Agile Portfolio Management

Agile Portfolio Management training

Portfoliomanagement stelt organisaties in staat om de optimale mix van veranderinitiatieven te identificeren, te kwalificeren, te prioriteren, te plannen en succesvol te realiseren. Daarbij staan de strategische context en doelstellingen centraal. Portfoliomanagement levert de managementmechanismen waaronder processen en besluitvorming op basis van “Good Practice” aan te pakken.

Door de snelheid van innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen worden organisaties worden steeds vaker ingehaald door de realiteit. Een belangrijke reden hiervoor is dat de managementroutines en raamwerken de vereiste snelheid en wendbaarheid onvoldoende ondersteunen. Om als organisatie succesvol te zijn is agility nodig. Niet alleen op product- of projectniveau. Maar ook op programma- en portfolioniveau.

Maar welke eisen stelt dit eigenlijk aan de organisatie in de breedste zin van het woord? Wat zijn randvoorwaarden voor agility op portfolioniveau? En hoe lossen we huidige knelpunten in de organisatie op? In deze tweedaagse Agile Portfolio Management praktijktraining gaan uw managers, directieleden en staf onder leiding van onze Agile Leadership trainer consultant op een praktische manier aan de slag met de casuïstiek van uw eigen organisatie. Aan het eind van de training hebt u de bouwstenen voor een Business Case inclusief visie en globaal plan van aanpak voor uw organisatie of afdeling.

Doelgroep

Alle betrokkenen bij portfoliomanagement zoals: managers, directeuren, adviseurs, stafleden, portfoliomanagers, programmamanagers, PMO’ers, projectdirecteuren en senior projectmanagers.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Resultaat

In deze GPP Praktijktraining ontdekken en oefenen deelnemers met best practices op het gebied van Agile Portfolio Management.  Door onze integrale aanpak en gefaciliteerde workshops groeit hun bewustzijn en kunnen zij hun eigen ontwikkeling en prestatieverbetering effectiever sturen.

Deelnemers leren en ervaren onder meer:

  • Wat er nodig is om de wendbaarheid van de organisatie op portfolioniveau te vergroten.
  • Wat de impact is op realisatie van de strategische ambities en het concurrerend vermogen van de organisatie of afdeling.
  • Wat de rol van leiderschap en een “energized change culture” is en welke uitdagingen dit met zich mee brengt.
  • Welke aanpassingen vereist zijn in het besturingsmodel van de organisatie.
  • Welke infrastructurele aanpassingen nodig zijn.
  • Hoe je de ontwikkeling van agililty op portfolioniveau kunt monitoren en effectief communiceren aan de Community of Practice en andere stakeholders.

Persoonlijk Opleidingsadvies op Maat

Bent u voornemens om de competenties van uw managers, directeuren, adviseurs, stafleden, portfoliomanagers, programmamanagers, PMO’ers, projectdirecteuren en senior projectmanagers op het gebied van agile portfoliomanagement verder te ontwikkelen?

Bel voor een persoonlijk advies op maat 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Kenmerken

Duur: 2 dagen
Investering: op aanvraag
Alleen incompany

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Agility op portfolioniveau

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering met een optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of functionele afdeling.

5 meest gestelde vragen

Waar SCRUM zich met name richt op productontwikkeling en voortdurende verbetering van bestaande capabilities in een dagelijkse organisatie, biedt Agile PM een oplossing om projecten te managen op basis van een agile aanpak. Deze combinatie voorziet in een breed gedragen behoefte in organisaties.

De initiatiefnemers van Agile PM waren medeondertekenaars va het Agile Manifesto dat ertoe heeft geleid dat SCRUM groot is geworden. Agile PM is dus geworteld in de agile cultuur en historie.

De invoering van Agile Project Management is een succes wanneer een organisatie haar strategische doelstellingen weet te realiseren omdat ze haar projectmanagement agile heeft weten in te richten en hierdoor beter kan concurreren.

De prestatieverbeteringen zijn altijd specifiek voor een organisatie maar kunnen onder andere betrekking hebben op: kortere time to market van innovaties en verbeteringen, toegenomen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid, minder verspilling, en andere Key Performance Indicators.

Het strategisch leiderschap en de business zouden een behoefte moeten hebben om sneller en flexibeler in te kunnen spelen om veranderende marktomstandigheden en klantwensen. Om dit te doen moet Agile Project Management zo worden ingericht dat de juiste besluiten sneller kunnen worden genomen. Om benefits van Agile Project Management te kunnen bepalen, is het dus belangrijk dat voor alle betrokkenen duidelijk is waar de organisatie te boot mist. Maak dit concreet zodat duidelijk is welk probleem er moet worden opgelost door Agile Project Management. Interactieve workshops, reviews en vooronderzoek kunnen dit proces ondersteunen.

Als het leiderschap van de organisatie en de inrichting van de organisatie aansluiten op de agile manier van werken dan kan het snel gaan. Maar meestal is er toch tijd nodig om de organisatie en de manier waarop projecten worden aangepakt, te transformeren.

Globaal genomen moet er gerekend worden met een doorlooptijd van 1 ½ jaar per niveau, van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd). Een mindset van continu verbeteren en standaardisatie zijn randvoorwaardelijk.

P3M3 omvat ook het projectmanagementmodel (PjM3). Met P3M3 kan worden gemeten wat de volwassenheid van agile projectmanagement in de organisatie is. Er wordt onder meer gekeken naar leiderschap, gedrag en cultuur. Maar ook naar processen, organisatie, training en opleiding en Assurance.

Agile Project Management dient ondersteund te worden door een adequaat model van gedelegeerde bevoegdheden en controls om de risicoblootstelling van de organisatie te kunnen blijven besturen zowel aan de kant van de bedreigingen als de kansen.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag