Projectmanagement

Bij projecten draait alles om het op tijd en binnen budget de juiste oplossingen en producten ontwikkelen, opleveren en implementeren zodat uw organisatie of haar klant daarmee haar (strategische) doelstellingen kan realiseren. 

Wilt u projectmanagement binnen uw organisatie invoeren, verbeteren of professionaliseren? Wij denken graag met u mee over de kortste route naar duurzaam projectsucces.

Meeste P3M3 assessments Nederland
Eerste IPMA-keurmerkopleider Nederland
Accredited Training Organisation

Projectmanagement in de Praktijk bij Gemeente Amsterdam

"Vooral het denken in en werken met producten leverde grote toegevoegde waarde op"
Paul Mooij, Gemeente Amsterdam

Hoe wilt u projectprestaties gaan verbeteren?

U wilt het goede van uw huidige werkwijzen behouden en uitbouwen. U wilt inzicht in de kansen om projectprestaties verder te verbeteren. Dit vereist inzicht in de oorzaken van achterblijvende prestaties en breed draagvlak onder stakeholders. Want projectmanagement verbeter je samen. Wij denken daarin met u mee. We hebben de grenzen van de mogelijkheden in de afgelopen 25 jaar verkend en delen onze ervaringen graag.

Incompany maatwerk

Bent u op zoek naar begeleiding bij de transformatie van projectmanagement binnen uw organisatie? Of wilt u liever eerst een basistraining projectmanagement met collega's organiseren om daarna uw visie te ontwikkelen? Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om projectmanagement te professionaliseren. Samen met u kiezen we de oplossing die het best aansluit op uw situatie. We maken deze volledig op maat voor maximaal effect.

Oplossing 1. Incompany training basis


U kiest voor een incompany basistraining als u samen met collega's een gemeenschappelijke start wilt maken met het ontwikkelen van een visie op projectmanagement. De training wordt gebaseerd op een standaard zoals PRINCE2, Projectmatig Creëren, Projectmatig Werken, PRINCE2 Agile, IPMA of de GPP Praktijkaanpak

Oplossing 2. Incompany training plus


U kiest voor een incompany training plus als u samen met uw sponsor en collega's gericht specifieke knelpunten wilt oplossen. Denk bijvoorbeeld aan projectbesturing, kwaliteitsplanning en -beheersing, resourcemanagement, financieel management, stakeholder management of risicomanagement.

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


U kiest voor trainen om te transformeren als u vanuit de training duurzame verandering wilt realiseren. Dit is een training met een grote impact die vraagt om hoog commitment. Aan de hand van een intensief programma worden deelnemers gestimuleerd om direct veranderingen in hun eigen te realiseren samen met hun opdrachtgevers.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Het belang en de urgentie om projectprestaties stevig en duurzaam te verbeteren is groot. U kiest voor deze optie als u advies, begeleiding en ondersteuning nodig hebt om projectmanagement binnen uw organisatie te professionaliseren. Daarbij zetten interventies in zoals een P3M3-assessment, project health checks, mentoring, coaching, het opzetten van een PMO of het invoeren van projectmanagement tooling.

PMI bij Urenco

"Onze projecten worden efficiënter gerealiseerd, we besparen kosten en projecten worden vaker op tijd opgeleverd."
Jens van den Akker, Urenco

Inzet van projectmanagement methodieken 

Projectmanagement methodieken kunnen worden gebruikt als basis voor de besturing en de kwaliteitsverbetering van projectmanagement in uw organisatie. Ze kunnen ook "stand alone" worden gebruikt om een individueel project aan te pakken. In beide gevallen is het van essentieel belang dat de aanpak op maat wordt gemaakt voor de specifieke projectactiviteiten. Daarnaast moeten betrokkenen worden getraind en geholpen om hun rol in de aanpak adequaat te vervullen.

Voordelen van projectmanagement methodieken

Projectmanagement methodieken helpen om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen weten wat zij zouden moeten doen om een project succesvol voor te bereiden, te plannen, uit te voeren en af te sluiten. Zo kan worden voorkomen dat je geen voor de hand liggende valkuilen over het hoofd ziet. Ook helpt het om te zorgen dat leerpunten worden geborgd.

Projectmanagement methodieken in Nederland

In Nederland zijn met name de volgende projectmanagement methodieken bekend: PRINCE2, Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, PRINCE2 Agile en Agile PM. Welke methodiek, of combinatie van methodieken het best aansluit bij uw specifieke organisatie of project hangt altijd af van de specifieke context.

GPP Praktijkaanpak

Niet iedere organisatie wil een standaard methodiek als uitgangspunt nemen voor het ontwikkelen van het projectmanagement raamwerk. In dat geval is de GPP Praktijkaanpak een schikte aanpak. We nemen de meest relevante best practices op in een geïntegreerd en samenhangend programma dat naadloos aansluit op de unieke context van uw organisatie.

IPMA's Individual Competence Baseline

IPMA (International Project Management Association) definieert een competentie als de combinatie van kennis, vaardigheden en aangetoonde toepassing. Kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van een theorie-examen. Competentie wordt getoetst aan de hand van een officieel assessment. IPMA is dé enige geaccrediteerde marktstandaard voor het ontwikkelen van projectmanagement competenties. 

PMI's PMBOK Project Management Body of Knowledge

De Project Management Body of Knowledge van PMI in de Verenigde Staten definieert een verzameling van projectmanagement processen, technieken en toepassingen die als best practice worden beschouwd. Net als de projectmanagement methodieken kan de PMBOK worden gebruikt voor het inrichten van de projectbesturing of het management van een individueel project. 

P3M3 Project Programme Portfolio Management Maturity Model

P3M3 is dé internationale marktstandaard in zowel de publieke als private sector voor de beoordeling van de projectmanagement volwassenheid van een organisatie. Aan de hand van een assessment worden stakeholders betrokken bij het doorgronden van belemmeringen die verdere prestatieverbetering in de weg staan. Samen met onze Registered P3M3 Consultants worden een visie en veranderstrategie ontwikkeld.

PRINCE2 en IPMA in de Praktijk bij Gemeente Rotterdam

"We hanteren een aanpak die past bij de dynamiek en volwassenheid van onze organisatieonderdelen. De best practices zoals projectmatig werken, PRINCE2 en IPMA vormen de grondslag van onze aanpak"
Vivian Cheng, Gemeente Rotterdam

Welke training sluit aan op uw behoeften?

Een goede projectmanagement training is een training die aantoonbaar leidt tot betere projectprestaties voor uw organisatie. Waarom zou u anders investeren in training? Welke best practices en technieken sluiten aan bij uw specifieke organisatie en doelen? Is certificering van belang? Of toch liever eerst uw management en medewerkers inspireren met een GPP Praktijktraining? 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze projectmanagement trainers zelf.

IPMA in de Praktijk bij AMC Amsterdam

"PRINCE2 en IPMA zijn de standaards die wij voor projectmanagement gebruiken. Onze projectmanagers leggen naast het IPMA theorie-examen ook het IPMA Praktijk Assessment af"
Arnaud Lauteslager, AMC-UvA
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt telefonisch van gedachten wisselen met één van onze projectmanagementspecialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.