"Een projectmatige aanpak ondersteunt de
innovatie van ons onderwijs en organisatie."
Patricia Lighthart en Raymond Weijgertse ~ ZAAM

Projectmatig Werken is geen kunst. Het is een
praktische vaardigheid die iedereen kan leren
om veranderactiviteiten goed te organiseren.

Projectmatig werken

"Op teamdagen besteden we aandacht
aan projectmatig werken."
Andries Schuttinga ~ Stichting Red een Kind

"Gebruik ieders kracht en geef vooral niet op."
Robert Geurts ~ Bravilor Bonamat

Projectmatig werken naast uw dagelijkse functie

In de meeste organisaties zijn managers en medewerkers naast hun dagelijkse werk betrokken bij het realiseren van verbeteringen en vernieuwingen in het kader van strategische en operationele beleidsplannen. Deze initiatieven lenen zich bij uitstek voor een projectmatige aanpak. Met projectmatig werken krijgt uw organisatie overzicht en groeit de medewerkers- en klanttevredenheid.

Projectmatig werken met plezier en resultaat

Samen met uw managers en teams ontwikkelen wij een praktische aanpak voor projectmatig werken, waar zij enthousiast over zijn en die zij graag gebruiken. En die aantoonbaar bijdraagt aan de prestatieverbetering van uw organisatie of afdeling. Om dit te doen, leveren we advies en verbetertrajecten, incompany training, open training, en mentoring en coaching.

Context professionaliseren projectmatig werken

De meeste organisaties voeren veranderingen door in het kader van hun meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen. Deze initiatieven lenen zich over het algemeen niet voor een routinematige of ad hoc aanpak. Een projectmatige aanpak biedt dan oplossing.

Wat is projectmatig werken?

Bij projectmatig werken wordt een tijdelijk initiatief planmatig uitgevoerd om een resultaat op te leveren aan de dagelijkse organisatie. De dagelijkse organisatie gaat dit resultaat vervolgens gebruiken om verbeteringen te realiseren.

Wat is een succesvol projectmatig initiatief?

Projectmatige initiatieven zijn succesvol wanneer de projectresultaten op tijd en binnen budget worden opgeleverd en deze aan de kwaliteitseisen voldoen. We kunnen echter pas echt van een succes spreken, wanneer de dagelijkse organisatie daarmee vervolgens haar kernprestaties verbetert.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. We bieden de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers. Ook is het mogelijk om te certificeren op basis van marktstandaards zoals PRINCE2 of P3M3.

Enkele knelpunten bij professionaliseren projectmatig werken

Overmatige bureaucratie. Onvoldoende aansluiting op de werkpraktijk. Te weinig aandacht voor competenties, communicatie en leiderschap. Gebrekkig eigenaarschap management. Knelpunten die het draagvlak voor de werkwijze ondermijnen en die eenvoudig verholpen kunnen worden.

Wanneer is beleid voor projectmatig werken succesvol?

Uw werkwijze voor projectmatig werken is succesvol, wanneer uw management en teams deze dragen en samen verbeteren, zodat deze aantoonbaar en steeds vaker bijdraagt aan het realiseren van de prestatiedoelen van uw organisatie.

Enkele ontwikkelingen

Binnen veel organisaties die projectmatig werken, zien we dat agile technieken en tools zoals bijvoorbeeld KANBAN, Daily Stand Up, SPRINT en Product Backlog, onderdeel van de werkwijze worden. Aanvulling met  portfoliomanagement: met name prioriteren, resource management en communicatie .

Onze bijdrage aan projectmatig werken

Onze praktijkexperts met ervaring in uw branche helpen uw management en teams om een aanpak voor projectmatig werken volledig op maat te maken, speciaal voor uw organisatie. We trainen de teams op hun eigen werkwijze. En we bieden mentoring en coaching tot en met beoogde prestatieverbeteringen.

 Wil uw organisatie “werk maken van Projectmatig Werken”?

Wordt er binnen uw organisatie met uiteenlopende methodieken gewerkt? Verloopt de communicatie niet naar wens? Is de balans tussen uitvoering en papierwerk zoek? Mist het management overzicht om haar strategische doelen te kunnen bewaken? Wilt u investeren in de zelfredzaamheid van uw teams? Nemen mensen deel aan verschillende trainingen? Is het lastig om te beoordelen hoe realistisch het strategisch beleidsplan van uw organisatie is?

Dan is voor uw organisatie vast en zeker de moeite waard om te investeren in de professionalisering van projectmatig werken. Met een goed plan kunt binnen 1 ½ jaar tijd grote stappen zetten. Wij hebben ervaring in alle branches waaronder scholengemeenschappen, zorginstellingen, machinefabrikanten, inspectie van het Ministerie van SZW, de kinderopvang, Booking.Com en vele anderen.

Wilt u uw vraag graag bespreken met een van onze adviseurs? Bel 030 22 11 987 voor een vrijblijvend gesprek en onafhankelijk advies. Of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Waar stapt uw organisatie in?

De meeste organisaties hebben al enige ervaring met projectmatig werken. Sommigen hebben al een goede poging gedaan om projectmatig werken in te voeren. Maar vaak zijn ze niet helemaal tevreden met de resultaten. Bij welke stap in de onderstaande afbeelding bevindt uw organisatie zich?

Op naar korte termijn vooruitgang en prestatieverbetering

In bijna alle gevallen is het mogelijk om in een zeer kort tijdsbestek een sterke impuls te geven aan de verbetering van projectmatig werken in organisaties. Wilt u hulp bij het eenmalig organiseren van een korte oriëntatie workshop? Of ondersteuning bij een integraal verbetertraject?

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Vaak zien we dat projectmatig werken onvoldoende goed aansluit op de kernprestaties die een organisatie of afdeling wil verbeteren. Het gevolg is dat het draagvlak voor de werkwijze verzwakt. Daarom brengen we samen met u in kaart welke prestaties u wilt verbeteren. Maar ook wanneer u dit gerealiseerd wilt zien.

Stap 2

Sterktes en zwaktes huidige werkwijze

Samen met betrokkenen wordt besproken welke elementen van de huidige werkwijze wel en welke niet goed aansluiten op de verwachte prestatiedoelen. Vaak wordt een werkwijze te ingewikkeld gemaakt waardoor deze te veel inspanning kost en te weinig helpt. We kijken daarom ook naar efficiëntie en draagvlak.

Stap 3

Visie en verbeterplanning

Om uw verbeterambities te realiseren, is het van belang dat alle betrokkenen weten wat de toekomstvisie van de organisatie of afdeling is voor projectmatig werken. Waarom wilt u professionaliseren? Wanneer is het einddoel bereikt? Welke stappen worden gezet? Van wie wordt welke bijdrage gevraagd? En hoe wordt succes gemeten?

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Projectmatig werken gebeurt vaak naast de dagelijkse functie van betrokkenen. Om de aandacht ook bij uw verbeterinitiatief te houden, is het van belang dat het verbeterplan effectief wordt geleid en adequaat ondersteund. Samen met u kijken we hoe u dat op een plezierige en efficiënte manier kunt aanpakken zodat uw doelen worden geborgd.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Uw verbeterinitiatief heeft een duidelijk begin en eind. Alle hulpmiddelen voor projectmatig werken zijn ontwikkeld. Alle betrokkenen weten wat hun rol is en brengen deze ook effectief in de praktijk. Projectmatig werken is belegd in de dagelijkse organisatie. Uw organisatie is in staat om projectmatige activiteiten succesvol uit te voeren.

Stap 6

Kwaliteitsborging en batenreview

In de dagelijkse organisatie worden projectmatige activiteiten steeds beter uitgevoerd. Verbeterde prestaties worden gemeten en gecommuniceerd. Praktijkervaringen worden gedeeld onder collega’s. Lessen worden verspreid en kwaliteit en prestaties geborgd. Uw verbeterinitiatief voor projectmatig werken is een succes.

Omzeil de valkuilen bij invoering van Projectmatig Werken

Hebt u na het bestuderen van onze website inspiratie opgedaan om de uitdaging van uw organisatie goed op de kaart te zetten? We delen graag onze ervaringen bij andere organisaties met u zodat u de meest voorkomende valkuilen soepel kunt omzeilen en recht op uw doel af kunt gaan. Wilt u uw vraag vrijblijvend met een van onze adviseurs bespreken? Bel 030 22 11 987. Of mail: [email protected].

Wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

  • Een vrijblijvend adviesgesprek.
  • Een GPP Quick Scan om uw verbeterkansen in kaart te brengen.
  • Verbetertraject om volwassenheid projectmatig werken te verhogen.
  • Incompany praktijktraining op maat.
  • Workshop voor opdrachtgevers.

Kies hier uw training Projectmatig werken:

Trainingen Projectmatig Werken

Een training  Projectmatig Werken is een ideale manier voor uw teams, projectleiders, management en stakeholders om kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie of afdeling.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst zelfstandig een project gaat leiden. Of dat u een senior manager bent de voor het eerst opdrachtgever is van een project.

Geef ons uw lastige en belangrijke projecten maar

Gaat uw organisatie een belangrijk project uitvoeren maar bent u er niet zeker van dat uw projectleider de succesvolle realisatie zelfstandig kan borgen? Overweeg dan om ons de leiding van het project in handen te geven. Samen met uw teams borgen de kwaliteit en het succes. Onderweg dragen we taken en verantwoordelijkheden over totdat uw medewerkers het zelfstandig kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie zich van hun verantwoordelijkheden en taken als opdrachtgever? Beschikken ze over de benodigde kennis en ervaring? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers van uw veranderinitiatieven hun rol snel in de vingers hebben.

Context professionaliseren projectmatig werken

De meeste organisaties voeren veranderingen door in het kader van hun meerjarenbeleidsplannen en jaarplannen. Deze initiatieven lenen zich over het algemeen niet voor een routinematige of ad hoc aanpak. Een projectmatige aanpak biedt dan oplossing.

Wat is projectmatig werken?

Bij projectmatig werken wordt een tijdelijk initiatief planmatig uitgevoerd om een resultaat op te leveren aan de dagelijkse organisatie. De dagelijkse organisatie gaat dit resultaat vervolgens gebruiken om verbeteringen te realiseren.

Wat is een succesvol projectmatig initiatief?

Projectmatige initiatieven zijn succesvol wanneer de projectresultaten op tijd en binnen budget worden opgeleverd en deze aan de kwaliteitseisen voldoen. We kunnen echter pas echt van een succes spreken wanneer de dagelijkse organisatie daarmee vervolgens haar kernprestaties verbetert.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. We bieden de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers. Ook is het mogelijk om te certificeren op basis van marktstandaards zoals PRINCE2 of P3M3.

Enkele knelpunten bij professionaliseren projectmatig werken

Overmatige bureaucratie. Onvoldoende aansluiting op de werkpraktijk. Te weinig aandacht voor competenties, communicatie en leiderschap. Gebrekkig eigenaarschap management. Knelpunten die het draagvlak voor de werkwijze ondermijnen en die eenvoudig verholpen kunnen worden.

Wanneer is beleid voor projectmatig werken succesvol?

Uw werkwijze voor projectmatig werken is succesvol wanneer uw management en teams deze dragen en samen verbeteren zodat deze aantoonbaar en steeds vaker bijdraagt aan het realiseren van de prestatiedoelen van uw organisatie.

Enkele ontwikkelingen

Binnen veel organisaties die projectmatig werken, zien we dat agile technieken en tools zoals bijvoorbeeld KANBAN, Daily Stand Up, SPRINT en Product Backlog, onderdeel van de werkwijze worden. Aanvulling met  portfoliomanagement: met name prioriteren, resource management en communicatie .

Onze bijdrage aan projectmatig werken

Onze praktijkexperts met ervaring in uw branche helpen uw management en teams om een aanpak voor projectmatig werken volledig op maat te maken, speciaal voor uw organisatie. We trainen de teams op hun eigen werkwijze. En we bieden mentoring en coaching tot en met beoogde prestatieverbeteringen.

 Wil uw organisatie “werk maken van Projectmatig Werken”?

Wordt er binnen uw organisatie met uiteenlopende methodieken gewerkt? Verloopt de communicatie niet naar wens? Is de balans tussen uitvoering en papierwerk zoek? Mist het management overzicht om haar strategische doelen te kunnen bewaken? Wilt u investeren in de zelfredzaamheid van uw teams? Nemen mensen deel aan verschillende trainingen? Is het lastig om te beoordelen hoe realistisch het strategisch beleidsplan van uw organisatie is?

Dan is voor uw organisatie vast en zeker de moeite waard om te investeren in de professionalisering van projectmatig werken. Met een goed plan kunt binnen 1 ½ jaar tijd grote stappen zetten. Wij hebben ervaring in alle branches waaronder scholengemeenschappen, zorginstellingen, machinefabrikanten, inspectie van het Ministerie van SZW, de kinderopvang, Bookinng.Com en vele anderen.

Wilt u uw vraag graag bespreken met een van onze adviseurs? Bel 030 22 11 987 voor een vrijblijvend gesprek en onafhankelijk advies. Of mail: [email protected].

Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

Projectmatig werken biedt een oplossing voor managers en medewerkers die naast hun dagelijkse functies planmatig willen samenwerken aan veranderingen en verbeteringen. Omdat zij dit naast hun dagelijkse functies doen, hoort hier een laagdrempelige en informelere aanpak bij die met weinig moeite kan worden aangeleerd. Projectmatig werken voorziet daarin.

In een organisatie of afdeling waar projecten “core business” zijn, worden hogere en meer formele eisen gesteld aan de projectmanagers en de projectorganisatie zelf.

–          De product- of resultaatgerichte aanpak die inhoudt dat er eerst goed wordt gedefinieerd welk probleem er moet worden opgelost, wat er dan moet worden opgeleverd, en aan welke eisen dit product moet voldoen. Dat goed af te spreken tussen makers en gebruikers en dan pas de activiteiten gaan plannen en schatten.

–          Projectmatig werken helpt om de scope van het project goed te bewaken en alleen beheerst aan te passen om in te spelen op veranderende omstandigheden. Zo blijven allen betrokkenen goed aangesloten en krijgen ze uit het project wat ze verwachten.

Om een gemeenschappelijke werkwijze op maat te maken voor de organisatie en deze vervolgens goed in te bedden en borgen in de organisatie kost ongeveer 1 ½ jaar. Bij grote organisaties kan het meer zijn, bij kleine minder.

Elk project heeft een vertegenwoordiger vanuit het management nodig die bepaalt wat er bereikt moet worden, waarom en hoe: de opdrachtgever.

De opdrachtgever stuurt, weegt kosten, baten en risico’s af, stelt resources beschikbaar, neemt de belangrijkste beslissingen in het project (bijvoorbeeld bij faseovergangen of wijzigingen), en verleent decharge aan de projectleider en het team wanneer het projectproduct is opgeleverd en over gedragen aan de staande organisatie.

Enkele veel voorkomende knelpunten:

–          Procedures en sjablonen worden te ingewikkeld gemaakt waardoor het te veel tijd kost om ze goed te gebruiken. Dan gaan mensen de procedures omzeilen en verzwakt het draagvlak voor projectmatig werken.
–          Onvoldoende communicatie rondom projectmatig werken om management en medewerkers effectief te betrekken.
–          Medewerkers krijgen generieke trainingen die niet goed aansluiten op hun dagelijkse werkpraktijk.
–          Onvoldoende aandacht voor de zachte aspecten van projectmatig werken.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag