"Ons team van CAPEX controllers speelt een
belangrijke rol bij het verlagen van kosten en het
verbeteren van kwaliteit."
TATA Steel ~ Bob Hofstede

Overzicht Verbeterdisiplines

Bij welke ontwikkeling is uw organisatie
het meest gebaat?

"We kunnen beter beoordelen hoe we meer
maatschappelijk rendement kunnen realiseren."
Provincie Groningen ~ Kars Wierts

"Wees helder over waar je naartoe wilt."
Arnaud Lauteslager ~ AMC

"Tijdens enkele workshops hebben we de benefits in
kaart gebracht met de stakeholders."
Annelies Contze ~ Sophia Kinderziekenhuis

Prestaties verbeteren met visie

Het vakgebied van verandermanagement heeft zich in rap tempo ontwikkeld. De kans is groot dat er in uw organisatie wordt gewerkt met diverse methodieken. Bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement, agile, LEAN en portfoliomanagement. Maar in welke verbeterdiscipline kunnen de ontwikkelbudgetten van uw organisatie het best worden geïnvesteerd voor maximaal rendement?

Overzicht in verandermanagement

Global Project Performance levert een complete en samenhangende portfolio van diensten om de volwassenheid van uw organisatie en de individuele competenties van uw management en medewerkers naar het gewenste niveau te leiden. Weet u al waar u naar op zoek bent? Maak dan hieronder uw keuze. Wenst u advies op maat? Bel ons dan op 030 22 11 987 of mail [email protected].

Projectmatig werken

Werken managers en medewerkers in uw organisatie naast hun dagelijkse functies samen aan het realiseren van projectmatige initiatieven? En bent u op zoek naar direct toepasbare technieken, tools en vormen van samenwerking om deze beter te organiseren?

Naar projectmatig werken >>>

Projectmanagement

Wilt u de projectmanagement volwassenheid van uw organisatie verhogen en projectprestaties verbeteren? Wilt u een cultuur van continu verbeteren ontwikkelen? Wilt u de vakmatige toepassing van projectmanagement professionaliseren?

Naar projectmanagement >>>

Programmamanagement

Wilt u de samenhang tussen een verzameling van gerelateerde projecten, veranderingen in de dagelijkse organisatie en benefits in relatie tot een gemeenschappelijk strategisch doel beter managen? Dan is programmamanagement daar een ideale oplossing voor.

Naar programmamanagement >>>

Portfoliomanagement

Wilt u de toewijzing van schaarse resources zoals tijd van medewerkers en leveranciers, geld en energie verbeteren zodat de totale investering in het portfolio van uw organisatie maximaal bijdraagt aan de strategische doelstellingen? Onze portfoliomanagement diensten kunnen u daarbij ondersteunen.

Naar portfoliomanagement >>>

Agile Management

Loopt uw organisatie achter de feiten aan bij het realiseren van strategische en operationele veranderingen en verbeteringen? Heeft uw organisatie interactieve en incrementele verandermechanismen nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Bekijk dan ons aanbod voor Agile Management.

Naar Agile Management >>>

LEAN Management

Wilt u de klanttevredenheid verbeteren door het verbeteren van de processen in uw organisatie? Wilt u verspilling in uw voortbrengingsproces elimineren? Wilt u de producten en dienstverlening aan uw klanten steeds verder blijven verbeteren? Ervaart uw organisatie kostendruk en concurrentiedruk?

Naar LEAN Management >>>

Transitie- en benefitsmanagement

Wij maken benefits management begrijpelijk en direct toepasbaar voor onze klanten. Maatwerk is daarbij essentieel om het praktisch te houden in plaats van een academische exercitie. Met korte interventies en begeleiding helpen we uw teams om prestatieverbeteringen effectief te managen en te realiseren.

Naar Transitie -en Benefitsmanagement >>>

Verander & stakeholdermanagement

Ervaart u weerstand bij het doorvoeren van veranderingen? Is het lastig om stakeholders te mobiliseren en achter een gemeenschappelijk doel te krijgen? Wilt u een sterk en succesvol team bouwen? Investeer dan in de ontwikkeling van verandermanagement competenties.

Naar verander- en stakeholdermanagement >>>

Centre of Excellence en P3M3

Draagt uw verandermanagement beleid aantoonbaar bij aan betere (en meetbare) prestaties van projecten, agile- en LEAN- initiatieven, business changes en portfolio’s? Is uw organisatie de afgelopen jaren beter geworden? Wat is het huidige P3M3 volwassenheidsniveau van uw organisatie als u zou certificeren?

Naar Centre of Excellence en P3M3 >>>

Soft skills en Leiderschap

Kennis van managementmethodieken zoals SCRUM, Agile, PRINCE2, MSP, MOP en IPMA is onmisbaar. Maar het gaat om de praktijk. En die is vaak weerbarstig. Dan wordt er een beroep gedaan op de soft skills die u nodig hebt om uw goede ideeën ook ten uitvoer te brengen, in goede samenwerking met betrokkenen.

Naar Soft skills en leiderschap >>>

PMO en MS Project

Beschikken uw leiders, managers en teams op tijd over de juiste informatie, die zij nodig hebben om goede beslissingen te nemen? Wordt het produceren en bijhouden van informatie makkelijk gemaakt? Wij helpen uw teams met de inrichting en optimalisatie van het PMO, zodat uw managers en teams zich op hun kerntaken kunnen richten.

Naar PMO en MS Project >>>

Risicomanagement

Bij het zeker stellen van uw Business Cases voor veranderinitiatieven speelt het management van risico’s een cruciale rol. Veel mensen ervaren het als ingewikkeld. Maar dat hoeft het zeker niet te zijn. Risicomanagement kan op alle niveaus in de organisatie een praktische invulling krijgen die iedereen begrijpt en weet in te zetten.

Naar risicomanagement >>>

Combinatievraag Verbeterdisciplines

Waar is in uw organisatie het meeste winst te behalen? Moet u over stappen naar agile? Is projectmanagement, zoals we dat kennen, toch de juiste aanpak voor uw organisatie? Of wellicht een combinatie. En wat te doen met portfoliomanagement en LEAN? En hoe zit het met de competenties, leiderschap en soft skills?

Onze adviseurs helpen uw management bij het maken van de juiste keuzes waar het gaat om investeringen in de professionalisering van verandermanagement. Daarbij gaan we er altijd van uit uw uitgaven tot concrete prestatieverbeteringen moeten leiden op, zowel de korte, als de lange termijn.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend persoonlijk adviesgesprek op 030 22 11 987 of mail uw vraag aan [email protected]

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

P3M3 helpt om de groei in de managementvolwassenheid van de organisatie te meten, verbeterkansen te identificeren, en input te verschaffen voor verbeterplanning. Ook biedt P3M3 de mogelijkheid om de organisatie zelf onafhankelijk te laten certificeren.

Het mooie van P3M3 is dat het organisaties ondersteunt om draagvlak en commitment te ontwikkelen voor de huidige aanpak, de verbetervisie, de gewenste aanpak, verwachte voordelen en de verbeterplanning om naar de gewenste situatie te ontwikkelen.

Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen, invoeren, inbedden, borgen en verbeteren van standaard management routines een verloop kent waarbij de groei met een niveau in volwassenheid ongeveer 1 ½ jaar is.

Dat wil zeggen van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) naar niveau 3 (gedefinieerd) naar niveau 4 (gemanaged) naar niveau 5 (geoptimaliseerd).

Met de groei in volwassenheid nemen ook de voorspelbaarheid en de netto prestaties van de organisatie naar aanleiding van investeringen in veranderinitiatieven toe.

Te bereiken benefits of prestatieverbeteringen vormen het uitgangspunt en het doel van elke investering in een verandering of een portfolio van veranderinitiatieven. Elke organisatie heeft een missie. Financiële prestaties zijn in nagenoeg alle gevallen eerder randvoorwaardelijk dan het eigenlijke doel. Het gaat eigen juist altijd om niet financiële prestaties die waarde betekenen voor organisaties, klanten, burgers en andere stakeholders.

Met de groei in managementvolwassenheid in een van de 12 verbeterdisciplines zal ook het leiderschap en de cultuur zich verder ontwikkelen. Het gedachtengoed en de aanpak en een mindset van continu verbeteren zitten nu in de genen van de organisatie en de mensen.

Eigenaarschap en sponsorship van Good Practice standaards dienen op bestuurlijk niveau wel te worden geborgd in de organisatie om ervoor te zorgen dat er periodiek onafhankelijk wordt gekeken of het raamwerk nog steeds aansluit op de behoefte van de organisatie en of leerpunten worden vertaald naar een betere aanpak.

Leiderschap is noodzakelijk om veranderingen te kunnen realiseren. Veranderingen gaan van nature gepaard met weerstand en onzekerheid. Veranderingen kunnen worden gepland maar moeten vooral worden geleid om ze tot stand te brengen en de benefits te kunnen realiseren.

Cultuur heeft betrekking op de waarde die leiders en medewerkers hechten aan Good Practice en een systematische aanpak van veranderinitiatieven. Dit is nodig om de effecten van een vastgestelde aanpak te kunnen evalueren en de aanpak vervolgens verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveaus is bereikt.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag