"Zorg voor een goede sfeer waarin iedereen zich
kan uitspreken en zijn bijdrage kan leveren"
Noortje Noordstrand ~ Virtual Affairs

Stakeholder engagement en een adequate veranderstrategie
staan aan de basis van elk succesvol veranderinitiatief

Verander en stakeholdermanagement

"Stakeholder management helpt ons om
te voldoen aan de wensen van de klant."
Mariska Marcelis ~ AMC

Verander- en Stakeholdermanagement

De meesten onder ons kennen het gevoel wel, van een team dat als een eenheid een uitdaging oppakt en realiseert. Als de samenwerking goed verloopt dan bereik je veel meer. Helaas is een veel gehoorde klacht in projectorganisaties dat ze “te blauw” te werk gaan. Te procedureel en te procesmatig. Er wordt te weinig aandacht gegeven aan de manier waarop mensen, teams en organisaties leren en transformeren. En aan communicatie en het omgaan met weerstanden.

De mensen mee krijgen, daar draait het om

Hoe beter stakeholders zich betrokken voelen bij veranderinitiatieven, hoe beter deze verlopen. Wat is uw aanpak voor verandermanagement en stakeholder management? Of doet u het “op gevoel”? Zijn uw management en medewerkers bekend met de laatste technieken en best practices op het gebied van verandermanagement en stakeholder management? Investeren in het verander- en stakeholder management loont altijd!

Context professionaliseren verander- en stakeholdermanagement

Binnen veel organisaties zijn projectmanagers, programmamanagers, PMO’ers, teams en opdrachtgevers getraind in methodieken. De praktijk is echter weerbarstig. Hoe breng je die methodieken nu in de praktijk? Kennis, inzicht, oefening en ervaring op het gebied van verandermanagement en stakeholder management kunnen dan een mooie bijdrage leveren.

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement is de wetenschap die zich bezig houdt met de manier waarop veranderingen in en door organisaties effectief worden aangepakt. Het is een breed vakgebied dat onder andere zowel de filofische, culturele, procesmatige en instrumentele aspecten omvat. Maar ook de manier waarop individuen, teams en organisaties leren en omgaan met uitdagingen en weerstanden.

Wat is stakeholder management?

Stakeholder Management is de management discipline om stakeholders te identificeren en ze op effectieve wijze te betrekken bij veranderinitiatieven en portfolio’s. Communicatiemanagement in de breedste zin van het woord maakt onderdeel uit van Stakeholder Management. Stakeholder Management addresseert een belangrijke subset van Change Management.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om uw organisatie officieel te certificeren voor Stakeholder Management op basis van P3M3. Ook kunnen we uw management en medewerkers trainen en certificeren voor zowel Stakeholder Management als Change Management.

Knelpunten Verander- en Stakeholdermanagement

Te vaak worden complete Bodies of Knowledge als uitgangspunt genomen voor trainingen. Het ontwikkelen van basiskennis is zeker nuttig en zelfs noodzakelijk. Maar juist op dit gebied zou het leren toepassen centraal moeten staan zodat mensen en de organisatie ook echt geholpen worden om prestaties te verbeteren. Er zou dus meer in praktijktraining en begeleiding moeten worden geinvesteerd.

Wat is succesvol verander- en stakeholdermanagement beleid?

Het beleid voor stakeholder management en verandermanagement kan als succesvol worden beschouwd wanneer er systematisch wordt gestuurd op inidicatoren op het gebied zoals draagvlak, commitment, tevredenheid. En wanneer prestaties worden geevalueerd om de aanpak op initiatief- en organisatieniveau verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveau.

Relevante ontwikkelingen

Sinds een paar jaar is het in Nederland mogelijk om officiele certificaten te halen voor Stakeholder Engagement en voor Change Management op basis van internationale best practice marktstandaards. Voor iedereen die in een veranderorganisatie werkt zijn basiskennis, certificering en bovenal praktijk competenties onmisbaar op individueel en organisatieniveau.

Maak werk van Stakeholdermanagement

Verbeter de prestaties van uw organisatie door succesvol verandermanagement en stakeholder management. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Is stakeholder management iets dat je gewoon moet doen? Of is het een vak?

Zeker, dat is waar. Je moet het vooral doen. Maar op het gebied van verandermanagement en stakeholder management is veel bekend en gepubliceerd. We weten best aardig “hoe het werkt”. Er zijn ook leergangen op hoge scholen en universiteiten. Verandermanagement en stakeholder management behoren natuurlijk tot de groep van gedragswetenschappen. Maar er komt ook veel psychologie en filosofie bij kijken.

In een organisatie echter, en dan met name grote organisaties, is een systematische benadering van stakeholder management en verandermanagement van groot belang. Welke aanpak, welke technieken, welke leerstijlen, welke leiderschapsstijlen sluiten het best aan bij het unieke karakter van uw branche, organisatie, afdeling of team? Uiteindelijk moeten er dagelijks prestaties worden geleverd en moeten portfolio’s van veranderinitiatieven succesvol naar de eindstreep worden geleid. Voorspelbaar in de aanpak en wendbaar en flexibel in de context en de inhoud.

Het is een breed vakgebied. Weet u al welke kennis uw teams en organisatie nodig hebben om prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s verder te verbeteren? Bespreek uw vraag eens vrijblijvend met een van onze adviseurs. Zij hebben altijd handige tips en een praktische aanpak. Bel 030 22 11 987. Of mail: [email protected].

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Wat zeggen stakeholders over uw aanpak?

Wat zeggen stakeholders over de manier waarop uw teams veranderingen aanpakken? Hebben ze het gevoel dat ze op tijd en op de juiste wijze worden betrokken om hun bijdrage aan de visie en pretaties van de organisatie leveren? Wat typeert de aanpak van uw veranderorganisatie? Is uw team gegroeid in stakeholder management en verandermanagement? Hoe meet u dat?

Full Circle prestatieverbetering in 6 stappen

Waar bevindt uw organisatie of afdeling zich in de onderstaande afbeelding. Bent u al een eind op weg in het ontwikkelen van uw change management en stakeholder management capabilities. Hoe evalueert en verbetert u de aanpak van uw organsatie en haar teams op basis van ervaring? Hebt u inzicht in de sterktes en zwaktes? Onze experts staan u graag bij in elke stap van uw verbeterinitiatief.

Stap 1

Welke prestaties wilt u verbeteren?

Vaak zien we dat teams eigenlijk niet goed weten hoe je het draagvlak onder veranderinitiatieven systematisch kunt aanpakken. Hoe weet je of je het goed doet? Wat kun je wel en niet meten en plannen? We brengen in kaart welke prestaties de organisatie graag wil verbeteren zodat helder is waar verander- en stakeholdermanagement op gericht moeten worden.

Stap 2

Sterktes en Zwaktes huidige werkwijze

Door middel van gesprekken, reviews en workshops brengen we in kaart wat de huidige aanpak van verandermanagement en stakeholdermanagement is. Zo krijgen we inzicht in de sterktes en zwaktes en kunnen we samen met u en uw teams bepalen waar de winst te halen is. Een gemeenschappelijk beeld van huidige situatie levert een duidelijk uitgangspunt voor verbetering.

Stap 3

Visie en Verbeterplanning

Welke aanpak en toekomst hebben u en uw teams voor ogen wanneer het om de bijdrage van verander- en stakeholdermanagement gaat? Hoe worden veranderinitiatieven dan aangepakt? En hoe draagt het bij aan het succes van de organisatie? Een gemeenschappelijke en gedragen visie en verbeterplanning ondersteunen de door uw organisatie gewenste ontwikkeling.

Stap 4

Uitvoering verbeterplan

U wilt zien dat het ontwikkelen van draagvlak beter verloopt en de stakeholdertevredenheid zich goed ontwikkelt door een betere aanpak. Het actief ondersteunen van uw “Change Agents” bij het toepassen van nieuwe verandermanagement technieken is dan belangrijk.

Stap 5

Afronding en evaluatie verbetertraject

Taakvolwassenheid in de belangrijkste toepassingen van verandermanagement en stakeholder management markeert het bereiken van uw doelen. Wanneer de concepten en principes onderdeel uit maken van de cultuur kan het veranderprogramma worden afgerond en geëvalueerd.

Stap 6

Kwaliteitsborging en Batenreview

Het onderhouden en verder verbeteren van een “Energized Change Culture” is noodzakelijk zodat deze goed aan blijft sluiten op de ontwikkeling van de organisatie en veranderingen in prestaties. Het monitoren en borgen van het gewenste niveau van volwassenheid en effectiviteit voorziet daar in.

Wat kunnen we concreet voor uw organisatie betekenen?

Worstelen uw projectmanagers met weerstand in de business? Competenties op het gebied van verandermanagement en stakeholder management zijn onmisbaar vooruw projectteams. Zij krijgen dagelijks te maken met de uitdagingen die inherent zijn aan verandering. En dat geldt ook voor uw Front Line Managers of lijnmanagers. Zij zijn degenen die de outputs en capabilities uit projecten en programma’s in moeten bedden en borgen in hun organisatie, afdelingen en teams.

Wij gaan graag naast u staan om u te ondersteunen bij uw praktijkuitdagingen.

Verandermanagement & Stakeholder Management interventies

  • Orientatie workshops stakeholder management.
  • GPP Quick Scan Stakeholder Management.
  • Praktijk workshops stakeholder mapping en profiling.
  • Stakeholder Management maturity meting (P3M3).
  • Workshop communiceren met impact in veranderorganisaties.
  • Opzetten Community of Practice.
  • Eendaagse Masterclass met Patrick Mayfield (auteur Stakeholder Engagement).

Kies hier uw Verandermanagement of Stakeholder Management training:

Trainingen Verander- en Stakeholdermanagement

Een training verandermanagement of stakeholder engagement is een ideale manier om uw managers en teams kennis en vaardigheden aan te leren die ze direct in hun werk kunnen gebruiken. U kunt bij ons terecht voor elke gangbare methodiek. En we maken programma’s volledig op maat voor uw organisatie.

Open training of Incompany Praktijk Training op Maat?

Uw medewerkers kunnen deelnemen aan onze maandelijkse open trainingen die we door heel Nederland verzorgen. Onze evaluatiecijfers zijn gemiddeld een 9. Onze incompany trainingen bieden we in 3 varianten aan: standaard trainingen, maatwerk praktijktrainingen en workshops voor projectmatig werken.

Is het in de praktijk lastiger dan u dacht?

U hebt trainingen bijgewoond en uw certificaten behaald. U beschikt over de kennis en de vaardigheden zoals u die in de training hebt geoefend. Toch blijkt het in de praktijk lastiger dan u dacht. Het lukt u onvoldoende om uw omgeving mee te krijgen in de door u voorgestane aanpak waarvan u weet dat die goed is en werkt als die gezamenlijk wordt toegepast.

Doelgroep mentoring en coaching

Mentoring en coaching is voor iedereen bestemd die zijn effectiviteit in de praktijk wil vergroten door het aannemen van nieuwe inzichten en het bewust experimenteren met nieuwe benaderingen. Het maakt niet uit of u voor het eerst zelfstandig een project, LEAN- of agile- initiatief gaat leiden. Of dat u een senior manager bent de voor het eerst opdrachtgever is van een project.

Zonder wrijving geen glans!

Met rust en overzicht weerstanden overwinnen, mensen mee krijgen aan de voorkant van initiatieven, leiderschap tonen,samen een inspirerende visie ontwikkelen, een systematische aanpak van communicatiemanagement. Staat er een belangrijk veranderinitiatief op stapel maar het u niet de ervaring in huis om de kar te trekken? Wij doen het graag en dragen tijdens de rit graag onze ervaring over aan uw teams zodat ze het zo snel mogelijk zelf kunnen.

Mentoring van senior management en opdrachtgevers

Uw senior managers hebben het druk met de dagelijkse organisatie. Wie helpt hen bij de ontwikkeling van systematisch en effectief verandermanagement en stakeholder management? Effectief leiderschap is essentieel om de teams naar een hoger volwassenheidsniveau te leiden. Wij ondersteunen graag zodat uw directie en management met minimale moeite maximaal effect bereiken.

Context professionaliseren verander- en stakeholdermanagement

Binnen veel organisaties zijn projectmanagers, programmamanagers, PMO’ers, teams en opdrachtgevers getraind in methodieken. De praktijk is echter weerbarstig. Hoe breng je die methodieken nu in de praktijk? Kennis, inzicht, oefening en ervaring op het gebied van verandermanagement en stakeholder management kunnen dan een mooie bijdrage leveren.

Wat is verandermanagement?

Verandermanagement is de wetenschap die zich bezig houdt met de manier waarop veranderingen in en door organisaties effectief worden aangepakt. Het is een breed vakgebied dat onder andere zowel de filofische, culturele, procesmatige en instrumentele aspecten omvat. Maar ook de manier waarop individuen, teams en organisaties leren en omgaan met uitdagingen en weerstanden.

Wat is stakeholder management?

Stakeholder Management is de management discipline om stakeholders te identificeren en ze op effectieve wijze te betrekken bij veranderinitiatieven en portfolio’s. Communicatiemanagement in de breedste zin van het woord maakt onderdeel uit van Stakeholder Management. Stakeholder Management addresseert een belangrijke subset van Change Management.

Certificering voor organisatie en individu

GPP biedt de mogelijkheid om uw organisatie officieel te certificeren voor Stakeholder Management op basis van P3M3. Ook kunnen we uw management en medewerkers trainen en certificeren voor zowel Stakeholder Management als Change Management.

Knelpunten Verander- en Stakeholdermanagement

Te vaak worden complete Bodies of Knowledge als uitgangspunt genomen voor trainingen. Het ontwikkelen van basiskennis is zeker nuttig en zelfs noodzakelijk. Maar juist op dit gebied zou het leren toepassen centraal moeten staan zodat mensen en de organisatie ook echt geholpen worden om prestaties te verbeteren. Er zou dus meer in praktijktraining en begeleiding moeten worden geinvesteerd.

Wat is succesvol verander- en stakeholdermanagement beleid?

Het beleid voor stakeholder management en verandermanagement kan als succesvol worden beschouwd wanneer er systematisch wordt gestuurd op inidicatoren op het gebied zoals draagvlak, commitment, tevredenheid. En wanneer prestaties worden geevalueerd om de aanpak op initiatief- en organisatieniveau verder te verbeteren tot het gewenste prestatieniveau.

Relevante ontwikkelingen

Sinds een paar jaar is het in Nederland mogelijk om officiele certificaten te halen voor Stakeholder Engagement en voor Change Management op basis van internationale best practice marktstandaards. Voor iedereen die in een veranderorganisatie werkt zijn basiskennis, certificering en bovenal praktijk competenties onmisbaar op individueel en organisatieniveau.

Maak werk van Stakeholdermanagement

Verbeter de prestaties van uw organisatie door succesvol verandermanagement en stakeholder management. We leveren organisatieadvies verbetertrajecten, incompany en open training, mentoring en coaching met gecertificeerde experts uit uw eigen branche.

Is stakeholder management iets dat je gewoon moet doen? Of is het een vak?

Zeker, dat is waar. Je moet het vooral doen. Maar op het gebied van verandermanagement en stakeholder management is veel bekend en gepubliceerd. We weten best aardig “hoe het werkt”. Er zijn ook leergangen op hoge scholen en universiteiten. Verandermanagement en stakeholder management behoren natuurlijk tot de groep van gedragswetenschappen. Maar er komt ook veel psychologie en filosofie bij kijken.

In een organisatie echter, en dan met name grote organisaties, is een systematische benadering van stakeholder management en verandermanagement van groot belang. Welke aanpak, welke technieken, welke leerstijlen, welke leiderschapsstijlen sluiten het best aan bij het unieke karakter van uw branche, organisatie, afdeling of team? Uiteindelijk moeten er dagelijks prestaties worden geleverd en moeten portfolio’s van veranderinitiatieven succesvol naar de eindstreep worden geleid. Voorspelbaar in de aanpak en wendbaar en flexibel in de context en de inhoud.

Het is een breed vakgebied. Weet u al welke kennis uw teams en organisatie nodig hebben om prestaties van projecten, programma’s en portfolio’s verder te verbeteren? Bespreek uw vraag eens vrijblijvend met een van onze adviseurs. Zij hebben altijd handige tips en een praktische aanpak. Bel 030 22 11 987. Of mail: [email protected].

Niet uit het boek maar in uw praktijk

In de praktijk van organisaties zien we vaak dat theoretische modellen teveel “uit het boek” worden ingezet. Vaak ondermijnt dit het draagvlak voor best practice methodes en leidt dit tot onnodige en niet-effectieve bureaucratie.

Daarom gaan we altijd uit van een holistische benadering en optimale balans tussen: gedrag, cultuur, leiderschap en competenties; praktische tools en technieken in plaats van ingewikkelde theoretische modellen; efficiënte maar effectieve processen; helderheid over rollen en verantwoordelijkheden; Onze aanpak wordt altijd volledig toegesneden op het specialisme van uw branche, organisatie of afdeling en haar specifieke prestatie indicatoren.

Verandering leiden door Praktisch Stakeholder Engagement

.
Test uw bedrijf nu met de GPP Quick Scan! Zo komt u erachter hoe u naar een productieve cultuur beweegt, de competenties van managers en medewerkers maximaal gebruikt, heldere processen implementeert en praktische tools inzet! Contact

Klantverhalen

5 meest gestelde vragen

–          Processen zijn meestal een noodzakelijke maar niet voldoende randvoorwaarde om tegenvallende prestaties van veranderinitiatieven te verbeteren. Dat geldt zowel in project-, agile- en LEAN-management. Het mee krijgen van stakeholders is een harde randvoorwaarde.

–          Als gevolg van die behoefte zien we dat steeds meer organisaties zowel het verandermanagement raamwerk van de organisatie als de teams en managers met kennis en kunde op het gebied van verandermanagement en stakeholder management uit rusten. Best practices op het gebied van stakeholder engagement en verandermanagement ondersteunen met nieuwe inzichten en concrete tools.

De best practices op het gebied van stakeholder management en verandermanagement leveren een keur aan inzichten, concrete technieken en eye openers op voor managers en teams. Bijvoorbeeld met betrekking tot:

–          De relatie tussen verandering en leren, en diverse leerstijlen.
–          Bewust Onbewust Bekwaam Onbekwaam
–          De “learning dip”.
–          De change curve van shock en ontkenning naar verwarring, acceptatie en probleemoplossing.
–          Fasering in transitiemanagement.
–          Relatie tussen behoeften en groei, en intrinsieke en extrinsieke motivatie.
–          Voorkeurstyperingen, MBTI.
–          Organisatieculturen en implicaties voor verander strategieën.
–          Modellen voor veranderprocessen: Lewin, Kotter, Senge.
–          Leiderschap en “Emergent change”.
–          Sponsorship.
–          Change drivers.
–          Stakeholder radar, profile en engagement strategieën.
–          Innovation adoption model (innovators, early adopters, early majority, late majority, laggards).
–          Beinvloedingsfactoren en technieken.
–          Rich communication, Feedback, communicatieplanning en effectiviteit.

Belangrijk is dat de aanpak van stakeholder management en verandermanagement passen bij de doelen en het profiel van de organisatie. Dat is altijd maatwerk. De bijdrage van verandermanagement en stakeholdermanagement aanpakken aan het slagingspercentage (%) van veranderinitiatieven kan worden gemeten.

Om de volwassenheid van de organisatie op het gebied van verandermanagement en stakeholder management naar een hoger plan te leiden, moet rekening worden gehouden met een periode van 3 jaar. Dit is van niveau 1 (bewustwording) tot en met gevestigde gedragen en geborgde routines op organisatieniveau.

–          Te veel focus op kennisontwikkeling en onvoldoende resources, tijd en geld investeren in het ondersteunen van teams in de praktijk om een select aantal technieken goed in de praktijk te leren brengen. Mensen, teams en de organisatie hebben een basis nodig van waaruit verder kan worden geprofessionaliseerd.

–          Wanneer de ervaring intern ontbreekt, dan levert het veel meer op om te investeren in een externe coach en mentor met de juiste ervaring.

De sponsor voor Verandermanagement en Stakeholder management moet ervoor zorgen dat de inrichting en toepassing van verandermanagement en stakeholdermanagement een aantoonbare bijdrage leveren aan een hoger succespercentage veranderinitiatieven en portfolio’s. Om dit te bereiken, moet er een cultuur van continu verbeteren worden ontwikkeld. Dat is in veel organisaties een grote verandering.

De sponsor zorgt ervoor dat de inrichting van verandermanagement en stakeholder management aansluit op de strategie van de organisatie en het raamwerk voor project-, programma- en portfoliomanagement (inclusief Agile en LEAN). De sponsor zorgt voor resources inclusief budget om samen met de organisatie een visie en verbeterstrategie te ontwikkelen om naar het gewenste prestatieniveau toe te groeien. Succescriteria worden meetbaar en SMART gemaakt en de realisatie gemanaged. De sponsor is de linking pin in de directie.

Previous

Next

Staat uw vraag er niet bij?

> Vul dan dit formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag