Projectmatig Werken

Projectmatig Werken

Werken u en uw collega’s en managers naast hun dagelijkse werk samen aan veranderingen, verbeteringen, kleine projecten en projectmatige activiteiten? Dan mag de vaardigheid van projectmatig werken niet in uw skill set ontbreken. Zo zorgt u ervoor dat projectmatige initiatieven goed georganiseerd verlopen en het verwachte resultaat opleveren.

Tijdens deze tweedaagse training maken deelnemers op praktische en interactieve wijze kennis met de basis van projectmatig werken. Ze gaan direct met hun eigen initiatieven aan de slag. Aan het eind van de training hebt u een goed plan in handen en weet u hoe u dit samen met collega’s succesvol naar de eindstreep kunt leiden.

Doelgroep

Projectmedewerkers, gebruikers en specialisten, teammanagers, projectleiders, projectmanagers, adviseurs, stafmedewerkers, consultants, lijnmanagers en projectondersteuners.

Aanpak van de training

Global Project Performance onderscheidt zich door een integrale aanpak van uw leertraject. Onze betrokkenheid start bij het eerste contact door een vakkundig opleidingsadvies. Tijdens de voorbereiding op de eerste trainingsdag, de trainingsdagen zelf, en na afloop van de training, blijven we u ondersteunen totdat u uw doelstellingen hebt bereikt.

Resultaat

Aan het eind van de training weet u hoe u tijdelijke initiatieven en activiteiten samen met uw collega’s projectmatig en succesvol kunt realiseren.

U leert onder meer het volgende:

  • Hoe je op te leveren resultaten goed afstemt op de doelstellingen van het team, de afdeling, de organisatie of de klant.
  • Hoe je een klein project definieert en afbakent.
  • Hoe je productbeschrijvingen maakt.
  • Hoe je een User Story opstelt.
  • Hoe je eenvoudig maar effectief de voortgang kunt beheersen.
  • Hoe je kunt leren van ervaring in projectmatige activiteiten.

Certificaat Projectmatig Werken

Aan het eind van deze training ontvangt u het officiële GPP Praktijk Certificaat Projectmatig Werken.

Projectmatig Werken in de townships van Kaapstad

In de onderstaande film krijgt u een impressie van de manier waarop u Projectmatig Werken praktisch kunt gebruiken om een kleuterschool in de townships van Kaapstad te renoveren.

Persoonlijk Opleidingsadvies op Maat

Bel voor een persoonlijk advies op maat 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Kenmerken

Duur: 2 dagen
Investering: €1.175,-

Persoonlijk advies?

Bel +31(0)30 2211987

of

Projectmatig Werken met Gezond Verstand

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering met een optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken; efficiënte maar effectieve processen; heldere rollen en verantwoordelijkheden; volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of functionele afdeling.

5 meest gestelde vragen

Projectmatig werken biedt een oplossing voor managers en medewerkers die naast hun dagelijkse functies planmatig willen samenwerken aan veranderingen en verbeteringen. Omdat zij dit naast hun dagelijkse functies doen, hoort hier een laagdrempelige en informelere aanpak bij die met weinig moeite kan worden aangeleerd. Projectmatig werken voorziet daarin.

In een organisatie of afdeling waar projecten “core business” zijn, worden hogere en meer formele eisen gesteld aan de projectmanagers en de projectorganisatie zelf.

–          De product- of resultaatgerichte aanpak die inhoudt dat er eerst goed wordt gedefinieerd welk probleem er moet worden opgelost, wat er dan moet worden opgeleverd, en aan welke eisen dit product moet voldoen. Dat goed af te spreken tussen makers en gebruikers en dan pas de activiteiten gaan plannen en schatten.

–          Projectmatig werken helpt om de scope van het project goed te bewaken en alleen beheerst aan te passen om in te spelen op veranderende omstandigheden. Zo blijven allen betrokkenen goed aangesloten en krijgen ze uit het project wat ze verwachten.

Om een gemeenschappelijke werkwijze op maat te maken voor de organisatie en deze vervolgens goed in te bedden en borgen in de organisatie kost ongeveer 1 ½ jaar. Bij grote organisaties kan het meer zijn, bij kleine minder.

Elk project heeft een vertegenwoordiger vanuit het management nodig die bepaalt wat er bereikt moet worden, waarom en hoe: de opdrachtgever.

De opdrachtgever stuurt, weegt kosten, baten en risico’s af, stelt resources beschikbaar, neemt de belangrijkste beslissingen in het project (bijvoorbeeld bij faseovergangen of wijzigingen), en verleent decharge aan de projectleider en het team wanneer het projectproduct is opgeleverd en over gedragen aan de staande organisatie.

Enkele veel voorkomende knelpunten:

–          Procedures en sjablonen worden te ingewikkeld gemaakt waardoor het te veel tijd kost om ze goed te gebruiken. Dan gaan mensen de procedures omzeilen en verzwakt het draagvlak voor projectmatig werken.
–          Onvoldoende communicatie rondom projectmatig werken om management en medewerkers effectief te betrekken.
–          Medewerkers krijgen generieke trainingen die niet goed aansluiten op hun dagelijkse werkpraktijk.
–          Onvoldoende aandacht voor de zachte aspecten van projectmatig werken.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag