P3O Project Programme Portfolio Offices

Met een goed functionerend P3O kunnen uw project-, programma- en portfolioteams zich concentreren op hun kerntaken: het betrekken van stakeholders, het ontwikkelen van plannen, het nemen van besluiten en het managen van de voortgang. P3O is toepasbaar in traditionele-, agile- en hybride projectomgeving.

Wilt u de kwaliteit en efficiëntie van project-, programma- en/of portfoliomanagement verbeteren? Wilt u meer consistentie en voorspelbaarheid, en het lerend vermogen van uw organisatie vergroten? Investeer dan in de professionalisering van uw P3O-functie.

Dé wereldwijde standaard voor PMO's
Meer dan 50.000 mensen P3O-gecertificeerd
Traditionele-, agile- en hybride projectomgeving

Quote P3O Actiris

"Voor Actiris hebben we het centrale PMO en 6 Hub-PMO's opgezet. We hebben Principal Toolbox vertaald naar het Frans, op maat gemaakt en tweetalig geïmplementeerd."
Actiris, P3O implementatie & Tooling

Definitie van het P3O

P3O staat voor Project Programma and Portfolio Offices en omvat tevens het Centre of Excellence dat zich richt op de kwaliteitsverbetering van het management en de ondersteuning van projecten, programma's en portfolio's. 

1. Why have a P3O?

 • How do P3O's add value?
 • Maximizing the value a P3O can bring.
 • Getting investment for the P3O.
 • Overcoming common barriers.
 • Timescales.

2. Desiging a P3O model

 • Design considerations for a P3O model.
 • What functions and services should a P3O offer?
 • Roles and responsibilities in a P3O.
 • Sizing and tailoring of the P3O model.

3. How to implement or re-energize a P3O

 • Implementation lifecycle for a permanent P3O.
 • Implementation lifecycle for a temporary project of programme office..

4. How to operate a P3O?

 • Overview tools and techniques.
 • Benefits of using standard tools and techniques.
 • Critical success factors when introducing tools and techniques into the P3O.
 • P3O tools.
 • P3O techniques.

5. Appendices

 • Roles and responsibilities.
 • Model tailoring case studies.
 • Examples of tools and techniques.
 • P3M3 summary.
 • Functions and services.

Quote P3O Tilburg University

"De vastgoedsector van Tilburg University helpen we bij het professionaliseren van de centre of excellence functie voor projectmanagement met advies, ondersteuning en training on the job."
Tilburg University, Professionalisering Centre of Excellence functie

Hoe wilt u de PMO-functie van uw organisatie professionaliseren?

Wilt u de informatievoorziening van projecten, programma's en portfolio's verbeteren? Wilt u de aandacht verleggen van uitvoerende ondersteuning naar slimmer werken en kwaliteitsverbetering? Is er een beter inzicht nodig in het ontwerp, de capaciteit en de competenties die nodig zijn om uw P3O beter te laten draaien? Is het nodig om de statuur van de PMO-functie binnen uw organisatie te verbeteren? Of wilt u portfolio-ondersteuning gaan toevoegen aan de reeds bestaande projectondersteuning? 

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om de P3O-functie van uw organisatie te professionaliseren. Welke oplossing het best aansluit op uw situatie hangt onder ander af van de historische prestaties van uw portfolio's, het vereiste prestatieniveau, en de huidige volwassenheid van uw organisatie inclusief cultuur en leiderschap. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Is het uw wens om een brede groep mensen uit uw PPM-community te betrekken bij de professionalisering van uw PMO-functie? Wilt u samen met hen een visie ontwikkelen op de professionalisering van het P3O? Kies dan voor een incompany basistraining. Aan het eind van de training beschikken de betrokkenen over een gemeenschappelijke kennisbasis van de best practice. Een implementatie workshop om een verbeterplan te maken kan worden opgenomen in de training. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Hebben uw teams de basiskennis en -vaardigheden al in huis en is er al ervaring opgedaan met het PMO? Zijn er complementaire kennis, vaardigheden en competenties nodig om specifieke knelpunten op te lossen? Bijvoorbeeld in relatie tot besluitvorming, het management afhankelijkheden, resources, risico's of benefits. Dan is de incompany training plus een goede keuze. Deze training wordt geheel op maat gemaakt voor de specifieke prestaties die u wilt verbeteren. 

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Komt de P3O functie in uw organisatie onvoldoende van de grond? Is ontwikkeling van draagvlak, commitment en leiderschap nodig om de toegevoegde waarde van uw PMO hard te maken? Keren dezelfde discussies steeds terug? Kies dan voor trainen om te transformeren. Aan de hand van een intensief leerprogramma en "training on the job" maken uw teams de transformatie door naar P3M3 niveau 2. Zo borgt u het fundament voor een lerende organisatie.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Is er nog geen eenduidige visie op de ontwikkeling van het management en de ondersteuning van project-, programma- en portfoliomanagement? Wilt u een gemeenschappelijk inzicht ontwikkelen als basis voor het bepalen van de gewenste verbeteringen? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Aan de hand van een P3M3 assessment leren uw leiderschap en teams wat het betekent om de P3O functie van uw organisatie te transformeren. Samen ontwikkelen we een gedragen en gecommitteerd verbeterplan. De nulmeting helpt om de voortgang voor specifieke procesperspectieven te meten en monitoren.

Quote P3O Philips Healthcare

"Voor Philips Healthcare hebben een PMO en Centre of Excellence functie helpen opzetten. Alle managers en projectmanagers in de fabriek zijn getraind in het toepassen van PRINCE2."
Philips Healthcare, Opzet P3O portfolio- en projectmanagement

Welke P3O-training sluit aan bij uw behoeften?

Bent u op zoek naar een praktijktraining? Wilt u uw teams opleiden en certificeren op P3O Foundation- of P3O Practitionerniveau? De onderstaande trainingen voeren we zowel incompany uit als in de vorm van onze maandelijkse open trainingen. Incompany trainingen kunnen we daarbij volledig op maat maken zodat u precies leert wat u daadwerkelijk nodig hebt in de praktijk.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze P3O-trainers zelf.

 

Quote P3O Royal Van Lent Shipyards

"Binnen het PMO van Royal van Lent Shipyard hebben we MS Project en Project Server geïmplementeerd en de teams getraind met besparingen tot 30% op inhuur van externe resources."
Royal van Lent Shipyard, Optimaliseren resourcemanagement
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze P3O-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.