PMI

PMI (Project Management Institute) in Amerika was in 1984 het eerste instituut met een programma van geaccrediteerde trainingen voor projectmanagement. Vandaag de dag zijn PMI-certificeringen vooral gevraagd door organisaties die zaken doen met de Verenigde Staten.

Wilt u de teams in uw organisatie goed laten samenwerken in projecten met handelspartners in de Verenigde Staten? Investeer dan in de populaire PMP- en CAPM-trainingen als basis voor uw maatwerk aanpak.

PMI is één van de 2 grootste projectmanagementverenigingen wereldwijd
Onmisbaar voor organisaties die zaken doen met de VS
De eerste geaccrediteerde projectmanagement training wereldwijd

PMI bij Urenco

"Onze projecten worden efficiënter gerealiseerd, we besparen kosten en projecten worden vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker, Urenco

PMI Definitie van een Project

A project is temporary in that it has a defined beginning and end in time, and therefore defined scope and resources.

1. Project lifecycle

 • Initiating.
 • Planning.
 • Executing.
 • Monitoring and Controlling.
 • Closing.

2. The role of the project manager

 • Definition of a project manager.
 • The project manager's sphere of influence.
 • Project manager competences.
 • Performing integration.

3. Project integration management

 • Develop project charter.
 • Develop project management plan.
 • Direct and manage project work.
 • Manage project knowledge.
 • Monitor and control project work.
 • Perform integrated change control.
 • Close project or phase.

4. Project lifecycle proccess groups

 • Initiating.
 • Planning.
 • Executing.
 • Monitoring and Controlling.
 • Closing

5. Knowledge areas

 • Project Scope Management.
 • Project Time Management.
 • Project Cost Management.
 • Project Quality Management.
 • Project Human Resource Management.
 • Project Communications Management.
 • Project Risk Management.
 • Project Procurement Management.
 • Project Stakeholder Management.

Stakeholdermanagement in de Praktijk bij VIVAT

"De masterclasses voor Benefits Management (Stephen Jenner) en Stakeholder Engagement (Patrick Mayfield) waren inspirerend en leverden veel praktische handvatten op"
Emmy Beekman, VIVAT

Hoe wilt u PMI inzetten om projectmanagement te professionaliseren?

Doet uw organisatie zaken met de Verenigde Staten? Of hebt u een voorkeur aan PMI als basis voor de ontwikkeling van projectmanagement in uw organisatie?

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om projectmanagement met behulp van PMI te professionaliseren. Welke oplossing het best aansluit bij uw doelen is afhankelijk van de context van uw organisatie, het belang en de urgentie om te professionaliseren en de huidige volwassenheid. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Moet het raamwerk in uw organisatie nog vorm worden gegeven? En wilt u uw management en teams daarbij vanaf het begin betrekken zodat ze samen de visie en het verbeterplan kunnen ontwikkelen en daarna uitvoeren? Kies dan voor een incompany training basis. Ook deze training kan volledig op maat worden gemaakt voor de activiteiten en doelen van uw organisatie. Aan het eind van de training presenteren uw teams de aanbevelingen voor vervolgstappen aan het management. 

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al gewerkt met een gedefinieerde aanpak en zijn teams al getraind? Laten de verwachte prestatieverbeteringen vooralsnog op zich wachten? En is er behoefte aan aanvullende ervaring, kennis, oefening en inzichten om de volgende stappen te zetten? Kies dan voor een incompany training plus. Deze training wordt volledig gericht op korte termijn maar duurzame prestatieverbeteringen. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op stakeholder engagement of risicomanagement. 

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Het veranderingen van individueel gedrag en in het bijzonder collectief gedrag is meestal een uitdaging. Als het in de praktijk lastig blijkt om de gewenste transformatie door te maken dan zijn uw teams geholpen met extra ondersteuning. Wilt u de transformatie van projectmanagement in uw organisatie door zetten maar gaat organisatieadvies u nog een stap te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Gedurende een intensief programma gaan uw teams aan de slag met hun eigen projecten en leren ze de "good practice" uit de PMBOK in de praktijk brengen. Zo realiseert u tijdens de training al de eerste veranderstappen.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Staat uw organisatie voor een belangrijke en urgente uitdaging om projectmanagement naar een hoger plan te leiden? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Samen met uw management en teams ontwikkelen we draagvlak en inzicht in de sterktes en zwaktes van projectmanagement in uw organisatie. Dit gedeelde inzicht levert een breed gedragen en geaccepteerde basis om een visie en verbeterplan te ontwikkelen en te realiseren. Meestal maakt een P3M3 Maturity Assessment onderdeel uit van deze oplossing.

Methodieken in de Praktijk bij KPMG

"Gebruik een methode die voor iedereen duidelijk is. Leg het voordeel van de methode duidelijk uit. Train de mensen en monitor het gebruik van de methode. Stuur waar nodig bij."
René Koets, KPMG

Met welke PMI-trainingen gaat uw projectprestaties verbeteren?

Staat de professionalisering van projectmanagement hoog op de agenda in uw organisatie? Wilt u uw management en teams uitrusten met de "good practices" van projectmanagement op basis van de Project Management Body of Knowledge van PMI? Wij zijn u graag van dienst met ons complete aanbod van PMI-trainingen. Hierbij kunnen we uw teams ondersteunen op de toepassing in de praktijk, en we kunnen hen voorbereiden op het CAPM- en PMP-examen.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze PMI-trainers zelf.

Quote PMI Philips Healthcare

"Voor Philips Healthcare hebben een PMO en Centre of Excellence functie helpen opzetten. Alle managers en projectmanagers in de fabriek zijn getraind om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen."
Philips Healthcare, Opzet P3O portfolio- en projectmanagement
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze PMI -specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.