Agile PM

Agile PM is ontwikkeld door agile-experts van het eerste uur met diepgaande ervaring in softwareprojecten binnen corporate organisaties in de publieke én de private sector. Cultureel gezien weet Agile PM daarom de juiste snaar te raken bij zowel softwareontwikkelaars en agile experts als bij projectmanagers en (senior) management.

Wilt u agile softwareontwikkeling optillen van teamniveau naar projectniveau? Zoekt u een geïntegreerde methodiek? En wilt u de agile cultuur van uw organisatie versterken? Investeer dan in Agile PM.

Gebaseerd op DSDM (1994)
Eerste agile projectmanagement standaard wereldwijd
Meer dan 200.000 mensen gecertificeerd

Quote Agile PM VodafoneZiggo

"Wij combineren planbare en agile methodieken in onze aanpak voor project- en portfoliomanagement. Het projectmanagementraamwerk hebben we op Agile PM gebaseerd."
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Definitie agile project

Een agile project is een tijdelijke organisatie waarbij projectproducten iteratief worden ontwikkeld en incrementeel opgeleverd om zo de waarde voor de klant te optimaliseren.

1. Principles

 • Focus on business needs.
 • Deliver on time.
 • Collaborate.
 • Never compromise quality.
 • Build incrementally from firm foundations.
 • Develop iteratively.
 • Communicate continuously and clearly.
 • Demonstrate control.

2. Project management roles

 • Business Sponsor.
 • Business Visionary.
 • Technical coordinator.
 • Project Manager.
 • Business Ambassador.
 • Business Analyst.

3. Solution development roles

 • Solution Developer.
 • Solution Tester.
 • Team Leader.
 • Business Advisor (support).
 • Technical Advisor (support).
 • Workshop Facilitator (support).
 • DSDM Coach (support).

4. DSDM Proces

 • Feasibility.
 • Foundations.
 • Evolutionary development.
 • Assemble.
 • Review.
 • Deploy.
 • Post project review.

5. Producten

 • Terms of Reference.
 • Business Case.
 • Prioritized Requirements List.
 • Solution Architecture Definition.
 • Development Approach Definition.
 • Delivery Plan.
 • Management Approach Definition.
 • Feasibility Assessment.
 • Foundations Summary.
 • Evolving solution.
 • Timebox Plan.
 • Timebox Review Records.
 • Timebox Report.
 • Benefits Assessment.

Quote Agile PM DPG Media

"Voor de projectmanagers van DPG Media verzorgen wij een praktijkgerichte Agile PM leiderschapstraining waarbij deelnemers die volledig gericht is op het ontwikkelen van agile competenties"
DPG Media (bekend van o.a. Libelle, Donald Duck), Agile PM Leiderschapstraining

Wat kan Agile PM voor uw organisatie betekenen?

Wilt u de veranderinitiatieven vanuit IT beter verbinden en integreren met de rest van de organisatie? Wilt u agile productontwikkeling optrekken naar het niveau van agile projectmanagement? Wilt u de skill set van uw bestaande projectmanagers uitbreiden met Agile PM kennis en vaardigheden? Of wilt u het raamwerk van uw organisatie aanpassen zodat deze ook geschikt wordt gemaakt voor het besturen van agile projecten in de context van uw bredere portfolio? 

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om het management van agile projecten te introduceren, te professionaliseren of te verbeteren. Welke oplossing het best aansluit bij uw behoeften hangt mede af van de historische prestaties, de huidige volwassenheid en het belang en de urgentie voor uw organisatie om de agile transformatie door te zetten. 

Oplossing 1. Incompany training basis


Wilt u een brede groep betrokkenen een gemeenschappelijke basis in agile projectmanagement mee geven zodat zij daarna het voortouw kunnen nemen? Zijn er nieuwe medewerkers die nog niet getraind zijn in Agile PM en is het raamwerk van uw organisatie gebaseerd op Agile PM? Kies dan voor een incompany training basis. Tijdens deze training leren deelnemers de Agile PM concepten vertalen naar hun eigen werkomgeving zodat ze ervaren hoe dit werkt in de praktijk. Ook is het mogelijk om uw teams te certificeren op Agile PM Foundation- en Agile PM Practitioner niveau.

Oplossing 2. Incompany training plus


Hebben mensen al deel genomen aan een Agile PM training en zijn ze al gecertificeerd? En wordt er al agile gewerkt? Moeten specifieke knelpunten worden opgelost of prestaties worden verbeterd door het trainen van complementaire vaardigheden? Kies dan voor Incompany training plus. Tijdens deze training wordt gericht getraind op de kennisgebieden en skills waarmee u op korte termijn prestaties kunt verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van user stories, het halen van deadlines, agile estimating of het trainen van uw management in het stellen van prioriteiten op basis van MoSCoW. 

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Zijn er wel agile processen, begrippen en tools geïntroduceerd maar is de mindset niet veranderd waardoor projecten hetzelfde presteren als voorheen? Hikken mensen aan tegen de discipline en het commitment dat agile project management vereist om daadwerkelijk betere prestaties te leveren? Leveren gesprekken hierover te weinig verandering op en gaat organisatieadvies u op dit ogenblik nog te ver? Kies dan voor trainen om te transformeren. Tijdens een intensief gedrag staan gedragsverandering en de agile transformatie van uw organisatie centraal.  

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Uw organisatie moet steeds vaker en sneller veranderen en staat nu voor een omvangrijke veranderagenda waarbij agile projectmanagement competenties onmisbaar zijn. De agile transformatie van uw organisatie moet worden geborgd om aan de verwachtingen van uw belangrijkste stakeholders te voldoen. Kies in dat geval voor organisatieontwikkeling. Samen met uw leiderschap en teams gaan we het avontuur aan om het juiste niveau van wendbaarheid op organisatie- en initiatiefniveau te borgen. Daarbij kunnen we gebruik maken van zowel agile als traditionele managementmethodieken.

Agile Management in de Praktijk bij Rabobank

"Wij hadden een fantastische trainer die wist waar ze het over had en die de training zo instak dat wij zowel de theorie vaardig werden als het geleerde in de praktijk zagen."
Mirjam Beentjes, Rabobank

Met welke Agile PM trainingen wilt u uw teams versterken?

Wilt u Agile PM stevig op de kaart zetten in uw organisatie? Dan is het trainen van uw management en teams onmisbaar. Wij bieden een compleet aanbod van geaccrediteerde Agile PM trainingen inclusief certificering. Daarnaast kunnen we u van dienst zijn met workshops en praktijkondersteuning zodat u er zeker van kunt zijn dat uw investeringen in training daadwerkelijk tot veranderingen en prestatieverbeteringen leiden. 

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze Agile PM-trainers zelf.

Quote Agile PM Alphen ad Rijn

Voor de "Organisatie van de Toekomst" van de Gemeente Alphen aan den Rijn verzorgden wij een organisatiebrede agile startup voor 10 agile coaches en 100 managers en medewerkers
Gemeente Alphen aan den Rijn, Organisatiebrede Agile Startup
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze Agile PM -specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.