Leiderschap & Soft skills

Vanaf het moment dat uw teams en management de leiding nemen over de professionalisering van project-, programma-, portfolio- en verandermanagement, gaat uw organisatie van nature beter presteren. Wat is uw visie op de rol van leiderschap bij de ontwikkeling van uw organisatie en het realiseren van aansprekende veranderprestaties? 

Wilt u meer eigenaarschap, initiatief, samenwerking en synergie ontwikkelen in uw veranderorganisatie?  Investeer dan in de leiderschapsvaardigheden en soft skills van uw medewerkers, teams en management.

Holistische aanpak
Transformatie projectorganisatie
Cultuur van continu verbeteren

Quote Covey Politie Nederland

Voor de senior projectmanagers van Politie Nederland hebben we meerdere intensieve trainingen persoonlijk leiderschap verzorgd onder de naam "The 7 habits of highly effective project managers". Deze werden met een 9 gewaardeerd.
Politie Nederland, Persoonlijk leiderschap

Hoe wilt u het (persoonlijk) leiderschap binnen uw organisatie ontwikkelen?

Een investering in de leiderschapsvaardigheden en soft skills van uw management en teams is altijd waardevol. Het leidt niet alleen tot betere prestaties maar ook tot een hogere medewerkerstevredenheid, arbeidsmobiliteit en klanttevredenheid. Waar liggen de kansen voor uw organisatie? Wilt u zich richten op specifieke initiatieven? Of wilt u juist de leiding over de transformatie van project-, programma-, portfolio- en verandermanagement professionaliseren?

Incompany maatwerk

Leiderschapsontwikkeling is voor ons altijd maatwerk omdat we deze altijd in dienst stellen van de professionalisering van project- en verandermanagement. Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om leiderschap en soft skills binnen uw organisatie te professionaliseren. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u het thema van leiderschap en soft skills introduceren? Wilt u het management en de teams vanaf het begin van uw verbeterinitiatief betrekken? Kies dan voor een incompany basistraining. We kunnen de trainingen richten op persoonlijke leiderschap, het leiden van veranderingen en uiteenlopende soft skills.

Oplossing 2. Incompany training plus


Zijn er specifieke thema's die u wilt adresseren? Kies dan voor een incompany plus training. In deze training worden complementaire vaardigheden getraind die gericht zijn op het verbeteren van concrete prestatiegebieden. Bijvoorbeeld teamontwikkeling, persoonlijk leiderschap, time management, conflicthantering of onderhandelen. 

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Is een transformatie in het leiderschap van veranderingen vereist maar gaat een organisatie-adviestraject u op dit ogenblik te ver? Dan biedt trainen om te transformeren een aantrekkelijk en laagdrempelig alternatief. Aan de hand van een intensief leertraject worden uw managers, teams en medewerkers ondersteund om de transformatie te realiseren. Concepten worden direct toegepast in de eigen werkomgeving. 

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Loopt de professionalisering van project-, programma-, portfolio- en verandermanagement vast binnen uw organisatie? Lukt het maar niet om stakeholders te enthousiasmeren voor een andere aanpak? Zijn mensen al getraind? Zijn er al processen en sjablonen ontwikkeld? Dan hebt u een leiderschapsuitdaging aan de hand. Zijn de noodzaak en urgentie tot prestatieverbetering hoog? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Onze leiderschapscoaches, mentoren en adviseurs ondersteunen uw teams naar een gedragen en gecommitteerde verandering. Daarbij kunnen uiteenlopende technieken worden ingezet waaronder 360-graden reviews.

Quote Leiderschapsontwikkeling Erasmus MC

"Voor het management team van de vastgoedsector van het Erasmus MC en 100 medewerkers hebben we een leiderschapstraject verzorgd om de synergie in de organisatie verder te ontwikkelen"
Erasmus MC, Leiderschapsontwikkeling & Synergie

Leren door te ervaren  

Ontwikkeling van je eigen leiderschap vereist bewustwording, zelfreflectie, voelen en doen. Bewustwording, dialoog, feedback, voelen en omgaan met de spanning van veranderingen in jezelf zijn daarbij belangrijke mechanismen. Vaak is er ook enige nieuwe kennis nodig voor het bepalen van een nieuw perspectief. Maar kennisontwikkeling neemt nooit de overhand. Competentie, de mensen mee krijgen in het realiseren van veranderingen die belangrijk zijn voor uw organisatie staan centraal. 

Methodieken & Leiderschap

Het vakgebied van leiderschap en soft skills kent een breed arsenaal aan veel gebruikte methodieken en technieken. Vaak zijn deze ontleend aan de psychologie- en communicatiewetenschappen. Onze senior leiderschapscoaches, trainers en mentoren kennen de praktijk van binnen en van buiten. Samen met u bepalen zij welke aanpakken de grootste kans op succes hebben. De praktijk en de persoonlijke doelen van uw management, teams en medewerkers zijn het uitgangspunt.

De 7 eigenschappen van effectieve projectmanagers

Met onze training "de 7 eigenschappen van effectieve projectmanagers" hebben we veel succes. In deze training gebruiken we onder andere het bekende boek van Stephen Covey als referentiekader. Tijdens deze inspirerende en krachtige training maken deelnemers een stevige persoonlijke verdiepingsslag door. De training wordt gemiddeld met een 9 gewaardeerd.

IPMA's Individual Competence Baseline

De Individual Competence Baseline (ICB4) van IPMA is de enige geaccrediteerde standaard voor projectmanagers die ook gedragscompetenties waaronder leiderschap toetst aan de hand van een officieel assessment. Het IPMA-certificaat staat daarom niet alleen hoog aangeschreven in de PPM-community maar ook bij HR en het management van de dagelijkse bedrijfsvoering.  

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

Met P3M3 is het ook mogelijk om een objectief beeld te krijgen van de impact van leiderschap op de managementvolwassenheid van uw organisatie. P3M3 is dé internationale marktstandaard in zowel de publieke als private sector voor de beoordeling van de projectmanagement volwassenheid van een organisatie. Onderdeel van onze P3M3-assessments is het beoordelen van het leiderschap ten aanzien van organisatiebesturing, management control, batenmanagement (waaronder transitiemanagement), stakeholder management (waaronder communicatie), risicomanagement, stakeholder management en financieel management.

Soft Skills in de Praktijk bij Virtual Affairs

"Directe, open en transparante communicatie tussen alle betrokken partijen zijn belangrijk zodat er begrip is voor elkaars standpunt en er een fijne samenwerking kan ontstaan"
Noortje Noordstrand, Virtual Affairs

Competentiegerichte trainingen voor leiderschap en soft skills?

U zoekt advies, training, mentoring en coaching die erop is gericht om de synergie en communicatie binnen uw organisatie te verbeteren. Leiderschap en soft skills spelen daarin een cruciale rol. Global Project Performance biedt een compleet aanbod van incompany trainingen en interventies om de prestaties en daarvoor benodigde managementvolwassenheid van uw organisatie te realiseren. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze leiderschapstrainers zelf.

 

"Met een schaduw projectleider hebben we de nieuwe aanpak geoefend bij de invoering van het digitale personeelsdossier"
Raymond Weijgertse, ZAAM Interconfessioneel Onderwijs
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze stakeholder engagement- en verandermanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.