Leading SAFE

Leading SAFE training inclusief examen

Werkt uw organisatie in een branche waar verandering letterlijk de enige constante is en waar agility een randvoorwaarde is voor continuïteit? Dan is de Leading SAFE training zonder twijfel interessant voor u en uw collega’s. Onder leiding van een ervaren SAFE leader en Agile Coach maakt u op interactieve en praktische wijze kennis met de best practice om SAFE succesvol in te voeren.

Tijdens deze tweedaagse training ontwikkelen deelnemers de kennis de nodig is om een LEAN-Agile-enterprise te leiden door inzet van Scaled Agile Framework® (SAFe®), en de onderliggende principes die zijn afgeleid van Lean, systems thinking, Agile development, product development flow en DevOps.

Deelnemers ontwikkelen een skillset waar wereldwijd veel vraag naar is, en hoe ze hun eigen organisatie kunnen helpen om te slagen in een “disruptive market place”. Deelnemers leggen aan het eind van de training het Leading Safe examen af en kunnen zodra ze geslaagd zijn de titel SAFe® 4 Agilist dragen.

Doelgroep

Development, QA, en Infrastructure Management, Programma- en Projectmanagers, product management, portfoliomanagers, PMO, Process Leads, Enterprise System en Solution architecten.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Resultaat

Aan het eind van de training weten de deelnemers hoe ze SAFE succesvol in kunnen voeren in de organisatie.

U leert onder meer het volgende:

 • Wat de vijf competenties zijn om een Lean Enterprise te worden.
 • Hoe u de PI gebeurtenissen ondersteunt en uitvoert.
 • En hoe u meerdere Agile Release Trains coördineert.
 • U leert wat een Lean-Agile mindset is en waarom die zo effectief is in de “adapt-or-die marketplace”.
 • U leert wat er nodig is om een Lean-Agile transformatie te leiden.
 • Hoe u Agile teams en programma’s kunt ontwikkelen en ondersteunen.
 • Hoe u een LEAN Portfolio ontwikkelt.
 • Hoe u een Continuous Delivery Pipeline en DevOps cultuuur ontwikkelt.
 • Hoe u grote oplossingen coördineert. culture, and coordinate large solutions.

Aanbevolen voorkennis

 • Meer dan 5 jaar ervaring in software ontwikkeling, testen, business annalyse.
 • Meer dan 5 jaar ervaring in product of projectmanagement.
 • Ervaring met SCRUM.

Over het SAFE Agilist examen

Deze training wordt afgesloten met het internationaal erkende SAFE Agilist examen:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • U legt het examen online af.
 • Het examen duurt 90 minuten.
 • U krijgt 45 vragen.
 • U moet er 34 goed hebben om te slagen.

De waarde van het SAFE Agilist certificaat

Met een SAFE Agilist certificaat hebt u een bijzonder product in handen:

 • U beschikt over een wereldwijd erkend en gewaardeerd Scaling Agile certificaat.
 • U hebt de vaardigheden om in programma’s met SAFE te werken.
 • En om meerdere ART’s te coördineren.
 • Uw kansen op de arbeidsmarkt zijn verbeterd.

SAFE voor de bouw van een kleuterschool in Kaapstad – training on the job

In de onderstaande film krijgt u een impressie van de manier waarop u Agile praktisch kunt gebruiken om een kleuterschool in de townships van Kaapstad te renoveren.

Persoonlijk Opleidingsadvies op Maat

Bel voor een persoonlijk advies op maat 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Kenmerken

Duur: 2 dagen
Investering: €1.245,-

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Leading SAFE met Gezond Verstand

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering met een optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of functionele afdeling.

5 meest gestelde vragen

Uiteraard hangt dit af van de uitgangspositie van de organisatie waaronder de huidige cultuur en leiderschapsstijl, en reeds aanwezige ervaring in agile methodes en technieken.

Maar over het algemeen dient een organisatie rekening te houden met een groei in volwassenheid van een niveau in 1 ½ jaar van niveau 1 (awareness) naar niveau 2 (repeatable) naar niveau 3 (defined).

P3M3 staat los van methodes en kan worden benut voor het doorlichten van programmamanagement en portfoliomanagement van organisaties die op basis van SAFE werken. Zo kan de volwassenheid van de organisatie worden gemeten. Daarbij gaat het niet alleen over hoe de organisatie bedacht en besloten heeft te gaan werken, maar ook hoe ze in de praktijk daadwerkelijk werkt en haar aanpak verbetert op basis van ervaringen.

P3M3 besteed aandacht aan 7 procesperspectieven: Organizational Governance, Management Control, Benefits Management, Risk Management, Resource Management, Financial Management en Stakeholder Management. Voor elk van deze proces perspectieven wordt onder andere gekeken naar leiderschap, cultuur, competenties, organisatie en opleiding, assurance, technieken, tools, systemen en informatie, kennismanagement, inkoop en verkoop.

SCRUM is breed gevestigd en geaccepteerd in organisaties. Maar hoe zorg je er nu voor dat de strategische doelstellingen van de organisatie ook worden gerealiseerd? En dat is waar SAFE “in the picture” verschijnt.

SAFE (Scaled Agile Framework) biedt een oplossing om agile werken op te schalen in de organisatie tot het niveau van portfoliomanagement. En dat is nu precies waar het hogere management al een tijd naar op zoek was: hoe kunnen de voordelen van agile werken op team niveau vertalen en integreren op strategisch niveau?

Het doel van SAFE is dat de organisatie aantoonbaar agile is in de zin dat ze voldoende snel kan innoveren, verbeteren en bij kan sturen op veranderende marktomstandigheden en klantvragen om de concurrentie een stapje voor te blijven en zo haar strategische doelstellingen te bereiken.

De veranderingen en verbeteringen door het effectief inbedden, borgen en voortdurend verbeteren van de toepassing van SAFE kan op verschillende manieren worden gemeten en is organisatie afhankelijk. Maar vooral de snelheid waarmee programmadoelstellingen en portfoliodoelstellingen kunnen worden bereikt inclusief de beoogde netto benefits tonen het succes aan van een geslaagde invoering van SAFE.

De invoering van SAFE brengt een verandering in processen, cultuur, leiderschap en werkrelaties met zich mee. Het is daarom essentieel dat een veranderstrategie wordt gekozen die aansluit op de huidige situatie van de organisatie, haar management en medewerkers. Dit betreft ook de sense of urgency en importance.

Training en opleiding in processen maar ook cultuur, eigenaarschap en leiderschap zijn van het grootste belang. Voldoende ruimte voor kennisdeling, communicatie en voortdurende verbetering is instrumenteel om ervoor te zorgen dat de processen steeds beter aansluiten op de behoeften van teams en management in de praktijk.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag