P3O Fast Track

P3O Fast Track training inclusief examens

Wilt u in korte tijd uw P3O kennis en vaardigheden ontwikkelen om prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s te helpen verbeteren? Dan is de P3O Fast Track training geschikt voor u. In deze intensieve tweedaagse training doorloopt u zowel het P3O Foundation als Practitioner programma.

De training wordt geleid door een geaccrediteerde senior PMO management trainer met uitgebreide ervaring in het professionaliseren van P3O’s. U voegt het internationaal gewaardeerde P3O Foundation- en het P3O Practitioner certificaat in een keer toe aan uw CV.

Doelgroep

Portfoliomanagers, programmamanagers, Project Support Officers, PMO’ers, corporate risk managers, Quality Assurance, projectmanagers en auditors.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Resultaat

Aan het eind van de training weet u hoe u in goede samenwerking met betrokken stakeholders P3O’s kunt ontwerpen, invoeren en verbeteren tot en met de benefits realisatie op basis van P3O.

U leert onder meer het volgende:

 • Hoe u nut en noodzaak voor investeringen in het P3O beter en concreter in beeld kunt brengen.
 • Hoe u de juiste change management aanpak volgt om de vereiste veranderingen te volbrengen.
 • Hoe u verbetering kunt realiseren door de inzet van tools en technieken te rationaliseren.
 • Hoe u stakeholders kunt betrekken bij het voortdurend verbeteren van de P3O prestaties.
 • Hoe u de volwassenheid kunt meten en verbeteren op basis van P3M3.

Over het P3O Foundation examen

Het internationaal erkende P3O Foundation examen wordt na dag 2 afgenomen:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • Het P3O Foundation examen duurt een uur en bestaat uit 75 meerkeuzevragen.
 • Bij een score van 35 punten bent u geslaagd voor het P3O Foundation examen.
 • U ontvangt via uw online portal het officiële P3O Foundation certificaat in PDF-formaat.
 • Het examen wordt op de cursuslocatie afgenomen in de ochtend van dag 3.
 • Het is ook mogelijk om het examen online af te leggen.
 • Het slagingspercentage van Global Project Performance ligt tegen de 100%.
 • Bij incompany trainingen kan het examen op locatie van de klant worden afgenomen.

Over het P3O Practitioner examen

Deze training wordt in de ochtend van dag 4 afgesloten met het internationaal erkende P3O Practitioner examen:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • Het P3O Practitioner examen duurt 2 1/2 uur.
 • Er wordt gebruik gemaakt van Objective Testing Exams.
 • Het examen bevat 80 vragen waarvan u er minimaal 40 goed moet hebben.
 • Het is een open boek examen.
 • U ontvangt via uw online portal het officiële P3O Practitioner certificaat in PDF-formaat.
 • Het examen wordt op de cursuslocatie afgenomen in de ochtend van dag 2.
 • Het is ook mogelijk om het examen online af te leggen.
 • Het slagingspercentage van Global Project Performance ligt tegen de 100%.
 • Bij incompany trainingen kan het examen op locatie van de klant worden afgenomen.

De waarde van het P3O Practitioner certificaat

Met een P3O Practitioner certificaat hebt u een bijzonder product in handen:

 • U beschikt over een wereldwijd erkend en gewaardeerd portfoliomanagement certificaat.
 • U kunt bent in staat om P3O naadloos toe te snijden op uw eigen organisatie en diverse scenario’s.
 • Uw kansen op de arbeidsmarkt zijn verbeterd.
 • U toont uw senioriteit op het gebied van PMO met P3O aan.

MOP Masterclass met Stephen Jenner (auteur Management of Portfolios & Managing Benefits)

In de onderstaande film komen de deelnemers aan onze masterclass portfoliomanagement en Stephen Jenner zelf aan het woord over MOP.

Persoonlijk Opleidingsadvies op Maat

Bel voor een persoonlijk advies op maat 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Kenmerken

Duur: 3 ½ dag
Investering: €2.375,-

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

P3O met Gezond Verstand

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering met een optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of functionele afdeling.

5 meest gestelde vragen

P3O staat voor Project Programme and Portfolio Offices. P3O is de wereldwijde standaard best practice voor het opzetten van PMO. Onderdeel van een P3O is ook het Centre of Excellence dat als taak heeft om de volwassenheid van de organisatie en standaards te ontwikkelen. De opbouw van P3O maakt het mogelijk om heel gericht te werken aan de inrichting van PMO’s.

P3O heeft zich weten te ontwikkelen tot de standaard om mensen en organisaties te laten certificeren op het gebied van project-, programma- en portfolio- ondersteuning. P3O wordt door de meeste grote organisaties in Nederland benut zowel in de publieke als private sector.

Een P3O moet ook een Business Case hebben. Het P3O moet een aantoonbare bijdrage leveren aan de verbetering van prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s. Bijvoorbeeld doordat directies, portfoliomanagers, projectmanagers en business change managers tijdig over betere informatie beschikken om hun rol goed uit te kunnen voeren en betere besluiten te kunnen nemen.

Een P3O kan vanuit het Centre of Excellence ook het initiatief nemen om de volwassenheid te ontwikkelen, deze te meten en de realisatie daarvan inzichtelijk te maken.

Een P3O wordt als snel als overhead gezien. Daar zijn organisaties vaak terughoudend in: want wat voegt het nu direct toe? Het belangrijkst is om inzicht te krijgen in de knelpunten op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement die het P3O kan helpen oplossen. Begin daarom met een nulmeting, review, workshops en dergelijke om bewustwording voor de huidige situatie, knelpunten en verbeterkansen in beeld te brengen.

Zorg er in het implementatieplan voor dat stakeholders direct voordeel gaan ondervinden door het P3O. Bijvoorbeeld doordat ze kostbare tijd besparen aan het bij elkaar zoeken van informatie. De organisatie en stakeholders moeten zich geholpen worden. Houd het praktisch.

Het P3O dient naadloos aan te sluiten op de specifieke situatie in de organisatie. Dat vraagt om mandaat, ervaring en expertise. Het ontwikkelen van een goed P3O kan alleen worden gerealiseerd met een mindset van continu verbeteren.

Voor het P3O om te groeien in volwassenheid moet ongeveer 1 ½ jaar per volwassenheidsniveau worden gerekend om een ontwikkeling te bewerkstelligen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd).

Het Centre of Excellence is het onderdeel van het P3O van waaruit initiatieven worden ondernomen om de volwassenheid van het P3O op basis van P3M3 te meten. Op basis van P3M3-assessments worden vervolgens verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd. Voor elk verbeterplan moet een Business Case bestaan die concretiseert welke voordelen er moeten worden bereikt en welke inspanningen en tijdlijnen daarvoor nodig zijn.

Als het verbeterplan is uitgevoerd, kan opnieuw worden gemeten of de organisatie in volwassenheid is gegroeid op basis van een P3M3-assessment.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag