Welkom bij Global Project Performance

Is het succesvol realiseren van een project toeval?
Wij denken van niet!

"De meerwaarde van een business case
of een batenrealisatieplan laat zich
ook eenvoudig uitleggen."
~ Marianne Bos, Ministerie van OCW

Incompany training, open training
of een consultant inhuren: wij
bieden een breed pakket
aan mogelijkheden.

"Vooral het werken met en denken
in producten leverde een toegevoegde
waarde op voor ons"
Paul Mooij ~ Gemeente Amsterdam

Samen werken aan een betere toekomst

Dagelijks werken overheid, bedrijfsleven, non-profit organisaties en professionals samen aan verbeteringen en innovaties in onze maatschappij. Dit gebeurt dwars door alle sectoren heen, zoals de zorg, het onderwijs, milieu, logistiek en transport, mobiliteit, ICT, cultuur, veiligheid en defensie. Om deze uitdagingen succesvol te realiseren, is effectief en kostenefficiënt verandermanagement nodig.

Continu verbeteren op basis van ervaring

Samen met uw portfoliomanagers, HR, lijnmanagers, stafmanagers en teams ontwikkelen wij succesvolle veranderorganisaties waarin mensen graag werken. Een “energized change culture” waar praktijkervaringen worden vertaald naar een verbeterde aanpak. We meten de groei in organisatie volwassenheid en de bijdrage daarvan aan de verbetering van uw kernprestaties.

Waar wilt u beter in worden?

Overzicht en helderheid in verandermanagement

Het vakgebied van verandermanagement ontwikkelt zich snel en methodieken schieten als paddenstoelen uit de grond. Organisaties moeten zich steeds sneller aan kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Agility. Wendbaarheid. Mindset of methodiek? Wat is de beste manier om de veranderingen in uw organisatie aan te pakken? Of is er juist een combinatie van aanpakken nodig? Hoe zorgen we dat de juiste besluiten op tijd en op de juiste plek worden genomen om succesvol te kunnen zijn?

Global Project Performance biedt overzicht en inzicht in het vakgebied van verandermanagement. We zijn volledig onafhankelijk en kunnen daarom altijd uw specifieke en unieke praktijkuitdagingen centraal stellen. Adviezen en oplossingen maken we volledig op maat. Bij ons hoeft u het wiel niet zelf uit te vinden. We kennen de weg en spreken uit ervaring. We bieden overzicht en helderheid in verandermanagement.

Klanten aan het woord

Visie op prestatieverbetering van uw organisatie

Top down? Bottom Up? Opportunistisch?

Professionalisering van project-, Agile, Lean en Portfoliomanagement betekent dat de betrokkenen op een andere manier met elkaar gaan samenwerken. Afhankelijk van de strategische context, leiderschapsstijl en cultuur is een bottom up, top down, incrementele of opportunistische veranderstrategie het meest kansrijk.

Succesvolle organisaties ontwikkel je samen

Het ontwikkelen van een succesvolle verander- organisatie is een gezamenlijke inspanning. De ontwikkelaars van de veranderomgeving: HR, Portfoliomanagers, Lijn- en Stafmanagers. En de gebruikers van de managementaanpak: opdrachtgevers, projectteams, agile- en LEAN-teams, business change teams.

Continu verbeteren: stilstand is achteruitgang

Op basis van prestaties in de praktijk dient de managementaanpak en toepassing daarvan regelmatig te worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd. Het ontwikkelen en borgen van een “energized changed culture” of cultuur van continu verbeteren is een randvoorwaarde om verandermanagement te professionaliseren.

Organisatiedoelstellingen: Make it SMART

De rechtvaardiging van elk veranderinitiatief wordt vastgelegd in een Business Case: de afweging van kosten en baten. Een randvoorwaarde om benefits te kunnen managen is dat strategische en operationele doelstellingen meetbaar zijn. Daarom helpen onze adviseurs uw teams om beoogde prestatieverbeteringen en baten management concreet en praktisch vorm te geven.

Mijn succes, Ons succes

Met competente taakbekwame individuen kunnen goede resultaten worden geboekt. In sommige situaties is een “heldencultuur” vereist. Maar veel organisaties zijn gebaat bij voorspelbaarheid en verbetering van productiviteit over de hele breedte van de organisatie. Ons portfolio richt zich op ontwikkeling van organisatie volwassenheid en individuele competenties.

Welke methodiek hebt  nodig?

Verschillende type veranderinitiatieven hebben zijn vaak gebaat bij een verschillende aanpak. Het kiezen van het juiste gereedschap voor de juiste klus is daarom van belang. Sommige veranderinitiatieven laten zich beter aanpakken als planbaar project, andere initiatieven vereisen een agile ontwikkelaanpak en weer andere initiatieven een LEAN Management oplossing.