"Het is handig om training incompany
te doen met je eigen collega's."
Marianne Bos ~ Ministerie van OCW

Uw visie en verwachte prestatieverbeteringen
concretiseren, benodigde veranderingen in de
organisatie borgen en benefits realiseren.

Programmamanagement

"Mijn opdrachtgevers hebben één ding
gemeen: ze willen innovatie versneld in
de markt zetten."
Josephine Groot ~ Freelance Projectmanager

Wat voegt programmamanagement toe aan projecten?

Met een programma wordt een extra managementlaag ingevoegd tussen portfolio- en projectmanagement. In aanvulling op de gecoördineerde uitvoering van een verzameling gerelateerde projecten, worden ook de veranderingen in de dagelijkse organisatie, beoogde eindresultaten en verwachte benefits gepland, actief gemanaged en beheerst totdat ze “geboekt worden”.

Vergroot de “Span of Control” en slagkracht!

Met een programma wordt de “span of control” van het top management vergroot. Overlap tussen projecten wordt verkleind, afhankelijkheden worden beter gemanaged en de noodzakelijke veranderingen in de lijnorganisatie, die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het strategische doel en de benefits, worden systematisch gemanaged.

Context professionaliseren programmamanagement

Programma’s zijn in eerste instantie met name geschikt voor grote organisaties die complexe strategische veranderingen door voeren. Denk aan invoering van de omgevingswet of een fusie van twee ondernemingen. Maar de principes en technieken van programmamanagement zijn ook zeer nuttig voor iedereen die meer wil leren over verandermanagement en baten management. De principes zijn ook op kleine schaal toepasbaar.

Wat is programma?

Een programma is een tijdelijke organisatie met als doel het uitvoeren van een verzameling gerelateerde projecten, veranderingen in de dagelijkse organisatie en gerelateerde benefits (prestatieverbeteringen) in relatie tot een gemeenschappelijk strategisch doel.

Wat is een succesvol programma?

Een programma is succesvol als het erin slaagt om de gestelde strategische veranderingen te realiseren en te borgen om daarmee vervolgens de verwachte prestatieverbeteringen (baten of benefits) te realiseren voor de organisatie.

Programmamanagement Certificering voor organisatie en individu

Global Project Performance biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren in programmamanagement. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards, zoals MSP, Agile Programme Management en P3M3 (PgM3 – programmamodel). We bieden ook de mogelijkheid van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie en haar medewerkers.

Enkele knelpunten bij professionaliseren programmamanagement

Een van de grootste uitdagingen is meestal om het business change management en benefits management goed te definiëren, toe te passen en te borgen. Maar de sterktes en zwaktes kunnen sterk verschillen per organisatie. Bij de ene organisatie is het benefits management, bij de andere Organisational Governance, Risicomanagement, Resource Management, Assurance, Leiderschap en Cultuur of het leren van ervaring.

Wat is succesvol programmamanagementbeleid?

Het beleid voor programmamanagement kan als succesvol worden beschouwd als alle directbetrokkenen samen dezelfde aanpak volgen en deze verbeteren op basis van ervaring zodat het realiseren van gestelde prestatieverbeteringen geborgd wordt.

Relevante ontwikkelingen

Projectmanagement is al redelijk ingeburgerd in de meeste organisaties. In onze dagelijkse dienstverlening nemen we vooral een grote belangstelling waar voor business change management en benefits management.

Onze bijdrage aan het succes van uw programmamanagement

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar programmamanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een programma organisatie die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Bent u op zoek naar meer samenhang in projecten en focus op verandermanagement en baten management?

Voelt het aan alsof uw organisatie teveel verzuild is? Heerst er een eilandjescultuur en vinden betrokken afdelingen en stakeholders elkaar onvoldoende goed bij grote strategische veranderinitiatieven? Werken projecten en teams in de lijn langs elkaar heen terwijl ze aan hetzelfde strategische doel bij zouden moeten dragen?

Overweeg dan eens om uw organisatie te verdiepen in de voordelen van programmamanagement. Een vrijblijvend adviesgesprek of een interactieve, praktische en inspirerende incompany training of workshop leveren voor betrokkenen vaak al direct nuttige en praktisch bruikbare inzichten en technieken op.

Is uw interesse gewekt? Bespreek uw vraag geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs. Bel 030 22 11 987 f mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Wilt u bestaand programmamanagement verbeteren?

Is programmamanagement al ingevoerd en wilt u de toepassing ervan verbeteren? Of orienteert u zich momenteel op de mogelijkheden en toegevoegde waarde van programmamanagement voor uw organisatie?  Het team van Global Project Performance kan u ondersteunen in elk stadium van uw verbeterinitiatieven voor pogrammamanagement.

Waar zijn de Quick Wins te realiseren in uw organisatie?

Met praktische maatregelen en betrokkenheid van de juiste stakeholders kunt u goed en snel de juiste stappen zetten bij het verbeteren van programmamanagement. Een korte oriëntatie workshop? Of ondersteuning bij een integraal verbetertraject? Onze experts kennen de valkuilen en best practices en kunnen zich uitstekend inleven in de unieke context van uw organisatie.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Inzicht in de strategische doelstellingen van de organisatie en de status op dit moment leveren een inzicht op in de bijdrage die door programma- management moet gaan worden geleverd. Het huidige prestatieniveau en gewenste prestatieniveau wordt vastgelegd zodat er een baseline is die kan worden gebruikt om de verbeteringen te beheersen.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Samen met betrokkenen wordt in kaart gebracht welke elementen van programmamanagement al aanwezig zijn. Waar liggen de sterktes en zwaktes, en de bedreigingen en kansen, in de huidige aanpak van de organisatie? Daarbij kijken we onder meer naar processen, organisatie, gedrag, leiderschap en cultuur, informatie, tools technieken en kennismanagement.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Er wordt een scherpe visie ontwikkeld op programmamanagement binnen uw eigen organisatie. Deze visie wordt verder uitgewerkt in een blauwdruk zodat duidelijk wordt hoe “goed programmamanagement” eruit moet komen te zien. En er wordt een verbeterplan opgesteld. Dit is de basis voor de beheerste uitvoering van uw verbeterinitiatief.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

De uitvoering van het verbeterplan betekent voor alle betrokkenen een verandering. Er wordt aandacht en energie gestoken in het opleiding, coachen en begeleiden van leiders, managers, ondersteuners en teams die samenwerken in programma’s. De voortgang wordt gemonitord, gerapporteerd en beheerst.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Het verbetertraject kan worden afgerond en geëvalueerd wanneer de voorgenomen veranderingen in het management van programma’s zijn ingebed en geborgd en wanneer deze eindresultaten tot de gewenste prestaties leiden ten aanzien van projecten, business changes en benefits van de programma’s.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

De verbeterde aanpak wordt nu “business as usual’ en in beheer genomen door uw Centre of Excellence. De aanpak wordt onderhouden en verbeterd op basis van geleverde prestaties en evaluaties. Ook wordt het batenreviewplan verder uitgevoerd en onafhankelijk gemonitord zodat het programmamanagement goed blijft aansluiten.

Integraal programmamanagement of onderdelen?

Meestal zijn er al allerlei programmamanagement routines en technieken in gebruik, is er een Programm- en Projectenbureau (PMO), en wordt er bijvoorbeeld gewerkt met Programme Boards of stuurgroepen. Vaak staat het projectmanagement redelijk goed op de kaart en is het business change management en batenmanagement nog onvoldoende geintegreerd in het programma. Maatwerk is dan vereist bij het vorm geven van uw verbeterinitiatief.

Bevindt u zich aan de start met de invoering van programmamanagement? Of bent u al enkele jaren bezig en wilt u weten waar u staat en wat volgende verbeterstappen zijn? Wilt u zich wellicht op een specifiek aspect van programmamanagement richten? Of wilt u opdrachtgeverschap versterken? Bespreek uw vraag met ons. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Quick Start Programmamanagement:

  • Orientatie workshops programmamanagement.
  • Nulmeting: P3M3 of GPP Quick Scan.
  • Gedocumenteerd en onafhankelijk adviesrapport (SWOT).
  • Ontwikkelen verbeterplan programmamanagement.
  • Visioning workshops voor draagvlak programmamanagement.
  • Incompany praktijktrainingen op maat.
  • Workshops voor opdrachtgevers en programmateams.
  • Onafhankelijke Health Check of Asssurance Review op initiatiefniveau.
  • Benefits Mapping en Profiling workshops.
  • Community of Practice en Forum opzetten.

Kies hier uw Programmamanagement training:

MSP – Managing Successful Programmes (geaccrediteerd)

MSP Foundation.
MSP Practitioner.
MSP Fast Track (combi).

Trainingen Programmamanagement

Een programmamanagementtraining is een ideale manier voor uw teams, projectleiders, management en stakeholders om kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst zelfstandig een programma gaat leiden. Of dat u een senior manager bent de voor het eerst opdrachtgever is van een programma.

Geef ons uw lastige en belangrijke programma maar

Gaat uw organisatie een belangrijk programma uitvoeren maar bent u er niet zeker van dat uw projectleider de succesvolle realisatie zelfstandig kan borgen? Overweeg dan om ons de leiding van het programma in handen te geven. Samen met uw teams borgen de kwaliteit en het succes. Onderweg dragen we taken en verantwoordelijkheden over totdat uw teams het zelfstandig kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie zich van hun verantwoordelijkheden en taken als opdrachtgever? Beschikken ze over de benodigde kennis en ervaring? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers van uw programma’s en projecten hun rol snel in de vingers hebben.

Context professionaliseren programmamanagement

Programma’s zijn in eerste instantie met name geschikt voor grote organisaties die complexe strategische veranderingen door voeren. Denk aan invoering van de omgevingswet of een fusie van twee ondernemingen. Maar de principes en technieken van programmamanagement zijn ook zeer nuttig voor iedereen die meer wil leren over verandermanagement en batenmanagement. De principes zijn ook op kleine schaal toepasbaar.

Wat is programma?

Een programma is een tijdelijke organisatie met als doel het uitvoeren van een verzameling gerelateerde projecten, veranderingen in de dagelijkse organisatie, en gerelateerde benefits (prestatieverbeteringen) in relatie tot een gemeenschappelijik strategisch doel.

Wat is een succesvol programma?

Een programma is succesvol als het erin slaagt om de gestelde strategische veranderingen te realiseren en te borgen om daarmee vervolgens de verwachte prestatieverbeteringen (baten of benefits) te realiseren voor de organisatie.

Programmamanagement Certificering voor organisatie en individu

Global Project Performance biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren in programmamanagement. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals MSP, Agile Programme Management en P3M3 (PgM3 – programmamodel). We bieden ook de mogelijkheid van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie en haar medewerkers.

Enkele knelpunten bij professionaliseren programmamanagement

Een van degrootste uitdagingen is meestal om het business change management en benefits management goed te definieren, toe te passen en te borgen. Maar de sterktes en zwaktes kunnen sterk verschillen per organisatie. Bij de ene organisatie is het benefits management, bij de andere Organisational Governance, Risicomanagement, Resource Management, Assurance, Leiderschap en Cultuur of het leren van ervaring.

Wat is succesvol programmamanagementbeleid?

Het beleid voor programmamanagement kan als succesvol worden beschouwd als alle directbetrokkenen samen dezelfde aanpak volgen en deze verbeteren op basis van ervaring zodat het realiseren van gestelde prestatieverbeteringen geborgd wordt.

Relevante ontwikkelingen

Projectmanagement is al redelijk ingeburgerd in de meeste organisaties. In onze dagelijkse dienstverlening nemen we vooral een grote belangstelling waar voor business change management en benefits management.

Onze bijdrage aan het succes van uw programmamanagement

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar programmamanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een programma organisatie die zichzelf steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Bent u op zoek naar meer samenhang in projecten en focus op verandermanagement en batenmanagement?

Voelt het aan alsof uw organisatie teveel verzuild is? Heerst er een eilandjescultuur en vinden betrokken afdelingen en stakeholders elkaar onvoldoende goed bij grote strategische veranderinitiatieven? Werken projecten en teams in de lijn langs elkaar heen terwijl ze aan hetzelfde strategische doel bij zouden moeten dragen?

Overweeg dan eens om uw organisatie te verdiepen in de voordelen van programmamanagement. Een vrijblijvend adviesgesprek of een interactieve, praktische en inspirerende incompany training of workshop leveren voor betrokkenen vaak al direct nuttige en praktisch bruikbare inzichten en technieken op.

Is uw interesse gewekt? Bespreek uw vraag geheel vrijblijvend met een van onze adviseurs. Bel 030 22 11 987 f mail: [email protected].

Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          Het definiëren, plannen en managen van benefits krijgt steeds meer aandacht. Daarbij hoort tevens de integratie van het zogenaamde Business Change Management om de veranderingen in de dagelijkse organisatie te realiseren.

–          De recent gepubliceerde methode door het Agile Business Consortium, Agile Programme Management, vult bestaande best practices voor programmamanagement aan met specifieke attributen die in een agile organisatie randvoorwaardelijk zijn.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

– Het ontwikkelen van een duidelijke, gedragen verifieerbare vision statement. Dus de visie concreet maken zodat deze een goede basis biedt voor modellering van uitkomsten en baten.

–          Het ontwikkelen van blueprints die model staan voor de toekomstige werkwijze en prestatieniveaus van de organisatie. Dus meer aandacht voor uitkomsten die nodig zijn om strategische prestaties voor de organisatie te verbeteren.

–          Het maken van een benefits map van outputs naar capabilities, van capabilities via veranderingen in de organisatie naar gedefinieerde uitkomsten, van uitkomsten naar verwachte prestaties en benefits. En dat proces op hoofdlijnen maar SMART verwerkt in veranderplannen die geleid worden door de juiste mensen.

Voor de groei in volwassenheid moet rekening worden gehouden met 1 ½ jaar per niveau. Dus van niveau 1 (awareness) naar niveau 2 (herhaalbaar), en naar niveau 3 (gedefinieerd).

Voorwaarde daarbij is wel dat het initiatief adequaat wordt opgezet in lijn met de beginselen van programmamanagement en ook echt wordt geleid.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

– Het programma is gefocust op het coördineren van projecten en is onvoldoende bezig met het definiëren en plannen van verifieerbaar strategische uitkomsten.

–         Ondanks het feit dat alle betrokkenen weten dat benefits meetbaar moeten zijn, toch gewoon doorgaan met de volgende stappen in het programma waardoor er een kasteel op drijfzand wordt gebouwd.

In een programma wordt de opdrachtgever van de programmamanager ook wel de Senior Responsible Owner genoemd. Deze persoon is namens de directie of Raad van Bestuur eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het succes van het programma en daarmee de Business Case.

De opdrachtgever borgt zowel de inhoudelijke toegevoegde waarde van het programma als adequate borging van programmamanagement succesprincipes. Bijvoorbeeld dat benefits meetbaar moeten zijn, dat een vision statement verifieerbaar moet zijn en een convergerende mobiliserende werking moet hebben, en dat het business change management goed wordt opgezet.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag