"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits
in kaart gebracht met de stakeholders"
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

Het management van baten hoeft niet moeilijk te zijn.
Iedere organisatie dankt zijn bestaansrecht aan het
leveren van gedeinieerde prestaties.

Benefits en Transitiemanagement

Benefits Management: U doet het al dagelijks

Iedere organisatie die diensten of producten levert, realiseert prestaties die waarde betekenen voor interne en uiteindelijk externe klanten en stakeholders. Baten management in het vakgebied van projectmanagement is niets meer dan het plannen en beheersen van de verwachte prestaties die na afloop van een project in de dagelijkse organisatie moeten worden gerealiseerd.

Transitiemanagement: veranderen om te verbeteren

Voor prestatieverbeteringen zijn veranderingen vereist. Wanneer de vereiste veranderingen niet worden volbracht, dan blijven de verwachte prestatieverbeteringen of benefits ook achter. Daarom zijn transitiemanagement of business change management en het management van benefits direct aan elkaar verbonden. Hoe beter de verandering, hoe beter de benefits.

Context professionaliseren Transitie- en Benefitsmanagement

Binnen elke organisatie worden Business Cases gemaakt om projecten, programma’s en business changes uit te mogen voeren. Toch wordt het management van benefits vaak niet systematisch aangepakt en verbeterd door de “feedback loop” rond te maken. Post Project Reviews en evaluaties van de Business Case worden vaak niet uitgevoerd. Met de toenemende druk op schaarse middelen, neemt ook de belangstelling voor batenmanagement toe.

Wat is Transitie- en Benefitsmanagement?

Transitiemanagement is het managen van veranderingen (definiëren, plannen, beheersen) in de organisatie die nodig zijn om baten te kunnen behalen. Batenmanagement is het definiëren, plannen, beheersen en realiseren van de verwachte toekomstige prestaties van de organisatie.

Wat zijn benefits?

Benefits zijn meetbare prestatieverbeteringen in de dagelijkse organisatie als gevolg van de investering in een verandering. Disbenefits zijn een verwachte verslechtering. En sommige prestaties (KPI’s) worden verwacht gelijk te blijven. Benefits Management is gerelateerd aan prestatiemanagement.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren voor transitiemanagement en benefits management. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals Managing Benefits en P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers.

Enkele knelpunten professionaliseren Benefitsmanagement

Om benefits te kunnen managen dienen meetbare prestaties als uitgangspunt. Wanneer de strategische en operationele doelstellingen niet SMART zijn of als deze informatie niet toegankelijk is dan is het management van benefits lastig. Ook de randvoorwaarden met betrekking tot cultuur, leiderschap en eigenaarschap zijn vaak onvoldoende ingevuld om teams de goede kant op te sturen en ze te faciliteren in benefits management.

Wat is succesvol Transitie- en Benefitsmanagementbeleid?

Wanneer de organisatie erin slaagt om benefits management te integreren in haar cultuur dan zullen de “practices” steeds beter aansluiten en de bijdrage aan prestatieverbetering van projecten en portfolio’s steeds beter. Er is vooral energie en actief management van benefits nodig.

Relevante ontwikkelingen

Benefits zijn dé rechtvaardiging en reden van elke investering in verandering. Toch scoort Benefits Management wereldwijd het laagst tijdens P3M3 Assessments. Steeds meer organisaties onderkennen dit en pakken de handschoen op om het batenmanagement te professionaliseren.

Onze bijdrage

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar portfoliomanagers, programmamanagers, projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een projectorganisatie waar benefitsmanagement cultuur is. We leveren organisatieadvies, verbetertrajecten, incompany training, mentoring en coaching met experts uit uw eigen branche.

Laten we gewoon aan de slag gaan met de professionalisering van Benefits Management

Met effectief benefits management laat u zien dat veranderinitiatieven (projecten, programma’s, agile- en LEAN-initiatieven, portfolio’s) aantoonbaar leiden tot de succesvolle prestatieverbeteringen van uw organisatie. Deze realisatie heeft een grote invloed op de betrokkenheid en motivatie van uw management en medewerkers.

In het hoofd van een leraar is het logisch dat investeringen in onderwijs moeten leiden tot betere onderwijsprestaties. Investeringen in commerciele capabilities moeten leiden tot meer omzet en een betere marktpositie. Benefits geven zin aan veranderinitiatieven en werken inspirerend.

Worden Post Project Reviews helemaal niet uitgevoerd? Zijn benefits in een Business Case een “moetje”? Of heerst er in uw organisatie juist wel een cultuur van doelgericht investeren en terugverdienen van investeringen door het realiseren van financiële en niet financiële prestaties? Hoe betrouwbaar zijn de schattingen van uw strategische doelstellingen en de daarvoor benodigde veranderinitiatieven? En op welk volwassenheidsniveau bevindt uw organisatie zich voor transitiemanagement en benefitsmanagement?

Bespreek uw vragen met ons. Onze adviseurs helpen u graag met praktische adviezen in de taal van uw eigen organisatie en korte termijn resultaten. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Staat benefits management bij u ook al een tijd op de agenda?

Waar bevindt uw organisatie zich met de professionalisering van Transitie- en Benefitsmanagement? Staat u nog helemaal aan het begin of bent u al een eind op weg? Worden Business Cases wel gemaakt maar benefits vervolgens niet gemanaged, gerapporteerd en gecommuniceerd? Wilt u het lerend vermogen van uw organisatie naar een hoger plan leiden? In welke stap van de onderstaande ontwikkeling bevindt uw organisatie zich?

Met kleine stappen komt u een heel eind

Grote vergezichten en blauwdrukken zijn niet per se nodig. Een scherpe visie en concrete stappen op de korte termijn zullen naar uw eindbestemming leiden. Wilt u hulp bij het eenmalig organiseren van een korte oriëntatie workshop? Of ondersteuning bij een integraal verbetertraject? Onze adviseurs kennen de valkuilen en best practices en kunnen zich uitstekend inleven in de unieke context van uw organisatie.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Benefits management gaat over de kernprestaties van uw organisatie of afdeling. Ligt uw organisatie op koers? Of is er helemaal geen overzicht van geplande benefits? Welke bijdragen worden er verwacht van het portfolio van veranderinitiatieven? Leveren ze deze bijdrage ook? En wat zijn de verwachtingen? Deze vragen beantwoorden we samen met u voor een helder startpunt van uw verbeterinitiatief.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Samen met uw management en teams brengen we in kaart welke regelingen er al aanwezig zijn om veranderingen en benefits in samenhang te kunnen managen. We kijken niet alleen naar wat er op papier staat. We kijken vooral ook wat er in de praktijk wordt gedaan. Is er een aanpak en leiderschap? Wordt die gedragen door de teams? Wordt er geleerd van ervaring en lessen geborgd?

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

De huidige prestaties en werkwijze en de gewenste prestaties en daarvoor benodigde werkwijze leveren inzicht in het gat dat de organisatie dicht wil lopen door professionalisering. Er wordt een heldere, praktische en inspirerende visie ontwikkeld. Deze wordt vertaald naar een verbeterplanning om de inbedding van batenmanagement inclusief transitiemanagement te borgen.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Tijdens de uitvoering van het verbeterplan worden het leiderschap, de teams en de staf van uw organisatie getraind en actief ondersteund om benefits management te integreren in het management en het besturen van veranderinitiatieven. De eerste en opvolgende successen worden gedeeld. Weerstanden overwonnen. Prestatieverbeteringen geboekt.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Wanneer het management van veranderingen en benefits routinematig is geïntegreerd met de strategische en operationele planning & control cyclus van uw organisatie, uw teams goed zijn ingewerkt, en zij de aanpak van transitiemanagement en benefitsmanagement verbeteren op basis van ervaring, dan kan uw verbeterinitiatief worden afgerond en geëvalueerd.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

De eerste versies van uw aanpak voor benefits management kunnen nog zo goed zijn, echt leren en verbeteren gebeurt in de praktijk. Eigenaarschap over de werkwijze moet op het juiste niveau zijn belegd om het leren van ervaring en opvolgende verbeteringen te borgen. Het batenreviewplan moet ertoe bijdragen dat de vereiste situatie wordt bereikt.

Back to basics: verbeteren van uw kernprestaties

Als u terug gaat naar de basis van uw kernactiviteiten dan wordt ook benefits management toegankelijk. U hoeft geen ingewikkelde theorieen te kennen om benefits te kunnen managen. Met de “basics”, de juiste mindset en enkele concrete technieken komt u een eind. Neem uw dagelijkse kernactiviteiten als uitgangspunt. Ingewikkeld jargon is niet nodig. Het kan gewoon “in uw eigen taal”.

Bevindt u zich aan de start met de invoering van benefits management? Of bent u al enkele jaren bezig en wilt u weten waar u staat en wat volgende verbeterstappen zijn? Is er extra aandacht voor change management vereist? Of wilt u opdrachtgeverschap versterken?

Is uw interesse gewekt om met ons samen te werken? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Benefits Management interventies:

  • Batenmanagement orientatie workshop (halve dag).
  • GPPP Quick Scan batenmanagement.
  • P3M3 Maturity Assessment voor Benefits Management.
  • Hupl bij het ontwikkelen van uw verbeterplannen.
  • Incompany praktijktraining op maat.
  • Praktijk workshops benefits mapping.
  • Assurance Reviews en Health Checks.
  • De pyschologie achter Managing Benefits.
  • Management van niet-financiele baten.
  • Batengerelateerd risicomanagement.

Kies hier uw Benefits en transitiemanagement training:

Trainingen Transitie- en Batenmanagement

Een training transitie- en baten management is een ideale manier om uw teams, projectleiders, management en stakeholders om kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst in aanraking komt met benefits management of dat u intern als de vraagbaak voor benefits management fungeert.

Benefits Management “Even op de Kaart zetten”?

Wilt u graag snelle en concrete actie en voorbeelden zien van good practice toepassingen voor het management van benefits direct toegespitst of uw eigen organisatie? We nemen daarin graag het voortouw. Onderweg begeleiden we uw teams zodat zij het als snel zelf kunnen. Managing Benefits is niet moeilijk als je het eenmaal een paar keer hebt gedaan.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Senior Management en Opdrachtgevers spelen een cruciale rol in het management van benefits. Zij zijn immers eindverantwoordelijk en vaak aansprakelijk voor de prestaties die een organisatie of afdeling moet leveren. Onze adviseurs ondersteunen hen graag met advies op het gebied van benefits management zodat zij dit specialisme snel in de vingers krijgen.

Context professionaliseren Transitie- en Benefitsmanagement

Binnen elke organisatie worden Business Cases gemaakt om projecten, programma’s en business changes uit te mogen voeren. Toch wordt het management van benefits vaak niet systematisch aangepakt en verbeterd door de “feedback loop” rond te maken. Post Project Reviews en evaluaties van de Business Case worden vaak niet uitgevoerd. Met de toenemende druk op schaarse middelen, neemt ook de belangstelling voor batenmanagement toe.

Wat is Transitie- en Benefitsmanagement?

Transitiemanagement is het managen van veranderingen (definiëren, plannen, beheersen) in de organisatie die nodig zijn om baten te kunnen behalen. Batenmanagement is het definiëren, plannen, beheersen en realiseren van de verwachte toekomstige prestaties van de organisatie.

Wat zijn benefits?

Benefits zijn meetbare prestatieverbeteringen in de dagelijkse organisatie als gevolg van de investering in een verandering. Disbenefits zijn een verwachte verslechtering. En sommige prestaties (KPI’s) worden verwacht gelijk te blijven. Benefits Management is gerelateerd aan prestatiemanagement.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren voor transitiemanagement en benefits management. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals Managing Benefits en P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers.

Enkele knelpunten professionaliseren Benefitsmanagement

Om benefits te kunnen managen dienen meetbare prestaties als uitgangspunt. Wanneer de strategische en operationele doelstellingen niet SMART zijn of als deze informatie niet toegankelijk is dan is het management van benefits lastig. Ook de randvoorwaarden met betrekking tot cultuur, leiderschap en eigenaarschap zijn vaak onvoldoende ingevuld om teams de goede kant op te sturen en ze te faciliteren in benefits management.

Wat is succesvol Transitie- en Benefitsmanagementbeleid?

Wanneer de organisatie erin slaagt om benefits management te integreren in haar cultuur dan zullen de “practices” steeds beter aansluiten en de bijdrage aan prestatieverbetering van projecten en portfolio’s steeds beter. Er is vooral energie en actief management van benefits nodig.

Relevante ontwikkelingen

Benefits zijn dé rechtvaardiging en reden van elke investering in verandering. Toch scoort Benefits Management wereldwijd het laagst tijdens P3M3 Assessments. Steeds meer organisaties onderkennen dit en pakken de handschoen op om het batenmanagement te professionaliseren.

Onze bijdrage

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar portfoliomanagers, programmamanagers, projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een projectorganisatie waar benefitsmanagement cultuur is. We leveren organisatieadvies, verbetertrajecten, incompany training, mentoring en coaching met experts uit uw eigen branche.

Laten we gewoon aan de slag gaan met de professionalisering van Benefits Management

Met effectief benefits management laat u zien dat veranderinitiatieven (projecten, programma’s, agile- en LEAN-initiatieven, portfolio’s) aantoonbaar leiden tot de succesvolle prestatieverbeteringen van uw organisatie. Deze realisatie heeft een grote invloed op de betrokkenheid en motivatie van uw management en medewerkers. In het hoofd van een leraar is het logisch dat investeringen in onderwijs moeten leiden tot betere onderwijsprestaties. Investeringen in commerciele capabilities moeten leiden tot meer omzet en een betere marktpositie. Benefits geven zin aan veranderinitiatieven en werken inspirerend.

Worden Post Project Reviews helemaal niet uitgevoerd? Zijn benefits in een Business Case een “moetje”? Of heerst er in uw organisatie juist wel een cultuur van doelgericht investeren en terugverdienen van investeringen door het realiseren van financiële en niet financiële prestaties? Hoe betrouwbaar zijn de schattingen van uw strategische doelstellingen en de daarvoor benodigde veranderinitiatieven? En op welk volwassenheidsniveau bevindt uw organisatie zich voor transitiemanagement en benefitsmanagement?

Bespreek uw vragen met ons. Onze adviseurs helpen u graag met praktische adviezen in de taal van uw eigen organisatie en korte termijn resultaten. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

Onze professionals spreken de taal van de klant

Om de benodigde specialistische expertise op te bouwen is er binnen Rabobank Tilburg een afdeling
projectmanagement opgezet die bestaat uit vijf medewerkers die zich volledig richten op projectmanagement. In
het begin werden projecten in eerste instantie belegd bij commercie. Een evaluatie bracht hen tot de conclusie dat
het beter was om de projecten ‘uit de lijn’ te halen.
Om projectmanagement te borgen binnen de organisatie is er een duidelijk visie uitgesproken en een raamwerk
projectmanagement opgezet. Om projecten goed te kunnen plannen en uitvoeren, worden business en gebruikers
vanaf het begin en gedurende het gehele project nauw betrokken. Zo wordt ervoor gezorgd dat de juiste
oplossingen worden bedacht en ontwikkeld die werken voor de organisatie

Wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan contact op 030 22 11 987 of mail.

Rabobank Tilburg - Nicole Bockting

5 meest gestelde vragen

–          Organisaties die benefits doelgerichte willen gaan managen, slaan de brug van hun eigen organisatieonderdelen en veranderinitiatieven naar de prestatiemanagementcyclus van de organisatie. Het meten van prestaties in de organisatie is een randvoorwaarde om benefitsmanagement structureel vorm te geven.

–          Benefits realisatie strategieën en plannen inclusief transitiemanagementactiviteiten (business change management) worden een integraal onderdeel van projecten, programma’s en portfolio’s om eindresultaten en benefits te kunnen beheersen en borgen.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

–          Wanneer mensen eenmaal zien dat ze al aan prestatiemanagement doen, dan snappen ze ook meteen veel beter wat het management van benefits betekent.

–          Bijvoorbeeld: Een school meet de resultaten van toetsen (wiskunde, Engels, Nederlands). Een zorginstelling stuurt op klanttevredenheid, verlagen van kosten, kortere wachtlijsten.

–          En zo heeft elke organisatie of afdeling prestaties die geleverd, gemeten en verbeterd kunnen worden (of gehandhaafd in het geval van continuïteit). De rechtvaardiging voor de investeringen in veranderinitiatieven is gelegen de toekomstige prestaties die daarmee kunnen worden geleverd en die onderdeel uitmaken van de Business Case.

De professionalisering van benefits management hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het hangt onder meer samen met de mate waarin een organisatie gewend is om prestaties te meten en te managen en de management- en leiderschapscultuur.

Gemiddeld genomen heeft een organisatie ongeveer 1 ½ jaar nodig om structureel een niveau te groeien in de volwassenheid van baten management. 1 ½ jaar van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar). En anderhalf jaar van niveau 2 naar niveau 3 (gedefinieerd).

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          Het begint altijd bij de basics namelijk dat een benefit meetbaar moet zijn. Indien deze stap niet wordt gezet dan is er geen objectieve maatstaf voor prestatieverbetering.

–          Benefits realisatie vraagt om een koppeling met gedefinieerde uitkomsten (einddoelen) en veranderingen in de organisatie die daarvoor nodig zijn. Benefits en de randvoorwaardelijke veranderingen moeten niet alleen worden opgeschreven maar vooral actief worden gemanaged.

De opdrachtgever in projecten neemt binnen projecten (of programma’s en portfolio’s) de investeringsbesluiten. Tegenover elk investeringsbesluit zou een gedefinieerde en verifieerbare (SMART) uitkomst moeten staan en gerelateerde benefits.

De opdrachtgever moet er dus op toe zien dat de veranderingen, uitkomsten en verwachte toekomstige prestaties (benefits) voorzien, gepland en begroot worden. En dat deze worden ingebracht in de Business Case ter onderbouwing en verantwoording van de investering.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag