"Vooral het werken met en denken in
producten leverde toegevoegde waarde op."
Paul Mooij ~ Gemeente Amsterdam

De samenwerking en integratie van gebruikers,
makers en opdrachtgevers staat aan de basis
van elk succesvol project.

Projectmanagement

"Werk niet alleen vanuit de theorie maar
pas toe wat bij de organisatie past."
Andy Tjon A Fouk ~ Your Test Professionals

"Wees helder over waar je naartoe wilt."
Arnaud Lauteslager ~ AMC

Projectmanagement en uw strategische doelstellingen

Uw organisatie moet steeds sneller inspelen op veranderingen om haar bestaansrecht te blijven rechtvaardigen. Effectief projectmanagement is dan een onmisbare “capability”. Met een volwassen en effectieve projectorganisatie hebt u een effectief gereedschap in handen om succesvol te concurreren in uw tak van sport. Investeren in projectmanagement loont daarom altijd.

Voorspelbaarheid en Productiviteit verbeteren

Treden er nog teveel “ongeregeldheden” op in de projecten van uw organisatie en loopt het management achter de feiten aan? Onze experts helpen uw bedrijfsmanagement, projectteams, HR en portfoliomanagement graag bij het ontwikkelen van een cultuur, waar voortdurende prestatieverbetering het leidende principe is, zodat voorspelbaarheid en productiviteit verbeteren.

Context professionaliseren projectmanagement

Projectmanagement is wellicht “core business” voor uw organisatie, omdat u werkt in vastgoed, infrastructuur of ICT. Of uw organisatie voert projecten uit naast haar kernactiviteiten om te zorgen dat de organisatie zich op tijd aanpast aan veranderende omstandigheden. Effectief projectmanagement is dan onmisbaar.

Wat is een project?

Een project is een tijdelijke organisatie die wordt opgezet om een oplossing voor een organisatie te ontwikkelen. De rechtvaardiging voor de investering wordt geleverd door de verwachte continuïteit of prestatieverbetering die hiertegenover staan en die kunnen worden gemeten in de vorm van benefits.

Wat is een succesvol project?

We spreken van een succesvol project wanneer de opgeleverde oplossing aan sluit op het doel en deze op tijd en binnen budget wordt opgeleverd. Essentieel is uiteraard dat de overdracht van het product en het plan voor het realiseren van de verder vereiste veranderingen en benefits geborgd wordt, zodat de investeringen worden “terug verdiend”.

Projectmanagement Certificering voor organisatie en individu

Met de certificering van uw projectorganisatie (P3M3) en medewerkers (IPMA) toont u aan dat uw organisatie “in control” is. Het leiderschap van uw organisatie geeft een duidelijk signaal af over haar ambities en de eisen die aan projectmanagement op basis van best practice standaards worden gesteld.

Enkele knelpunten bij professionaliseren projectmanagement

Processen en procedures sluiten onvoldoende goed aan op de specifieke projectactiviteiten en zijn te bureaucratisch. Er is geen cultuur van continue verbeteren, waardoor de aanpak onvoldoende aansluit op de praktijk. Opdrachtgevers zijn onvoldoende ingewerkt op hun projectrollen.

Wat is succesvol projectmanagement beleid?

Projectmanagers, opdrachtgevers, stuurgroepleden en bedrijfsfuncties beschikken over betere informatie, waardoor zij betere beslissingen nemen. Draagvlak voor de standaard werkwijze is geworteld in de organisatiecultuur en de organisatie is bedreven om deze beheerst toe te snijden op specifieke projectsituaties.

Relevante ontwikkelingen projectmanagement

Steeds vaker willen organisaties hun volwassenheid laten meten om te beoordelen hoe goed projectmanagement aansluit bij de doelen en in kaart te brengen waar ze het best kunnen investeren in verdere ontwikkeling. De vraag naar IPMA certificeringen groeit hard sinds publicatie van ICB V4. Agile Project Management is “on the rise” in ICT.

Onze bijdrage aan het succes van uw projectorganisatie

Wij begeleiden organisaties vanaf de eerste introductie van projectmanagement tot en met het realiseren van de beoogde strategische benefits. We leveren organisatieadvies, onafhankelijke P3M3 Maturity Assessments, verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching.

Is de bijdrage van uw projectportfolio verbeterd? Is de organisatievolwassenheid gegroeid?

De vraag die we vaak van klanten krijgen is: “hoe weten we of we het goed doen en of we beter zijn geworden in projectmanagement?”. Een mooie en relevante vraag. Hoe beoordeel je of de organisatie “in control” is van haar projectenportfolio? Hoe beoordeel je de haalbaarheid van de strategische ambities? Inzicht in de track record van projecten is dan essentieel in samenhang met inzicht in de projectmanagement volwassenheid van de organisatie (P3M3).

Waar kunt u de ontwikkelbudgetten voor professionalisering van projectmanagement het beste investeren? Met een onafhankelijk P3M3 Assessment ondersteunt u de ontwikkeling van draagvlak en commitment voor de “current state”,de “desired future state”, verwachte benefits en het ontwikkelen van een verbeterplan om deze te gaan realiseren.

Is uw interesse gewekt? Wilt u weten wat we voor uw organisatie of afdeling kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en onafhankelijk adviesgesprek. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Welke stappen gaat uw organisatie dit jaar zetten?

Gaat u projectmanagement introduceren? Bent u al een eind op weg en wilt u weten waar de organisatie staat en verder kan groeien? Zijn Organisational Governance en Management Control inmiddels routine en wilt u risicomanagement en stakeholder engagement verbeteren? Bij ons kunt op elk moment van de verbetercyclus instappen. We helpen u en uw teams graag met ondersteuning “on the job” voor directe verbeteringen in de praktijk.

Wilt u ook meetbare groei en prestatieverbetering realiseren?

Wanneer projectmanagement de “core business” is van uw organisatie, afdeling of team, dan wilt u graag excelleren en uitdragen dat uw dienstverlening aan de hoogste eisen voldoet. Dat wekt vertrouwen onder stakeholders en klanten. En terecht. Gelukkig is het mogelijk om de volwassenheid van uw projectorganisatie en haar prestaties te meten. Dan kunt u objectief vast stellen waar u staat en of na het uitvoeren van een verbeterplan uw doestellingen zijn bereikt.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Vaak zien we dat projectmanagement beleid onvoldoende goed aansluit op de kernprestaties die een organisatie of afdeling wil verbeteren. Het gevolg is dat het draagvlak voor de werkwijze verzwakt. Daarom brengen we samen met u in kaart welke prestaties u wilt verbeteren. Maar ook wanneer u dit gerealiseerd wilt zien.

Stap 2

Sterktes en zwaktes huidige werkwijze

Samen met betrokkenen wordt besproken welke elementen van de huidige werkwijze wel en welke niet goed aansluiten op de verwachte prestatiedoelen. Vaak wordt een werkwijze te ingewikkeld gemaakt waardoor deze te veel inspanning kost en te weinig helpt. We kijken daarom ook naar efficiëntie en draagvlak.

Stap 3

Visie en verbeterplanning

Om uw verbeterambities te realiseren, is het van belang dat alle betrokkenen weten wat de toekomstvisie van de organisatie of afdeling is voor projectmanagement. Waarom wilt u professionaliseren? Wanneer is het einddoel bereikt? Welke stappen worden gezet? Wie draagt bij? En hoe wordt succes gemeten?

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Projectorganisaties staan vaak onder prestatiedruk. Het is daarom niet altijd evident om de aandacht vrij te kunnen maken voor het professionaliseren van projectmanagement. Wij zorgen er daarom voor dat betrokkenen korte termijn voordelen kunnen realiseren. Onze interventies zijn kort, praktisch en volledig toegesneden op uw projecten.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Uw lijnmanagement, stafmanagement, projectmanagers en projectondersteuners ontwikkelen doelgericht de relatie tussen projectmanagement volwassenheid en projectprestaties. Kwaliteitsborging is belegd in de staande organisatie. Er is draagvlak voor het nieuw ingevoerde beleid.

Stap 6

Kwaliteitsborging en batenreview

Projectmanagement in uw organisatie verbetert zich steeds verder. Verbetering van project prestaties worden gemeten en gecommuniceerd. Praktijkervaringen worden gedeeld onder collega’s. Lessen worden verspreid en kwaliteit en prestaties geborgd. Uw verbeterinitiatief voor projectmatig werken is een succes.

Uw organisate is al goed? Hoe wordt u nog beter?

Projectmanagement is de kernactiviteit van uw organisatie, afdeling of team. Het ligt voor de hand dat u goed bent in wat u doet. De verwachte projectresultaten worden opgeleverd, “koste wat het kost”. Misschien met uitloop of budgetoverschrijdingen. Maar met een tevreden klant. Maar u hebt ambitie om het beste uit de organisatie en haar mensen te halen. U wilt excelleren in uw branche.

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken. We leveren advies op maat en komen altijd met originele oplossingen die direct bijdragen aan prestatieverbeteringen op korte en lange termijn. Is uw interesse gewekt? Bel ons voor een vrijblijvend gesprek op 030 22 11 987. Of mail: [email protected].

Speciaal voor projectorganisaties:

  • P3M3 Maturity Assessments.
  • Ontwikkeling verbeterplannen samen met uw teams.
  • Incompany praktijktraining en workshops op maat.
  • Ondersteuning en mentoring opdrachtgevers.
  • Coaching voor management en medewerkers.
  • Project Health Checks & Assurance Reviews.
  • IPMA Competentie Ontwikkeltrajecten en certificering.
  • GPP Quick Scan.
  • Modereren van uw Projectmanagement Forum en Community of Practice.

Kies hier uw Projectmanagement training:

Trainingen Projectmanagement

Een projectmanagement training is een ideale manier voor uw teams, projectleiders, management en stakeholders om kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst zelfstandig een project gaat leiden. Of dat u een senior manager bent de voor het eerst opdrachtgever is van een project.

Geef ons uw lastige en belangrijke projecten maar

Gaat uw organisatie een belangrijk project uitvoeren maar bent u er niet zeker van dat uw projectleider de succesvolle realisatie zelfstandig kan borgen? Overweeg dan om ons de leiding van het project in handen te geven. Samen met uw teams borgen de kwaliteit en het succes. Onderweg dragen we taken en verantwoordelijkheden over totdat uw medewerkers het zelfstandig kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie zich van hun verantwoordelijkheden en taken als opdrachtgever? Beschikken ze over de benodigde kennis en ervaring? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers van uw veranderinitiatieven hun rol snel in de vingers hebben.

Context professionaliseren projectmanagement

Projectmanagement is wellicht “core business” voor uw organisatie omdat u werkt in vastgoed, infrastructuur of ICT. Of uw organisatie voert projecten uit naast haar kernactiviteiten om te zorgen dat de organistaie zich op tijd aanpast aan veranderende omstandigheden. Effectief projectmanagement is dan onmisbaar.

Wat is een project?

Een project is een tijdelijke organisatie die wordt opgezet om een oplossing voor een organisatie te ontwikkelen. De rechtvaardiging voor de investering wordt geleverd door de verwachte continuïteit of prestatieverbetering die hiertegenover staan en die kunnen worden gemeten in de vorm van benefits.

Wat is een succesvol project?

We spreken van een succesvol project wanneer de opgeleverde oplossing aan sluit op het doel en deze op tijd en binnen budget wordt opgeleverd. Essentieel is uiteraard dat de overdracht van het product en het plan voor het realiseren van de verder vereiste veranderingen en benefits geborgd wordt zodat de investeringen worden “terug verdiend”.

Projectmanagement Certificering voor organisatie en individu

Met de certificering van uw projectorganisatie (P3M3) en medewerkers (IPMA) toont u aan dat uw organisatie “in control” is. Het leiderschap van uw organisatie geeft een duidelijk signaal af over haar ambities en de eisen die aan projectmanagement op basis van best practice standaards worden gesteld.

Enkele knelpunten bij professionaliseren projectmanagement

Processen en procedures sluiten onvoldoende goed aan op de specifieke projectactiviteiten en zijn te bureaucratisch. Er is geen cultuur van continue verbeteren waardoor de aanpak onvoldoende aansluit op de praktijk. Opdrachtgevers zijn onvoldoende ingewerkt op hun projectrollen.

Wat is succesvol projectmanagement beleid?

Projectmanagers, opdrachtgevers, stuurgroepleden en bedrijfsfuncties beschikken over betere informatie waardoor zij betere beslissingen nemen. Draagvlak voor de standaard werkwijze is geworteld in de organisatiecultuur en de organisatie is bedreven om deze beheerst toe te snijden op specifieke projectsituaties.

Relevante ontwikkelingen projectmanagement

Steeds vaker willen organisaties hun volwassenheid laten meten om te beoordelen hoe goed projectmanagement aansluit bij de doelen en in kaart te brengen waar ze het best kunnen investeren in verdere ontwikkeling. De vraag naar IPMA certificeringen groeit hard sinds publicatie van ICB V4. Agile Project Management is “on the rise” in ICT.

Onze bijdrage aan het succes van uw projectorganisatie

Wij begeleiden organisaties vanaf de eerste introductie van projectmanagement tot en met het realiseren van de beoogde strategische benefits. We leveren organisatieadvies, onafhankelijke P3M3 Maturity Assessments, verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching.

Is de bijdrage van uw projectportfolio verbeterd? Is de organisatievolwassenheid gegroeid?

De vraag die we vaak van klanten krijgen is: “hoe weten we of we het goed doen en of we beter zijn geworden in projectmanagement?”. Een mooie en relevante vraag. Hoe beoordeel je of de organisatie “in control” is van haar projectenportfolio? Hoe beoordeel je de haalbaarheid van de strategische ambities? Inzicht in de track record van projecten is dan essentieel in samenhang met inzicht in de projectmanagement volwassenheid van de organisatie (P3M3).

Waar kunt u de ontwikkelbudgetten voor professionalisering van projectmanagement het beste investeren? Met een onafhankelijk P3M3 Assessment ondersteunt u de ontwikkeling van draagvlak en commitment voor de “current state”,de “desired future state”, verwachte benefits en het ontwikkelen van een verbeterplan om deze te gaan realiseren.

Is uw interesse gewekt? Wilt u weten wat we voor uw organisatie of afdeling kunnen betekenenn? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en onafhankelijk adviesgesprek. Bel 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?Bouw ineffectieve bureaucratie af

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

Strategie realisatie project- en portfoliomanagement

Een van de meeste succesvolle organisaties in Nederland, Philips Healthcare, had twee fabrieken samengevoegd.
In de nasleep van de fusie werd duidelijk dat er behoefte bestond om zowel het portfoliomanagement als
projectmanagement te stroomlijnen en beter af te stemmen op de strategische prioriteiten van de onderneming.
Global Project Performance heeft de organisatie ondersteund bij de definitie, inrichting en invoering van
projectmanagement, portfoliomanagement en het PMO. Advies, training, ontwikkeling van procedures en sjablonen
en certificering maakten onderdeel uit van dit traject. Het resultaat van het verbeterprogramma was dat de
strategische doelstellingen beheerst werden gerealiseerd. Projecten werden op tijd afgestemd en afgerond.
Op regelmatige basis werden de benefits gemeten en werd het portfolio opnieuw geprioriteerd.

Lees het hele verhaal >>>

Philips Healthcare

5 meest gestelde vragen

–          In 2017 heeft AXELOS de nieuwste versie van PRINCE2 gelanceerd. In PRINCE2 2017 zijn de meest actuele ervaringen over de afgelopen 8 jaar verwerkt. PRINCE2 is nog altijd de meest gebruikte projectmanagementmethode in Nederland met meer dan 300.000 mensen gecertificeerd. –          IPMA heeft recent de ICB4 gelanceerd. In de ICB4 zijn ook PMO, programma- en portfoliomanagement opgenomen. De vraag naar IPMA-training en certificering groeit hard. IPMA dankt een deel van haar belangstelling aan de integratie van contextuele, technische en gedragsmatige competenties en de mogelijkheid om praktijk competenties te laten certificeren. –          Met de introductie van Agile PM en PRINCE2 Agile hebben organisaties ook een effectief middel om agile projecten beter te kunnen besturen en te managen.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

–          Praktische manieren en technieken om stakeholders mee te krijgen in projecten.
–          Een productgerichte aanpak bij het definiëren van het project en het maken van plannen.
–          Effectieve ondersteuning en routines voor afwikkeling van wijzigingen.
–          De rol van projectborging bij het verschaffen van zekerheid en het borgen van standaards.
–          Het onderscheid tussen outputs, veranderingen, gedefinieerde uitkomsten en benefits.

De groei in volwassenheid van het eerste niveau (bewustwording) naar het tweede niveau (herhaalbaar) kost ongeveer 1 ½ jaar afhankelijk van de grootte en context van de organisatie. Deze eerste stap is voor veel organisaties de grootste uitdaging.

In een tijdsbestek van ongeveer drie jaar kan een organisatie naar goed ingebedde standaard routines groeien die tevens het om maat maken van de projectaanpak voor specifieke situaties goed ondersteunen.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          De verwachte prestatieverbeteringen en benodigde uitkomsten (To Be State) worden niet SMART gemaakt waardoor het onduidelijk wordt welk doel precies bereikt moet worden. “Efficiënter werken” is bijvoorbeeld een goede start maar behoeft nadere uitwerking om een goede basis voor verandering te vormen.

–          Sponsorship van de verbetering is te laag in de organisatie belegd om alle benodigde stakeholders mee te krijgen in de verandering die nodig is.

–          Het huidige prestatieniveau en volwassenheidsniveau van de organisatie worden niet vastgelegd waardoor de groei en prestatieverbeteringen niet zichtbaar worden.

Een opdrachtgever speelt een cruciale rol in een project en is eindverantwoordelijk voor het succes van het project en aansprakelijk richting het MT of de directie. De opdrachtgever zorgt ervoor dat het project aantoonbaar bij draagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie en “value for money” oplevert.

In veel organisaties kan met de verdere professionalisering van opdrachtgeverschap nog veel prestatieverbetering worden gerealiseerd.

Previous

Next