MOP Management of Portfolios

Met MOP richt u de besturing van strategisch- en operationeel portfoliomanagement binnen uw organisatie in op basis van de wereldwijde best practice marktstandaard. Organisaties die portfoliomanagement introduceren beëindigen tot wel 60% van hun projecten na analyse van de zakelijke rechtvaardiging. MOP is toepasbaar in een traditionele, agile en hybride projectomgeving.

Bent u op zoek naar een geïntegreerde, samenhangende, flexibele en herhaalbare aanpak voor de besturing van de portfolio's van organisatie? Kies dan voor MOP.

Dé leidende marktstandaard in Nederland
Meer dan 15.000 mensen gecertificeerd in Nederland
Strategisch en operationeel portfoliomanagement

Quote MOP bij Ministerie BZK

"Voor het beleidsdepartement van BZK en diverse uitvoeringsorganisaties voerden we MOP workshops uit die gevolgd werden door een P3M3-meting met advies. Een paar jaar later wordt de voortgang gemeten."
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Portfoliomanagement maturity o.b.v. MOP en P3M3

MOP definitie van een portfolio

Een portfolio is het totaal van investeringen in veranderingen die nodig zijn om de strategische doelstellingen van de organisatie (of een onderdeel daarvan) te realiseren.

1. Principles

 • Senior management commitment.
 • Governance alignment.
 • Strategy alignment.
 • Portfolio office.
 • Energized change culture.

2. Definition Cycle

 • Understand.
 • Categorize.
 • Prioritize.
 • Balance.
 • Plan.

3. Delivery Cycle

 • Management control.
 • Benefits management.
 • Financial management.
 • Risk management.
 • Stakeholder engagement.
 • Organisational governance.
 • Resource management.

Quote MOP bij AKZO Nobel

"Voor het PPM global leadership team van Akzo Nobel hebben we MOP-praktijksessies verzorgd met Stephen Jenner en de teams gecertificeerd op MOP Practitioner niveau."
Akzo Nobel, MOP Praktijktraining PPM Global Leadership

Hoe wilt u portfoliomanagement met MOP professionaliseren?

Wat is de aanleiding voor uw verbeterinitiatief? Hebben projecten te maken met een gebrek aan resources? Is er een gebrek aan sponsorship vanuit de directie om commitment aan een project te borgen? Is onduidelijk hoe het portfolio van veranderingen en projecten zal leiden tot het realiseren van uw strategische doelstellingen? Worden er projecten uitgevoerd die eigenlijk geen bestaansrecht zouden moeten hebben? Of is er onduidelijkheid over de werkwijze binnen uw organisatie?

Incompany maatwerk

Wij bieden 4 gemodelleerde best practices om portfoliomanagement met MOP te professionaliseren. Weet u nog niet welke richting u op wilt met uw collega's? Dan is een MOP introductie workshop vaak een goede keuze. 

Oplossing 1. Incompany training basisWilt u de teams die betrokken zijn bij het portfolio van uw organisatie een basis in de best practice van portfoliomanagement mee geven? Wilt u hen wellicht betrekken bij het ontwikkelen van bewustzijn in de organisatie, een gemeenschappelijke visie, een verbeterplan of quick wins? Kies dan voor een incompany training basis. Deze kan op maat worden gemaakt voor uw organisatie. Het MOP Foundation en Practitioner examen kunnen worden opgenomen in de training.

Oplossing 2. Incompany training plus


Wordt het portfolio van uw organisatie al gemanaged maar loopt u tegen specifieke knelpunten aan? Is het voor uw teams lastig om benefitsmanagement en risicomanagement op portfolioniveau toe te passen op een concrete en begrijpelijke manier? Is het onvoldoende duidelijk hoe de escalatieprocedures tussen projecten, programma's en portfolio's zouden moeten werken? Is er behoefte aan complementaire kennis, vaardigheden en competentie om bestaande toepassingen te verbeteren? Organiseer dan een incompany training plus.    

Oplossing 3. Trainen om te Transformeren


Hebben uw teams moeite om de discipline op te brengen die nodig is om de slag te maken naar PfM3 niveau 2 (herhaalbare processen)? Omzeilen uw managers de procedures, draaien ze besluiten terug of trekken ze zonder vooraankondiging resources terug? Worden dit soort knelpunten onvoldoende opgelost maar gaat een organisatieadviestraject u op dit ogenblik te ver? Kies dan voor Trainen om te Transformeren. Aan de hand van hun eigen portfoliomanagementverantwoordelijkheden nemen uw collega's deel aan een intensieve training om de huidige manier van doen duurzaam te transformeren.

Oplossing 4. Organisatieontwikkeling


Zijn er veel verschillende meningen en visies op het vraagstuk van portfoliomanagement? Lukt het onvoldoende om een gecommitteerd gemeenschappelijk uitgangspunt en visie te bepalen voor de (verdere) professionalisering van portfoliomanagement? Kies dan voor organisatieontwikkeling. Met een hoge mate van betrokkenheid onder uw management en teams ontwikkelen we een gemeenschappelijk inzicht in de current state en een gedragen verbeterplan. P3M3 gebruiken we voor een objectieve diagnose over de daadwerkelijke manier van werken en het beheersen en meten van de organisatiegroei.

Quote MOP VodafoneZiggo

"Wij combineren planbare en agile methodieken in onze aanpak voor project- en portfoliomanagement. Daarbij maken we gebruik van Management of Portfolios (MOP)."
Frank Versloot, VodafoneZiggo

Met welke MOP-trainingen realiseert u het meeste voortgang

Wilt u betrokkenen bij het management van uw portfolio's trainen op basis van MOP? Wilt u hen certificeren op MOP Foundation- of MOP Practitionerniveau? Of bent u op zoek naar een MOP introductie workshop om uw management te betrekken bij de professionalisering van portfoliomanagement? Met ons complete aanbod zijn we u graag van dienst. Elke training kunnen we naar behoefte op maat maken voor uw organisatie.

Wilt u overleggen over welke training het best aansluit bij uw doelen?

Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987. U kunt dan direct spreken met één van onze MOP-trainers zelf.

Quote MOP bij Lentis

"Voor Strategie & Innovatie en het PPM-team van Lentis verzorgden wij praktijkgerichte MOP-workshops in combinatie met P3M3."
Lentis, MOP Praktijk workshops
Advies op maat? Offerte? Wij denken met u mee!
030-2211987

Wij werken o.a. voor

We denken met u mee!

Wilt u telefonisch van gedachten wisselen met één van onze MOP-specialisten? Wij denken graag met u mee! Bel ons of mail ons uw gegevens en vraag.