Wat is de rol van de opdrachtgever in Agile-projecten?

In Agile-projecten is de opdrachtgever of business sponsor van het project. De business sponsor van het project is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de bijdrage van het project aan de organisatiedoelstellingen en daarmee de Business Case.

In agile-projecten schept en borgt een opdrachtgever met name de randvoorwaarden die nodig zijn voor de teams om autonoom met elkaar de projectuitdagingen op te pakken en los te laten. In die zin is de opdrachtgever een “servant leader”. Uiteraard neemt de business sponsor wel de belangrijkste beslissingen die nodig zijn om het project de goede kant op te sturen.