Change Management Fast Track

Change Management Fast Track training inclusief examens

Wilt u in korte tijd uw verandermanagement kennis en vaardigheden ontwikkelen om de prestaties van uw veranderinitiatieven te verbeteren? Dan is de Change Management Fast Track training geschikt voor u. In deze intensieve vierdaagse training doorloopt u zowel het Change Management Foundation als Practitioner programma.

De training wordt geleid door een geaccrediteerde senior verandermanagement trainer met uitgebreide ervaring in het professionaliseren van verandermanagement in de publieke en private sector. U voegt het internationaal gewaardeerde Change Management Foundation- en het Practitioner certificaat in een keer toe aan uw CV.

Doelgroep

Projectmedewerkers, gebruikers en specialisten, teammanagers, projectleiders, projectmanagers, adviseurs, stafmedewerkers, consultants, lijnmanagers en projectondersteuners, programmamanagers, portfoliomanagers, Quality Assurance, risicomanagers, PMO’ers en Centre of Excellence medewerkers.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Resultaat

Aan het eind van de training weet u hoe u verandermanagement best practices op basis van Change Management kunt inrichten, op maat kunt maken en verder kunt verbeteren op basis van ervaring.

U leert onder meer het volgende:

 • Hoe u een situationele aanpak kunt hanteren om prestaties te verbeteren.
 • Hoe u de manier waarop mensen leren, kunt benutten in uw veranderinitiatieven.
 • Evaluaties kunt vertalen naar gerichte verbeteringen in het leiderschap van veranderingen.
 • Hoe u de kracht van teams kunt benutten voor optimale impact.
 • Hoe u kunt anticiperen op weerstanden om risico’s van uw initiatieven te reduceren.
 • Hoe u de specifieke drijfveren voor verandering krachtig in kunt zetten.

Over het Change Management Foundation examen

Het internationaal erkende Change Management Foundation examen wordt afgenomen aan het einde van dag 3:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • Het Change Management Foundation examen duurt 50 minuten en bestaat uit 50 meerkeuzevragen.
 • Bij een score van 25 punten bent u geslaagd voor het Change Management Foundation examen.
 • U ontvangt via uw online portal het officiële Change Management Foundation certificaat in PDF-formaat.
 • Het examen wordt op de cursuslocatie afgenomen aan het eind van dag 3.
 • Het is ook mogelijk om het examen online af te leggen.
 • Het slagingspercentage van Global Project Performance ligt tegen de 100%.
 • Bij incompany trainingen kan het examen op locatie van de klant worden afgenomen.

Over het Change Management Practitioner examen

Deze training wordt in de ochtend van dag 5 afgesloten met het internationaal erkende Change Management Practitioner examen:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • Het Change Management Practitioner examen duurt 2 1/2 uur.
 • Er wordt gebruik gemaakt van Objective Testing Exams.
 • Het examen bevat 80 vragen waarvan u er minimaal 40 goed moet hebben.
 • Het is een open boek examen.
 • U ontvangt via uw online portal het officiële Change Management Practitioner certificaat in PDF-formaat.
 • Het examen wordt op de cursuslocatie afgenomen in de ochtend van dag 5.
 • Het is ook mogelijk om het examen online af te leggen.
 • Het slagingspercentage van Global Project Performance ligt tegen de 100%.
 • Bij incompany trainingen kan het examen op locatie van de klant worden afgenomen.

De waarde van het Change Management Practitioner certificaat

Met een Change Management Practitioner certificaat hebt u een bijzonder product in handen:

 • U beschikt over een wereldwijd erkend en gewaardeerd verandermanagement certificaat.
 • U kunt bent in staat om verandermanagement inzichten en technieken toe te passen in diverse scenario’s.
 • Uw kansen op de arbeidsmarkt zijn verbeterd.
 • U toont uw senioriteit op het gebied van verandermanagement aan.

Change Management in de praktijk

In de onderstaande film krijgt u een impressie van de manier waarop change management, en in het bijzonder business change management, zich manifesteren in de praktijk.

Persoonlijk Opleidingsadvies op Maat

Bel voor een persoonlijk advies op maat 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Kenmerken

Duur: 4 ½ dag
Investering: €2.475,-

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Change Management met Gezond Verstand

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering met een optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of functionele afdeling.

5 meest gestelde vragen

Methodieken zijn onmisbaar om project-, programma- en portfoliomanagement op organisatieniveau goed in te richten. Daarnaast is het van groot belang dat iedere betrokkene die een managementrol vervul beschikt over relevante inzichten, kennis, vaardigheden en competenties op het gebied van verandermanagement.

De geaccrediteerde aanpak voor Change Management door APMG International is de eerste enige officiële markt standaard certificering die mensen in Nederland kunnen halen op het gebied van verandermanagement.

Change Management biedt een samenhangende Body of Knowledge voor de inrichting en verbetering van uw veranderorganisatie op project-, programma- en portfolioniveau. Welke elementen van de Body of Knowledge u nodig hebt om prestaties van veranderinitiatieven inclusief business changes te verbeteren, hangt af van uw specifieke situatie.

Change Management staat niet op zichzelf. Wanneer er systematische routines worden ingebed en geborgd die aantoonbaar leiden tot betere prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s dan kan de invoering van Change Management als een succes worden beschouwd. De vestiging van een “energized change culture” maakt daar onderdeel van uit.

Het hangt van de cultuur van de organisatie en de context. Inzicht in de huidige situatie is cruciaal voor het bepalen van de juiste veranderstrategie. Soms is een top down benadering gewenst, soms bottom up en soms een combinatie. Soms is het ontwikkelen van een strategische blauwdruk gewenst en soms een experimentele agile aanpak. Verder zijn de taal, de hartslag en mores van de organisatie belangrijke attributen om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van draagvlak. In nagenoeg alle gevallen brengt de professionalisering van verandermanagement veranderingen met zich mee. Om deze succesvol te realiseren, zijn passende leiderschapsstijlen nodig.

Uiteraard hangt dit af van de uitgangssituatie, de omvang en de complexiteit van de uitdaging. Maar als de organisatie de volwassenheid van projectmanagement of business change management wil laten groeien dan dient ze rekening te houden met ongeveer 1 ½ jaar per niveau van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd).

De Body of Knowledge van Change Management biedt een veelheid van best practices om het raamwerk voor project-, programma- en portfoliomanagement te versterken en om managers en medewerkers op te leiden voor hun taken. Deze best practices kunnen dus worden benut om prestaties te verbeteren op zowel project-, programma- als portfolioniveau. Het mooie van P3M3 is dat de organisatie, afdeling of team haar organisatie ook kan laten certificeren voor de mate waarin ze change management heeft geborgd en daarmee werkt aan steeds verdere prestatieverbeteringen.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag