"Door beter resourcemanagement besparen
we kosten en zijn projecten op tijd"
Maurice Hagens ~ Royal van Lent Shipyards

Beschikbaarheid van de juiste informatie is een
randvoorwaarde voor effectief management van
veranderinitiatieven en portfolio's

PMO en MS Project

PMO als versneller van projectsuccessen

Projecten goed organiseren is een kunst. Het Project Management Office speelt hierin een cruciale rol. Zij ondersteunen projectmanagers, teams en stuurgroepen met de informatie die zij nodig hebben om op tijd de juiste beslissingen te nemen. Zo kunnen zij zich optimaal concentreren op hun managementtaken en het ontwikkelen van de juiste producten.

Bespaar tijd en kostbare energie met een goed lopende PMO

Samen met uw project- programma- en portfoliomanagers, stafmanagers en opdrachtgevers helpen we bij de inrichting en inbedding van het PMO in uw organisatie. We leveren advies om deze perfect aan te laten sluiten bij uw projectomgeving. We begeleiden bij de invoering. En we helpen bij het borgen van de kwaliteit. incompany training, open training, en mentoring en coaching.

Context professionaliseren PMO en Tooling

Nu organisaties portfolio’s van projecten en veranderinitiatieven uitvoeren, loont het de moeite om projectondersteuning centraal te ontwikkelen. PMO is tegenwoordig echt een vak en veel meer dan administratieve ondersteuning. Met de IPMA PMO certificering is het PMO definitief op de kaart gezet.

Wat is een PMO?

PMO staat voor projectmanagement office, maar kan ook programma- of portfolio- office betekenen. Een PMO ondersteunt projecten, programma’s en portfolio’s met informatie en advies over de toepassing van Good Practice.

Wat is een succesvol PMO?

Een succesvol PMO heeft tevreden (interne) klanten en afnemers, die zich echt goed geholpen en ondersteund voelen door het PMO. Het PMO levert een aantoonbare bijdrage aan de groei van de volwassenheid van de organisatie.

PMO Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards, zoals PRINCE2, IPMA, Agile PM, PRINCE2 Agile en P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor PMO.

Enkele knelpunten bij professionaliseren PMO

Om het PMO te laten slagen is het essentieel dat de PMO’ers over de benodigde vakkennis beschikken die nodig is om de afnemers van de PMO-diensten effectief te kunnen helpen. Ook dient het PMO voldoende mandaat te hebben om de kwaliteit van haar taken te kunnen borgen.

Wat is succesvol PMO beleid?

Uw beleid voor PMO kan als succesvol worden beschouwd als de voortdurende verbetering “business as usual” is geworden uw veranderorganisatie door het PMO haar prestaties duurzaam heeft verbeterd.

Relevante PMO ontwikkelingen

Nederland is voorloper met de IPMA PMO Competentie Assessments. PMO’ers kunnen nu naast hun kennis ook hun competenties laten certificeren. Daarnaast zien we dat de rol van PMO in agile projectorganisaties haar draai vindt.

Onze bijdrage aan het succes van uw PMO

Onze gecertificeerde PMO praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een PMO, waar de gehele organisatie trots op is. Een PMO dat vakkundig en klantgericht is zichzelf steeds verder verbetert.

Is uw PMO de versneller van prestatieverbetering? Klantgericht, vakkundig en effectief?

Het PMO speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en borgen van een voorspelbare projectorganisatie. Dit doet zij door de projectmanagers, teams en stuurgroepen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van standaards voor project-, programma- en portfoliomanagement. Een PMO is dan ook een onmisbare schakel in het ontwikkelen van een voldoende volwassen projectorganisatie.

In de praktijk zien we dat steeds meer mensen kiezen voor een loopbaan als PMO’er. Het ondersteunen van projecten, programma’s en portfolio’s zijn aparte specialismen en vereisen andere kennis en competenties. Dat geldt ook voor het werken vanuit het Centre of Excellence van uw organisatie.

Onze experts ondersteunen uw teams graag bij de voortdurende groei van uw PMO en haar bijdrage aan prestatieverbetering in het portfolio van veranderinitiatieven. Is uw interesse gewekt om met ons samen te werken aan de groei van uw organisatie? Bel voor een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

U bent al goed op weg

De eerse stappen zijn al gezet en de organisatie ziet kansen in het PMO. Waar bevindt uw organisatie zich nu met de professionalisering van het PMO? Staat u nog helemaal aan het begin of bent u al een eind op weg? De geaccrediteerde trainers, adviseurs en consultants van Global Project Performance kan u ondersteunen in elk stadium bij de professionalisering van uw PMO.

Waarom zou u extern PMO advies inwinnen?

Het vakgebied van PMO is volop in ontwikkeling. Het PMO speelt een centrale rol in de prestatieverbetering van uw organisatie. Wij delen onze expert ervaring en praktijkervaring bij honderden klanten in de publieke en private sector graag met u en uw collega’s. Zo legt u de kortste route af naar een succesvol PMO dat bijdraagt aan de prestaties en reputatie van uw veranderorganisatie.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Lopen uw projecten uit of gaan ze over budget? Is niet duidelijk of de benefits worden gerealiseerd? Staat het realiseren van uw strategische doelstellingen op het spel? Samen met u en uw collega’s ontwikkelen we een Business Case voor uw investering in het PMO zodat de benefits kunnen worden gemeten en gemanaged.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Met behulp van de GPP Quick Scan of een formele P3M3 Assessment brengen we volwassenheid van de organisatie in kaart. Zo ontstaat helder zich op de sterktes en zwaktes, en de kansen en bedreigingen van de organisatie. De nulmeting levert een objectieve basis voor een verbeterinitiatief en versterkt het draagvlak onder stakeholders.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Samen met uw PMO’ers, portfoliomanagement en de Business Change Director ontwikkelen we een visie voor uw PMO zodat de koers en het bestaansrecht helder zijn en makkelijk te communiceren. Een verbeterplanning geeft invulling aan de stappen die uw organisatie zal gaan zetten en maakt het bereiken van uw doelen beheersbaar.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Terwijl het verbeterplan wordt uitgevoerd, loopt de huidige portfolio met projecten gewoon door. We ondersteunen u dan ook om een passende resourceplanning en realistische tijdplanning te maken. Waar nodig kunnen we uw team ondersteunen met extra mensen om het verbeterplan uit te voeren.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Tijdens de uitvoering van het verbeterinitiatief zijn al diverse prestatieverbeteringen gerealiseerd. Teams en afdelingen hebben de smaak van continu verbeteren te pakken. De relatie tussen prestaties en aanpak wordt gemanaged om uuw strategische doelstellingen te borgen. Het traject wordt afgerond en uw PMO zet haar inzet zelfstandig voort.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

Periodiek wordt de bijdrage van het PMO aan de prestaties van het portfolio tegen het licht gehouden. Worden de beoogde benefits uit de Business Case nog steeds gerealiseerd? En hoe kunnen we nog verder verbeteren? Er wordt veel aandacht besteed aan communicatie en een actieve Community of Practice houdt de energie hoog.

Versnel de prestatieverbetering van uw veranderorganisatie

Bevindt u zich aan de start met de invoering van een PMO? Of bent u al enkele jaren bezig en wilt u weten waar u staat en wat volgende verbeterstappen zijn? Wilt u naast het PMO ook het Centre of Excellence versterken? Of wilt u opdrachtgeverschap versterken? Bespreek uw vraag met ons. We zijn betrokken bij de opzet en professionalisering van PMO’s in honderen organisaties. We delen onze ervaring graag zodat u onnodige valkuilen soepel kunt omzeilen. Zo pakt u het “first time right” aan.

Is uw interesse gewekt om met Global Project Performance samen te werken? Bespreek geheel vrijblijvend uw vragen met een van onze PMO expert adviseurs. Bel 030 22 11 9877 of mail: [email protected].

Investeer in de professionalisering van uw PMO

  • GPP Quick Scan van uw PMO.
  • Competentie assessments van uw PMO’ers.
  • Borging persoonlijke ontwikkelplannen (POP).
  • P3M3 nulmeting om impact en kansen PMO in beeld te brengen.
  • Certficering van uw PMO.
  • Hulp bij ontwikkelen verbeterplanning PMO.
  • Mentoring en Coaching van PMO’ers.
  • MS Project en Project server implementatie.
  • Ontwikkeling Business Case voor investering in uw PMO.

Kies hier uw PMO en MS Project training:

Project Programme Portfolio Offices – P3O (geaccrediteerd)

P3O Foundation inclusief examen.
P3O Practitioner inclusief examen.
P3O Fast Track inclusief examen.

IPMA PMO Trainingen (geaccrediteerd)

IPMA PMO.
IPMA PMO voorbereiding assessment.

Trainingen PMO

Een PMO training is een ideale manier om uw PMO’ers kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw PMO’ers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u een door gewinterde PMO’er bent of dat u voor het eerst gaat werken in een PMO functie. Ook de sponsors van PMO’s staan we graag bij met raad en daad.

Geef ons uw lastige en belangrijke PMO-klussen maar

Hebt u geen mensen in uw organisatie die eerder een PMO hebben opgezet en geleid? Geen probleem. We nemen graag het voortouw bij uw verbeterinitiatief. Uw interne teams nemen we dan graag op sleeptouw. Tijdens het initiatief dragen we taken en verantwoordelijkheden over totdat uw medewerkers hun PMO taken goed in de vingers hebben.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie zich van hun verantwoordelijkheden en taken als opdrachtgever? Beschikken ze over de benodigde kennis en ervaring? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers hun rol snel en goed oppakken en een aantoonbare impact hebben op prestatieverbetering in projecten.

Context professionaliseren PMO en Tooling

Nu organisaties portfolio’s van projecten en veranderinitiatieven uitvoeren, loont het de moeite om projectondersteuning centraal te ontwikkelen. PMO is tegenwoordig echt een vak en veel meer dan administratieve ondersteuning. Met de IPMA PMO certificering is het PMO definitief op de kaart gezet.

Wat is een PMO?

PMO staat voor projectmanagement office maar kan ook programma- of portfolio- office betekenen. Een PMO ondersteunt projecten, programma’s en portfolio’s met informatie en advies over de toepassing van Good Practice.

Wat is een succesvol PMO?

Een succesvol PMO heeft tevreden (interne) klanten en afnemers die zich echt goed geholpen en ondersteund voelen door het PMO. Het PMO levert een aantoonbare bijdrage aan de groei van de volwassenheid van de organisatie.

PMO Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals PRINCE2, IPMA, Agile PM, PRINCE2 Agile en P3M3. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor PMO.

Enkele knelpunten bij professionaliseren PMO

Om het PMO te laten slagen is het essentieel dat de PMO’ers over de benodigde vakkennis beschikken die nodig is om de afnemers van de PMO-diensten effectief te kunnen helpen. Ook dient het PMO voldoende mandaat te hebben om de kwaliteit van haar taken te kunnen borgen.

Wat is succesvol PMO beleid?

Uw beleid voor PMO kan als succesvol worden beschowd als de voortdurende verbetering “business as usual” is geworden uw veranderorganisatie door het PMO haar prestaties duurzaam heeft verbeterd.

Relevante PMO ontwikkelingen

Nederland is voorloper met de IPMA PMO Competentie Assessments. PMO’ers kunnen nu naast hun kennis ook hun competenties laten certificeren. Daarnaast zien we dat de rol van PMO in agile projectorganisaties haar draai vindt.

Onze bijdrage aan het succes van uw PMO

Onze gecertificeerde PMO praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een PMO waar de gehele organisatie trots op is. Een PMO dat vakkundig en klantgericht is zichzelf steeds verder verbetert.

Is uw PMO de versneller van prestatieverbetering? Klantgericht, vakkundig en effectief?

Het PMO speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en borgen van een voorspelbare projectorganisatie. Dit doet zij door de projectmanagers, teams en stuurgroepen te ondersteunen bij het implementeren en borgen van standaards voor project-, programma- en portfoliomanagement. Een PMO is dan ook een onmisbare schakel in het ontwikkelen van een voldoende volwassen projectorganisatie.

In de praktijk zien we dat steeds meer mensen kiezen voor een loopbaan als PMO’er. Het ondersteunen van projecten, programma’s en portfolio’s zijn aparte specialismen en vereisen andere kennis en competenties. Dat geldt ook voor het werken vanuit het Centre of Excellence van uw organisatie.

Onze experts ondersteunen uw teams graag bij de voortdurende groei van uw PMO en haar bijdrage aan prestatieverbetering in het portfolio van veranderinitiatieven. Is uw interesse gewekt om met ons samen te werken aan de groei van uw organisatie? Bel voor een vrijblijvend gesprek met een van onze adviseurs 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          IPMA heeft met de publicatie van de ICB4 (Individual Competence Baseline) de PMO’ers toegevoegd aan het curriculum. Hieruit is een duidelijk signaal af te lezen van de richting die het vak van PMO zich op ontwikkelt wereldwijd. In Nederland bestaat ook de mogelijkheid voor PMO’ers om competenties te laten certificeren door een praktijk assessment.

–          Het PMO ontwikkelt zich ook steeds meer tot expert op het gebied van projectmanagement. Waar een PMO vroeger sterk administratief van aard was, is de skill set nu aangevuld met relevante vakkennis om de projectmanager nog beter te kunnen ondersteunen zodat zij zich kunnen concentreren op hun belangrijkste managementtaken.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

–          Projectondersteuning is een vak dat veel verder gaat dan het bijhouden van de administratie. Het toevoegen van waarde aan data en informatie door het uitvoeren van analyses en het doen van voorstellen, of het faciliteren van project start ups, maakt de rol veel interessanter.

–          PMO’ers moeten ook over zowel contextuele, technische als gedragsvaardigheden beschikken om zijn of haar rol adequaat uit te kunnen voeren. De beleving van de rol en het vak veranderen daarmee.

Om een PMO goed toe te snijden op de specifieke context en behoefte verandert er niet alleen iets in het PMO zelf maar ook in de projecten die het ondersteunt. Daarmee dient rekening te worden gehouden bij de professionalisering.

Globaal genomen dient rekening te worden gehouden met een periode van 1 ½ jaar om een niveau in volwassenheid te groeien. Dus 1 ½ jaar van niveau 1 (bewustwording) tot niveau 2 (herhaalbaar). En 1 ½ jaar van niveau 2 naar niveau 3 (gedefinieerd). Het leveren van maatwerk op specifieke projecten is een attribuut van niveau 3.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          Een PMO moet een duidelijk mandaat hebben in de organisatie om haar werk goed te kunnen doen. Ze dient daarom te rapporteren aan een manager of directeur die ook de invloed of de formele macht heeft om in deze behoefte te voorzien.

–          De invoering en ontwikkeling betekent altijd een verandering. Om deze verandering te kunnen realiseren, is het van belang dat alle relevante stakeholders mee bewegen. Om dit in goede banen te leiden is een projectmatig aanpak en leiderschap over de verandering vereist.

Een Project Management Office heeft een sponsor nodig die ervoor zorgt dat het PMO over de middelen beschikt die zij nodig heeft om haar taken goed uit te voeren.

Dit betreft onder andere de werkplek, tools, mandaat, gedefinieerde verantwoordelijkheden en bevoegdheden, training en opleiding, coaching waar nodig, sturing op kwaliteitsverbetering, communicatie, stakeholder engagement en het oplossen van knelpunten die kwaliteitsverbetering en prestatieverbetering in de weg staan.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag