"Ons IPMO is een competente centre
voor verandermanagement"
CJ van Boheemen ~ Heineken International

Een cultuur van continu verbeteren leidt zonder enige
twijfel en onvermijdelijk tot excellente prestaties

Centre of Excellence en P3M3

"Het gezamenlijk maken van een doelenmatrix/
valuemap brengt goed in kaart hoe de diverse
business doelstellingen zich verhouden."
Vivian Cheng ~ Gemeente Rotterdam

"We besparen kosten en projecten worden
vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker ~ Urenco

"P3M3 helpt ons om de groei en prestaties
van onze organisatie te meten en te ondersteunen."
Frank Versloot ~ VodafoneZiggo

Centre of Excellence en P3M3

Wilt u een klantgericht en business gedreven Centre of Excellence ontwikkelen om project-, programma- en portfoliomanagement op basis van best practice tot een “business as usual” te maken? Praktische prestatieverbetering met impact op medewerkers- en klanttevredenheid? Werk dan samen met ons!

De rol van Leiderschap en Cultuur

Succesvolle change organisaties zijn geen toeval. PMI heeft onderzoek gedaan naar de verschillen tussen “underperformers” en “champions”. Een van de onderscheidende factoren was dat Champions investeren in een “Energized Change Culture” en in efficiënte processen die de realisatie van benefits te borgen.

Context Centre of Excellence en P3M3

Hoe kunnen directie en stakeholders er op vertrouwen dat project-, programma- en portfoliomanagement conform Good Practice standaards is geborgd in de organisatie? En dat de management aanpakken worden verbeterd op basis van ervaring? Het Centre of Excellence helpt bij het borgen van breed geaccepteerde standaards en good practice en daarmee het vertrouwen van key stakeholders in uw organisatie.

Wat is een Centre of Excellence en P3M3?

Het Centre of Excellence is de plek of rol in de organisatie van waaruit de voortdurende ontwikkeling van management volwassenheid geïnitieerd, geregisseerd en geborgd wordt. Het Centre of Excellence levert onder andere standaards, training, assessments, assurance en coaching.

Wat is de bijdrage van P3M3?

P3M3 levert een objectief middel om de project-, programma- en portfoliomanagement- volwassenheid van de organisatie te meten. P3M3 draagt bij aan het ontwikkelen van gemeenschappelijk objectief inzicht en draagvlak onder stakeholders om te blijven verbeteren.

Certificering voor organisatie en individu

Wilt u de inzet van Good Practice belonen in plaats van “heroïsch” projectmanagement? GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers.

Knelpunten professionaliseren Centre of Excellence en P3M3

Wanneer het Centre of Excellence of de inzet van P3M3 puur als controle instrument wordt ingezet, dan zal het zijn doel missen. Ook overmatige aandacht voor procedures en bureaucratie ondermijnen de effectiviteit van en het draagvlak voor het Centre of Excellence en P3M3. Voor de inzet van een Centre of Excellence of P3M3 moet een Business Case zijn. Investeren in professionalisering moet altijd bijdragen aan aantoonbare prestatieverbetering.

Wat is succesvol Centre of Excellence en P3M3 beleid?

Een Centre of Excellence kan als succesvol worden beschouwd, wanneer ze aantoonbaar bijdraagt aan het verbeteren van project-, programma- en portfolioprestaties, door een systematische toepassing van best practice management standaards.

Relevante ontwikkelingen

Steeds meer organisaties willen weten hoe ver ze zijn met de invoering van project-, programma- en portfoliomanagement. Ze willen meten waar ze staan en verdere verbeteringen plannen en de realisatie borgen. We zien dan ook een sterke toename in de vraag naar P3M3-diensten.

Onze bijdrage aan uw Centre of Excellence

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar managers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een veranderorganisatie die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Hoe kan een Centre of Excellence bijdragen aan Medewerkers- en Klanttevredenheid?

Het Centre of Excellence kan samen met stakeholders zoals de directie, HR, Communicatie en uw portfoliomanagers een Change Organisatie ontwikkelen die kan worden bestempeld als een “Great Place to Work!”. Niemand houdt van onnodige bureaucratie. En iedereen vindt het prettig om geholpen te worden bij het realiseren van successen. Een goed ingerichte, efficiënte en ondersteunende werkomgeving draagt daar aan bij.

Zorg ervoor dat uw Centre of Excellence een “asset” wordt in het ontwikkelen van productieve energie door goed te kijken waar management en teams daadwerkelijk mee geholpen zijn. Als iets niet werkt, pas het dan aan. Luister naar de gebruikers van het management instrumentarium en verwerk hun feedback in een verbeterde aanpak. Communiceer successen. Beloon de mensen die de standaards van de organisatie effectief inzetten, in plaats van de helden die branden blussen die beter hadden kunnen worden voorkomen. Investeer in uw community of practice en de ontwikkeling van uw teams. En houd het altijd praktisch en relevant.

Is uw interesse gewekt? Bespreek uw uitdagingen eens met een van onze adviseurs. Ze komen altijd met een originele en praktische aanpak die werkt. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Investeer in het fundament van uw change organisatie

Om de voorspelbaarheid van uw change organisatie te vergroten en prestaties duurzaam te verbeteren, is er een goed fundament nodig van waaruit de organisatie door kan groeien. Investeren in een Centre of Ecellence betekent investeren in de fundamenten voor groei en voortdurende prestatieverbetering.

Wat kan P3M3 voor uw organisatie betekenen?

Veel organisaties willen graag weten waar ze staan en waar ze verder kunnen verbeteren. P3M3 helpt bij het ontwikkelen van dat inzicht. Met een P3M3 Assessment ontwikkelen we samen met uw teams een gedragen inzicht voor de huidige situatie. Deze vertalen we samen naar een visie en verbeterplan.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Vaak zien we dat teams het lastig vinden om te bepalen hoe je de prestaties van een Centre of Excellence moet beoordelen. Ook bestaat er vaak weinig tot geen ervaring met het uitvoeren van geaccrediteerde P3M3 Assessments. Samen met uw teams analyseren we welke prestaties u graag wilt verbeteren in de project-, programma- en portfolio-organisatie.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

We brengen in kaart hoe de huidige Centre of Excellence rol of functie wordt ingevuld. We kijken daarbij naar de processen, informatievoorziening, cultuur, gedrag en leiderschap en tools en technieken. Op basis van deze analyse wordt een baseline bepaald waar uw organisatie nu staat en wat de sterktes en zwaktes zijn die het uitgangspunt vormen voor uw verbeterinitiatief.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

In stap 3 gaan we tijdens interactieve workshops en met behulp van advies aan de slag om een visie op uw Centre of Excellence te ontwikkelen. Deze werken we verder uit. Vervolgens worden opties voor verander strategieën overwogen. Tenslotte wordt er een verbeterplan gemaakt om uw verbeterinitiatief te ondersteunen. Ook worden de rollen en verantwoordelijkheden georganiseerd.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

De mensen die een rol spelen in of namens het Centre of Excellence en de stakeholders waaronder de PPM Community worden getraind en ondersteund tijdens de uitvoering van het verbeterplan. De voortgang wordt gemonitord en beheerst zodat het realiseren van de visie en verwachte benefits kan worden geborgd.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Op het moment dat de Centre of Excellence functie goed is ingebed en geborgd in de organisatie kan het verbeterinitiatief worden afgerond en geëvalueerd. Meestal wordt tijdens deze fase ook een plan opgeleverd voor de inzet van het Centre of Excellence in het komende jaar zodat de continuïteit wordt geborgd en de bemensing is geregeld.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

Periodieke reviews hebben tot doel om de inzet en de effectiviteit van het Centre of Excellence in de organisatie te kunnen beoordelen. Worden de gewenste effecten bereikt? En draagt het Centre of Excellence aantoonbaar bij aan de verdere prestatie- verbetering van projecten, veranderingen in de lijn, programma’s en portfolio’s?

Zet uw Centre of Excellence samen met ons op!

Bevindt u zich aan de start met de invoering van het Centre of Excellence of wilt  u het sponsorship voor het Centre of Excellence versterken? Hoe ontwikkelt u een klantgedreven Centre of Excellence dat de PPM community mee krijgt in haar ideeen?

Onze Registered Trainers en Consultants zijn bedreven in het bedenken van een aanpak die past bij uw organisatie en die werkt in de praktijk. Geen overbodig papierwerk of ingewikkelde verhalen. Maar handson toepassing van effectieve technieken en aanpakken om uw Centre of Excellence tot een succes te maken.

Is uw interesse gewekt om uw vraag eens met een van onze adviseurs te bespreken? Bel geheel vrijblijvend 030 22 11 987 of mail: [email protected]. We nemen graag de tijd om ons te verdiepen in uw vraagstuk zodat we u snel en goed kunnen adviseren.

Praktijkinterventies en Diensten

  • Nulmeting van het huidige Centre of Excellence.
  • Hulp bij ontwikkelen verbeterplanning.
  • Risicomanagement workshops.
  • Incompany praktijktrainingen op maat.
  • Train the trainer.
  • Workshops en training in uitvoeren Project Health Checks.
  • Expert workshops, bijvoorbeeld benefits management.
  • Coaching voor management en medewerkers.
  • Onafhankelijk Assurance Reviews.
  • Training in Benefits Mapping en Profiling.

Kies hier uw Centre of Excellence of P3M3 training:

P3M3 Interventies (geaccrediteerd)

P3M3 Online Assessment.
P3M3 gefaciliteerd self assessment.
P3M3 certificering assessment.
P3M3 diagnostisch assessment.
P3M3 simulatiespel.
P3M3 Training.

Trainingen Centre of Excellence en P3M3

Een Centre of Excellence of P3M3 training is een ideale manier voor uw management en teams om kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare standaard. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

Voor veel mensen hebben een Centre of Excellence en P3M3 “iets abstracts”. Wij brengen daar graag verandering in door op een hele praktische en samenhangende manier aan de slag te gaan met prestatieverbetering door het leren van ervaring. Uit uw praktijk en in uw praktijk. Samen met u en uw stakeholders.

Doelgroep mentoring en coaching

Een systematische aanpak van verbetermanagement is van belang voor alle stakeholders die een actieve rol spelen in het ontwikkelen, toepassen, evalueren, borgen en verbeteren van best practice management aanpakken en standaards. U bent projectmanager, PMO’er, programma- of portfoliomanager of directeur.

Geef ons uw Maturity Challenge maar

Wordt uw Change Organisatie als onvoorspelbaar ervaren? Of maakt u zich zorgen of good practice ook goed is geborgd in de organisatie? Beschikt u niet over de interne expertise en ervaring? Wij pakken uw vraag graag op. Dat doen we samen met interne betrokkenen. We dragen dan steeds meer taken en verantwoordelijkheden over totdat ze het geheel zelfstandig kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Leiderschap speelt een fundamentele rol in het ontwikkelen van excellente veranderorganisaties. Tegelijkertijd worden de prioriteiten van uw directeuren en managers dagelijks op de proef gesteld. Door mentoring en coaching kunnen we uw management helpen om hun leiderschapsrol succesvol in te vullen en het verschil te maken voor uw organisatie en haar klanten.

Context Centre of Excellence en P3M3

Hoe kunnen directie en stakeholders er op vertrouwen dat project-, programma- en portfoliomanagement conform Good Practice standaards is geborgd in de organisatie? En dat de management aanpakken worden verbeterd op basis van ervaring? Het Centre of Excellence helpt bij het borgen van breed geaccepteerde standaards en good practice en daarmee het vertrouwen van key stakeholders in uw organisatie.

Wat is een Centre of Excellence en P3M3?

Het Centre of Excellence is de plek of rol in de organisatie van waaruit de voortdurende ontwikkeling van managementvolwassenheid geinitieerd, geregisseerd en geborgd wordt. Het Centre of Excellence levert onder andere standaards, training, assessments, assurance en coaching.

Wat is de bijdrage van P3M3?

P3M3 levert een objectief middel om de project-, programma- en portfoliomanagement- volwassenheid van de organisatie te meten. P3M3 draagt bij aan het ontwikkelen van gemeenschappelijk objecief inzicht en draagvlak onder stakeholders om te blijven verbeteren.

Certificering voor organisatie en individu

Wilt u de inzet van Good Practice belonen in plaats van “heroisch” projectmanagement? GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers.

Knelpunten professionaliseren Centre of Excellence en P3M3

Wanneer het Centre of Excellence of de inzet van P3M3 puur als controle instrument wordt ingezet dan zal het zijn doel missen. Ook overmatige aandacht voor procedures en bureaucratie ondermijnen de effectiviteit van en het draagvlak voor het Centre of Excellence en P3M3. Voor de inzet van een Centre of Excellence of P3M3 moet een Business Case zijn. Investeren in professionalisering moet altijd bijdragen aan aantoonbare prestatieverbetering.

Wat is succesvol Centre of Excellence en P3M3 beleid?

Een Centre of Excellence kan als succesvol worden beschouwd wanneer ze aantoonbaar bijdraagt aan het verbeteren van project-, programma- en portfolioprestaties door een systematische toepassing van best practice management standaards.

Relevante ontwikkelingen

Steeds meer organisaties willen weten hoe ver ze zijn met de invoering van project-, programma- en portfoliomanagement. Ze willen meten waar ze staan en verdere verbeteringen plannen en de realisatie borgen. We zien dan ook een sterke toename in de vraag naar P3M3-diensten.

Onze bijdrage aan uw Centre of Excellence

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar managers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een veranderorganisatie die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Hoe kan een Centre of Excellence bijdragen aan Medewerkers- en Klanttevredenheid?

Het Centre of Excellence kan samen met stakeholders zoals de directie, HR, Communicatie en uw portfoliomanagers een Change Organisatie ontwikkelen die kan worden bestempeld als een “Great Place to Work!”. Niemand houdt van onnodige bureaucratie. En iedereen vindt het prettig om geholpen te worden bij het realiseren van successen. Een goed ingerichte, efficiente en ondersteunende werkomgeving draagt daar aan bij.

Zorg ervoor dat uw Centre of Excellence een “asset” wordt in het ontwikkelen van productieve energie door goed te kijken waar management en teams daadwerkelijk mee geholpen zijn. Als iets niet werkt, pas het dan aan. Luister naar de gebruikers van het management instrumentarium en verwerk hun feedback in een verbeterde aanpak. Communiceer successen. Beloon de mensen die de standaards van de organisatie effectief inzetten in plaats van de helden die branden blussen die beter hadden kunnen worden voorkomen. Investeer in uw community of practice en de ontwikkeling van uw teams. En houd het altijd praktisch en relevant.

Is uw interesse gewekt? Bespreek uw uitdagingen eens met een van onze adviseurs. Ze komen altijd met een originele en praktische aanpak die werkt. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          Steeds meer organisaties willen weten en meten hoe ze ervoor staan met project-, programma- en portfoliomanagement en waar de verbeterkansen liggen. Hierdoor stijgt de vraag naar P3M3-assessments en ondersteunende diensten.

–          Steeds vaker zien we ook dat de introductie en professionalisering van project-, programma- en portfoliomanagement worden gebaseerd op een nulmeting op basis van P3M3. Deze heeft als voordeel dat er een samenhangend en gedragen beeld wordt gevormd van de huidige aanpak, sterktes en zwaktes en verbeterpotentieel.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

–          Het concreet SMART maken van project-, programma- en portfolioprestaties en de investering in volwassenheid richten en prioriteren op die procesgebieden waar de meeste winst voor de organisatie te behalen is.

–          Om de effectiviteit van een aanpak te beoordelen, is het van belang dat betrokkenen deze eerst volgen. Pas dan kunnen de geleverde prestaties en de gevolgde aanpak in samenhang worden geëvalueerd en verbeterd.

Om prestaties in projecten, programma’s en portfolio’s structureel te verbeteren in de context van de strategische doelstellingen en prioriteiten, is een effectieve aanpak nodig. Deze moet naadloos aansluiten op de specifieke omstandigheden in uw organisatie. Dit vereist een gedefinieerde aanpak en de systematische toepassing, borging, evaluatie en verbetering van de aanpak in de context van geleverde prestaties ten opzichte van plan.

Om van een initieel niveau (niveau 1: bewustwording) door te groeien naar een herhaalbare lokale aanpak en een gedefinieerde centrale aanpak (niveau 3), moet ongeveer 3 jaar worden gerekend. Er is met name tijd nodig om de cultuur te ontwikkelen die hoort bij een organisatie die haar prestaties steeds verder wil verbeteren.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          Net als in projecten ligt altijd het gevaar op de loer dat er onvoldoende aandacht wordt gestoken in het ontwikkelen van commitment voor een gedragen en verifieerbare visie en verwachte meetbare voordelen (niet-financieel en financieel).

–          Het leiderschap over het Centre of Excellence moet zich bevinden op het niveau van de organisatie die het wil omvatten. Er moet een duidelijke opdracht en mandaat zijn om de benodigde veranderingen te kunnen leiden en realiseren. Dit wordt regelmatig onderschat.

De sponsor van een Centre of Excellence heeft als belangrijke taak dat (Directie-, Management- en Operationele-) teams in projecten, programma’s en portfolio’s een gedefinieerde aanpak volgen die het vertrouwen geeft dat aan alle “projectmanagement randvoorwaarden” wordt voldaan om de strategische ambities van de organisatie te kunnen plannen, monitoren, beheersen en borgen.

Deze sponsor heeft dus mandaat, de middelen, gedefinieerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden om invulling te geven aan die taak.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag