"Global Project Performance begreep
de klantvraag het beste."
Mirjam Beentjes ~ Rabobank

Het ontwikkelen van een agile organisatiecultuur is een
randvoorwaarde voor succesvolle digitale transformatie.

Agile management

Agile is niets nieuws

Iedere ondernemer of ondernemende organisatie met een innerlijke missie en “drive” wil van nature verbeteren en vernieuwen. Ze gaan niet wachten tot ze worden ingehaald door de realiteit. De organisatie is zo ingericht dat ze helpt en niet in de weg staat. Er is een natuurlijke focus op het bedienen van klanten, liefde voor de diensten en producten, praktische samenwerking en open communicatie om de doelstellingen te kunnen bereiken.

Agile technieken en methodieken wel

Op het moment dat organisaties ervaren dat ze worden ingehaald door de realiteit, omdat hun organisatie traag en bureaucratisch is, wordt de behoefte aan meer wendbaarheid manifest. Er ontstaat behoefte aan een andere inrichting van de organisatie, nieuwe werkvormen, en bovenal een andere mindset, cultuur en leiderschapsstijl. Deze uitdaging speelt in het bijzonder bij grotere organisaties, omdat de bureaucratie en besturingsmodellen vaak te ingewikkeld zijn.

Context professionaliseren agile management

Trends in digitale transformatie dwingen organisaties om sneller en flexibeler te innoveren. Schaalvergroting heeft geleid tot veel bureaucratie. Agile biedt een “lean” alternatief om prestatieverbetering weer succesvol te besturen.

Wat is agile?

Agile is een filosofie die klanten en (software)ontwikkelaars weer met elkaar verbindt. Ondernemerschap, eigenaarschap, open communicatie en continu verbeteren staan weer centraal.

Wat is succesvol agile management?

In een succesvolle agile organisatie is de hele organisatie opgelijnd en ingericht om de ontwikkelteams te sturen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van maximale toegevoegde waarde voor de klant.

Agile Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals SAFE, Agile PM, SCRUM, PRINCE2 Agile of P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie en medewerkers.

Enkele knelpunten bij professionaliseren agile management

Teams werken wel agile, maar het besturingsmodel van de organisatie is hier niet op aangepast. IT-infrastructuur ondersteunt “continuous delivery” niet goed. Inadequate balans cultuur en gedrag, proces, techniek en besturing.

Wanneer is uw beleid voor agile management succesvol?

Als alle afdelingen samenwerken om de ontwikkelteams en business te helpen bij het sneller, beter en efficiënter leveren van oplossingen aan de klant. En wanneer continu verbeteren is verankerd in de cultuur van de organisatie.

Relevante agile ontwikkelingen

Agile maakt een opmars in (agile) project-, programma- en portfoliomanagement. De mogelijkheden van agile worden ook steeds meer buiten de ICT benut zoals HR, Marketing en Facilities.

Onze bijdrage aan uw agile organisatie

Wij helpen uw organisatie en teams bij het vergroten van uw wendbaarheid en organisatie, die zichzelf steeds verder verbetert tot u weer voorop loopt in uw branche. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Hoe wendbaar is uw organisatie? Maakt Agile Management het verschil?

Slaagt uw organisatie erin om de “time to market” te verkorten, verspillingen te reduceren, iteratief en incrementeel innovatieve en verbeterde diensten en producten te ontwikkelen in nauw de dialoog met de business en eindklanten? Is de reputatie van uw organisatie weer rijzende? Ervaart u dat de tevredenheid van medewerkers en management over de organisatie weer groeit?

Of loopt u nog tegen knelpunten in de praktijk aan? Worden agile processen en technieken op een ouderwetse manier toegepast, waardoor de gewenste flexibiliteit en prestaties achter blijven bij verwachting? Staat de continuïteit van uw organisatie onder druk omdat u achter de feiten aan blijft lopen?

Neem dan eens contact met ons op voor een vrijblijvend en onafhankelijk adviesgesprek met een van onze adviseurs. Bel 030 22 11 987 of mail [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Wat is uw volgende stap naar meer Agility?

Uw organisatie kijkt terug op goede prestaties, een goede reputatie, en goede relaties met stakeholders. Recent is er iets veranderd. Ook in uw organisatie of afdeling is meer wendbaarheid vereist. Er wordt al gesproken over agile. En sommige mensen werken al met agile concepten. Wat is de volgende stap naar meer agility die u gaat zetten?

Waarom zou u externe hulp inschakelen?

Het is waar dat Agile Management niet ingewikkeld meer is als u en uw organisatie het eenmaal in de vingers hebben. In de praktijk blijkt het echter vaak een grote verandering die niet vanzelfsprekend is. Met ervaren Agile Coach uit uw eigen branche, hebt u als groot voordeel dat u het wiel niet zelf hoeft uit te vinden. Daarmee bespaart u veel energie en geld. Succes wordt op succes gebouwd.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Vaak zien we dat agile teveel iets is en blijft van de ontwikkelteams. Er wordt gewerkt met andere technieken en processen. Maar de frequentie en snelheid van oplevering en release verbeteren onvoldoende of niet aantoonbaar. Samen met u brengen we in kaart welke doelstellingen u wilt bereiken als basis is voor verbetering.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Samen met alle betrokkenen bespreken we de plussen en minnen van de huidige werkwijze. Zo ontstaat inzicht in de knelpunten die opgelost moeten worden om prestaties te verbeteren. Aspecten die goed aansluiten moeten worden behouden. Verbeterkansen moeten worden opgepakt.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Een agile transitie is een lange termijn inspanning. Een duidelijke en inspirerende visie is daarom nodig. Wat draagt de agile transitie bij aan het lange termijn succes van uw organisatie? En wat is een passende veranderstrategie? Samen met uw teams ontwikkelen we een plan van aanpak om uw ambities te realiseren.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Uitvoering van het verbeterplan vereist een inspanning, tijd en commitment aan de gestelde doelen van alle betrokkenen. Om het zo makkelijk mogelijk te maken ondersteunen we de invoering van agile met ervaren coaches. Zij helpen het leiderschap en teams om de aandacht op het verbeterproces vast te houden.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Tijdens de uitvoering van het verbeterinitiatief zijn al diverse prestatieverbeteringen gerealiseerd. Teams en afdelingen hebben de smaak van continu verbeteren te pakken. De relatie tussen prestaties en aanpak wordt gemanaged. Het verbetertraject wordt afgerond en over gedragen aan de staande organisatie.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

Periodiek worden reviews uitgevoerd van de agile capability op organisatieniveau om verdere verbeterkansen te identificeren. Benefits worden gerapporteerd, gecommuniceerd en volgende stappen besproken. Het bereiken van strategische veranderdoelstellingen is een feit.

Agile lijnorganisatie of Agile Project Management?

Wilt u uw hele organisatie agile inrichten? Zoekt u de combinatie van projectmanagement met agile als oplossing? Of wilt u teams binnen andere afdelingen ook kennis laten maken met de agile manier van werken en de voordelen? We denken graag met u mee voor een flexibele, laagdrempelige en effectieve aanpak waar uw teams energie van krijgen.

Bespreek uw vraag geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs en bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Korte maar krachtige interventies? Of een verbetertraject?

  • Agile maturity assessment organisatie.
  • Agile Health Check initiatief.
  • Agile thema workshops.
  • Agile coaching voor uw teams, SCRUM Master en Product Owner.
  • Strategisch advies voor uw organisaties.
  • Inspirerende praktische startsessies voor grote groepen mensen in kader programma’s.

Kies hier uw Agile management training:

Trainingen Agile Management

Een Agile training is een ideale manier om uw teams, projectleiders, management en stakeholders om kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst in aanraking komt met agile of dat u jarenlange ervaring hebt. Bent u gevorderd en wilt u verder groeien en worden uitgedaagd? We helpen u graag.

Geef ons uw vastgelopen agile initiatief maar

Het vervangen van projectmanagementprocessen door agile processen gaat het verschil niet maken. Daarom zien we regelmatig dat agile haar belofte niet waar maakt. In dat soort gevallen nemen we soms tijdelijk de leiding, of leveren we mentoring en coaching tot het hele “ecosysteem” van uw agile initiatief of initiatieven lekker draait.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie zich van hun verantwoordelijkheden en taken als opdrachtgever? Beschikken ze over de benodigde kennis en ervaring? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers van uw agile initiatieven hun rol snel in de vingers hebben.

Context professionaliseren agile management

Trends in digitale transformatie dwingen organisaties om sneller en flexibeler te innoveren. Schaalvergroting heeft geleid tot veel bureaucratie. Agile biedt een “lean” alternatief om prestatieverbetering weer succesvol te besturen.

Wat is agile?

Agile is een filosofie die klanten en (software)ontwikkelaars weer met elkaar verbindt. Ondernemerschap, eigenaarschap, open communicatie en continu verbeteren staan weer centraal.

Wat is succesvol agile management?

In een succesvolle agile organisatie is de hele organisatie opgelijnd en ingericht om de ontwikkelteams te sturen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van maximale toegevoegde waarde voor de klant.

Agile Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals SAFE, Agile PM, SCRUM, PRINCE2 Agile of P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie en medewerkers.

Enkele knelpunten bij professionaliseren agile management

Teams werken wel agile, maar het besturingsmodel van de organisatie is hier niet op aangepast. IT-infrastructuur ondersteunt “continuous delivery” niet goed. Inadequate balans cultuur en gedrag, proces, techniek en besturing.

Wanneer is uw beleid voor agile management succesvol?

Als alle afdelingen samenwerken om de ontwikkelteams en business te helpen bij het sneller, beter en efficiënter leveren van oplossingen aan de klant. En wanneer continu verbeteren is verankerd in de cultuur van de organisatie.

Relevante agile ontwikkelingen

Agile maakt een opmars in (agile) project-, programma- en portfoliomanagement. De mogelijkheden van agile worden ook steeds meer buiten de ICT benut zoals HR, Marketing en Facilities.

Onze bijdrage aan uw agile organisatie

Wij helpen uw organisatie en teams bij het vergroten van uw wendbaarheid en organisatie die zichzelf steeds verder verbetert tot u weer voorop loopt in uw branche. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Hoe wendbaar is uw organisatie? Maakt Agile Management het verschil?

Slaagt uw organisatie erin om de “time to market” te verkorten, verspillingen te reduceren, iteratief en incrementeel innovatieve en verbeterede diensten en producten te ontwikkelen in nauwde dialoog met de business en eindklanten? Is de reputatie van uw organisatie weer rijzende? Ervaart u dat de tevredenheid van medewerkers en management over de organisatie weer groeit?

Of loopt u nog tegen knelpunten in de praktijk aan? Worden agile processen en technieken op een ouderwetse manier toegepast waardoor de gewenste flexibiliteit en prestaties achter blijven bij verwachting? Staat de continuiteit van uw organisatie onder druk omdat u achter de feiten aan blijft lopen?

Neem dan eens contact met ons op voor een vrijblijvend en onafhankelijk adviesgesprek met een van onze adviseurs. Bel 030 22 11 987 of mail [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          Ook buiten de softwareontwikkeling wordt agile steeds meer opgepakt. Organisaties die verzanden in het maken van ingewikkelde plannen en daardoor niet tot uitvoering komen, grijpen een agile mindset en technieken steeds vaker aan om de boel weer in beweging te krijgen. Mensen worden weer enthousiast en er worden concrete stappen gezet.

–          Agile Project Management (Agile PM) en PRINCE2 Agile genieten een sterk groeiende belangstelling. De combinatie van Agile en Projectmanagement levert voor veel organisaties de juiste balans in prestatieverbetering en het gewenste niveau van management control.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

–          Het contact met de klant voor wie de oplossingen moeten worden ontwikkeld, maakt de energie los die nodig is om in beweging te komen en een gewaardeerde en tastbare bijdrage aan prestatieverbetering te leveren.

–          Een klant die daadwerkelijk duidelijke prioriteiten stelt en eigenaarschap over besluiten neemt, geeft lucht en ruimte aan de ontwikkelaars van oplossingen en een duidelijk doel dat hen in staat stelt om succesvol te zijn.

–          De focus op productoplevering binnen vastgestelde tijdseenheden houdt de energie erin.

Het hangt ervan af wat voor omgeving het betreft. Als een staande organisatie of afdeling “volledig agile” wil worden dan vereist dit een geheel andere inrichting van de organisatie, niet alleen de systemen die nodig zijn om software te ontwikkelen, testen, releasen en onderhouden. Dat zijn grote veranderingen.

In organisaties die Agile Project Management benutten als managementmechanisme om software en ICT- projecten te besturen en te managen moet ongeveer worden gerekend met een periode van 1 ½ jaar om een niveau in volwassenheid te groeien. Van bewustwording (niveau 1) naar een gedefinieerd niveau (niveau 3) is ongeveer 3 jaar nodig.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          Binnen veel organisaties ondersteunen de technische systemen en de organisatie eromheen de frequente release van software nog niet adequaat.

–          Agile werken vereist met name ook een verandering in de leiderschapsstijl en het besturingsmodel van de organisatie. Te vaak wordt de introductie van agile nog als een meer “operationele verandering” aangepakt.

In Agile-projecten is de opdrachtgever of business sponsor van het project. De business sponsor van het project is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de bijdrage van het project aan de organisatiedoelstellingen en daarmee de Business Case.

In agile-projecten schept en borgt een opdrachtgever met name de randvoorwaarden die nodig zijn voor de teams om autonoom met elkaar de projectuitdagingen op te pakken en los te laten. In die zin is de opdrachtgever een “servant leader”. Uiteraard neemt de business sponsor wel de belangrijkste beslissingen die nodig zijn om het project de goede kant op te sturen.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag