"Kritiek is een vorm van
effectieve betrokkenheid."
Arjan den Otter ~ SVO

Het bevorderen en ontwikkelen van de zachte kant van
veranderinitiatieven is een harde noodzaak.

Soft Skills en Leiderschap

"Het mensaspect van veranderingen onder
tijdsdruk kan gemakkelijk onderschat worden."
Nicole Bockting ~ Rabobank

Soft skills en leiderschap in de weerbarstige praktijk

In een training wordt ook geoefend met kennis en vaardigheden op het gebied van project- en verandermanagement. Maar in de praktijk van uw dagelijkse organisatie en met gevestigde culturen en relaties, wordt er een groot beroep gedaan op uw persoonlijk leiderschap, om uw nieuwe inzichten en technieken in de praktijk te brengen om prestaties te verbeteren.

Bouwen aan vertrouwen met soft skills en persoonlijk leiderschap

Het ontwikkelen van soft skills en leiderschapscompetenties dragen bij aan vertrouwen en zijn een harde randvoorwaarde om de prestaties van uw veranderorganisatie duurzaam te verbeteren. Om best practices op het gebied van projectmanagement in te voeren en aan te passen tot ze goed aansluiten vraagt om eigenaarschap en leiderschap. Hoe krijg je de mensen mee?

Context professionaliseren soft skills en leiderschap

Organisaties hebben de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis over methodieken. In een training worden vaardigheden geoefend. Maar in de praktijk is het dan toch vaak nog lastig om nieuwe werkwijzen toe te passen omdat de omgeving niet vanzelfsprekend mee gaat in een nieuwe aanpak.

Wat zijn soft skills en leiderschap?

Soft skills zijn gedragsvaardigheden die je nodig hebt om samen met anderen of bij anderen een doel te bereiken. Kennis is belangrijk maar wordt pas echt waardevol wanneer je deze met de gewenste effecten in de praktijk weet toe te passen. Bij (persoonlijk) leiderschap staan visie, eigenaarschap en het vermogen om mensen te bewegen centraal.

Wat is succes in dit verband?

Vereiste soft skills en leiderschapsvaardigheden zijn altijd situationeel gebonden. Het gaat er dus om dat je beschikt over de juiste vaardigheden om je taken en verantwoordelijkheden effectief uit te voeren. Zo moet een projectleider over de vereiste soft skills beschikken het project succesvol te realiseren.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals bijvoorbeeld Stakeholder Engagement en P3M3. En met de GPP Quick Scan hebben we een flexibel middel in handen dat we volledig op maat inzetten. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers.

Enkele knelpunten bij professionaliseren soft skills en leiderschap

Echt leren doe je in de praktijk. Ook soft skills en vaardigheden trainingen zijn niet voldoende. Het ontwikkeltraject van het individu moet verder worden ondersteund en gestuurd in de praktijk totdat taakvolwassenheid en het beoogde prestatieniveau worden bereikt.

Persoonlijk leiderschap en wendbaarheid van uw organisatie

Een van de best gewaardeerde trainingen die we leveren is “De 7 eigenschappen van effectieve projectmanagers”. Persoonlijk leiderschap van managers en medewerkers is een basis voor het ontwikkelen van synergie en een cultuur van continu verbeteren. Persoonlijk leiderschap draagt daarom sterk bij aan wendbaarheid en prestatieverbetering van uw organisatie.

Relevante ontwikkelingen

We zien dat steeds meer organisaties soft skills en leiderschap een integrale plaats geven in de professionalisering van de projectorganisatie. De beweging van agile heeft ervoor gezorgd dat de klant, multidisciplinaire samenwerking, open communicatie, eigenaarschap en zelfsturing weer op de voorgrond staan.

Onze bijdrage

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van het gedrag en persoonlijk leiderschap dat nodig is om een slagvaardige projectorganisatie te ontwikkelen. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Gaat uw organisatie hard aan de slag met Soft Skills en leiderschap?

Weet u wat de klanten van uw organisatie, afdeling of team van u en uw teamleden verwachten? Beschikken uw managers en medewerkers over de gedragsvaardigheden om stakeholders mee te krijgen en klanten naar tevredenheid van dienst te zijn? Is de moraal van uw team niet waar het graag zou zien? Kunnen uw managers en teamleden hun eigen “Circle of Influence” beter benutten en zich minder afhankelijk opstellen van externe factoren die ze toch niet kunnen veranderen? Wilt u het zelfvertrouwen van uw teams een boost geven? Ligt prestatieverbetering in het verschiet?

Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs denken graag met u mee over de beste manier om uw doelen te bereiken en de soft skills en leiderschapsvaardigheden van uw teams beter te benutten. Een investering in soft skills en persoonlijke effectiviteit betekent ook dat u de investeringen in managementmethodieken, -processen en -tools kunt gaan terug verdienen. Want die gaan pas echt voor uw organisatie werken wanneer uw teams ze in de praktijk en met succes weten in te zetten. Bel ons voor een vrijblijvend adviesgesprek 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Waar in de verbetercyclus zou u instappen?

Stel: U wil de veranderingen in uw organisatie systematisch en beter gaan communiceren met als doel dat stakeholders zich beter betrokken worden. Hierdoor leiden veranderinitiatieven vaker tot het realiseren van de verwachte prestatieverbeteringen (benefits) uit de Business Cases? Bij welke stap in de onderstaande afbeelding zou u dan instappen?

Bewustwording stimuleren, richten en ontwikkeling ondersteunen

Gaat u investeren in soft skills en persoonlijke leiderschapsvaardigheden om de prestaties van uw teams een flinke impuls te geven? Wij denken graag met u mee om de bewustwording te stimuleren, te verdiepen en deze te richten, om vervolgens de ontwikkeling te ondersteunen tot de door uw organisatie beoogde prestatieverbeteringen een feit zijn.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Vallen de prestaties van uw projecten mee of tegen? Voelen uw teams zich zeker of juist niet? Zijn er grote verschillen in leiderschap, gedrag, cultuur en persoonlijke effectiviteit?  Samen met u en uw teams brengen we in kaart welke prestaties u wilt verbeteren om de doelstellingen uit uw strategische en operationele bedrijfsplanning te realiseren.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Ieder mens en team heeft zijn eigen kwaliteiten, sterktes en zwaktes die hen typeren. In deze fase brengen we in kaart op welke manier gedrag en leiderschap zich manifesteren. En ook op welke manier deze worden afgestemd op de aanpak van veranderinitiatieven. Daarmee wordt een goed uitgangspunt voor ontwikkeling bepaald.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Samen met betrokkenen wordt bepaald waar het team, de afdeling of de organisatie om bekend wil staan en welke soft skills en leiderschaps- vaardigheden daarbij centraal staan. We ontwikkelen een kernachtige visie gericht op prestatieverbetering met een concreet verbeterplan waarin staat hoe dit gerealiseerd gaat worden.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

Competenties en kernkwaliteiten staan centraal in de ontwikkeling van uw organisatie. Deze worden gedefinieerd en ontwikkeld tijdens de uitvoering van het verbeterplan. Samenwerking, ondersteuning, voortgang en resultaat worden in samenhang gemonitord en beheerst om ervoor te zorgen dat de transformatie zich concreet manifesteert.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Als de inzet van soft skills en hard skills goed geïntegreerd verlopen, en als deze routinematig worden onderhouden, aangepast en verbeterd wanneer dat nodig is, dan kan uw verbeterinitiatief worden afgerond en geëvalueerd. Verdere persoonlijke ontwikkeling van individuele medewerkers wordt geborgd in POPs.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

Periodiek wordt er een review uitgevoerd om te beoordelen of de verandering in cultuur en gedrag standhoudt. Er wordt gekeken of de verwachte benefits zich blijven manifesteren. Deze worden gedeeld en gerapporteerd aan betrokkenen. Indien nodig wordt een herhaling van bepaalde activiteiten uitgevoerd om nieuwe stimulans te bieden.

Hard op de inhoud en zacht op de mens?

Dat is een goed idee. De missie en continuiteit van uw organisatie staan op het spel. Bent u een zorgorganisatie dan hebt u patienten om voor te zorgen. Bent u een onderwijsinstelling dan bereid u jongeren (of ouderen) voor op een goede toekomst. Bent u een gemeente of waterschap? Dan hebt u een maatschappelijke taak. En bent u een commerciele onderneming? Dan hebt u klanten die op u rekenen.

Het gemeenschappelijk doel staat centraal in een organisatie. Dat is wat mensen bindt met elkaar en met de organisatie. Met name in “de veranderorganisatie” maken soft skills het verschil. Want bij verandering hoort inherente natuurlijke weerstand. Daarbij worden betrokkeken op de proef gesteld. Beschikken over management en teams over de soft skills om hun hard skills doelgericht en succesvol toe te passen in het belang van uw klanten?

Soft skills en Leiderschap Interventies:

  • Oefenen van praktische technieken in workshops.
  • 360-graden reviews.
  • Competentie assessments voor soft skills.
  • Mentoring en Coaching.
  • Leiderschapsreis naar Kaapstad (bouw van een school in een week).
  • Incompany maatwerktrainingen soft skills en leiderschap.
  • Masterclass Practical People Engagement door Patrick Mayfield.
  • Persoonlijk leiderschap: de 7 eigenschappen van effectieve leiders.
  • Gerichte verbetertrajecten organisatie.
  • GPP Quick Scan Soft Skills en Stakeholder Engagement.

Kies hier uw Soft Skills en Leiderschap training:

Directe Impact op Prestaties

Een Soft Skills of Leiderschap training is een ideale manier voor uw teams, projectleiders, management en stakeholders om kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze direct kunnen gaan toepassen in hun dagelijkse werk. Hierdoor bereikt u direct effect in de praktijk en prestaties van uw veranderinitiatieven.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst zelfstandig een project gaat leiden. Of dat u een senior manager bent de voor het eerst opdrachtgever is van een project.

Geef ons uw lastige en belangrijke projecten maar

Gaat uw organisatie een belangrijk project uitvoeren maar bent u er niet zeker van dat uw projectleider de succesvolle realisatie zelfstandig kan borgen? Overweeg dan om ons de leiding van het project in handen te geven. Samen met uw teams borgen de kwaliteit en het succes. Onderweg dragen we taken en verantwoordelijkheden over totdat uw medewerkers het zelfstandig kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Hoe bewust en doelgericht zijn senior managers en opdrachtgevers in uw organisatie bezig met de systematische ontwikkeling van de soft skills van uw projectleiders en PMO’ers? Hebben ze voldoende tijd om dat goed te doen? Onze mentoren ondersteunen graag in dit proces zodat uw organisatie groeit en de prestaties van projecten en projectleiders verbeteren.

Context professionaliseren soft skills en leiderschap

Organisaties hebben de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis over methodieken. In een training worden vaardigheden geoefend. Maar in de praktijk is het dan toch vaak nog lastig om nieuwe werkwijzen toe te passen omdat de omgeving niet vanzelfsprekend mee gaat in een nieuwe aanpak.

Wat zijn soft skills en leiderschap?

Soft skills zijn gedragsvaardigheden die je nodig hebt om samen met anderen of bij anderen een doel te bereiken. Kennis is belangrijk maar wordt pas echt waardevol wanneer je deze met de gewenste effecten in de praktijk weet toe te passen. Bij (persoonlijk) leiderschap staan visie, eigenaarschap en het vermogen om mensen te bewegen centraal.

Wat is succes in dit verband?

Vereiste soft skills en leiderschapsvaardigheden zijn altijd situationeel gebonden. Het gaat er dus om dat je beschikt over de juiste vaardigheden om je taken en verantwoordelijkheden effectief uit te voeren. Zo moet een projectleider over de vereiste soft skills beschikken het project succesvol te realiseren.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om zowel uw organisatie als haar medewerkers te laten certificeren. Dat kunnen we doen op basis van marktstandaards zoals bijvoorbeeld Stakeholder Engagement en P3M3. En met de GPP Quick Scan hebben we een flexibel middel in handen dat we volledig op maat inzetten. We bieden ook de mogelijkheid tot het behalen van het GPP Praktijkcertificaat voor uw organisatie zelf en haar medewerkers.

Enkele knelpunten bij professionaliseren soft skills en leiderschap

Echt leren doe je in de praktijk. Ook soft skills en vaardigheden trainingen zijn niet voldoende. Het ontwikkeltraject van het individu moet verder worden ondersteund en gestuurd in de praktijk totdat taakvolwassenheid en het beoogde prestatieniveau worden bereikt.

Persoonlijk leiderschap en wendbaarheid van uw organisatie

Een van de best gewaardeerde trainingen die we leveren is “De 7 eigenschappen van effectieve projectmanagers”. Persoonlijk leiderschap van managers en medewerkers is een basis voor het ontwikkelen van synergie en een cultuur van continu verbeteren. Persoonlijk leiderschap draagt daarom sterk bij aan wendbaarheid en prestatieverbetering van uw organisatie.

Relevante ontwikkelingen

We zien dat steeds meer organisaties soft skills en leiderschap een integrale plaats geven in de professionalisering van de projectorganisatie. De beweging van agile heeft ervoor gezorgd dat de klant, multidisciplinaire samenwerking, open communicatie, eigenaarschap en zelfsturing weer op de voorgrond staan.

Onze bijdrage

Onze praktijkexperts en Registered Consultants kunnen de leiding van uw organisatie, haar projectmanagers en teams ondersteunen bij het ontwikkelen van het gedrag en persoonlijk leiderschap dat nodig is om een slagvaardige projectorganisatie te ontwikkelen. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Gaat uw organisatie hard aan de slag met Soft Skills en leiderschap?

Weet u wat de klanten van uw organisatie, afdeling of team van u en uw teamleden verwachten? Beschikken uw managers en medewerkers over de gedragsvaardigheden om stakeholders mee te krijgen en klanten naar tevredenheid van dienst te zijn? Is de moraal van uw team niet waar het graag zou zien? Kunnen uw managers en teamleden hun eigen “Circle of Influence” beter benutten en zich minder afhankelijk opstellen van externe factoren die ze toch niet kunnen veranderen? Wilt u het zelfvertrouwen van uw teams een boost geven? Ligt prestatieverbetering in het verschiet?

Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs denken graag met u mee over de beste manier om uw doelen te bereiken en de soft skills en leiderschapsvaardigheden van uw teams beter te benutten. Een investering in soft skills en persoonlijke effectiviteit betekent ook dat u de investeringen in managementmethodieken, -processen en -tools kunt gaan terug verdienen. Want die gaan pas echt voor uw organisatie werken wanneer uw teams ze in de praktijk en met succes weten in te zetten. Bel ons voor een vrijblijvend adviesgesprek 030 22 11 987 of mail: [email protected].

Onze holistische aanpak

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en  niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          Steeds meer organisaties integreren soft skills in hun raamwerk voor project- en verandermanagement. De eerste verbeterstappen zijn gezet met de adoptie van managementmethodieken en processen in de organisatie. Maar om ze goed te laten werken zijn persoonlijk leiderschap, persoonlijke effectiviteit en andere soft skills onmisbaar.

Enkele veel voorkomende eye openers waar mensen enthousiast over zijn:

–          Timemanagement is zeer populair omdat het lucht geeft, helpt om verwachtingen beter te managen, en simpelweg je werk naar tevredenheid gedaan krijgen. Het categoriseren van taken naar belangrijkheid en urgentie is een van de technieken die in timemanagement het inzicht geeft om echte verandering te realiseren.

–          Het oefenen met mondelinge vaardigheden, onderhandelen en overtuigen in de setting van een training is precies wat veel mensen nodig hebben om het in de praktijk echt te gaan proberen. Onder leiding van een ervaren trainer-coach kunnen medewerkers hun zelf inzicht vergroten in een 360-graden context en in een veilige omgeving werken aan het ontwikkelen van hun individuele competenties.

Individuele competenties ontwikkelen kost tijd. Zeker wanneer dit naar het organisatieniveau wordt opgetild. Belangrijk is dat de organisatie een goed beeld heeft welke soft skills het verschil zullen maken in het verbeteren van haar prestaties.

Om effectieve routines te ontwikkelen en te borgen op het gebied van soft skills moet rekening worden gehouden met een periode van 3 jaar. De eerste stap van bewustwording is daarbij belangrijk. Inbedding en effectiviteit van soft skills moeten onderdeel worden van de dialoog in de organisatie en de verbetercycli.

Enkele veel voorkomende valkuilen zijn:

–          Onvoldoende aandacht voor mentoring en coaching in de praktijk van de managers en teams. Kennis en het oefenen van vaardigheden zijn slechts een eerste stap. Leren doe je vooral in de praktijk. De organisatie dient dat te stimuleren, ondersteunen en te sturen.

–          Brede basiskennis op het gebied van soft skills en verandermanagement is belangrijk. Maar om de organisatie structureel beter te laten presteren, is het ook belangrijk om soft skills te ontwikkelen die de specifieke processen en doelen van de organisatie, de afdeling of het team ondersteunen.

Competentieontwikkeling en de soft skills die daarbij nodig zijn, zouden een integraal onderdeel moeten zijn van het beleid en raamwerk voor project- en verandermanagement van de organisatie. Uiteraard is de samenwerking en integrale benadering samen met HR en het lijnmanagement daarin een belangrijke factor.

De sponsor van Good Practice op het gebied van project- en verandermanagement heeft als taak om ervoor te zorgen dat competenties worden gedefinieerd en ontwikkeld inclusief de soft skills die daarbij nodig zijn. Er is daarbij een effectieve balans nodig tussen de investeringen in hard skills en soft skills.

De bijdrage van de investeringen in soft skills aan de prestaties van veranderinitiatieven moet worden gemonitord en gemeten en zou moeten worden bijgestuurd op basis van ervaring.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag