MOP Management of Portfolios

Voert uw organisatie een portfolio van projecten, programma's en veranderingen uit? Hoe prioriteert uw organisatie haar investeringsbesluiten in de context van de strategische doelstellingen? Hoe worden schaarse resources optimaal benut en wordt de uitvoering van het portfolio beheerst?

MOP is dé leidende marktstandaard voor portfoliomanagement in Nederland. MOP draagt bij aan de borging van uw strategische doelstellingen en bevat veel concrete handvatten voor beginnende en ervaren organisaties.

Dé leidende marktstandaard in Nederland
Accedited Consulting Partner & Accredited Training Organisation
Strategisch en operationeel portfoliomanagement

MOP Foundation

MOP Practitioner

MOP Fast Track

Portfoliomanagement in de Praktijk bij Provincie Groningen

"Zorg dat de doelstellingen helder zijn voor een project van start gaat en borg de koppeling met de bedrijfsstrategie over projecten heen."
Kars Wierts, Provincie Groningen

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van MOP in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Hoe kunnen we u helpen met MOP?

Ik wil graag
Ik ben geïnteresseerd in
Uw gegevens

Portfoliomanagement in de Praktijk bij Ministerie van BZK

Binnen de Rijksoverheid staat portfoliomanagement in de belangstelling als middel om de realisatie van maatschappelijke effecten en waarden beter te kunnen besturen. Voor de diverse departementen betekent dit onder andere dat er niet alleen op individuele projecten wordt gestuurd maar steeds meer op de collectieve bijdrage aan de realisatie van de strategische doelstellingen.

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij gecontracteerd om te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en borging van portfoliomanagement vanuit het kerndepartement.

Onze inzet: praktijkworkshops portfoliomanagement en P3M3 voor de "community of practice", workshops voor de leiders en opdrachtgevers van de organisatie, P3M3 baseline assessments om de huidige volwassenheid in kaart te brengen, ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering verbeterplannen, en tenslotte het meten van de bereikte verbeterdoelen.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van MOP in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen

Over MOP – Management of Portfolios

Hebben uw individuele projecten en business change initiatieven last van een gebrekkige coördinatie van afhankelijkheden en resources in het portfolio? Worden belangrijke besluiten te vaak vertraagd genomen waardoor uw organisatie achter de feiten aan loopt? En zijn rollen en verantwoordelijkheden in het portfolio niet helder? Is het lastig om een realistisch overzicht te krijgen van de verwachte netto bijdrage van het portfolio aan de niet-financiële en financiële prestaties van uw organisatie?

Met een toenemende kostendruk en prestatiedruk wordt het management van het portfolio als geheel steeds belangrijker voor organisaties in de publieke en private sector. Investeren in de professionalisering van portfoliomanagement loont daarom. MOP – Management of Portfolios – is de wereldwijde standaard voor portfoliomanagement.

MOP levert praktische handvatten om het portfoliomanagement beleid van uw organisatie in te richten en te borgen op basis van best practice. Met de effectieve toepassing van de MOP-principes stelt u de strategische doelstellingen van uw organisatie zeker.

Onze klanten over portfoliomanagement met MOP

Bekijk in de onderstaande film de reacties van deelnemers aan onze masterclass portfoliomanagement op basis van MOP.

MOP definitie van een portfolio

Een portfolio is het totaal van investeringen in veranderingen die nodig zijn om de strategische doelstellingen van de organisatie (of een onderdeel daarvan) te realiseren.

Enkele voordelen van MOP

 • Meer van de juiste projecten en programma’s in termen van aantoonbare benefits en bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen.
 • Verwijdering van overbodige projecten en programma’s en overlappingen.
 • Effectieve implementatie van projecten en programma’s door het management van de ‘projectenpijplijn’, afhankelijkheden en beperkingen.
 • Bijsturen van resources wanneer projecten en programma’s niet meer voldoende bijdragen.
 • Efficiëntere inzet van resources.
 • Verhoging van benefits realisatie door actieve exploitatie van ‘capabilities’ en het leren van ervaringen.
 • Verbetering van transparantie, aansprakelijkheid en besturing van de organisatie.
 • Verbeterde betrokkenheid van en communicatie met stakeholders, inclusief senior management, met betrekking tot de behoeften van de organisatie en de communicatie van strategische doelstellingen.

Opbouw methodiek

1. Principles

 • Senior management commitment.
 • Governance alignment.
 • Strategy alignment.
 • Portfolio office.
 • Energized change culture.

2. Definition Cycle

 • Understand.
 • Categorize.
 • Prioritize.
 • Balance.
 • Plan.

3. Delivery Cycle

 • Management control.
 • Benefits management.
 • Financial management.
 • Risk management.
 • Stakeholder engagement.
 • Organizational governance.
 • Resource management.

Mogen we met u meedenken?

Wilt u onafhankelijk en professioneel advies over de inzet van MOP in uw organisatie of uw project? 

Wilt u een persoonlijk opleidingsadvies?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

030-2211987

Contact opnemen