"Ons team van CAPEX controllers speelt
een belangrijke rol bij het verlagen van
kosten en het verbeteren van kwaliteit."
Bob Hofstede ~ TATA Steel

Portfoliomanagement ondersteunt het leiderschap bij
het prioriteren van investeringen en het maken van de
juiste strategische keuzes

Portfoliomanagement

"Zorg dat betrokkenen goed zijn opgeleid.
Doe het samen met de business."
Emmy Beekman ~ SNS Reaal

"We kunnen beter beoordelen hoe we meer
maatschappelijk rendement kunnen realiseren."
Kars Wierts ~ Provincie Groningen

Portfoliomanagement: van Strategie naar Realisatie

Beperkte middelen investeren in de meest belovende initiatieven voor uw strategische agenda. En tijdens de uitvoering van uw portfolioplanning: management van afhankelijkheden, risico’s, resources en benefits over de initiatieven heen in de context van uw strategische prioriteiten. Met effectief portfoliomanagement stelt u de realisatie van uw strategische ambities zeker.

Organiseren aan de voorkant & Governance

Om portfolio’s succesvol uit te voeren, zijn effectieve managementroutines op portfolioniveau vereist bij het ontwikkelen van een geprioriteerd portfolio delivery plan en de beheerste uitvoering ervan. Een volwassen portfolio organisatie kan 10-tallen procenten prestatievoordeel opleveren aan, zowel de kosten- als de opbrengstenkant van de organisatie.

Context professionaliseren portfoliomanagement

Binnen de meeste organisaties wordt een verzameling van veranderinitiatieven uitgevoerd: projecten, business changes en het management van benefits. In het management van de onderlinge samenhang van deze initiatieven in de context van de strategische prioriteiten is vaak winst te halen.

Wat is portfoliomanagement?

Portfoliomanagement is het management van een verzameling van de veranderinitiatieven, die nodig is om de strategische doelstellingen van een organisatie te kunnen realiseren. Bij portfoliomanagement wordt onderscheid gemaakt tussen portfolio definitie en portfolio uitvoering.

Wat is een succesvol portfolio?

Een succesvol portfolio investeert haar beperkte resources in de veranderinitiatieven die gezamenlijk de grootste netto bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen. En deze doelstellingen worden ook gerealiseerd.

Certificeer uw portfolio-organisatie

Global Project Performance biedt de mogelijkheid om uw management en medewerkers op te leiden en te certificeren op basis van gangbare marktstandaards zoals MOP (Management of Portfolios). En we bieden de mogelijkheid tot het behalen van het GPP-praktijkcertificaat. Op organisatieniveau kunnen we op basis van P3M3 de volwassenheid van uw portfolio organisatie onafhankelijk laten certificeren door AXELOS.

Enkele knelpunten bij professionaliseren portfoliomanagement

Door gebrekkige portfolio definitie krijgen projecten niet de juiste directieven mee om succesvol te zijn. Het ontwikkelen van het vermogen om investeringen systematisch te prioriteren en daar steeds beter in te worden (Business Cases). Management van het collectief van initiatieven (i.p.v. individuele projecten).

Wat is succesvol portfoliomanagementbeleid?

We kunnen spreken van succesvol portfoliomanagement beleid wanneer senior management, staf en PPM-community samenwerken aan de voortdurende verbetering van systematisch portfoliomanagement, waardoor dit goed aansluit op de praktijk en de organisatie daardoor haar strategische doelstellingen realiseert.

Relevante ontwikkelingen

Binnen sommige organisaties is nog geen overzicht over alle lopende projecten. Andere organisaties verleggen nu de aandacht naar strategisch portfoliomanagement. Steeds meer organisaties richten zich nu op collectief baten management of het portfoliomanagement te versterken.

Een kort advies, incompany training, mentoring of coaching?

We delen onze ervaring in honderden organisaties graag met uw teams. Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een portfolio organisatie, die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Is de tijd aangebroken om prioriteiten te gaan stellen? Ontwikkel uw Business Case voor portfoliomanagement!

Het initiatief om portfoliomanagement te gaan professionaliseren, kent altijd een aanloop en voorgeschiedenis. Maar dan komt er altijd een moment dat er gezegd wordt: “nu moeten we prioriteiten gaan stellen”, letterlijk en figuurlijk. Dit vraagt om een inspanning van alle betrokkenen waaronder het senior management. Het kan soms lastig zijn om uit te leggen waarom dit nu nodig is. Daarom helpen wij onze klanten met het ontwikkelen van een Business Case voor portfoliomanagement.

Grote commitments zijn op voorhand helemaal niet nodig. Bewustwording is altijd de eerste stap. Het bieden van inzicht in de huidige situatie en de impact daarvan op de doelstellingen van de organisatie is dan meestal een eerste stap. Inzicht en overzicht bieden de gelegenheid om gezamenlijk en op objectieve gronden te besluiten wat er nodig is en waarom. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van verbeterplannen kan een agile aanpak – bottom – up – worden gevolgd. Maar in sommige situaties en organisaties is een visie geleid en top down  initiatief gewenst.

Is uw interesse gewekt om met ons te gaan werken? Wilt u profiteren van onze jarenlange ervaring in de publieke en private sector? Bespreek uw vraag met een van onze adviseurs. We zijn onafhankelijk, praktisch, laagdrempelig en betrokken. We komen altijd met een onderscheidende en originele aanpak. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Systematisch Portfoliomanagement 

Waar bevindt uw organisatie zich met de professionalisering van portfoliomanagement? Staat u nog helemaal aan het begin of bent u al een eind op weg? Ligt de nadruk in uw organisatie vooral op de uitvoering en minder op de manier waarop? Met een systematische aanpak en een mindset van continu verbeteren, zult u uw doel bereiken.

Portfoliomanagement: hoe houden we het praktisch (80:20)?

De theorie en technieken van portfoliomanagement kunnen soms best ingewikkeld lijken. Maar wanneer we de praktijk van uw organisatie en haar klanten als uitgangspunt nemen voor uw verbeterinitiatief, dan zult u ervaren dat u stakeholders op strategisch, tactisch en operationeel niveau veel makkelijker mee krijgt.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Vaak zien we dat organisaties blijven steken in het operationele portfoliomanagement. Het maken van de slag naar strategisch portfoliomanagement wordt als uitdagend ervaren. Om draagvlak te ontwikkelen voor strategisch portfoliomanagement is het belangrijk om het huidige en het gewenste prestatieniveau in kaart te brengen.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Om te definiëren wat er zou moeten veranderen aan portfoliomanagement om de slag naar het gewenste prestatieniveau te maken, is gedragen inzicht in de huidige werkwijze van belang. Daarbij gaat het om veel meer dan alleen processen. Ook aspecten als cultuur en leiderschap zijn belangrijk. Portfolio management moet worden geborgd en verbeterd.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Een lange termijn en kortere termijn visie kunnen een grote bijdrage leveren aan het mobiliseren van betrokkenen. Een formeel verbeterinitiatief met een voldoende gedefinieerd verbeterplan verschaft het vermogen om de realisatie van de gewenste werkwijze te monitoren, te beheersen en te borgen tot en met realisatie van benefits.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Professionalisering van portfoliomanagement vraagt om een stevige dosis “productieve veranderenergie”. Een gedisciplineerde uitvoering van het verbeterplan inclusief een passende veranderstrategie zijn daarom onmisbaar. Extra aandacht voor communicatie en actieve betrokkenheid van het senior management maken het verschil.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Wanneer de portfoliomanagement routines zijn ingebed en de organisatie deze zelfstandig kan borgen en verbeteren, kan het verbeterinitiatief worden afgerond en geëvalueerd. Uiteraard is het van belang dat het batenreviewplan en openstaande vervolgacties worden belegd zodat deze kunnen worden gemonitord.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

Professionalisering van portfoliomanagement is altijd een lange termijn inspanning en vereist het ontwikkelen van een cultuur van continu verbeteren. Met het publiceren van de eerste versie is de race niet gelopen. De ontwikkelde managementroutines gaan pas echt goed aansluiten wanneer ze systematisch worden geevalueerd en verbeterd.

Waarom zou u het wiel zelf uitvinden?

Bevindt u zich aan de start met de invoering van portfoliomanagement? Of bent u al enkele jaren bezig en wilt u weten waar u staat en wat volgende verbeterstappen zijn? Wilt u naast projectmanagement ook het portfoliomanagement versterken? Of wilt u opdrachtgeverschap versterken? Bespreek uw specifieke vraag geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs. Wij kennen de weg en u profiteert van onze jarenlange ervaring in zowel de publieke als private sector. U omzeilt onnodige valkuilen en realiseert al snel concrete voordelen en verhoogde betrokkenheid van senior management en teams.

Is uw interesse gewekt? Bel 030 22 11 987 om uw vraag aan ons voor te leggen. Of mail: [email protected]. Dan kunt u snel aan de slag.

Snel op weg met professsionalisering portfoliomanagemen:

  • Interactieve orientatie workshop (halve dag).
  • Korte portfoliomanagement Health Check.
  • P3M3 Maturity Assessment.
  • Visioning workshops.
  • Ontwikkelen verbeterplannen.
  • Incompany praktijktraining portfoliomanagement op maat.
  • Interactieve workshops voor senior management.
  • Mentoring & Coaching voor portfoliomanagers, directieleden en PMO.
  • Modereren van uw Community of Practice.

Kies hier uw Portfoliomanagement training:

Management of Portfolios – MOP (geaccrediteerd)

MOP Foundation.
MOP Practitioner.
MOP Fast Track (combi).

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Trainingen Portfoliomanagement

Een portfoliomanagement training is een ideale manier om uw teams, projectleiders, management en stakeholders kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst in aanraking komt met portfoliomanagement of dat u al jarenlange ervaring hebt. We helpen u graag.

Geef ons uw lastige en belangrijke klussen maar

Hebt u eigenhandig nog geen ervaring met nulmetingen, visioning workshops, vhet ontwikkelen van een verbeterplan en portfoliomanagement technieken? En staat u aan de vooravond van de introductie van portfoliomanagement? Schakel ons is. We nemen graag de leiding samen met u. Onderweg dragen we steeds meer taken over totdat u het geheel zelfstandig en met vertrouwen kunt.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Senior managers hebben een belangrijke taak bij de besluitvorming over portfolio’s. De introductie en professionalisering van portfoliomanagement vraagt van hen ook een andere benadering. Wij delen onze ervaring graag zodat zij snel handigheid ontwikkelen van de vaardigheden en handigheidjes die nodig zijn om portfoliomanagement tot een succes te maken.

Context professionaliseren portfoliomanagement

Binnen de meeste organisaties wordt een verzameling van veranderinitiatieven uitgevoerd: projecten, business changes en het management van benefits. In het management van de onderlinge samenhang van deze initiatieven in de context van de strategische prioriteiten is vaak winst te halen.

Wat is portfoliomanagement?

Portfoliomanagement is het management van een verzameling van de veranderinitiatieven die nodig is om de strategische doelstellingen van een organisatie te kunnen realiseren. Bij portfoliomanagement wordt onderscheid gemaakt tussen portfolio definitie en portfolio uitvoering.

Wat is een succesvol portfolio?

Een succesvol portfolio investeert haar beperkte resources in de veranderinitiatieven die gezamenlijk de grootste netto bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen. En deze doelstellingen worden ook gerealiseerd.

Certificeer uw portfolio-organisatie

Global Project Performance biedt de mogelijkheid om uw management en medewerkers op te leiden en te certificeren op basis van gangbare marktstandaards zoals MOP (Management of Portfolios). En we bieden de mogelijkheid tot het behalen van het GPP-praktijkcertificaat. Op organisatieniveau kunnen we op basis van P3M3 de volwassenheid van uw portfolio organisatie onafhankelijk laten certificeren door AXELOS.

Enkele knelpunten bij professionaliseren portfoliomanagement

Door gebrekkige portfoliodefinitiekrijgen projecten niet de juiste directieven mee om succesvol te zijn. Het ontwikkelen van het vermogen om investeringen systematisch te prioriteren en daar steeds beter in te worden (Business Cases). Management van het collectief van initiatieven (i.p.v. individuele projecten).

Wat is succesvol portfoliomanagementbeleid?

We kunnen spreken van succesvol portfoliomanagement beleid wanneer senior management, staf en PPM-community samenwerken aan de voortdurende verbetering van systematisch portfoliomanagement waardoor dit goed aansluit op de praktijk en de organisatie daardoor haar strategische doelstellingen realiseert.

Relevante ontwikkelingen

Binnen sommige organisaties is nog geen overzicht over alle lopende projecten. Andere organisaties verleggen nu de aandacht naar strategisch portfoliomanagement. Steeds meer organisaties richten zich nu op collectief batenmanagement of het portfoliomanagement te vesterken.

Een kort advies, incompany training, mentoring of coaching?

We delen onze ervaring in honderden organisaties graag met uw teams. Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een portfolio organisatie die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Is de tijd aangebroken om prioriteiten te gaan stellen? Ontwikkel uw Business Case voor portfoliomanagement!

Het initiatief om portfoliomanagement te gaan professionaliseren, kent altijd een aanloop en voorgeschiedenis. Maar dan komt er altijd een moment dat er gezegd wordt: “nu moeten we prioriteiten gaan stellen”, letterlijk en figuurlijk. Dit vraagt om een inspanning van alle betrokkenen waaronder het senior management. Het kan soms lastig zijn om uit te leggen waarom dit nu nodig is. Daarom helpen wij onze klanten met het ontwikkelen van een Business Case voor portfoliomanagement.

Grote commitments zijn op voorhand helemaal niet nodig. Bewustwording is altijd de eerste stap. Het bieden van inzicht in de huidige situatie en de impact daarvan op de doelstellingen van de organisatie is dan meestal een eerste stap. Inzicht en overzicht bieden de gelegenheid om gezamenlijk en op objectieve gronden te besluiten wat er nodig is en waarom. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van verbeterplannen kan een agile aanpak – bottom – up – worden gevolgd. Maar in sommige situaties en organisaties is een visie geleid en top down  initiatief gewenst.

Is uw interesse gewekt om met ons te gaan werken? Wilt u profiteren van onze jarenlange ervaring in de publieke en private sector? Bespreek uw vraag met een van onze adviseurs. We zijn onafhankelijk, praktisch, laagdrempelig en betrokken. We komen altijd met een onderscheidende en originele aanpak. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          De afgelopen paar jaar is de vraag naar expertise op het gebied van portfoliomanagement sterk gegroeid. Dit is onder meer te verklaren door de druk op organisaties om meer te bereiken met minder middelen. –          Steeds meer organisaties verleggen momenteel de aandacht van operationeel portfoliomanagement (delivery cycle) naar de definitiecyclus van het portfolio waar wordt afgewogen in welke initiatieven een organisatie moet investeren. Dit wordt ook wel het strategisch portfoliomanagement genoemd.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn: –          Binnen veel organisaties is er nog geen overzichtsplan waar alle initiatieven op staan met hun prestaties ten opzichte van plan. Dat is meestal een van de eerste stappen: in kaart brengen wat er loopt en wat wel en niet als project moet worden betiteld. –          Het inbedden van een planning en control cyclus, overleg en besluitvorming, voor het portfolio van veranderinitiatieven zelf, los van de maandelijkse managementmeetings waarin de prestaties van de dagelijkse organisatie zelf centraal staan. –          Het onderscheid tussen de definitie cyclus en uitvoeringscyclus van portfolio’s wekt grote interesse. Je ziet dan ook dat veel organisaties zich daar momenteel op richten. –          De rol van Business Change Director.

De tijd die nodig is om portfoliomanagement op een samenhangende consistente manier in te bedden en te borgen in een organisatie hangt af van wat er al aanwezig is in de organisatie. En zeker zo belangrijk: de cultuur en leiderschapsstijlen. Maar over het algemeen kan een organisatie met een goed geleid veranderinitiatief in een periode van 3 jaar groeien naar een gedefinieerd, ingebed en geborgd portfoliomanagement. De eerste stap van niveau 1 (bewustwording) naar niveau 2 (herhaalbaar) kost ongeveer 1 ½ tot 2 jaar.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn: –          Onvoldoende aandacht en management van de cultuurverandering die meestal gepaard gaat met de professionalisering van portfoliomanagement. –          Doelstellingen die niet SMART worden gemaakt en irrealistische planning voor het bereiken van gewenste uitkomsten. Met name ook de borging (Assurance) van standaards en de verbetering daarvan in de diverse aspecten van portfoliomanagement zoals Organisational Governance, Management Control, Stakeholder Management, Resource Management, Risk Management, Financial Management en Benefits Management.

Bij de investeringsbeslissingen in een portfolio zijn alle senior leiders van een organisatie betrokken. Beslissingen over de investeringen in het portfolio worden genomen in een zogenaamd Portfolio Investment Committee of Portfolio Direction Group. Binnen dit team is de uiteindelijke directeur degene die verantwoordelijk is voor het door hakken van knopen. Het uitvoeren van portfolioplannen of deelplannen wordt vaak gedelegeerd aan een zogenaamde Portfolio Delivery Committee. Zij beheersen de uitvoering namens de directie en binnen een afgesproken mandaat met toleranties. Zij zijn dus ook degenen die bijsturen op het portfolioplan als geheel.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag