"LEAN heeft ons geholpen in
processen inzichtelijk te maken"
Meriam Gerritsma, Alex van Reenen ~ NTR

In een LEAN-organisatie staan het vergroten van
toegevoegde waarde voor de klant en het reduceren
van verspilling centraal

Lean management

LEAN wekt focus en meetbare prestatieverbetering op

Een van de mooie eigenschappen van LEAN Management is, dat er weinig gebruik gemaakt wordt van vage filosofieën en concepten. LEAN maakt processen, klantwaarde, verspillingen en cultuur concreet. LEAN is tegenwoordig ook buiten de productie zeer populair door haar praktische insteek bij het realiseren van meetbare prestatieverbetering en kostenbesparing.

LEAN bij de overheid, in HR, Marketing en andere functies

Toepassing van de LEAN principes, concepten, methodes en technieken heeft ook zijn weg gevonden naar andere sectoren, de dienstverlening, overheden en stafafdelingen. In een tijd van steeds verder toenemende kosten- en prestatiedruk moet elke organisatie er wel naar streven om LEAN te worden en te blijven. LEAN is bovendien een cultuur.

Context professionaliseren LEAN Management

Elke organisatie van enige omvang gebruikt processen om de kwaliteit van haar diensten en producten steeeds verder te verbeteren. LEAN levert best practices om daar praktisch invulling aan te geven. Toegenomen concurrentie en kostendruk stimuleren veel organisaties drijfveren om LEAN Management te gaan gebruiken.

Wat is een LEAN organisatie?

Een lean organisatie weet wat de klant verwacht en weet precies dit te leveren, op tijd en zonder verspilling. Daarom is een klant gestuurd proces nodig waarin elke stap “first time right” is zonder verspilling. Continu verbeteren als mindset is nodig om aan te blijven sluiten bij veranderende omstandigheden en klantwensen.

Wat is een succesvol LEAN project of initiatief?

Een succesvol LEAN-project gaat uit van de DMAIC aanpak (Define Measure Analyze Improve Control). Net als bij andere projectmanagement methodieken is het initiatief geslaagd wanneer het gerealiseerd wordt conform de doelstellingen in de Project Charter.

LEAN Certificering voor organisatie en individu

GPP verzorgt certificering van organisaties en individuele medewerkers op basis van marktstandaards zoals de certificeringen van APMG International, IASSC Lean Six Sigma Certification, ASQ (American Society for Quality), LCS (LEAN Competency System). We bieden uw organisatie en medewerkers ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat.

Enkele knelpunten bij professionaliseren LEAN Management

LEAN gaat ervan uit dat alle betrokkenen in het proces steeds beter willen worden. Houding, gedrag en cultuur kunnen weerbarstig zijn, zeker wanneer een organisatie een moeilijke periode achter de rug heeft of onder druk staat. Vaak is het zo dat het een tijd beter gaat. Maar als de cultuur niet mee ontwikkelt dan is het succes niet duurzaam.

Wanneer is het beleid voor LEAN een succes?

Wanneer een organisatie haar plek in de markt of haar tak van sport weet te borgen omdat ze de klant levert wat deze verwacht tegen een gesteld kostenniveau dan kunnen we spreken van een succesvolle en LEAN-organisatie. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering en reductie van verspillingen.

Relevante ontwikkelingen

LEAN Management wordt in hoog tempo geadopteerd door organisaties in de publieke en private sector en in diverse functionele gebieden van de organisatie. Een belangrijke drijfveer voor organisaties is toegenomen kostendruk, de behoefte aan flexibilisering en meetbare prestatieverbeteringen.

Onze bijdrage aan uw LEAN organisatie

Onze praktijkexperts en LEAN Master Black Belts kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een LEAN organisatie die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Welke verbeteringen kan uw organisatie realiseren door de adoptie van LEAN Management?

Zijn de verbetering van de productiviteit, kostenbesparing en flexibilisering van uw organisatie nodig om haar bestaansrecht op korte en lange termijn zeker te stellen? Heeft uw lijnorganisatie moeite om zich op tijd aan te passen aan veranderende omstandigheden? Wilt u grip krijgen op de cijfers en prestaties beter kunnen meten en verantwoorden?

Overweeg dan om te investeren in de voordelen van LEAN Management. Met enkele korte gesprekken en reviews kan vaak al een goed beeld worden gevormd van de verbeterkansen voor uw organisatie. Verbeteringen hoeven niet ingewikkeld te zijn of lang te duren. Met de juiste aanpak nemen uw teams zelf de leiding over de adoptie van LEAN en kan de juiste energie al snel op gang worden gebracht.

Is uw interesse gewekt? Bespreek uw vraag geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs. Bel 030 22 11 987. Of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Is uw Way of Working (WOW) al gecommmuniceerd?

Zijn uw medewerkers al getraind in LEAN en eventueel Six Sigma? Is er al een Way of Working gecommuniceerd en in gebruik? Of bevindt u organisatie zich wellicht nog in een orienterend stadium. Voor ons maakt het niet uit. Wij zijn u graag van dienst in elke stap van uw LEAN verbeterinitiatieven.

Wilt u op korte termijn meetbare prestatieverbetering realiseren?

Hebt u een urgente vraag en moet u op korte termijn al prestatieverbeteringen realiseren? Of staat u aan de vooravond om de lange termijn visie van uw organisatie, en de bijdrage daaraan van LEAN Management, te gaan realiseren? Met de juiste aanpak en een goed plan van aanpak presteert u beter.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Medewerkers op een LEAN training sturen of een incompany LEAN praktijk training zijn vaak een goede eerste start maar zelden voldoende om duurzame prestatieverbetering en een cultuurverandering te realiseren. In de eerste stap brengen we eerst in kaart wat de aanleiding is, wat u wilt veranderen en welke prestaties daardoor moeten gaan verbeteren.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Ook hechten we er veel waarde aan om goed in kaart te brengen hoe er nu wordt gewerkt, hoe de processen georganiseerd zijn en hoe teams en management daarbij betrokken worden. Op basis van een holistische sterkte zwakte analyse zijn we beter in staat om de kansen voor uw organisatie te identificeren en draagvlak voor verandering te ontwikkelen.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Veranderen vraagt om inzet en energie. Daarom ontwikkelen we in een open setting samen met uw leiderschap en teams een inspirerende visie. We leggen de baseline van de huidige situatie en prestaties vast als basis voor de verbeterplanning en te realiseren benefits. Het verbeterplan beschrijft de verbeterstappen, de vereiste resources en voortgangsbeheersing en communicatie.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Tijdens de uitvoering van het verbeterplan gaan onze LEAN Master Black Belts met uw teams aan de slag om verbeteringen door te voeren. Workshops, training, mentoring en coaching maken hier onderdeel van uit. Ook worden de eerste prestatieverbeteringen gemeten en gedeeld om het draagvlak voor het initiatief verder te versterken.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Als de doelstellingen uit het verbeterplan gerealiseerd zijn en de veranderingen verankerd in de routines van de organisatie, wordt de evaluatie en afsluiting van het verbeterinitiatief voorbereid en gerapporteerd. Het projectteam krijgt decharge en de ontwikkelde capabilities worden geaccepteerd door de “business as usual”.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

De mindset van uw leiderschap en de teams “is om”. Om ervoor te zorgen dat het bereikte prestatieniveau wordt geborgd vinden er regelmatig reviews plaats en worden benefits gecommuniceerd. Ook wordt er in de “Community of Practice” regelmatig gewerkt aan verdere verbeteringen van uw LEAN capabilities.

Bij welke verbeterstap zoekt u externe hulp?

Bevindt u zich aan de start met de invoering van LEAN? Of bent u al enkele jaren bezig en wilt u weten waar u staat en wat volgende verbeterstappen zijn? Wilt u naast LEAN wellicht ook met Six Sigma aan de slag? Of wilt u het sponsorship versterken? Bespreek uw vraag met een van onze adviseurs. Zij komen altijd met onderscheidende en effectieve ideeen om uw doelstellingen optimaal te ondersteunen.

Bel voor onafhankelijk en vrijblijvend advies 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Enkele LEAN Management Interventies

  • Hulp bij ontwikkelen van uw Business Case.
  • LEAN Maturity meting.
  • Ontwikkeling vebeterplanning.
  • Incompany praktijktraining op maat.
  • Thema Workshops: bijvoorbeeld value Stream Management, leiderschap en cultuur, of Visual Management.
  • Mentoring en Coaching door onze Master Black Belts.

Kies hier uw LEAN management training:

Trainingen LEAN Management

Een LEAN training of workshop is een ideale manier voor uw teams, projectleiders, management en stakeholders om kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. Wij zijn thuis in alle LEAN disciplines. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is LEAN in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep LEAN mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Bent u een LEAN Green Belt en wilt u door groeien naar (Master) Black Belt? Of bent u een sponsor die zijn prestaties wil verbeteren? Onze mentoren zijn u graag van dienst.

Geef ons uw lastige en belangrijke LEAN projecten maar

Gaat uw organisatie een belangrijk LEAN project uitvoeren maar bent u er niet zeker van dat uw projectleider de succesvolle realisatie zelfstandig kan borgen? Overweeg dan om ons de leiding van uw LEAN project in handen te geven. Samen met uw teams borgen de kwaliteit en het succes. Onderweg dragen we taken en verantwoordelijkheden over totdat uw projectleiders en teams het zelfstandig kunnen.

LEAN Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie zich van hun verantwoordelijkheden en taken als opdrachtgever in LEAN-initiatieven? Beschikken ze over de benodigde kennis en ervaring? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers van uw veranderinitiatieven hun rol snel in de vingers hebben.

Context professionaliseren LEAN Management

Elke organisatie van enige omvang gebruikt processen om de kwaliteit van haar diensten en producten steeeds verder te verbeteren. LEAN levert best practices om daar praktisch invulling aan te geven. Toegenomen concurrentie en kostendruk stimuleren veel organisaties drijfveren om LEAN Management te gaan gebruiken.

Wat is een LEAN organisatie?

Een lean organisatie weet wat de klant verwacht en weet precies dit te leveren, op tijd en zonder verspilling. Daarom is een klant gestuurd proces nodig waarin elke stap “first time right” is zonder verspilling. Continu verbeteren als mindset is nodig om aan te blijven sluiten bij veranderende omstandigheden en klantwensen.

Wat is een succesvol LEAN project of initiatief?

Een succesvol LEAN-project gaat uit van de DMAIC aanpak (Define Measure Analyze Improve Control). Net als bij andere projectmanagement methodieken is het initiatief geslaagd wanneer het gerealiseerd wordt conform de doelstellingen in de Project Charter.

LEAN Certificering voor organisatie en individu

GPP verzorgt certificering van organisaties en individuele medewerkers op basis van marktstandaards zoals de certificeringen van APMG International, IASSC Lean Six Sigma Certification, ASQ (American Society for Quality), LCS (LEAN Competency System). We bieden uw organisatie en medewerkers ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat.

Enkele knelpunten bij professionaliseren LEAN Management

LEAN gaat ervan uit dat alle betrokkenen in het proces steeds beter willen worden. Houding, gedrag en cultuur kunnen weerbarstig zijn, zeker wanneer een organisatie een moeilijke periode achter de rug heeft of onder druk staat. Vaak is het zo dat het een tijd beter gaat. Maar als de cultuur niet mee ontwikkelt dan is het succes niet duurzaam.

Wanneer is het beleid voor LEAN een succes?

Wanneer een organisatie haar plek in de markt of haar tak van sport weet te borgen omdat ze de klant levert wat deze verwacht tegen een gesteld kostenniveau dan kunnen we spreken van een succesvolle en LEAN-organisatie. Er wordt continu gewerkt aan kwaliteitsverbetering en reductie van verspillingen.

Relevante ontwikkelingen

LEAN Management wordt in hoog tempo geadopteerd door organisaties in de publieke en private sector en in diverse functionele gebieden van de organisatie. Een belangrijke drijfveer voor organisaties is toegenomen kostendruk, de behoefte aan flexibilisering en meetbare prestatieverbeteringen.

Onze bijdrage aan uw LEAN organisatie

Onze praktijkexperts en LEAN Master Black Belts kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een LEAN organisatie die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Welke verbeteringen kan uw organisatie realiseren door de adoptie van LEAN Management?

Zijn de verbetering van de productiviteit, kostenbesparing en flexibilisering van uw organisatie nodig om haar bestaansrecht op korte en lange termijn zeker te stellen? Heeft uw lijnorganisatie moeite om zich op tijd aan te passen aan veranderende omstandigheden? Wilt u grip krijgen op de cijfers en prestaties beter kunnen meten en verantwoorden?

Overweeg dan om te investeren in de voordelen van LEAN Management. Met enkele korte gesprekken en reviews kan vaak al een goed beeld worden gevormd van de verbeterkansen voor uw organisatie. Verbeteringen hoeven niet ingewikkeld te zijn of lang te duren. Met de juiste aanpak nemen uw teams zelf de leiding over de adoptie van LEAN en kan de juiste energie al snel op gang worden gebracht.

Is uw interesse gewekt? Bespreek uw vraag geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs. Bel 030 22 11 987. Of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden. Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

Mooie producties maken met minder energieverbruik

Vanuit de afdeling Productiefaciliteiten van NTR wordt de realisatie van producties ondersteund met onder andere
studio’s, camerawagens, teams en verlichting. Resourcemanagement en project coördinatie spelen een belangrijke
rol in het effectief uitvoeren van haar taken. Verbeterdoelstellingen binnen de organisatie hebben onder meer
betrekking op kosten efficiëntie en duurzaamheid: bijvoorbeeld vermindering van energieverbruik door andere
verlichting of het reduceren van verplaatsingen door gebruik te maken van internet technologie. Maar ook het
verbeteren van de HR-cyclus voor het ontwikkelen van medewerkers.
Om verspillingen in processen te reduceren leverde Global Project Performance praktisch advies en
LEAN-workshops die direct inzicht gaven in de verbeterkansen.

Wilt u ook met ons samenwerken? Neem dan contact op 030 22 11 987 of mail.

NTR – Meriam Gerritsma en Alex van Reenen

5 meest gestelde vragen

–          Door toegenomen druk op efficiëntie en kostenbesparing geniet LEAN nu ook grote populariteit in de dienstverlening, bij overheden, in de zorg en het onderwijs. LEAN dankt zijn populariteit onder meer aan zijn concrete focus op meetbare verbeteringen en technieken die teams makkelijk aan kunnen leren zoals bijvoorbeeld KANBAN. –          Niet elke organisatie heeft de ambitie om “helemaal LEAN” te worden. Maar veel organisaties maken graag gebruik van de praktische oplossingen die LEAN kan bieden om medewerkers, teams en projecten te ondersteunen in het leveren van betere prestaties. Het verbinden van een LEAN-certificaat aan een training is voor veel mensen een extra stimulans.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

–          LEAN en Six Sigma kunnen los van elkaar worden gebruikt. Ook in LEAN is meten belangrijk (DMAIC). Maar dat is nog iets anders dan het bedrijven van hogere statistiek. De meeste organisaties hebben dus vooral interesse in het benutten van de voordelen van LEAN.

–          Met name de praktische ondersteuning van de samenwerking en open communicatie worden snel opgepakt door teams. Stand Ups zoals die ook worden toegepast bij Agile zijn altijd een standaard onderdeel van LEAN geweest.

Het stroomlijnen van processen in organisaties is altijd een lange termijn inspanning. Daarmee bedoelen we tussen de 2 en 4 jaar. Het vraagt meerdere iteraties van een gestandaardiseerde aanpak om de effectiviteit van het proces te verbeteren naar het gewenste niveau.

Globaal genomen moet worden gerekend met een periode van ongeveer 3 jaar om te groeien van het eerste niveau (awareness) naar niveau 2 (herhaalbaar) en niveau 3 (gedefinieerd). Uiteraard kan de organisatie ondersteund door een cultuur van continu verbeteren verder door groeien naar een geoptimaliseerde innovatieve organisatie (niveau 5).

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          Een LEAN-organisatie kan zich pas goed ontplooien wanneer er wordt geïnvesteerd in een cultuur van continu verbeteren. Dit vraagt om visie, leiderschap en eigenaarschap in de top van de organisatie. Wanneer hier onvoldoende in wordt geïnvesteerd dan zal dit zijn weerslag al snel hebben op de motivatie van de teams en het draagvlak voor LEAN en prestatieverbetering.

–          Er dient een veilige omgeving te worden gecreëerd waarin kan worden geleerd van ervaring. Teams en medewerkers dienen te worden ondersteund in hun ontwikkeling naar taakvolwassenheid.

Elk LEAN-project heeft een opdrachtgever nodig die de belangrijkste beslissingen neemt in het project en het project de goede kant op stuurt. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het succes van het project richting het managementteam.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag