LEAN Six Sigma Management

Wilt u dat uw organisatie efficiënter gaat werken door het elimineren van verspillingen? Is het voor uw organisatie belangrijk om constante kwaliteit aan uw klanten te leveren? Wenst u de leveringsbetrouwbaarheid te vergroten? Juist in tijden van schaarste vergroten LEAN en Six Sigma de kans op succes en continuïteit van uw organisatie. 

Overweegt u om LEAN en Six Sigma binnen uw organisatie in te voeren, te verbeteren of te professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de kortste route naar uw eigen LEAN organisatie.

P3M3 Accredited Consulting Partner
20 jaar ervaring in productie en dienstverlening
Incompany specialist in maatwerk

LEAN in de Praktijk bij NTR

"De LEAN praktijk workshops hebben ons geholpen om onze processen inzichtelijk te maken. Op basis van dit inzicht konden we daarna een aantal verbeterstappen door voeren"
Meriam Gerrtisma, NTR

Hoe wilt u een LEAN organisatie ontwikkelen?

Waar moet je beginnen met het introduceren en verbeteren van LEAN en Six Sigma? Dit verschilt van organisatie tot organisatie. Het hangt mede samen met urgentie en belang, eerdere pogingen om uw organisatie efficiënter en wendbaarder te maken, de huidige volwassenheid, de leiderschapsstijl en cultuur van uw organisatie.

Incompany maatwerk

Voor de introductie of professionalisering van LEAN Six Sigma bieden wij 4 gemodelleerde best practices die we volledig toesnijden op de unieke context en doelen van uw organisatie. Samen met u en uw collega's onderzoeken we graag welke aanpak het best aansluit bij uw behoeften en wensen.

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u samen met uw collega's de mogelijkheden van LEAN verkennen? Dan kiest u voor een incompany basistraining. U maakt kennis met de Voice of the Customer, continu verbeteren, 5S en andere LEAN-toepassingen. U doet concrete ervaring op met LEAN op de processen van uw eigen organisatie. Samen met uw collega's ontwikkelt u daarna een visie op LEAN voor uw organisatie.

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt er al met LEAN gewerkt binnen uw organisatie? Maar loopt u tegen specifieke knelpunten aan? Kies dan voor incompany training plus. De workshops worden volledig gericht op het ontwikkelen van de competenties waar dit het meest nodig is. We hanteren altijd een holistische aanpak want processen en mindset kun je nooit los van elkaar zien.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Zijn de noodzaak en urgentie om uw organisatie klantgerichter en efficiënter te maken groot? En wordt er al met LEAN gewerkt? Bij trainen om te transformeren zijn duurzame verandering in mindset, leiderschap en gedrag het doel. Gaat organisatieadvies u nog een stap te ver? Trainen om te transformeren levert een ideale balans tussen kosten, opbrengsten en risico.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Wordt er binnen uw organisatie al met LEAN gewerkt? Vallen de opbrengsten tegen? Houdt dit al langere tijd aan ondanks interne gesprekken en verbeteracties? Dan is organisatieontwikkeling voor uw organisatie de meest gepaste manier om de LEAN transformatie van uw organisatie te realiseren en te borgen voor de lange termijn.

LEAN in de Praktijk bij DDL

"Voor de laboratorium teams van DDL hebben de een basistraining LEAN Six Sigma verzorgd die gevolgd is door implementatie workshops"
DDL, Diagnostic Laboratory

Accreditaties en marktstandaardisatie Lean Six Sigma 

Er zijn meerdere organisaties die accreditaties hebben opgezet. Bij alle "accrediting bodies" worden certificeringen gevoerd met banden: yellow belt, orange belt, green belt, black belt en master black belt. Voor Lean Six Sigma bestaat daarom niet één marktstandaard. Ons eigen schema van LEAN certificeringen stemmen we af op de ambitie van onze klanten en sluit aan op de internationale best practices.  

De waarde van een Lean Six Sigma certificering

De body of knowledge die elke opleiding of accrediting body hanteert is overal ongeveer hetzelfde. Maar de eisen die elke accrediting body stelt aan het behalen van een certificaat, lopen sterk uiteen. Dat maakt het lastig om de competenties van Lean en Six Sigma practitioners te vergelijken. Daarom is het belangrijk dat uw eigen organisatie objectiveert welke eisen aan processen, prestaties en competenties worden gesteld.

Theoretische kennis en praktijkervaring in LEAN en Six Sigma

Lean Six Sigma heeft zich historisch gezien sterk in de praktijk ontwikkeld. Training, advies, praktijktoepassing en ontwikkeling van de methodiek binnen organisaties als Toyota, Motorola en General Electric zijn altijd hand in hand gegaan. Empirisch leren is één van dé fundamenten van en randvoorwaarde voor succes met Lean en Six Sigma. 

Beschrijving methodiek Lean Six Sigma

Wilt u meer weten over Lean en Six Sigma? Raadpleeg dan de methodieken pagina van Lean Six Sigma.

GPP Praktijkaanpak

De meeste organisaties willen de praktijk als uitgangspunt nemen voor het invoeren van Lean en Six Sigma of voor een incompany training. Specifieke accreditaties zijn zelden het uitgangspunt. Met onze GPP Praktijkaanpak maken we programma's op maat voor LEAN-trainingen en de LEAN-aanpak van uw eigen organisatie.

Lean Six Sigma Maturity Model

Het toepassen van Lean en/of Six Sigma processen en technieken op het niveau van een verbeterinitiatief kent een dynamiek van een andere orde dan de transformatie van uw organisatie als geheel. Uiteindelijk wil uw organisatie voorspelbaar, effectief en efficiënt zijn. Dat is het geval in zowel de private als publieke sector als in de productie en de dienstverlening. Het spiegelen van de organisatievolwassenheid levert nuttige informatie om verdere verbeteringen te informeren. 

LEAN in de Praktijk bij Hollander Techniek

"Voor de teams van Hollander Techniek mochten wij een aantal praktijkgerichte LEAN trainingen verzorgen".
LEAN, Hollander Techniek

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Omdat er zoveel verschillende Lean Six Sigma accreditaties bestaan, bieden wij Lean Six Sigma trainingen alleen incompany op basis van onze GPP Praktijk aanpak aan. De programma's worden volledig toegesneden op de praktijkbehoeften van uw organisatie en haar mensen. Onze specialisten gaan graag met u in gesprek om een programma volledig op maat te maken zodat u uw verbeterdoelen op de kortste termijn kunt realiseren. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze LEAN en Six Sigma trainers zelf.

LEAN in de Praktijk bij NTR

"De LEAN praktijk workshops hebben ons geholpen om onze processen inzichtelijk te maken. Op basis van dit inzicht konden we daarna een aantal verbeterstappen door voeren"
Meriam Gerrtisma, NTR
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze LEAN Six Sigma specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.