"Risicomanagement helpt om het onderwijs
van peuters en kleuters in de townships van
Kaapstad te verbeteren."
Peter Postema ~ PRINCE2 For Africa Foundation

Risicomanagement is de kunst om de onzekerheden
van uw business case praktisch en tot acceptabele
proporties te reduceren.

Risicomanagement

Risicomanagement: maak het niet te ingewikkeld

Risicomanagement wordt vaak (te) ingewikkeld gemaakt. Dat komt omdat de “wetenschap” ver voor loopt op de praktijk van organisaties en teams. Wij zien het als onze missie om risicomanagement toegankelijk en praktisch te maken voor uw management en uw teams, zodat de prestaties van uw portfolio’s aantoonbaar verbeteren.

Mindset is misschien wel het meest onderschat

De basisvaardigheden voor risicomanagement kan iedereen met een geringe inspanning aan leren. De impact van deze kleine investering is groot. Door het ontwikkelen van de juiste “mindset” in de organisatie en projectteams, zal het slagingspercentage van veranderinitiatieven sterk groeien.

Context professionaliseren risicomanagement

Risicomanagement is een standaard onderdeel van elke project-, programma- of portfoliomanagement- training. Maar vaak wordt risicomanagement en “het invullen van het risicoregister” als een verplichting ervaren.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is het in kaart brengen en proactief managen van onzekerheden die invloed kunnen hebben op doelstellingen. Het doel is dat de prestaties van een project, programma of portfolio verbeteren.

80 – 20 – regel

Binnen sommige organisaties is risicomanagement complex. Maar in veel organisaties kan prestatieverbetering worden bereikt door het ontwikkelen van een risicomanagement mindset en enkele eenvoudige technieken en processen.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals MOR (Management of Risk). Tijdens onze P3M3 Assessments brengen we ook de risicomanagementvolwassenheid van uw organisatie in kaart en kunnen we uw organisatie officieel laten certificeren.

Enkele knelpunten bij professionaliseren risicomanagement

Eigenaarschap over doelstellingen levert de stimulans om proactief met onzekerheden bezig te willen zijn. Een systematische toepassing en verbetering vergt een bijpassende organisatiecultuur.

Wat is succesvol risicomanagement beleid?

Risicomanagement beleid is succesvol wanneer deze goed aansluit op de doelstellingen die bereikt moeten worden en wanneer de aanpak gedragen en verbeterd wordt door betrokkenen op basis van ervaring.

Relevante ontwikkelingen

Steeds vaker zien we dat organisaties een P3M3 Assessmen aangrijpen om samen met het management en teams het risicomanagement van de organisatie door te lichten met als doel dit verder en vooral systematisch te verbeteren.

Onze bijdrage

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een projectorganisatie die haar risicomanagement steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Hoe bruikbaar en effectief is het risicomanagement van uw organisatie?

Onwelkome verrassingen. Of misschien wel welkome verrassingen… In beide gevallen hebben organisatie vaak de behoefte aan meer voorspelbaarheid. Hoe vermenigvuldigen we kansen en verbeteringen? En hoe voorkomen we onnodige onwelkome verrassingen in de toekomst?

Beschikken de key stakeholders van uw projecten, programma’s en portfolio’s over objectieve en systematische informatie om bewust investeringsbesluiten te kunnen nemen in het kader van ingeschatte risicoblootstelling? En is de risico informatie ook bruikbaar voor het actief management van de risico’s?

Hoe beter uw organisatie is in risicomanagement, hoe voorspelbaarder ze zal worden. Risicomanagement kan betrekking hebben op doorlooptijd, budget, benefits, scope en kwaliteit. En op de projectlevenscyclus en de “post project” periode. Met andere woorden de gehele productlevensduur die de basis vormt voor de Business Case. Risicomanagement zou in het bijzonder gericht moeten zijn op de onzekerheden ten aanzien van benefits realisatie.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Neem geen risico: stap nu in!

Waar bevindt uw organisatie zich met de professionalisering van Risicomanagement? Staat u nog helemaal aan het begin of bent u al een eind op weg? Onze praktijkexperts delen hun ervaring graag met u en uw teams. Met een paar korte interventies en praktische maar eenvoudige tools realiseren zij vaak al aansprekende verbeteringen in prestaties.

Hoe wilt u het succes van risicomanagement meten?

Hebt u al een beeld van de succescriteria voor uw organisatie? Projecten en business changes vaker op tijd? Benefits vaker gerealiseerd? Samen met u en uw teams ontwikkelen we graag een baseline zodat u en uw stakeholders zicht krijgen op de groeiende voorspelbaarheid in de prestaties van uw projecten, programma’s en portfolio’s.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Worden er grote afwijkingen gerapporteerd in uw portfolio en haar projecten? Treden er veel issues en escalaties op die hadden moeten worden voorkomen? Wordt er te weinig geleerd van ervaring? Samen met u brengen we in kaart welke prestaties u wil gaan verbeteren. De voorspelbaarheid van uw veranderinitiatieven wilt u naar het gewenste niveau leiden.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Meestal wordt er al een en ander gedaan aan risicomanagement. Maar wellicht nog niet systematisch. Of er heerst niet echt een risicomanagement cultuur. In deze stap brengen we aan de hand van een review, gesprekken en workshops in kaart waar de huidige sterktes en zwaktes in het risicomanagement van uw organisatie zich momenteel bevinden.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Nu bekend is welke prestaties u wilt verbeteren en waar de huidige sterktes en zwaktes van uw organisatie zich bevinden ten aanzien van risicomanagement, wordt er een aansprekende en concrete visie ontwikkeld. Deze beschrijft welke bijdrage risicomanagement moet gaan leveren aan de prestatieverbetering van uw organisatie. Deze visie vertalen we naar een verbeterplanning.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Bij het uitvoeren van het verbeterplan worden vaak awareness workshops georganiseerd en trainingen. Samen met uw teams wordt bepaald welke risicomanagement technieken, tools, standaards en processen goed aansluiten op de eigen werkpraktijk. Elke stap in het plan vertegenwoordigt een verbetering, op papier maar ook in de praktijk.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Als de teams van veranderinitiatieven en op organisatieniveau eenmaal een paar rondes hebben gedraaid met de nieuw ontwikkelde aanpak, het voldoende goed loopt, het eigenaarschap geborgd is, en de eerste baten zichtbaar worden, dan kan uw verbeterinitiatief worden afgerond en geëvalueerd. Het batenreviewplan wordt overgedragen.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

De toepassing van de eerste versie van de risicomanagement aanpak wordt gemonitord en op basis van ervaring verder verbeterd. De toename in voorspelbaarheid en transparantie worden gerapporteerd. En lessen worden verspreid zodat ook elders in de organisatie verdere voordelen kunnen worden gerealiseerd.

Welke concrete risicomanagement activiteiten pakt u aan?

Heeft uw organisatie te maken met veel escalaties die voorkomen hadden kunnen worden door effectief risicomanagement? Komen uw teams niet toe aan risicomanagement? Ontbreekt zicht op risicoblootstelling in uw agile organisatie? Zijn uw management en medewerkers nog niet getraind in risicomanagement?

Dan hebt u goede redenen om te willen investeren in risicomanagement. Met een praktische aanpak kunt u de prestaties van uw projecten flink verbeteren. Niet alleen tools en processen maar vooral mindset, leiderschap en oefenen staan centraal. Alles gericht op de verbetering van de kernprestaties van uw organisatie. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Risicomanagement diensten voor uw organisatie:

  • Training Risicomanagement Essentials in de praktijk (1 dag).
  • GPP Quick Scan.
  • Ontwikkelen verbeterplan risicomanagement organisatie.
  • Workshop: leiderschap en risicomanagement.
  • Inrichten risicomanagement projecten, programma’s of portfolio’s.
  • Incompany praktijktraining risicomanagenent op maat.
  • P3M3 Assessment voor risicomanagement inclusief certificering.

Kies hier uw Risicomanagement training:

GPP Praktijktraining

Praktisch risicomanagement.

Management of Risk – MOR (geaccrediteerd)

MOR Foundation.
MOR Practitioner.
MOR Fast Track (combi).

Trainingen Risicomanagement

Een risicomanagement training is een ideale manier om uw teams, projectleiders, PMO’ers, management en stakeholders om kennis en vaardigheden aan te leren, die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare standaard. En we maken programma’s volledig op maat.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst zelfstandig een project gaat leiden. Of dat u een leider bent die stakeholders mee moet krijgen in risicomanagement.

Geef ons uw lastige en belangrijke risicomanagement klussen

Gaat uw organisatie een belangrijk project uitvoeren maar bent u er niet zeker van dat uw projectleider de succesvolle realisatie zelfstandig kan borgen? Overweeg dan om ons de leiding van het project in handen te geven. Samen met uw teams richten we het risicomanagement in en gaan we aan de slag. Onderweg dragen we taken over totdat uw medewerkers het zelfstandig kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Kennen uw senior management en opdrachtgevers de grote voordelen die een systematische aanpak van risicomanagement kan opleveren voor het bereiken van hun ambities? Door middel van mentoring delen we onze kennis en ervaring zodat de sponsors en opdrachtgevers van uw veranderinitiatieven hun rol snel in de vingers hebben.

Context professionaliseren risicomanagement

Risicomanagement is een standaard onderdeel van elke project-, programma- of portfoliomanagement- training. Maar vaak wordt risicomanagement en “het invullen van het risicoregister” als een verplichting ervaren.

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is het in kaart brengen en proactief managen van onzekerheden die invloed kunnen hebben op doelstellingen. Het doel is dat de prestaties van een project, programma of portfolio verbeteren.

80 – 20 – regel

Binnen sommige organisaties is risicomanagement complex. Maar in veel organisaties kan prestatieverbetering worden bereikt door het ontwikkelen van een risicomanagement mindset en enkele eenvoudige technieken en processen.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals MOR (Management of Risk). Tijdens onze P3M3 Assessments brengen we ook de risicomanagementvolwassenheid van uw organisatie in kaart en kunnen we uw organisatie officieel laten certificeren.

Enkele knelpunten bij professionaliseren risicomanagement

Eigenaarschap over doelstellingen levert de stimulans om proactief met onzekerheden bezig te willen zijn. Een systematische toepassing en verbetering vergt een bijpassende organisatiecultuur.

Wat is succesvol risicomanagement beleid?

Risicomanagement beleid is succesvol wanneer deze goed aansluit op de doelstellingen die bereikt moeten worden en wanneer de aanpak gedragen en verbeterd wordt door betrokkenen op basis van ervaring.

Relevante ontwikkelingen

Steeds vaker zien we dat organisaties een P3M3 Assessmen aangrijpen om samen met het management en teams het risicomanagement van de organisatie door te lichten met als doel dit verder en vooral systematisch te verbeteren.

Onze bijdrage

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van een projectorganisatie die haar risicomanagement steeds verder verbetert. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Hoe bruikbaar en effectief is het risicomanagement van uw organisatie?

Onwelkome verrassingen. Of misschien wel welkome verrassingen… In beide gevallen hebben organisatie vaak de behoefte aan meer voorspelbaarheid. Hoe vermenigvuldigen we kansen en verbeteringen? En hoe voorkomen we onnodige onwelkome verrassingen in de toekomst?

Beschikken de key stakeholders van uw projecten, programma’s en portfolio’s over objectieve en systematische informatie om bewust investeringsbesluiten te kunnen nemen in het kader van ingeschatte risicoblootstelling? En is de risico informatie ook bruikbaar voor het actief management van de risico’s?

Hoe beter uw organisatie is in risicomanagement, hoe voorspelbaarder ze zal worden. Risicomanagement kan betrekking hebben op doorlooptijd, budget, benefits, scope en kwaliteit. En op de projectlevenscyclus en de “post project” periode. Met andere woorden de gehele productlevensduur die de basis vormt voor de Business Case. Risicomanagement zou in het bijzonder gericht moeten zijn op de onzekerheden ten aanzien van benefits realisatie.

Onze holistische aanpak

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw organisatie.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          Met name in grote projectorganisaties en financiële instellingen zien we dat risicomanagement relatief goed ingebed is. –          In veel andere organisaties staat risicomanagement nog in de kinderschoenen. Daar richt de aandacht zich nog in hoofdzaak op Organisational Governance en Management Control. Wanneer deze twee proces perspectieven redelijk staan, is er een basis waarop risicomanagement kan groeien.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn: –          Het beperken en richten van risicomanagement op de gedefinieerde doelstellingen van het veranderinitiatief. Natuurlijk kan alles anders lopen dan gepland. Maar bij risicomanagement staat het bereiken van de afgesproken doelstellingen en de Business Case centraal. Zij krijgt risicomanagement een duidelijk doel. Een van de randvoorwaarden voor effectief risicomanagement is dan ook de aanwezigheid van SMART doelstellingen en een Business Case. –          Risicomanagement vereist een cultuur van continu verbeteren en een mindset en leiderschapsstijl die daarvoor nodig zijn. Het is dus veel meer dan een proces of een risicoregister. Risicomanagement moet steun en meer zekerheid opleveren dat de doelstellingen van een veranderinitiatief gaan worden gehaald.

Wanneer een organisatie risicomanagement goed heeft ingericht, ingebed en geborgd, zouden de geplande doelstellingen van de organisatie inclusief risico op afwijkingen, juist moeten zijn ingeschat. Investeren betekent risico nemen. Maar het doel van risicomanagement is dat de organisatie steeds vaker de juiste investeringen doet en daarmee de gewenste baten en andere meetbare effecten realiseert.

Het ontwikkelen van een goed passende en effectieve risicomanagement aanpak en cultuur kost ongeveer 3 jaar wanneer het verbeterinitiatief goed wordt geleid. Dat is vanaf de eerste bewustwording (niveau 1) naar herhaalbare routines (niveau 2) en gedefinieerd routines op organisatieniveau inclusief het vermogen om “te flexen” op niveau 3. Voor elke stap in volwassenheid moet ongeveer 1 ½ jaar worden gerekend waarbij de stap van niveau 1 naar niveau 2 de grootste verandering met zich mee brengt voor betrokken stakeholders.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          Wanneer doelstellingen van veranderinitiatieven en Business Cases niet SMART gedefinieerd worden, ontbreekt de objectieve basis die nodig is om de voordelen van risicomanagement te optimaliseren.

–          Vaak blijven organisaties steken in het vullen van een risicoregister. Maar dat is nog echt iets anders dan risico’s echt actief managen. En dan niet alleen de kant van de bedreigingen maar ook de kansen vergroten en benutten wanneer ze zich eenmaal voor doen. Kennis en vaardigheden zijn nog niet het equivalent van individuele competenties. En de organisatiecultuur en het leiderschap moeten de professionaliteit en effectiviteit van risicomanagement leiden en helpen ontwikkelen.

Op organisatieniveau is er een sponsor of opdrachtgever nodig die tot taak en verantwoordelijkheid heeft om risicomanagement te definiëren, te ontwikkelen, in te voeren en in te bedden, en te borgen totdat het de verwachte bijdrage levert aan prestatieverbetering van initiatieven in het portfolio van de organisatie. Hiervoor is een formeel verbeterinitiatief vaak nodig inclusief gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, een Business Case en beheerste uitvoering van verbeterplannen.

Op initiatiefniveau is de opdrachtgever eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor de aanwezigheid van goed risicomanagement zodat bij belangrijke besluiten de onzekerheden goed worden mee gewogen.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag