Wat zijn enkele belangrijke ontwikkelingen in Agile Management?

–          Ook buiten de softwareontwikkeling wordt agile steeds meer opgepakt. Organisaties die verzanden in het maken van ingewikkelde plannen en daardoor niet tot uitvoering komen, grijpen een agile mindset en technieken steeds vaker aan om de boel weer in beweging te krijgen. Mensen worden weer enthousiast en er worden concrete stappen gezet.

–          Agile Project Management (Agile PM) en PRINCE2 Agile genieten een sterk groeiende belangstelling. De combinatie van Agile en Projectmanagement levert voor veel organisaties de juiste balans in prestatieverbetering en het gewenste niveau van management control.