PRINCE2 ® Foundation praktijktraining online inclusief examen

Wilt u op een praktische manier projectmatig leren werken met PRINCE2? Dit is de enige PRINCE2 Foundation training in Nederland waarin alle PRINCE2-toepassingen volledig zijn uitgewerkt. Zo hebt u altijd een concreet voorbeeld voor uw eigen projectsituaties.

Samen met 40 klanten hebben we in één week tijd school gebouwd in de townships van Kaapstad. Dit succesvolle project is geheel aangepakt volgens de PRINCE2-principes. Maar dan wel op maat ... Deze training biedt ook mogelijkheid om het PRINCE2 Foundation examen af te leggen.

Laagste tarief Nederland
Alle PRINCE2-toepassingen uitgewerkt
Integraal projectvoorbeeld van A to Z

PRINCE2 Foundation praktijktraining online

In deze PRINCE2 Foundation praktijktraining online gaat u in uw eigen tempo aan de slag. In het eerste lesblok krijgt u uitleg over de training en maakt u een studieplan. In het tweede lesblok bekijkt u de films van het project dat model staat in de training. Daarna doorloopt u de verschillende PRINCE2-modules.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die op een praktische manier met PRINCE2 wil leren werken zoals projectmedewerkers, gebruikers en specialisten, teammanagers, projectleiders, projectmanagers, adviseurs, stafmedewerkers, consultants, lijnmanagers en projectondersteuners.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Deze PRINCE2 Foundation praktijktraining online kunt u los volgen of als onderdeel van een klassikale training.

Aanpak van de training

Resultaat

Aan het eind van de training weet u hoe u project met PRINCE2 succesvol kunt realiseren. U leert onder meer het volgende:

 • Het opstellen van een projectvoorstel.
 • Het maken van productgerichte plannen.
 • Het opzetten van de communicatie voor het project.
 • Het beheerst doorvoeren van wijzigingen.
 • Het opstellen van een voortgangsrapportage.
 • Het evalueren van het project.

Mogelijkheid om het PRINCE2 Foundation examen af te leggen

We bieden de mogelijkheid om het afleggen van het officiële PRINCE2 Foundation examen op te nemen in uw cursuspakket:

 • Examentraining maakt een integraal onderdeel uit van deze training.
 • Het PRINCE2 Foundation examen duurt een uur en bestaat uit 75 meerkeuzevragen.
 • Bij een score van 35 punten bent u geslaagd voor het PRINCE2 Foundation examen.
 • U ontvangt via uw online portal het officiële PRINCE2 Foundation certificaat in PDF-formaat.
 • Het examen wordt op de cursuslocatie afgenomen in de ochtend van dag 3.
 • Het is ook mogelijk om het examen online af te leggen.
 • Het slagingspercentage van Global Project Performance ligt tegen de 100%.
 • Bij incompany trainingen kan het examen op locatie van de klant worden afgenomen.

De waarde van het PRINCE2 Foundation certificaat

Met een PRINCE2 certificaat hebt u een bijzonder product in handen:

 • U beschikt over een wereldwijd erkend en gewaardeerd projectmanagement certificaat.
 • U kunt als volwaardig teamlid mee werken in een PRINCE2 project.
 • U hebt geleerd hoe u PRINCE2 op maat kunt maken voor uw eigen werk.
 • Uw kansen op de arbeidsmarkt zijn verbeterd.
 • U voldoet aan de voorwaarde om deel te nemen aan de PRINCE2 Practitioner training.

PRINCE2 met gezond verstand

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering met een optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of functionele afdeling.

PRINCE2 met gezond verstand

Mogen we met je mee denken?

Wil je een professioneel en onafhankelijk opleidingsadvies voor de training die het best aansluit bij jouw unieke situatie?

Bespreek dan je vraag met één van onze praktijktrainers.

 

030-2211987

Contact opnemen

1. Niet abstract maar concreet

 • Mensen hebben behoefte aan concrete voorbeelden.
 • Daarom hebben wij alle 26 PRINCE2-managementproducten volledig uitgewerkt. 

2. Geen losse voorbeelden maar integraal project van A tot Z

 • Losse voorbeelden zijn interessant.
 • Maar een integraal project van A tot Z geeft een completer inzicht.
 • Verbanden tussen thema's en processen worden helder.
 • Deelnemers bouwen een beeld in de tijd op van het project. 

3. Niet droog maar inspirerend

 • Om te leren is inspiratie nodig.
 • Wij gebruiken echte projecten die we samen met onze klanten hebben gerealiseerd.
 • Met onze projecten lossen we echte problemen op.
 • We maken gebruik van film en beeldmateriaal.

4. Niet bureaucratisch maar praktisch

 • We laten zien hoe je PRINCE2 pragmatisch, effectief en systematisch toepast.
 • We hebben extra aandacht besteed aan het "op maat maken".

5. Niet output-gedreven maar benefits gedreven

 • In onze projecten zijn de veranderingen en benefits het uitgangspunt.
 • Het op tijd opleveren van de juiste outputs wordt hier steeds op afgestemd.

6. Praktijkondersteuning opnemen in je cursuspakket

 • In onze trainingen kun je praktijkondersteuning opnemen.
 • Zo kun je direct de lessen leren toepassen in je dagelijkse werk.

 

 

Programma

PRINCE2 wordt tijdens deze PRINCE2 Foundation praktijktraining online integraal, op praktische en interactieve wijze behandeld. Daarbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

1. Principes

 • Voortdurende zakelijke rechtvaardiging.
 • Leren van ervaring.
 • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden.
 • Managen per fase.
 • Productgebaseerde aanpak.
 • Management-by-exception.
 • Op maat maken voor de projectomgeving.

2. Thema’s

 • Business case (waarom).
 • Organisatie (Wie).
 • Kwaliteit (Wat).
 • Plannen (hoe, hoeveel, wanneer).
 • Risico (Wat als).
 • Wijziging (Wat is de impact).
 • Voortgang (Waar zijn we nu, waar gaan we naartoe, zullen we doorgaan).

3. Processen

 • Opstarten van een project.
 • Sturen van een project.
 • Initiëren van een project.
 • Beheersen van een fase.
 • Managen van productoplevering.
 • Managen van een faseovergang.
 • Afsluiten van een project.

4. Op maat maken voor de projectomgeving

PRINCE2 kan worden gebruikt voor elk type project. De methode biedt handvatten om de aanpak volledig toe te snijden op de projectomgeving zoals voor een klein project, een haalbaarheidsonderzoek, een multi-organisatieproject of een project in een programmaomgeving.

5. PRINCE2 Foundation examen (optioneel)

U kunt ervoor kiezen om het PRINCE2 Foundation examen op te nemen in uw cursuspakket. Dit examen duurt 1 uur en wordt online afgenomen. U kunt zelf plannen wanneer u dit wilt doen. Zo hebt u altijd voldoende tijd voor de examenvoorbereiding. De kosten van de examenoptie treft u onder het tabblad "investering".

Projectmanagement in de Praktijk bij Gemeente Amsterdam

"Vooral het denken in en werken met producten leverde grote toegevoegde waarde op"
Paul Mooij, Gemeente Amsterdam

Mogen we met je mee denken?

Wil je een professioneel en onafhankelijk opleidingsadvies voor de training die het best aansluit bij jouw unieke situatie?

Bespreek dan je vraag met één van onze praktijktrainers.

 

030-2211987

Contact opnemen

INHOUD

Data

U bepaalt zelf wanneer u wilt starten met de training en hoe lang u erover wilt doen. U dient de training uiterlijk binnen een jaar af te ronden.

Het examen legt u online af op een door u verkozen moment.

Deelname open trainingen

Het is ook mogelijk om de PRINCE2 Foundation praktijktraining online te volgen als onderdeel van een open training op locatie of via virtual classroom (ZOOM, MS TEAMS, WEBEX).

Investering (beste tarief in Nederland)

PRINCE2 Online training: € 660, – ex BTW inclusief examen en cursusboek.

Inclusief

Oefenexamens, examentraining, GPP Online, examen, certificaat, administratie, implementatieondersteuning, examengarantie mogelijk onder voorwaarden.

TIJDELIJK GRATIS: eenmalig voor organisaties die onze training willen vergelijken

Laagste tarieven in Nederland

 • GPP hanteert de laagste tarieven voor PRINCE2-trainingen in Nederland.
 • Tegelijkertijd zijn onze trainingen van de hoogste kwaliteit.
 • Een levensecht project is van A tot Z volledig uitgewerkt.
 • Zo hebt u altijd een praktisch voorbeeld voor uw eigen project.
 • Geen abstracte concepten maar concrete toepassingen. 

Kosteloos: incompany implementatie workshop

Boekt u bij ons een incompany training? Wij borgen de toepassing en verbetering van prestaties in uw organisatie, teams en projecten. Een implementatie workshop is standaard inbegrepen. Tijdens de workshop worden praktijkervaringen gedeeld, lessen getrokken, volgende stappen gepland en commitment geborgd.

Kosteloos: implementatie helpdesk open training

Hebt u bij ons een training gevolgd? Na de training kunt u nog direct bij onze trainers aankloppen voor advies op maat om de realisatie van uw doelen te borgen. Zo lost u knelpunten direct op en hebt u optimaal profijt van uw investering in de training.

Projectmanagement in de Praktijk bij Gemeente Amsterdam

"Vooral het denken in en werken met producten leverde grote toegevoegde waarde op"
Paul Mooij, Gemeente Amsterdam

Mogen we met je mee denken?

Wil je een professioneel en onafhankelijk opleidingsadvies voor de training die het best aansluit bij jouw unieke situatie?

Bespreek dan je vraag met één van onze praktijktrainers.

 

030-2211987

Contact opnemen

PRINCE2 Foundation praktijktraining online incompany 

Zijn er in uw organisatie meer mensen die deel willen nemen aan een PRINCE2 Foundation praktijktraining online? Wilt u nog meer besparen op uw opleidingsbudgetten? Wilt u een PRINCE2 Foundation training op maat of liever losse workshops? We bieden PRINCE2 Foundation incompany trainingen in 4 varianten.

Voordelen

 • Besparing tot nog eens 25% extra.
 • Combinatie: andere methodieken, vaardigheden, soft skills.
 • Training mogelijk met of zonder examens.
 • Tijden, duur, data en locatie volledig naar uw wensen.
 • Ook voor kleine groepen mogelijk.

1. Standaard PRINCE2 Foundation training

Ons standaard geaccrediteerde programma wordt gebruikt. U bepaalt tempo, duur, locatie en tijdstippen.

2. Maatwerk PRINCE2 Foundation praktijktraining

In deze variant maken we de PRINCE2 Foundation training volledig op maat voor de dagelijkse praktijk van uw organisatie. U bereikt een optimaal evenwicht tussen kennisontwikkeling en praktijktoepassing.

3. PRINCE2 Workshops voor Opdrachtgevers

Wilt u het management en de opdrachtgevers op een prettige manier kennis laten maken met hun rol in PRINCE2-projecten? Met korte interactieve workshops maken ze op praktische wijze kennis met PRINCE2.

4. Onderdeel van een verbetertraject

Wilt u de P3M3 Projectmanagementvolwassenheid van uw organisatie verhogen zodat projectdoelstellingen steeds vaker worden gehaald? Investeer dan in een PRINCE2 praktijktraining ter ondersteuning van uw verbeterinitiatief. Deelnemers leren precies wat ze nodig hebben om effectiever te worden in hun projectrol. U inspireert en motiveert medewerkers, u ontwikkelt ze en draagt op korte en lange termijn bij aan prestatieverbetering.

Mogen we met je mee denken?

Wil je een professioneel en onafhankelijk opleidingsadvies voor de training die het best aansluit bij jouw unieke situatie?

Bespreek dan je vraag met één van onze praktijktrainers.

 

030-2211987

Contact opnemen

Kenmerk training
 • Duur: In je eigen tempo
 • Investering: € 660,- ex BTW
 • Open en Incompany
Persoonlijk advies?