers. Het goed inrichten, invoeren, inbedden en borgen van stakeholder management vraagt om goed geregisseerd verbeterd initiatief. Om te groeien in volwassenheid op het gebied van stakeholder management dient een organisatie rekening te houden met een periode van 1 ½ jaar per niveau van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd).

Stakeholder Management is een van de 7 procesperspectieven van P3M3 die gemeten worden tijdens een P3M3-assessment. Daarbij wordt een holistische benadering gevolgd die ook leiderschap, cultuur, gedrag en competenties omvat. Daarnaast zijn uiteraard standaards, processen, technieken, assurance, inkoop en tools van belang.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag